am Goede resultaten Middelburgse drumcorpsen bij kampioenschappen Open dag asiels OP ZOEK NAAR EEN WONING...? Nieuw theaterconcert van Liesbeth List ELKE ZONDAG OPEN Ju p Li] imarelle SAROUK Les Grecs HERFSTAANBIEDING GRIEKSE LIVE-MUZIEK SRLONIKI LANGEVIELE 18-MIDDELBURG dzbsfi-c, Kijk snel op pagina 8/ 9 en 10 Alle woningbouw verenigingen van Walcheren in uw weekblad 4 Oktober a.sACTIE! VERSCHOORE De kinderboekenweek, die vandaag begint, staat dit jaar in het teken van sprookjes en heeft de titel 'Heksenketel' gekregen. In bibliotheken en boekhandels wordt als vanouds volop aan dacht besteed aan het kinderboek. De kinder boekenweek duurt nog tot zaterdag 12 oktober en wordt jaarlijks georganiseerd om kinderen Heksenkraslot aan te sporen om te lezen. Voorlezen In het Galgewaard-sta- dion in Utrecht is Drumcorps Johan Fri- so uit Middelburg vori ge week zaterdag Nederlands kampioen geworden. Het jeugd- corps versloeg de con currerende cadet-corp sen met een ruime voorsprong en wist zelfs - op één na - alle categorie-prijzen te halen. PZC WEEKBLADEN Suf imago Hoempapa Hout, blik en kurk 7 DAGEN PER WEEK TOT 9 UUR 'S AVONDS ÜyoOM DREESMP^i Exclusieve Woonideeën? zie onze woonspecial Fa. M. Baljeu Zn. JAAR zaterdag 5 oktober .1 Als kleding niet te duur mag zijn... Nieuwe zending binnen. Verkoop tot 19 oktober a.s. GOES LEGT DE LOPER UIT op zaterdag 5 oktober met MOONLIGHT-SHOPPING EXTRA KOOPAVOND van 19.00 tot 22.00 uur Je lievelingsdier extra voordelig op de foto IBÊtÊLlB m (ÊiMimiD) Recht t.o. C&A en Blokker 96e JAARGANG NUMMER 40 2 OKTOBER 1996 Kinderboekenweek in teken van sprookjes en heksen los laten en er nog tekeningen en verhalen aan toevoegen. De heksenboeken kunnen dan weer bij ons worden ingele verd en de mooiste en leukste boekenmaker krijgt een boe kenkast". De bibliotheken in Vlissingen en Oost-Souburg haken op het thema in met verschillende activiteiten. Op woensdag 2 en 9 oktober kunnen kinderen van vier tot en met zes jaar in de leeszalen terecht als 'Groot moeder wat heb je grote oren' van Jacques Vriens wordt voorgelezen (zie ook de rubriek Kinderboeken elders in deze krant). Ook is er het sprookjesfiguren-boekzoek- spel: in de bibliotheek hangen plaatjes uit sprookjesboeken die voorzien zijn van een vraag. Aan het spel is een prijsvraag verbonden en alle kinderen die de vragen goed hebben beantwoord maken kans op een dagje Efteling. De kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van sprookjes, sagen en vooral: heksen. FOTO: ANDA VAN RIET. Meesterverteller Willem d'j Ridder komt op 6 oktober om 15 uur voorlezen in het Arse naaltheater. De verhalen zijn bedoeld voor kinderen van zeven tot en met elf jaar en kaarten zijn verkrijg baar aan de balie van de bibli otheek. In Middelburg hebben boek handel Fanoy, het Zeeuws Museum en de Zeeuwse Bibli otheek een heksenpad uitge bet. De route die de kinderen kun nen volgen loopt langs de drie organiserende instanties. „We nebben in een aparte bijlage van de PZC een krant ver spreid", vertelt Dick Anbeek van boekhandel Fanoy. „Van die krant kunnen de kin deren een heksenboek vou wen. Het is de bedoeling dat ze er -)ok zelf nog hun creativiteit op Behalve het heksenpad is er tijdens de kinderboekenweek nog van alles te doen bij boek handel Fanoy. „Zaterdag 5 oktober komt de Afrikaanse kinderboeken schrijver Korky Paul om zijn boeken te signeren en samen met de kinderen heksenbut- tons te maken", vertelt Dick Anbeek. Alle kinderen die op zaterdag verkleed als sprookjesfiguur naar boekhandel Fanoy komen ontvangen bovendien een heksenkraslot. Als er bij het krassen drie hek sen verschijnen kan het lot worden ingeruild voor een heksenbeker. Ook staat er tijdens de kinder boekenweek een levengrote heks, met een gat is haar hoofd, waar kinderen hun hoofd door kunnen steken en zich als heks laten fotografe ren. ID© Ütam Oplage: 25 795 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 50.295. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b v Exploitatie: Ch. van den Ooslerkamp (0113) 273000 privé. (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J L Saija, (0118) 484312 (privé (0118) 418686) Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017. 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215 Bezorging: 0118-484216 Druk: Vink-Rotadruk b v postbus 36. 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 5117 00 uur, Postbus 5017. 4330 KA Middelburg, tel. (0118) 681000 Oosr-Souburgseweg 10, 17 00 uur Postbus 18 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 176.000 ex. zogenaamde 'color guard', meisjes die met een vlag of ander attribuut voor een mooie show zorgen. „Maar echt geen majorettes hoor, alles is heel modern", legt De Werk uit. Johan Friso mag zich - voorde jeugd - Nederlands kampioen Drum Bugle Corps noe men. De Zeeuwse hoofdstad was ruim vertegenwoordigd tij dens de Nederlandse kampi oenschappen in Utrecht. Ook Drum en Buglecorps Juliana, de 'moedervereni ging' van Johan Friso, won de eerste prijs in haar klasse. Blue Spirit behaalde tenslotte de vierde prijs in de allerhoogste klasse. „We hebben dit jaar een stapje terug gedaan", vertelt Peter Jan de Werk van Juliana. „Voorheen speelden we altijd in de hoogste klasse, maar dat ging eigenlijk niet zo goed meer. Dan kun je twee dingen doen. Of je gaat er heel veel tijd insteken en wordt beter, of je doet een stapje terug. Voor ons is het belangrijkste dat we met z'n allen een leuke tijd hebben. Niet zozeer de presta ties die we behalen". Drumcorps is de Amerikaanse variant van de in Europa bekendere showband. „Bij een drumcorps zit het publiek aan één kant opgesteld en wordt er ook naar die kant toe gespeeld. Verder is er geen sprake van hoempapa-muziek, maar kan in principe alle muziek gespeeld worden". Een drum corps bestaat uit een slagwerk en blazersafdeling en een Het drum- en buglecorps heeft een beetje een suf imago bij het publiek. „Ja, dat is eigen lijk een beetje raar. Ik krijg zelf ook wel eens rare blikken wan neer ik vertel dat ik hieraan meedoe. Zo van: 'en ik vond je eerst nog wel zo'n toffe jon gen'. Maar als je ze dan een videootje laat zien valt alles reuze mee". Inderdaad is het nogal specta culair om de corpsen aan het werk te zien: tijdens het spelen lopen de leden bepaalde pas jes, waardoor ingewikkelde figuren ontstaan die een leuk visueel effect geven. „En het is ook zeker een sport", vertelt De Werk. „Na zo'n show ben je toch hele maal buiten adem". Aanstaande zaterdag houden de asiels in Middelburg en Vlissingen open dag. Wie zomaar eens een kijkje wil nemen in een asiel, erover denkt om een huisdier aan te schaffen of geïnteresseerd is in het werken in een asiel kan dan vrij naar binnen lopen. In Middelburg wordt de open dag bovendien gekoppeld aan het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de stichting Dieren asiel Middelourg. De hele dag door treedt de band Pepper- mint Patty uit Den Plaag op, er is een ballonwedstrijd, kleur- wedstrijd, verschillende stands, een pottenbakker, een de monstratie met asielhonden en een presentatie van het Oscar en Rufus-project. Dit project wil kinderen - en met name zij die bang zijn voor honden - bekend maken met honden. La grande dame de la chanson Liesbeth List heeft een gloed nieuw programma. Onder het motto 'nieuwe stijl, oude kwali teit' vergeet zij in haar nieuwe programma het verleden niet maar versterkt ze juist de laison tussen vroeger en heden voor het publiek van nu. Op vrijdag 4 oktober doet Lies beth List de Stadsschouwburg in Middelburg aan. Ze wordt gesteund door de begelei dingsband van Frank Boeijen met Ton Snijder op toetsen, Lené te Voortwis op basgitaar, Norman Bonink op drums, Peter van Benthem op gitaar en multi-instrumentalist Mare de Boeck. Het vorige programma van '-Liesbeth List 'Need we say more...' kreeg unaniem loven de recencies. Het optreden van List in de Stadsschouwburg begint om 20 uur. Liesbeth List versterkt banden tussen heden en verleden. FOTO: HESTER DOOVE. Een houten kop kent iedereen wel: een bepaald gevoel in t hoofd na stevig drankgebruik. Dat is geen dialect, net zo min als een houten kont van lang stilzitten (op Westkappel is die trouwens van ander materiaal gemaakt: een blik 'ol). In het Walchers wordt de rela tie tussen het menselijk lichaam en het meest traditio nele materiaal, hout, in ver schillende andere woorden en uitdrukkingen gelegd. Wat dacht u van een gat van toppen'out? Als je dat hebt, ben je iemand die niet stil kunt zitten. Je achterste is immers van het materiaal gemaakt waaruit toppen (tollen) gedraaid worden. Je zou dus ook een wemel'out kunnen heten oftewel een wemel. Wenst u een luchtiger bestem ming voor het ondereind van de rug, dan kan dat in het Wal chers evengoed: mee een goed geloof en een kurke in je kont, kan je de Noordzêê overt Een stokkigen is het tegendeel van een wemel'out. Zo iemand is ongeveer te vergelijken met de Nederlandse houten Klaas, zeg maar een hark. Een hele oude uitdrukking is trouwens stok over blok. Dat betekent: dwars door het land. Jaop was nie mi te 'ouwen. Ie stak z'n klompen an en ie goeng stok over blok naer 'uus. Volgens 't Zeeuws Woordenboek werd dat gezegd in enkele plaatsen op Tholen, maar overlesten (onlangs) hoorde ik het nog van iemand die plat Middel burgs praatte. Dwars over 't land wordt in 't Walchers ook wel uitgedrukt met: oek-over- kant. Vroeger hoorde je ook wel: oek over dwars. Natuurlijk mogen we hier de stokman niet overslaan. Dat was vroeger de hulpkoster die (soms met hulp van een stok) de mensen in de kerk wakker moest houden en de orde bewaren. De achternaam Stok man kwam in vorige eeuwen vrij veel voor in Walcheren. Jan Zwemer WA Jaap van Wallenburg van de stichting Vrienden van Middelburg ziet het helemaal zitten: in het Polderhuis, een ontwerp van Berghoef, een tentoonstelling inrichten over Berghoef en collega's, die de Zeeuwse hoofdstad na de tweede wereldoorlog opbouwden. Van Wallenburg: „Nu begrijp ik waarom die toeristen altijd met hun hoofd omhoog lopen". Uurwerkmaker Jan Stins is deze maand tien jaar lang werkzaam op het Middelburgse Damplein. Jan Stins: „Soms is het best een frusterend vak. Je steekt uren in zo'n horloge en niemand ziet wat je eraan hebt gedaan". Uiteraard een extra aflevering Kinderboeken van Margreet Meulmeester in deze krant, die samenvalt met de kinderboekenweek. Verder deze week: Intratuin Koudekerke opent tuincafé, winter- en bruidsmode, handige van dag tot dag agenda's en nuttige informatie van de overheid. Voordeelschotel deze week: Hollandse biefstuk met een garnituur van champignons, prei en paprika met gebakken aardappeltjes, Van 13.95 voor XU.~ §iTfIÉfc.. Bij Konmar Superstore. Pottenbakkerssingel 2, Middelburg, z Kanaalstraat 1 Oost-Souburg, tel. 461525 gedurende de hele maand oktober 20% KORTING op de gehele collectie Lange Nöordstraat 2 Tel. 0118-640233 Midtfsibutg 20 zie advertentie op pagina 24 bij: ORl€H5s^mm^u^ Gravenstraat 6, Middelburg, Tel. 0118-613022 Reserveren gewenst (gratis parkeren)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1996 | | pagina 1