Vrienden van Middelburg wil tentoonstelling in Polderhuis Mini-musical De Geheime Tuin Jonge choreografen in Stadsschouwburg Gitaarrock van De Niro Cabarestafette in Middelburg Woensdag 2 oktober 1996 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 3 OKTOBER T/M 9 OKTOBER IN MIDDEN ZEELAND De stichting Vrienden van Middelburg wil een tentoonstelling inrichten in ongebruikte gedeel ten van het toekomstige Toeristisch Huis, dat in het Polderhuis gevestigd zou moeten zijn. Jaap van Wallenburg van de stichting Vrienden van Middelburg: „Een tentoonstelling over de wederopbouw van Middelburg na de tweede wereldoorlog in een pand dat daar bij uitstek geschikt voor is". Haantje Slingerflat Theatergezelschap Theater Sirkel speelt op zaterdag 5 oktober de mini-musical De Geheime Tuin in het Arsenaaltheater in Vlissingen. De musical is geschreven naar het gelijknamige kinderboek van Frances Hudgson-Burnett. Het is een vrolijke poëtische mini-musical voor iedereen vanaf zeven jaar. In de Stadsschouwburg in Middelburg is op 3 oktober het werk van vier jonge choreografen te zien. De Rotterdam se Dansgroep brengt dansstukken van Rica Blunck, Samuel Wuers- ten, Gaby Allard en Em ma Diamond. Onder de naam Cabarestafette spelen twee aan stormende talenten en één al behoorlijk beken de naam samen in de Stadsschouwburg in Mid delburg. Op woensdag 9 oktober spelen achter eenvolgens Marcel Boon, Sanne Wallis de Vries en het duo Kommil Foo op de Middelburgse planken. Op het podium van de Piek in Vlissingen speelt zaterdag 5 oktober de Walcherse southern gi taarrockband De Niro. De band heeft in augus tus de opnames voor een mini-cd afgerond die in oktober verschijnt. iD ®w m? us m ®eï is* iïï De Middelburgse binnenstad moest na de tweede wereld oorlog vrijwel geheel opnieuw opgebouwd worden. Hiervoor werden architecten als Berg hoef en Klarenbeek aange steld. „Zij hoorden tot de Delft- se School", vertelt Jaap van Wallenburg. „En het is bijna uniek, zo'n hele binnenstad in de stijl van die Delftse School. Alleen in Rhenen kom je dat verder nog tegen. Dat lijkt dan ook gelijk heel erg op Middel burg". gevoel van: als ik het nu niet vastleg, gaat het verloren. Met alles wat ik doe, denk ik: wat hebben wij toch een rijke stad. Nu kan ik begrijpen waarom toeristen altijd naar boven lopen te kijken", verklaart hij zijn passie. Van Wallenburg is momenteel bezig alle bijzondere panden in Middelburg aan het fotografe ren. „Alles van Berghoef bij voorbeeld. Niet alleen het Pol derhuis, maar ook het politie bureau en natuurlijk het Grif fiehuis. Maar wist je dat die slingerflat aan de Meanderhof ook van Berghoef was?" „Ik wil gewoon de schoonheid van hun werk laten zien. De Delftse School is een zwaar onderschatte architectuurstro ming. Mensen vinden het te traditioneel, te kneuterig. Maar ik vind het geweldig. De buurt bij de Poelendaeleweg, de Baarsjesstraat enzo, dat hóórt toch gewoon bij Middelburg? Bovendien, nu heb je altijd iets in handen waarmee je kunt zeggen: kijk, zó zag het er in 1996 uit". De schrik zit er - na het Hofje - blijkbaar goed in. „Ik heb het Van Wallenburg is zelf gebo ren en getogen Middelburger. „Ja, ik hou echt van de stad. In de meest ruime zin van het woord. Dat heb ik gewoon van thuis uit meegekregen, denk ik. Mijn opa was als meester schilder betrokken bij de we deropbouw van Middelburg. Hij heeft het haantje van de Lange Jan nog geschilderd. De knop van de vlaggemast lag altijd bij ons op het orgel, ver telden ze mij. Zo ben ik opge groeid, met verhalen over de wederopbouw van Middel burg. Het VVV, waar Van Wallenburg zijn plannen aan heeft gebo den, vindt het overigens nog te vroeg om over een eventuele tentoonstelling te praten. Mar jan de Korte: „We moeten nog eerst maar eens zien dat we verhuizen. In principe is het een goed idee natuurlijk, maar we zijn daar ook niet de enige partij die de intrek in het Pol derhuis nemen. Tegen de tijd dat het aan de orde is praten we wel weer verder met Jaap van Wallenburg". Theater Sirkel is een van de oudste Nederlandse jeugd theatergezelschappen. De musical De Geheime Tuin die het gezelschap nu op de plan ken brengt speelt zich" af op een kasteel. Na de dood van de vrouw des huizes wordt alles grauw op het kasteel en de kasteelheer sluit de favoriete tuin van zijn vrouw af. Zijn zieke zoontje wordt in één van de afgesloten kasteelvleugels opgevoed door een gouvernante. Maar dan, op een dag, komt het nichtje Mary uit India op bezoek. Fel en nieuwsgierig als ze is, weet zij de kasteelbewo ners weer plezier te geven in al het moois om hen heen. De productie duurt ongeveer vijfenzeventig minuten en begint om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV- kantoor in Vlissingen. Jaap van Wallenburg: Bijna uniek, zo'n hele binnenstad in de stijl van de Delftse School". FOTO: ANDA VAN RIET. De dansstukken zijn allemaal gemaakt met als uitgangs punt poëzie. De choreogra fen hebben wel de ruimte gekregen om verschillende stijlen, sferen en choreografi sche ideeën in de dansstuk ken te verwerken. De uitvoering van de vier stukken begint om 20 uur. CarolineHarder en Ty Boomershine van de Rot terdamse Dansgroep. FOTO: LEO VAN VELZEN. Theater Sirkel speelt De Geheime Tuin. De Groninger Marcel Boon brengt voor de pauze dertig minuten uit zijn programma Stengelvrees. „Een program ma boordevol half-geënga- geerde lariefarie, onwaar schijnlijk flauwe zeer harde grappen", zoals hij het zelf omschrijft. Sanne Wallis de Vries laat vervolgens, even- Sanne Wallis de Vries. FOTO: FRITS FALKENHA- GEN. De Niro is in het najaar van 1995 opgericht door zan ger/gitarist Jan Piet de Klerk en bassist Bertus Hoogerheide. Drummer Kris Coppoolse en gitarist Roel Idskes maken de band compleet. De Niro begon met covers te spelen die echter al gauw plaats maakten voor veel eigen werk. De muziek die de band maakt heeft raakvlakken met arties ten als Bruce Springsteen, Neil Young, Brian Adams, Lynyrd Skynyrd en The Prodigal Sons. De teksten van het eigen werk van De Niro zijn geschreven door Jan Piet de Klerk. Dat hij een goede liedjesschrij ver is bewijst wel het feit dat het nummer "Buccaneers and pirates' samen met elf andere ARNEMUIDEN Atelier Ludmila Kalmaeva, Tuindorp 5, Ludmila Kalmaeva, schilderijen, portretten en pos ters. Geopend na tel. afspraak 0118-603469. DOMBURG Marie Tak van Poortvliet Museum, Ooststraat 10a, Dirk Nijland, 'water'. GOES eens in een half uur, een kako fonie van types aan het publiek voorbij trekken. Zij won op het Leids Cabaret Festival zowel de publieks- als juryprijs en kan dus met recht een aanstor mend talent genoemd worden. Na de pauze is het de beurt aan het duo Kommil Foo met hun nieuwe programma Nean- dertaal. De Vlaamse gebroe ders Walschaerts sleepten eer der met hun voorstelling Plank de juryprijs Cameretten '92 en de CJP-podiumprijs '94 in de wacht. In Middelburg speelt het duo slechts een gedeelte van hun programma dat later dit jaar in zijn geheel in het Arsenaaltheater in Vlissingen is te zien. De cabarestafette begint om 20 uur en kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg baar aan het theater. liedjes, gekozen is uit onge veer tweehonderdvijftig inzen dingen voor de finale van de singer/songwriterswedstrijd van de 'grote prijs van Neder land'. De Niro. Kunstuitleen De Bevelanden, Wijngaardstraat 3, Zeeuwse kun stenaars, diverse werken. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, P. Spelier; beeldhouw werk, fa. Moerstee; glas. Museum en Station, Lidwien Kraadman, beeldende kunstpre sentatie. Galerie Van den Berge, Wijn gaardstraat 3, Ben Sleeuwen- hoek, recent werk (t/m 5 oktober). Stadskantoor, Oostsingel 2, leerlingen van de scholenge meenschappen Buys Ballotcolle ge, het Goese Lyceum en het St. Willibrordcollege. Plieger, Nansenbaan 15, Paul Huf, fototentoonstelling, high lights uit vijftig jaar fotografie Oosterscheldeziekenhuis, 's Gravenpolderseweg 114, Judy van Dokkum, beeldend werk 'The six miles lake trail'. Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, Singelstraat 13, 'Speelgoed van zolder, expositie kinderspeelgoed van vroeger. KAMPERLAND Restaurant Papilion, Veerweg 37, Lydia Klop-Steendijk, aquarel len en portretten. Geopend ma. t/m za. vanaf 10 uur, zo. vanaf 17 uur. KATTEN DUKE Galerie llona. Dorpsstraat 23-25, llona Schmit, naïeve schilderijen. Geopend za. van 14-17 uur. Atelier De Kattenbeker, Dorpsstraat 8, Frans Haak, schil derijen. MIDDELBURG Galerie 't Zeepaardje, Vlas- markt 7-9, Maurice en Saskia Göth, tekeningen, aquarellen, gouaches en pastels. Galerie Willem Vader, L. Noordstraat 56, schilderijen, tel. 0118-629419, dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel, Groot Mede 66, tel. 0118-616323, staal- en touwplastieken, ge opend na tel. afspraak. Wandelkerk Lange Jan, ten toonstelling van diverse kerken in Middelburg. Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, Middelburg in vogelvlucht. Meubeltoonzaal Jan Alink, Nieuwe Kleverskerkseweg 17, Joke Nederhand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Galerie Spitsbergen, Korendijk 46, Jaap Heuvingh, beelden. Roosevelt Studiecentrum, Abdij, tentoonstelling over het leven en werk van drie Roose- velts: de president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1884- 1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Galerie Caesuur, Nieuwe Wal 4, Hans Overvliet, 'Tekens van het zwijgen' en 'Gestolen landschap pen'. Geopend vr. en za. 13-17 uur. Kapper Henk v.d. Veen, Korte Noordstraat 6, David Heijgelaar, gemengde technieken. Galerie Het Gouden Briefke, Wijngaardstraat 15, Janine Vos- de Mooij; schilderijen van katten in diverse technieken, Hannes Sanders; beeldhouwwerk, Janny Pol; bronzen sculpturen. Ge opend ma. 13-17.30 uur, di, wo. do. en vrijdag 10-17.30 uur, do. tot 21 uur en za. 10-17 uur. De Vleeshal, Markt, Fabrice Hybert, 'Testoo'. Geopend di. t/m zo. 13-17 uur. Cilinder, Markt, Ria Pacquée invites Yael Robin (t/m 6 oktober). Kuiperspoort 22, William Ver stra eten, 'Metrostation Kuipers poort'. Geopend van di. t/m za. 13-17 uur (t/m 5 oktober). Stichting Welzijn Ouderen, Molstraat 13, Ron Kalle; olieverf, Chris van Drunen; olieverf, aqua rel en pastel. Rabobank, Lange Viele 49, Hilda van Gilse, oliepastels. Wandelkerk, onder de Lange Jan, tentoonstelling van folkloris tische Roemeense kunst. ABN-AMRO Bank, Markt 7, Gheorghe Ciobanu, schilderijen. NEELTJÊJANS Delta Expo, Windenergie, ten toonstelling windenergie. Dage lijks geopend van 10-17 uur. Delta Expo, 'Water', expositie over Integraal Water Beheer. Buitenhaven, bij het Topshuis, Trechter 5, kunstproject Frame work Invitation. DONDERDAG 3 OKTOBER Abdijplein, Middelburg; bei aardconcert Henk G. van Putten, 12 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; De Rotterdamse Dans groep, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Travelin' Blues Festival: Big Al Dupree, Omar Shariff en Carol Fran Clarence Hollimon, 20.15 uur. 't Beest, Goes; Alex d'Electri- que, 'De Comanche', 20.30 uur. VRIJDAG 4 OKTOBER Ontmoetingscentrum De Hal ve Maan, Oostkapelle; Toneel vereniging Walichrum, 'Soria moria', 14 en 20 uur. Prins van Oranje, Goes; Schudden voor Gebruik, 'Geschud', 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Liesbeth List, 'List', 20 uur. 't Beest, Goes; Alex d'Electri- que, 'De Comanche', 20.30 uur. Rock Café Gommert, Vlissin gen; Sure as Heil, 22 uur. Café Hoppit, Vlissingen; Armand, 22 uur. ZATERDAG 5 OKTOBER Arsenaaltheater, Vlissingen; Theater Sirkel, 'De geheime tuin', 19.30 uur. De Hoogte, Goes; Litouws koor Volunge en Christelijk Oratorium vereniging, 20 uur. Hervormde Kerk, Kapelle; Emmeloords Vocaal Ensemble en Kleinkoor Vlissingse Oratorium Vereniging, 20 uur. Ontmoetingscentrum De Hal ve Maan, Oostkapelle; Toneel vereniging Walichrum, 'Soria moria', 20 uur. Minitheater, Middelburg; Theater Kwark speelt 'Escurial', De Schouwburgspelers speelt 'Aftellen' en Stichting Middel burgs Theater speelt 'De tijger', 20 uur. Vestzaktheater, Vlissingen; De Zeeuwse Komedie, 'Kras', 20.30 uur. De Piek, Vlissingen; De Niro, 22 uur. DINSDAG 8 OKTOBER Grote Kerk Goes; carilloncon cert Sjoerd Tamminga, 13.30 uur. WOENSDAG 9 OKTOBER Ambachtscentrum, Goes; Poppentheater Sim Bolus, 'Joris en Reuzeneus', 14 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Cabarestafette: Marcel Boon, Sanne Wallis-de Vries en Kommil Foo, 20 uur. houtsnijwerk, J. Overdulve; oude en nieuwe drinkglazen. Watertoren CHK, Klaus Kroger; monumentale schilderijen, Phil Bloom; olieverfschilderijen, Anya Janssen; penseelschilderijen en Joost Willink; Xeker\\r\gen. RITTHEM Fort Rammekens, 'Kreken op Walcheren', expositie van flora en fauna rond de vier kreken. VEE RE Grote Kerk, Historische maquet te van Veere uit 1813. VLISSINGEN OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, Tonnie Outer- mans; 'Bomen in het landschap'. Staatsbosbeheer; 'Dood hout leeft'. Toeristisch Centrum Oranje zon, Schoolstraat 4, Anne de Haan, stads- en zeegezichten in pastel, aquarel en acryl. OOST-SOUBURG De Zoute Viever, Dongestraat 1, L. Willeboordse; vlinders en Inguana, Bellamypark 35, leven de reptielen, amfibieën en insec ten, Zo., ma. en do. 14-17.30 uur. Di., wo., vr. en za. 10-12.30 uur en 14-17.30 uur. Vanaf 1 oktober dagelijks geopend van 14-17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Bres- kens. Op dubbeldekkersveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische pro motie (beeld van Zeeland als vakantieland). Stedelijk Museum, Bellamy park, 'VOC met betrekking tot Oost-lndiëvaarders Gemeentearchief, Hellebar- dierstraat 2, tentoonstelling 'Sanering in Vlissingen', kaart- en fotomateriaal (t/m 4 oktober). Galerie Hannelore Meyaard, Hendrikstraat 8, Roger Raveel, Lotti van der Gaag, Frank C. Hau- ser, Olga Weststrate, Lidy Hoe- waer en Hans Verhagen, diverse werken. De Kleine Galerie, Koudenhoek 32, Karin Starmans, diverse wer ken. Notariskantoor Sauer Oonk, Badhuisstraat 181, Xenia Popova, linoleumsnedes en aquarellen. Dependance Watertoren, Coosje Buskenstraat 200, Ben Sleeuwenhoek, 'Stream stream', schilderijen. Geopend wo. t/m zo. 12-17 uur (t/m 6 oktober). Arsenaal, Arsenaalplein 7, Wille- mien van Nassau, olieverfschilde rijen. De Ruyterplein, 'Carava(a)n', dertien kunstenaars transforme ren rijdende schaftwagens tot persoonlijke expositieplekken. Bellamy 19, Bellamypark 19, Guido Lippens en Janpeter Muil wijk, de selektie VII (vanaf 5 okto ber). WEMELDINGE Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schilderijen, dagelijks geopend. WOLPHAARTSDIJK Galerie Jan Boer, Aardebolle- weg 5, Jan Boer, olieverven. Galerie 'de Hoekweide', Naza reth 4, Leo de Jong, schilderijen en tekeningen. DONDERDAG 3 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Independence Day' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Twister' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'A Time to Kill' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Quest' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Inde pendence Day' 20 uur. 't Beest Goes, 'Elixer d'An- vers Schuttershoftheater Mid delburg, 'El Perquè de tot ple- gat' 19.30 uur. 'Nadie hablara de nosotras' 20.30 uur. VRIJDAG 4 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Independence Day' 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Twister' 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Multiplicity' 19 uur. 'A Time to Kill' 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Phenomenon' 19 uur. 'The Quest' 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Inde pendence Day' 19 en 21.45 uur. 't Beest Goes, drie korte films 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Luctor et Emergo/De Ruslui' 19.30 uur. 'Het omge keerde perspectief' 22 uur. 'White Man's Burden' 00.30 uur. ZATERDAG 5 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Independence Day' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra li Vlissingen, 'Twister' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Flipper' 14 uur. 'Multiplicity' 19 uur. 'A Time to Kill' 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Phenomenon' 19 uur. 'The Quest' 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Inde pendence Day' 14, 19 en 21.45 uur. 't Beest Goes, 'Het omgekeer de persektief' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Microcosmos' 16 uur. 'Emma' 20.30 uur. ZONDAG 6 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Independence Day" 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Twister' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Flipper' 14 uur. 'Multiplicity' 19 uur. 'A Time to Kill" 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Phenomenon' 19 uur. 'The Quest' 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Inde pendence Day" 14, 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Bellowing Clouds' 20.30 uur. MAANDAG 7 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Independence Day' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Twister' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'A Time to Kill' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Quest' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Inde pendence Day' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Trial on the Road' 20.30 uur. DINSDAG 8 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Independence Day' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Twister' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'A Time to Kill' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Quest' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Inde pendence Day' 20 uur. 't Beest Goes, 'Proffesion: Reporter' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Banished' 20.30 uur. WOENSDAG 9 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Independence Day' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Twister' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Flipper' 14 uur. 'A Time to Kill. Alhambra IV Vlissingen, 'The Quest' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Inde pendence Day' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Bad Boys' 20.30 uur. ZATERDAG 5 OKTOBER Alhambra IV Vlissingen, 'A Goofy Movie' 14 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Pinokkio' 14 uur. ZONDAG 6 OKTOBER Alhambra IV Vlissingen, 'A Goofy Movie' 14 uur. WOENSDAG 9 OKTOBER Alhambra IV Vlissingen, 'A Goofy Movie' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1996 | | pagina 13