'Hangplaats' voor Dauwendaelse jongeren WAAROM WIJ DE GOEDKOOPSTE ZIJN OPGELET) WATERSPORTERS EIGEN INITIATIEF WORDT BELOOND 0118-461915 MIDDELBURGSE MODE-ONTWERPER HEDWIG SAMSON EN ZIJN SUCCES OP EROLIFE C U kunt nu uw vaarbewijs haien via de vaarcursus van Freddy Wolf GRATIS: Door Ad hanneman Hoe vorm je succes om in gewin? Die vraag houdt Hedwig Samson de laatste dagen enorm bezig. Zijn onderneming Mano kreeg veel belangstelling tijdens de beurs Erolife, die van 2 tot en met 5 november werd gehouden in de Jaarbeurshallen in Utrecht. De meer dan vijftig duizend bezoekers hadden vooral belangstel ling voor de uitstalling van de Middelburgse ontwerper van erotisch getinte kleding. ...hoe je suc ces omzet in zakelijk succes? Dat weet ik niet... ...ik kan niet een hoop geld van de bank haien om te investeren... ...dat de vrouw zich moet afdekken, is egoïsme van de man... Neger zeeuws (2) Lezersreis "DAGJE LONDEN MET DE SHUTTLE" ...vrouwen zijn het begin van de erotiek... PZC WEEKBLADEN Ze waren het beu, die jongeren in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Al jaren vroegen ze om een eigen ontmoetingsplek en steeds opnieuw kre gen ze nul op rekest. Ze namen het heft in eigen hand en bouwden hun 'hangplaats' zelf, met wat hout - door buurtbewoners geschonken - en een groot stuk oranje plastic. Kodak mSXPRESS OPRUIMING MODELLEN 1995 mens Bauer o 3 U kunt zich nog opgeven voor de cursus op dinsdagavond wnmooY wolf mm Ruim 75 jaar huwelijksreportages op maat! VERSCHOORE ®/f/I/L® Hikl ©HILUJQIM) Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 40' 15 NOVEMBER 1995 Prettige Kerst! Najaarsaktie: W Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje 10 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én fantastische Kerst CD met bekende Christmas songs En radio en tevee-stations verdrongen zich om de 39- jarige Samson voor micro foon en camera's te krijgen. De vragen van de journalis ten spitsten zich toe op de sterke band tussen zijn kle ding en erotiek. In ander half uur praattijd in een Middelburgs etablissement gaat hij er net iets dieper op in dan voor televisie of radio mogelijk was. Albert Marten (Hedwig) Sam son beweegt zich al sinds zo'n vijftien jaar in het uitgaansle ven. Hij exploiteerde discothe ken in Amsterdam en Duits land, maar ook in Middelburg. Nu ontwerpt en maakt hij kle ding die hoort bij uitgaan. Zelf was hij evenwel nooit eigenaar van een discotheek. Wel heeft hij sinds een jaar of vier een bescheiden winkel. Voorheen onder de naam Mano in Mid delburg, nu in Vlissingen aan de Walstraat onder de naam Xenon. Tussendoor was hij permanent met kleding bezig. Vooral leer boeide hem. „Weet je", zegt hij tussendoor wat jongensachtig, „de eerste jurk die ik maakte was zo'n lange met een hoge split. Zeg maar Shanghai-dress, maar dan in leer". En naast praten over leer en de moeilijkheid om die stof tot kleding te verwerken, blikt hij regelmatig vragend naar het plafond alsof daar het ant woord wordt geprojecteerd. „Aantrekkelijke kleding maken oké. Maar hoe je succes omzet in zakelijk succes? Dat weet ik niet". Dat dilemma draagt hij mee sinds hij zaken doet. „Ik zie nu dat mijn ideeën van toen wor den omgezet. Ik had er destijds stomweg het geld niet voor. En anderen die wel geld had den gingen maar voor een deel mee in mijn ideeën. Op de een of andere manier heb ik er wel plezier aan hoe ze uitein delijk toch doen wat ik er toen van vond. Je ziet dat in Middel burg. Ik ben er altijd voor geweest om één discotheek in Middelburg te hebben, omge ven door wat nachtcafées. Kijk. Die zijn er nu. Ook een exo tisch getint café staat nu aan de Vlasmarkt. Precies zoals ik vond dat dat er uit moest zien. Ik ben geen cijfermens, maar heb je een droom, dan bouw ik die. Tja. En hoe je die omzet in commercieel succes? Dat weet ik stomweg niet". Terug uit Utrecht waar hij één van de exposanten was op de beurs en hij zich nog koestert in de euforie van het succes begint het gevecht van de zakenman om het dagelijkse brood niettemin weer realiteit te worden. Uiteindelijk is werk houden belangrijker dan werk hebben. Andere beursorgani- satoren hebben al aangegeven dat hij met zijn troupe een den. Samson geeft een voor beeld: „Je hebt een vriendin en die kleedt zich heel mooi als je met haar uitgaat. Ze doet dat in de eerste plaats voor jou. Dan kom je in de discotheek, ze drinkt wat en ze gaat zich wat uitdagender gedragen. Dat is allemaal voor jou. Maar andere mannen zien hetzelfde als jij. Je kunt dan op verschil lende manieren reageren. Het kan zijn dat je boos en jaloers wordt en dat het haar schuld is dat de mannen zo naar haar kijken. Hoewel ze het voor jou doet, heeft die vriendin niette min erkenning van de andere sexe nodig op z'n tijd. Zo van: hè. Wat zie jij er leuk uit". Toch wordt erotiek vaak als iets verbodens gezien. En juist omdat erotiek gevoelens bij anderen kan oproepen, wordt vrouwen vaak geboden zich van top tot teen te bedekken. Samson stelt dan vast dat het enigszins hypocriet is om zo te denken. „Kinderen uit die ker kelijke richtingen mogen bij voorbeeld wel naar films kij ken op de televisie waar de een na de ander wordt ver moord. Met erotiek krijgt iedereen in zijn leven te maken. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Maar geweld is iets waar je mee opgevoed wordt. Je ziet nu kinderen in hun schuurtje allerlei messen maken om, zoals in de film, te kunnen doden. Iemand wordt niet geboren om gewelddadig te zijn. Maar sex, je voortplan- tingsdrift, zit in elk mens. Sex is geweldloos en natuurlijk. Je zag trouwens ook in christelij ke gemeenschappen dat de enkels bij de vrouwen gewoon bloot mochten. Dat de vrouw zich moet afdekken, is gewoon egoisme van de man. Dat is het recht van de fysiek sterk ste. Zo van: dat is van mij, van die ene man. En feitelijk is het angst. Als ik mijn vriendin ver trouw, hoef ik nergens bang voor te zijn". Overigens krijgt het succes van Erolife nog een vervolg voor de showgroep van Hed wig Samson. Veronica gaat een serie Erolife maken waarin zijn groep (Mano, genoemd) de hoofdrol speelt. Hernhutters, die in de acht tiende en negentiende eeuw pogingen deden om slaven te bekeren, leerden het Neger zeeuws van de bevolking om er het Nieuwe Testament en de Psalmen in te kunnen ver talen. Door hun studie van de taal is er gelukkig veel van bewaard gebleven, want het Negerzeeuws is rijk aan fraaie uitdrukkingen en zegswijzen. Heel beeldend is bijvoorbeeld 'as de wind ries, joe kan kiek "hoendoe zie(n) gat'Choendoe' betekent kip). In het Zeeuws zouden we zeggen 'je kent gin krepelen eerdat 't gastuus brandt', oftewel in moeilijke tij den leer je mensen pas goed kennen. Of deze: 'as die vier is uut, klein kind Ie jump (sprin gen) nae die assesie' (als het vuur uit is, springt een klein kind over de as). Het betekent zoiets als 'achteraf heb je mak kelijk praten'. Ook alledaagse zegswijzen in het Negerzeeuws zijn makke lijk te begrijpen en komen soms zelfs overeen met het Walchers. Bijvoorbeeld 'mie bin vee blie' ('ik bin vee bliee', erg blij). Goed te begrijpen zijn onder andere ook 'ons drienk welbe- kom die maeltied' (we drinken op het weibekomen van de maaltijd) en 'joe no heb neus doek vor vaeg joe neus?' (heb je geen zakdoek om je neus te vegen?). In dat laatste zinnetje komen we twee typisch Wal- cherse woorden tegen, name lijk 'neusdoek' voor zakdoek en het ouderwetse 'vaege(n)' voor vegen. Ook in andere delen van de wereld hebben de Zeeuwse dialecten hun sporen achter gelaten. Zo wordt in Guyana, het vroegere Berbice (denk maar aan Barrebiesjes), ook een soort Negerzeeuws gesproken. Deze taal is op sterven na dood en het is jammer dat er maar weinig van bekend is. Onlangs hoorde ik voorbeel den van Zeeuwse taalinvloe den op het Singalees, de taal van Sri Lanka (Ceylon). Daar kent men onder andere 'kak- koes' voor 'kak'uus' (toilet) en 'arlozoe' voor 'arloozie' (horlo ge). Marco Evenhuis Wie nog voor 77,50 mei de mee wil op donderdag 23 november 30 november 7 december of 14 december, moet snel boeken bij Wolf's Reizen-Carlier in Middelburg (0118 - 639839), Goes (0113 - 220280) of Wolf's Reizen Vlissingen (0118 - 418715). show moet komen verzorgen. En als die Zeeuwse jongens en meiden succes blijven oogsten op een professioneel niveau, kunnen ze niet worden afge scheept met een appel en een ei, valt op te maken uit de redeneringen van Samson. „Om op niveau te blijven, moeten ze blijven oefenen". Niet dat hij platzak is, „maar ik kan niet een hoop geld van de bank halen om te investeren. Ik zoek nu naar de juiste weg om het succes om te zetten in een zakelijke formule". Erotiek speelt een belangrijke rol in de kleding van de Mid delburgse mode-ontwerper. „Als iets niet erotisch is, slaat het niet aan. Wij maken iets en het wordt erotisch gebracht in de show. Dat wil overigens niet zeggen dat de mensen die het kopen het ook permanent erotisch moeten dragen. Ze kunnen het dragen met andere kleding. En dat juist is ons ster ke punt. Als je onze kleding koopt, hoeft het dragenrdaar- van zich niet te beperken tot een avondje discotheek. Het valt me trouwens op dat ook veel mensen uit andere delen van Nederland naar onze zaak in de Walstraat komen om iets van hun gading uit te zoeken". Kleding en erotiek. Het is een' onderwerp waar Samson niet over uitgepraat raakt. En dan de vrouwen. „Wat moet je zon der vrouwen", vraagt hij zich af, gevolgd door een schater lach waar hij patent op lijkt te hebben. „Vrouwen zijn het begin van erotiek. Zonder vrouwen bestaat die niet. Als je goed kijkt zie je hoe mannen de vrouwen achterna gaan. Althans, ze proberen het. Dat is geen devaluatie van de man. Dat is eerder een erkenning van de man dat hij ook een vrouwelijke kant heeft. Schoorvoetend brengt de man dat in praktijk. Je ziet ook nu dat mannen naar de schoon heidsspecialiste gaan". Dan volgt een korte stilte. Hij nipt aan de frisdrank. Dan voorzichtig: „Erotiek is niet smerig. Je moet het niet ver warren met porno. Dat is over het randje. Wel kan erotiek allerlei gevoelens oproepen. Je kunt er zelfs agressief van worden". Dat moet dus uitgelegd wor- De rubriek Bedrijfskundig Bekeken gaat deze week in op de uitspraak van minister De Boer om geen kerstkaarten te versturen. Verder deze week informatie van overheden, de vaste rubriek Psycho Consult en de rubriek Gehoord, met een bespreking van de finale van de Zeeuwse Belofte. Een vangrail tegen de Lange Jan, een container op z'n kant met balkon in het Geerewinkelgebied, lichtzuilen op het Middelburgse stadhuis en zwerfkeien die her en der de Zeeuwse hoofdstad versieren. De kranten staan er bol van. Nico Out, kunstkenner en consulent culturele vorming bij VMC Zeeland maakt duidelijk dat confrontatie ook kunst kan zijn. 'Wat moet je zonder vrouwen' ÏÏD@ IFsisiim Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18,4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, (0118) 484312 (privé (0118) 418686). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens (ai), (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215. Bezorging: 0118-484215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. (0118) 681000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Hedwig Samson: ,,Met erotiek krijgt iedereen in zijn leven te maken". FOTO AN DA VAN RIET De groep bestaat uit ongeveer vijfentwintig jongeren tussen de vijftien en twintig jaar. „Er is wel een gebouwtje voor jon geren hier in Dauwendaele", vertelt één van de jongeren. „Maar dat is voor kinderen vanaf twaalf jaar. Daar is voor ons toch niets meer aan?" De hangplaats bleef niet onop gemerkt. Wijkagent Ben van Veelen praatte met de jonge ren en regelde vervolgens een gesprek met wethouder E. van Brummelen. Mét resultaat, want de wethouder heeft toe gezegd dat het oranje hutje vervangen zal worden door wat palen en een houten afdak dat door de gemeente wordt betaald, ,,'t Is een hartstikke leuk groepje knullen", vertelt de wethouder. „Ik heb aan een aantal buurtbewoners gevraagd of de groep voor overlast zorgt, maar daar is helemaal geen sprake van. Voor de gemeente is het niet zo'n hele grote investering om ze op deze manier een eigen plekje te geven. En als ze op deze manier tevreden zijn, wat wil je dan nog meer?" Een paar jongeren uit de Middelburgse wijk Dauwendaele voor hun eigengemaakte hangplaats. FOTO: ANDA VAN RIET. De jongeren moeten wel nog vöör kerst hun eigengemaakte plaats opruimen. Ondertussen maakt de gemeente, in overleg Beeld van de show die de groep Mano van Hedwig Samson toonde in Utrecht tijdens Erolife. met de jongeren, een plan voor de definitieve hangplaats. „Ze worden zelf in de gelegen heid gesteld om er iets leuks van te maken", vertelt de wet houder. „Dat is dan gelijk een stukje verantwoordelijkheid dat je ze meegeeft". Wij gunnen u als klant graag de BESTE KOOP! Al voor 39 cent heeft u na 2 dagen bij ons een foto budget-afdruk uji het KODAK laboratorium! »vi je -oen «cos Solo Votocwk FOTO VEftSCHOORE Goes. Grote Markt 7 Hulst. 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen. Noordstraat 6 Middelburg, Lange Geere 28 Vlissingen. Walstraat I09-I I Zierikzee. Dam 5 Etten-Leur. Oude Bredaseweg 26 'Maximum I gratis CD per klant CAN ATHENE 179.- FCO JR. 220.- STL JR. 220.- TOKVO 330.- BCN 500.- LAX 440.- UAN MUX) 199.- FX I JR. 159.- FX3 BRAKE 299.- FX4 329.- SX5 449.- XE5 399.- CAN ROCK (C 499.- POWER EXTREME 559.- EXTR.Z 399.- VOOR IS9-- 169.- 179.- 189.- 279.- 269.- UOOR 179.- 149.- 229.- 229.- 279.- 249.- UOOR 498.- 359.- O LU f- BOULCVARD PLATA VClSfiHGC H LI W'I

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1