K'£ Freddy Wolf: 'Van slaapkamer tot verkeersschool' Oktober woonmaand Kwakernaat Niehof bv Terug naar de natuur OPENING MOONLIGHT-SHOPPING FmnkSaul GOES LEGT DE LOPER UIT op zaterdag 14 oktober met BIJZONDERE DIERENDAG SCHILDPADDEN m- zaterdag 7 oktober Zie onze feestelijke openingspagina op pagina 8 VERSCHOORE door Ad Hanneman Hij verwacht een top drukte aanstaande zaterdag. De 7e okto ber wordt namelijk de splinternieuwe ver keersschool open gezet. Wat Freddy Wolf zelf betreft mag heel Walcheren komen kijken naar - vooral - wat deze grootste Zeeuwse rijschool het publiek heeft te bie den. „Dat wij zo groot zijn hebben we te dan ken aan de Walchena- ren. Daarom hopen we dat heel veel mensen komen kijken". PZC WEEKBLADEN Jongensdroom Handelsgeest Afbouwen Van de Hema EXTRA KOOPAVOND van 19.00 tot 22.00 uur (gratis parkeren) ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS Aerremuu (1) Vorig jaar december werd op Schiphol een groep Afrikaanse sporenschildpadden in beslag genomen. Verzwakt, vermagerd en uitge droogd. Om weer op krachten te komen werden de schildpadden naar Reptielenzoo Iguana in Vlissingen gebracht. Afgelopen vrijdag begon voor acht van deze dieren de terugreis naar Afri ka, waar ze nog voor dierendag (4 oktober) ver wacht worden. Doorreis Slechterik SCHITTERENDE NIEUWE COLLECTIE TRUIEN NIEUW! JACKS SWEATERS SHIRTS - PULLOVERS FREDDY WOLFAVma 01 18-461915 A Sinds 1919, dè Zeeuwse portretfotograaf! WIM UILIMItö fMfLQDO® Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 40 4 OKTOBER 1995 Freddy Wolf. Ooit was hij de jongste gediplomeerde rij-instruc- teur van Nederland. Nu rekent hij zichzelf tot een van de toppers in Neder land, en de modernste en grootste van Zeeland. Dat hardop zeggen lijkt in zijn bijna spierwitte kantoor aan de Nieuwe Vlissingse- IE)© IFtam Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren In combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, (0118) 484312 (privé (0118)418686). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens (ai), (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215. Bezorging: 0118-484215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017,4330 KA Middelburg, tel. (0118) 681000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 FOTO ANDA VAN RIET weg taboe. Van opschep pen heeft hij geen kaas gegeten. Toch maakt hij een uurtje of twee vrij om uit te leggen hoe het alle maal begon en hoe hij hoopt verder te gaan. „Hou het asjeblief sober", vraagt hij voorzichtig. Alfred Wim Wolf was achttien toen hij baalde als een stekker. Zijn jongensdroom was hem afgenomen. „Al op m'n vierde brabbelde ik tegen mijn moe der dat ik machinist op een grote stoomboot wilde wor den. Maar de tbc-kruisjes gaven een positieve reactie zodat ik voor de tropen werd afgekeurd". De opleiding tot scheepswerktuigkundige had dus verder geen zin meer. „Op een bepaald moment vroeg mijn rij-instructeur, Ko David- se uit Meliskerke, me of ik geen zin had om ook rij- instructeur te worden. Op slag veranderde mijn stemming". In chronologische volgorde vertelt hij vervolgens van de hoed en de rand. Zijn ogen stralen als hij vertelt altijd vooraan te willen staan als het om vernieuwen gaat. „Onze school was zelfs op de televi sie toen we de cd-i-rom intro duceerde in het theorielokaal". Ook de spectaculaire wijze waarop ooit de diaprojector uit het plafond kwam en vervol gens geheel automatisch beel den ging tonen voor de weet grage leerlingen op weg naar het felbegeerde rijbewijs, ziet hij als een mijlpaal in zijn inno- vatiedrift. En dan natuurlijk de nieuwbouw aan de Nieuwe Vlissingseweg. Niettemin rela tiveert hij: „Ach. We hebben voortdurend gedacht dat we eindelijk klaar waren met ver bouwen. Maar misschien is dit lokaal op gegeven moment ook wel te klein. Dankzij deze nieuwbouw hebben we name lijk deze maand een record aantal nieuwe leerlingen". Hoe het allemaal begon? De vijftigjarige Wolf denkt even na en geeft aan bij het begin te beginnen. Dat was begin jaren zestig toen Ko Davidse hem introduceerde in de rijschool wereld. Maar hij moest wel drieduizend gulden cash heb ben. „Die had ik dus niet. Ik leende ze onder meer van meneer Thoma, van de papier handel in Souburg. Die zag wel handelsgeest in mij. Ook in Den Haag, waar ik op gesprek moest, kreeg ik alle medewer king. En voordat ik het wist reed ik in een Ford Cortina met dubbele bediening naar Zee land. Ik heb nog nooit zoveel politie-auto's gezien als die dag. Het was een hele rit naar Zeeland toen". Dat hij de uitdaging aankon en dat hij zelfverzekerd overkwam had wellicht te maken met he' feit dat hij als zoon van de poli tieman in Oost-Souburg een „wat andere opvoeding genoot. Wat je deed moest je goed doen. En dankzij de naamsbekendheid van mijn vader kreeg ik vrij snel veel leerlingen. Mijn moeder hielp me enorm. Die zag het hele maal zitten. Ze had heel graag willen doorstuderen. Maar van een meisje werd in haar tijd andere dingen verwacht. Mijn moeder deed het zakelijk deel. Ik denk dat mijn broers zich in die peridoe wel eens verwaar loosd voelden. Vaak genoeg was het eten niet op tijd klaar en zo omdat mijn moeder met mijn rijschool bezig was" Na zijn huwelijk toen hij een maal in een eensgezinshuis woonde, kwam de na-oorlogse. bevolkingsexplosie op een leeftijd om een rijbewijs te halen. Ook de auto werd steeds minder een luxe-artikel. Het ging ons toen allemaal voor de wind. Ik kocht een autootje en een paard en ik dacht dat het allemaal niet op kon. Ook had ik drie instruc teurs in dienst". Later moest hij afbouwen omdat de perso neelskosten uit de hand liepen. Freddy Wolf bleef toen als klei ne zelfstandige in z'n eentje opereren. Maar het aantal leerlingen bleef groeien. Uiteindelijk besloot hij dat hij wel z'n naam wilde laten gebruiken. Maar de instructeurs die met een les auto met het opschrift Freddy Wolf over de Walcherse wegen jong en oud voor een rijbewijs opleidden, zouden als zelfstandige geboekt blijven. Franchisen dus. En dat beviel zo goed, dat er inmiddels zes tien wagens rijlessen verzor gen en nog zo'n vier instrcu- teurs in opleiding zijn. „Maar allemaal volgens de methode van deze rijschool. Ik heb daar speciaal een instructieboekje voor geschreven". Hoewel Freddy Wolf zelf nog maar af en toe naast een leer ling zit, blijft hij volop betrok ken bij het lesgeven. In het theorielokaal voelt hij zich lek ker. Ook daar heeft hij nog wel wat geschiedenis in te vertel len. „Toen de theorie belang rijk werd verzorgden we die lessen eerst in de huiskamer. Later hebben we een slaapka mer in ons eigen huis vrij gemaakt. Met tafels en stoelen van de Hema zijn we begon nen. Je zou kunnen zeggen", lacht hij, „van slaapkamer tot verkeersleerschool". Van het eensgezinshuis ver huisde Freddy Wolf en zijn gezin naar de Dongestraat in Oost-Souburg. En met het gezin verhuisde gewoon auto matisch de rijschool. Die twee horen gewoon bij elkaar. In de Dongestraat volgde de ene verbouwing de andere op en moest het gezin nog wel eens inschikken om de verkeer- school voorrang te geven. „Mijn vrouw riep ooit vertwij feld uit toen ik haar tuin had afgenomen en er een contai ner had neergezet om de motoren in op te bergen: 'nou heb ik helemaal geen tuin meer'. Maar ook zij helpt nu volop in het bedrijf mee. Ook mijn beide zoons. We hebben hier nu een prachtig gebouw waarmee we verder kunnen. Vrijdag wordt de school offcieel geopend. Mevrouw Elly van Driel, waarnemend directeur van het CBR komt dan hierheen. Zij opent onze school samen met burgemees ter Van der Doef. En zaterdag mag heel Walcheren een kijkje komen nemen. Dan houden we open huis". Oktober is vanouds de woonmaand. In deze krant drie pagina's uitgebreide informatie over wonen en alles wat er mee heeft te maken. Hoe een inrichting er uit moet zien is uiteraard afhankelijk van de smaak. Toch is het handig om te weten wat er in de trend op weg naar het jaar 2000 allemaal te koop is in de woonwinkels. Afgelopen vrijdag werd het junior Drum Bugle Corps Johan Friso uit Middelburg Nederlands kampioen. In het FC Utrecht stadion Galgewaard haalden de jonge Zeeuwen nèt genoeg punten om concurrent Jong Jubal te verslaan. Eens per jaar komen de Dubliners naar Nederland. Binnenkort treedt de wereldberoemde Ierse folkband op in Heinekenszand, in het kader van een twee weken durende tour door Nederland. De rubriek Bedrijfskundig Bekeken gaat deze week in op de grote omnummeringsactie van PTT Telecom en de gevolgen die dat heeft voor consument en bedrijfsleven. badhuisstraat 28, 4381 Is vlissingen telefoon: 01 18-416961 fax: 01 18-413253 Het ir me pas weer eens over komen dat me in Middelburg gevraagd werd of ik uit Arne- muiden kom. Nee dus. Zou dat komen omdat ik glad geen moeite doe om géén dialect te praten Tenslotte is Aerre muu zo dicht bij de Walcherse steden de plaats waar oud en jong nog het meeste dialect spreken en dat ook bewust doen. De verschillen tussen oud en jong die je op de ande re Walcherse dorpen meestal ziet, zijn er wat dialectgebruik betreft, veel kleiner. Wel verdwijnen hier ook lang zaam een aantal uitdrukkingen die een vorige generatie nog gebruikte en slijt het zangerige van het 'Aerremuus' wat af. Enkele van die uitdrukkingen zijn: voo gêên rugje vervaerd (nergens bang voor), da' fok- kedeer nie (dat past niet) en graeg (hongerig). Aerremuu ligt aan de Zuid- Bevelandse kant van Walche ren en dat is te merken aan de spraak. Men zegt 'graeuw' en niet 'gries' en de Walcherse woorden 'strange' en 'grippe' zijn er onbekend. Net als in heel Oost Walcheren zegt men 'böömen' en 'ööge' (hoog), jongers en donker (geen 'oe'). 'Geweest' wordt in Aerremuu 'gewi', een oudere vorm, zoals ook het Zuid-Bevelandse 'gewist'. Ook 'dust' (durf en durfde) is een woord dat op Walcheren vooral nog bij •ouderen (en alleen voor durf- de) wordt gebruikt. Bij g'ao (gehad) ontbreekt op Aerre muu de 'd' aan het eind en de verleden tijd van houden ('iel) is juist moderner dan in Wal cheren ('ieuw). Eveneens kent Aerremuu niet meer de oud- Nederlandse inversie van 'hij' tot 'n zoals in het Walchers. Op Aerremuu zeggen ze 'um'. Dus niet: Leit 'n op straete maar: Leit um op straete (Even wat anders: zojuist ver scheen van oud-Nieuwlander Wim Joosse zijn nieuwste bundel met psalmen in dialect: 'Op aessem komme'. Dit boek je van 32 blz. is te bestellen door storting van 12,50 op giro 79675 van W.Joosse te Rotterdam) Jan Zwemer Na aankomst in Iguana, bijna een jaar geleden, bleek dat vier van de in beslag genomen die ren er heel slecht aan toe waren. Hulp was niet meer zin vol en de dieren overleden al snel na hun aankomst in Nederland. De minder ver zwakte dieren, twintig in totaal, knapten tijdens hun ver blijf in Iguana weer helemaal op. Een paar weken geleden konden daardoor twaalf schildpadden naar Italië gebracht worden, waar ze weer langzaam gewend zullen raken aan het leven in de vrije natuur. De acht dieren die na het ver trek van de eerste groep over bleven, vier mannetjes en vier vrouwtjes, zijn sterk genoeg om zonder zo'n tussenstop terug te keren naar Afrika, zo verwacht Ad Bom, coördinator van de Vlissingse Reptielen zoo. Hij bracht de schildpadden vrijdag persoonlijk naar Schip hol en reisde mee in het vlieg tuig naar Nice. In deze Franse plaats werden de dieren over gedragen aan de stichting Soptom, die een schildpad- denopvangcentrum in beheer heeft. De mensen van Soptom zorgen voor vervoer naar Dakar (in het Afrikaanse Sene gal) waar de schildpadden in een natuurreservaat worden vrijgelaten. Het is de bedoeling dat de schildpadden zichzelf zullen voortplanten in dat reservaat. Om uitsterving van de soort te voorkomen zullen hun nako melingen dan op hun beurt de wildstand in andere gebieden in Afrika weer op peil brengen. De sporenschildpadden, die officieel de latijnse naam Geo- chelone Sulcata dragen, zijn de grootste Afrikaanse land schildpadden. De dieren leven van nature in de droge step pen en woestijnachtige gebie den in Midden-Afrika. Ze kun nen een maximum pantser lengte bereiken van maar liefst vijfenzeventig centimeter. De vierentwintig schildpadden die de douane vorig jaar ont dekte waren via Nederland op doorreis naar de Verenigde Staten. „Nederland is al van oudsher een transito-land. Dat geldt niet alleen voor drugs, ook voor dieren", vertelt Ad Bom. Als de schildpadden onopgemerkt waren gebleven, zouden ze volgens hem in Amerika als hobby-dier zijn verkocht aan particulieren. „De schildpadden werden aan getroffen in vrij kleine dozen, waar ze met z'n tweeën inza ten", vertelt hij. Het mag inmiddels bekend zijn dat voor veel illegaal geïmporteerde dieren het vervoer een bron van veel dierenleed is. Toch was de manier van vervoeren bij de schildpadden niet de hoofdoorzaak van hun slechte conditie, zegt Ad Bom. „Schildpadden worden meest- Eén van de landschildpadden, vlak voor het vertrek naar Afrika. FOTO: ANDA VAN RIET. al door particulieren gevangen in Afrika", vertelt hij. „Ze lopen vanaf dat moment aan een touwtje dat vastgebonden is aan een paaltje, zoals je hier wel geiten ziet. Als er een opkoper langskomt - en dat kan maanden duren - wordt zo'n schildpad verkocht en meegenomen. Als het dier geluk heeft is er dan geen tus senhandelaar meer en gaat het gelijk naar een exporteur. Het dier zit dan in een kooi tot iemand een bestelling doet, en ook dat kan weer maanden duren". Zo'n exporteur heeft vaak allerlei soorten dieren (levend en dood) in de 'aanbieding'. „Toch is de échte slechterik, die verantwoordelijk is voor de dierenmishandeling, meestal niet de exporteur", vindt Bom. „Exporteurs zijn vaak mensen uit het land van herkomst zelf. Zo iemand heeft een gezin dat krepeert van de honger en hij doet alle moeite om geld bijel- kaar te sprokkelen. Ja, hij ziet dieren als handel, maar dat is de mentaliteit in veel Afrikaan se landen. Gelukkig is dat steeds meer aan het verande ren. Nee, de echte slechterik ken zijn de mensen die vanuit het Westen die dieren bestel len. Die zijn verantwoordelijk voor de ellende". Bom is blij dat de dieren nu kunnen terugkeren naar hun natuurlijke leefomgeving. „Maar toch, als je die dieren een jaar verzorgd hebt is het niet gemakkelijk om ze zo maar te laten gaan. Je wordt een soort moederkloek: zou het echt wel goed gaan tijdens het transport? En in het reser vaat? Maar ja, dat hoort erbij. Als je eenmaal de beslissing genomen hebt dat ze terug gaan moet je die ook doorzet ten". Na aankomst van de dieren in het reservaat blijft Iguana betrokken bij de schildpadden. Ad Bom: „Na verloop van tijd proberen we of we zelf eens kijken of het goed gaat met ze. Als dat niet lukt - Senegal is niet naast de deur - kijken we of een betrouwbare instantie in het land zelf dat voor ons kan doen". bij St. Jacobsstraat 18 Vlissingen DAMES/HEREN/KINDEREN KLEINE MARKT 9, VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1