0 MIDDELBURG SLUIT SPORTVELDEN DAimChOOL iAnVic? 0.19 ro's 6 -C W Top 5 bij Zeeuwse Golfsurfwedstrijden KLEURENFOTO'S "LIVE PUBLIEKSTREKKER HORECA NIEUWENDIJK VLISSINGEN ZIE UIT-PAGINA !3ë§ ■Cv VLISSINGEN augustus R u y t e r j e e t e n U leest er alles over in de Ruyterfeestenkrant VERSCHOORE De weergoden kunnen het niet laten. Was de zomer van vorig jaar al extreem warm, ook deze zomer breekt weer een flink aantal records. Prettig voor de toeristische branche, waar dit jaar weer volop winst wordt gemaakt. Minder prettig voor de natuur, die met name van de droogte erg veel te lijden heeft. Sportvelden PZC WEEKBLADEN Bomen Weie en verweie START LESSEH VANAF 2 SEPTEMBER BEL: O I IOO- 20I76//OI 180-38370 GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0,99 KE PRIJS NT: 0,99 FOTOH VERSCHOORE THERE IS NO FASHION RAY EN0N WITHOUT DOUBLE X FASHION SHOW WINKELCENTRUM organiseert Vandaag als bijlage in uw weekblad Sinds 1919, dè Zeeuwse portretfotograaf! IMHH ©UIL WO IS) Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 34 23 AUGUSTUS 1995 Hitte, hitte, hitte! Zomerpret met de tuinslang. Ondanks de grote hitte gaat het leven gewoon door voor de meeste mensen op Walche ren. De tropenroosters die door veel bedrijven zijn inge steld, houden werknemers fit tijdens hun werk. Bedrijven die geen tropenrooster ingesteld hebben, geven hun personeel vaak iets extra's te drinken om het werken tijdens de warmste momenten van de dag draag baar te maken. Ook bij de gemeente Middel burg geldt een tropenrooster. Niet voor iedereen, overigens. „Alleen voor de kantooramb tenaren", vertelt J.J. Hubregt- se, hoofd van de afdeling Stadsreiniging. „Niet voor ons. We kunnen de jongens moeilijk al om vijf uur om het huisvuil sturen, nietwaar?". De 'jongens' hebben het extra zwaar te verduren tijdens de zomer. „Als je al hoort dat mensen zelf al klagen over de stank die uit GFT-bakken komt, kun je wel nagaan hoeveel last wij ervan hebben", vervolgt hij. „Je merkt het echt wel, die hitte. Al was het alleen maar aan de geur van de werkkle ding". Veel klachten kregen ce' niet, bij de klachtentelefoon van de Stadsreiniging. „Over de afge lopen maanden waren er slechts éénentwinting klachten over de stank van de GFT-bak- ken. Dat is toch niet echt veel", vindt hij. De bakken worden niet vaker dan normaal opge haald. „Gewoon, eens per twee weken. Kijk, als iemand zegt: dit kan écht niet, dan komen we wel een keertje extra. Maar dat is zeker niet structureel". De gemeente Middelburg stel de wel een andere maatregel in vanwege de warmte. Veel mensen zoeken verkoeling op het strand. FOTO: ANDA VAN RIET. Oplage: 25.200. Gratis huls-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Het gras op dit Nieuwlandse sportveld ziet er uit en ruikt ook net als stro. Geen van de Middelburgse sportvelden wordt momenteel nog gebruikt. FOTO: ANDA VAN. RIET. De sportvelden liggen er verla ten bij. Sinds afgelopen maan dag mogen ze niet meer gebruikt worden. Het gras, dat eruit ziet als stro en ook de typische geur van stro afscheidt, is dusdanig aange tast dat verdere schade moet worden voorkomen. „Het gaat eigenlijk meer om de droogte dan om de hitte", vertelt W.F.A. Pulles, bedrijfsleider van de Middelburgse sport complexen. „We weten niet hoe lang het nog gaat duren voordat er weer van de velden gebruik gemaakt kan worden. Dat ligt aan wanneer er regen valt, en hoeveel". Zelfs als er snel regen valt is nog niet gezegd dat de velden gelijk weer opengaan. „Juist als het net geregend heeft is het gras het kwetsbaarst", vertelt hij. „Net als wanneer de dooi net is ingetreden. De bovenlaag van het gras ligt dan eigenlijk los van de rest, en dan is de kans dat je het kapotmaakt als je er op loopt, het grootst". Behalve de sportvelden heb ben ook bomen het zwaar te verduren van het uitblijven van een regenbui. De Neder landse Bomenstichting waar schuwde deze week in een persbericht voor de gevolgen van de aanhoudende droogte. In gebieden waar bomen erg afhankelijk zijn van regenwa- ■ter, zoals in de Veluwe, 't Gooi, de Peel en andere hoge zand gronden, lijkt het wel herfst, zo stelt de stichting. Maar ook op Walcheren zijn al behoorlijk wat bomen te zien die ongewoon vroeg hun bla deren afwerpen en er maar wat slapjes bijstaan. Bomen Bomen hebben veel te lijden van de extreem warme zomers. In sommige bossen lijkt het net of het al herfst is. FOTO ANDA VAN RIET zijn in deze tijd van het jaar bezig met de aanleg van hun reserves voor het komende jaar. Als ze hun bladeren nu al laten vallen, raken ze een hoop van hun energie kwijt. De kans op minder goed ontwikkelde knoppen volgend jaar wordt daardoor groter. Een gevolg van de droogte kan de dood van vele bomen zijn, volgens de Bomenstichting, die nu par ticulieren oproept om in plaats van het wassen van de auto het water nu eens te gebruiken voor het begieten van een boom. „Ze hebben het in deze tijd hard nodig", zegt een woordvoerder van de stich ting. Het 'gele goud' kan niet snel genoeg aangesleept wor den bij deze tropische temperaturen. Het Mosselfestival op de Nieuwendijk was geslaagd, zo concluderen de organisatoien. Zo geslaagd zelfs, dat er niet alleen een vervolg verwacht kan worden, maar dat er meer initiatieven komen van deze 'uitstraat' in Vlissingen. In deze krant een bewaarnummer van de Seniorenkrant met meer dan negenendertig verschillende activiteiten, waaraan wekelijks ongeveer duizend ouderen uit Middelburg en omgeving deelnemen. In onze vaste rubriek Kinderboeken bespreekt Margreet Meulmeester deze keer een heleboel 'herenboeken'. Verder deze week de vaste rubrieken Bedrijfskundig Bekeken en Psycho Consult en informatie van de overheid. 'Weie' betekent letterlijk 'wei den', maar wordt in het Zeeuws dikwijls figuurlijk gebruikt. Wanneer van iemand gezegd wordt: 'die za nie vérre weie', betekent dat dat hij of zij niet zo mobiel is, hetzij door leeftijd of om ande re oorzaken. „Wannes wei' nie zö vérre" kan ook betekenen: Wannes (Johannes) houdt er niet van om uit zijn bekende omgeving weg te gaan. 'Verweie', het van de ene wei in de andere brengen van vee, wordt ook met zeker genoegen voor mensen gebruikt. „Me zu'n is verweie" kun je zeggen wanneer je opstaat om in een ander vertrek te gaan zitten. Natuurlijk is dat dan vooral op groepen mensen van toepas sing. Heel bekend is ook de opmerking die gemaakt wordt tegen iemand die in zijn of haar haar zit te 'krauwen': „Bin je ze an 't verweien Dan worden je 'luuzen' bedoeld die dus ook hun denkbeeldige perkjes op het hoofd hebben. Met een 'luuzepadje' wordt net als in het Nederlands de schei ding in je haar bedoeld - in het Surinaams heet die een miere- padje (als het maar loopt In het Zeeuws is een scheiding ook wel 'een padje' zonder meer: „Moe jie noe nè schööle zonder een padje in jen 'aer?" Een 'padweie' is overigens een wei waar een voetpad door heen loopt. Die waren vroeger heel talrijk, nu bestaan ze bijna niet meer. De voetpaden waren goede alternatieven wanneer in het najaar en de winter de 'aerden wegen' door de modder onbegaanbaar waren geworden. Jan Zwemer Terrassen zitten overvol. Toeristen, maar ook Walcherenaars hebben behoefte aan vocht. FOTO: ANDA VAN RIET. Komend weekend worden in Domburg de eerste Zeeuw se Golfsurfwedstrijden gehouden. Organisator Jan Sans- tra heeft de top vijf van de Nederlandse golfsurfers voor het evenement weten te strikken. De westrijden worden gehouden bij Strandpaviljoen Noordduin aan de Schelp- weg. De westrijden worden in drie onderdelen opgesplitst: de longboarders, shortboarders en bodyboarders. Deelnemers krijgen een kwar tier de tijd om tien golven te berijden met de surfplank. Een jury beoordeelt de techniek en de kunsten die de deelnemers uithalen. Bij de longboarders is dit onder meer het op handen en hoofd staan, bij andere twee categorieën moeten de deel nemers een zo lang mogelijke rit maken door het zogenaam de 'hakken'. Dit is een draaien de beweging met de plank maken, zodat er steeds terug gekeerd wordt naar de top van de golf. Golfsurfen is een sport in opkomst. In Zeeland zijn er zo'n vijfen veertig beoefenaars en hun aantal groeit snel. Sanstra is van plan om van de wedstrij den een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Het strand bij Noordduin is door zijn ligging aan de noordwest kust van Walcheren zeer geschikt voor het golfsurfen en is ondertussen dè surfspot van Zeeland geworden. Volgend jaar wordt de plaats opgeno men op de lijst van Europese golfsurflokaties. Kleurenfoto's al vanaf Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Giote Markt 7 z m (3 O tz m 5? w w Q co O 5 ac ■t cc i— co cc cc C\J *- 11 t O LU I— O co 3 H "3 Eu cc j-: CE O cc O li Place: Walstraat 42 - Vlissingen Vrijdag 25 augustus, 15.00-19.30 uur zaterdag 26 augustus, 13.00-15.30 uur Gesponsord door: Pink Panter Steigers Café Solo Middelburg i- O) i 3D W W z O m

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1