LAATSTE 3 DAGEN 0.39 0.98 SPRINT Snackbar Sabrina is 'hartstikke Hollands' n WEET VAN WANDEN! L_ Caraïbische avond in Domburg Een gezonde opstelling kan huwelijksproblemen voorkomen jassen kostuums kolberts kolberts vt pantalons jacks truien sweat-shirts polo's/t-shirts overhemden (dress én vrije tijd) stropdassen (zijde) 200, 300, 200, 150, 75, 150, 75, 75,- 50, 50, 25,- OPHEFFINGSUITVERKOOP Stijlvolle verfijning in Arnemuiden STANDAARD PRINT PRIMA PRINT MAXI PRINT LEADERS IN STYLE 1 S H I N Nieuwe Burg 12 ZOMERCOLLECTIE 2 HALEN 1 BETALEN (NIEUWE) WINTERCOLLECTIE TOT 25% KORTING want ESZETH Mode en Adviesbureau wordt ESZETH Adviesbureau dus ESZETH Mode gaat sluiten. uw foto's veilig bii de echte fotoservice Loskade 9 Middelburg 01180-35047/23246 ialle SPRINT PHOTO afdrukken hebben "FOTO GARANTIE"?:-® d.w.z. technisch niet goed: GELD TERUG of OVER! CURSUSSEN ENGELS EN FRANS IN MIDDELBURG MURRE-MOENS MURRE-MOENS CURSUS CAFÉBEDRIJF/295,- VIJF MANIEREN OM UW HUWELIJK TE RUINEREN PSYCHOCONSULT Drs. Henk C.M. Hermans 2 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 9 augustus 1995 LEADERS IN STYLE MEN'S FASH O N bijleveld MIDDELBURG formaat 9 x 3 cm glans of mat klaar in 2 werkdagen 10 x15 cm 0.49 topkwaliteit in Si uur 2e afdruk PRIMA PRINT-: (dubbclprint) 0.25 i: formaat 10x15 cm glans of mat elke foto wordt handmatig gecorrigeerd en gecontroleerd negatiefstrookjes worden afzonderlijk verpakt met Sprint Photo Profit Card nog extra voordelen o.a. GRATIS film super groot in 51 uur formaat 13 x 18 cm glans of mat afdrukprij/.en gelden bij ontwikkelen en afdrukken van uw (kb) kleurenfoto film Vlissingen, Scheldeplein Middelburg, Markt 1 -5 8 2 9 ij Goes, Lange Vorststraat Bergen op Zoom, v.d. Rijtstraat 1 Roosendaal, Nieuwe Markt Ó4^i Medio september beginnen in de "Ontmoetingskerk", Oosterscheldestr. 1, weer onze avondcursussen. Er zijn cursussen voor beginners en voor gevorderden. De nadruk ligt op het leren spreken en verstaan, dus weinig schriftelijk huiswerk. De cursussen bestaan uit 24 lessen van 1 uur. Lesgeld 225,- ineens (of 3 keer 75,-). Geen inschrijf geld! Inl. bij: mevr. Ine Kuipers, tel. 05910-32222. Exclusieve woningtextiel, accessoires meubelen en verlichting Stijlvormen met de intieme warmte van roodbruin mahoniehout of een oranje geel taxus. Facetten van persoonlijke keuze's in stijlen van weleer. De tijd gaat, de stijl blijft in vorm en lijnen, in toepasbare mogelijkheden voor uw lang gekoesterde wensen. Langstraat 2-4, Openingstijden: VOOR EEN STIJLVOL ADVIES Postbus 8, 4340 AA Arnemuiden tel. 01182-1273/1544, fax 3712 maandag t/m zaterdag en vrijdagavond. Ontelbare mogelijkheden in wanden en panelen. Zowel kant en klaar als op maat gemaakt, vormen panelen van Murre-Moens de oplossing voor een effidënte indeling van uw bedrijfsruimten. Kom vrijblijvend kijken in onze showroom en vind de wand die bij u past Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 a tot 17.00 uur en op zater- dag van 09.00 tot 13.00 uur.^ A F W E R K S Y S T E M N ARNESTEINWEG 23. MIDDELBURG TEL 01180-37005. FAX 01180-13-178 MOOIE WANDSYSTEMEN? KIJK 8 IJ MURRE-MOENS! ducatief Centrum Walcheren De leukste school voor volwassenen... waar je geen voor opleiding voor nodig hebt. De meeste cursussen starten in de week van 21 augustus 1995. Aanmeldingen kunnen weer direkt na de zomerva kantie vanaf 14 augustus 1995! Ons cursusaanbod voor 50+ers: Omgaan met moderne apparaten (locatie Vlis singen) 10 lessen voor 45,- op donderdagochtend U leert omgaan met technische apparatuur uit het dage lijks leven: pincode, magnetron, videorecorder, cd-spe- ler, cassetterecorder, telefoon met geheugen etc. Vriendschapscursus voor vróuwen (locatie Vlissingen) 12 bijeenkomsten voor 45,- op donderdagmiddag Onderwerpen zijn o.a.: veelzijdigheid in vriendschap pen, doelen in vriendschap, grenzen en conflicten, nieu we contacten maken. Geheugencursus (locatie Serooskerke of Domburg) 11 bijeenkomsten voor 35,- op woensdagochtend Het geheugen is iets wat je kunt 'onderhouden'. Algemene Ontwikkeling (locatie Middelburg) jaarcursus voor 120,- maandagochtend of woens dagochtend Samen met leeftijdgenoten bezig zijn met onderwerpen die voor u van belang zijn. Voorbeelden: ouderen en gezondheid, welzijn - beter zijn - best zijn, toekomst beeld, geschiedenis van deze eeuw en uw plek hierin. Culturele Educatie (locatie Middelburg) 10 lessen voor 30,- dinsdagochtend of donder dagmiddag kennismaking met allerlei aspecten uit de cultuur: zoals schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, muziek, proza en poëzie. Hoofdvestiging Middelburg Latijnse Schoolstraat 10-12 tel. 01180-16278 Locatie Vlissingen Verl. Bonedijkestraat 275 LET OP DE BROCHURE 'OUD GELEERD IS JONG GEBLEVEN' BOORDEVOL CURSUSAANBOD OP WAL CHEREN VOOR ACTIEVE 50+ERS! VERKRIJGBAAR BIJ DE STICHTINGEN WELZIJN OUDE REN EN OP DE GEMEENTEHUIZEN Ashraf Mikhail en Sabrina Vriesema in hun pas geopende snackbar Sabrina. De Lange Delft in Middelburg is weer een eetgelegenheid rijker. In de winkelstraat is vorige week de snackbar 'Sabrina' geo pend. Eigenaars Ashraf Mikhail en Sabrina Vriesema mikken op een klantenkring uit de omgeving van de Dam. En natuurlijk op het winkelend publiek, dat slenterend van winkel naar winkel plotseling overvallen wordt door 'de lekkere trek'. De kersverse snackbar is niet de eerste zaak van het duo. Al sinds een paar jaar is de van oorsprong Egyptische Ashraf Mikhail eigenaar van de shoar mazaak Piramide aan de Mid delburgse Vlasmarkt. De pas geopende snackbar is, volgens Mikhail, in tegenstel ling tot zijn shoarmazaak „hartstikke Hollands". „Behal ve dan de shoarmarol", vult zijn vriendin en mede-eigena res Sabrina Vriezema aan. „Ik wil mijn klanten lekker, goed en goedkoop eten bie den", vertelt Mikhail. „Om de zaak extra aantrekkelijk te maken voor klanten, probeer ik qua prijs net onder de gebrui kelijke norm te zitten". Omdat Sabrina al om tien uur 's morgens open gaat, wordt er ook een verse kop koffie en een broodje geserveerd. „Want een patatje oorlog is dan misschien nog net iets tè pittig", lacht hij. De frieten die hij verkoopt zijn van Zeeuwse bodem en hij snijdt ze zelf. Ook het stoof vlees wordt in eigen keuken bereid. Het overige assorti ment snacks en ijs lijkt op dat vele andere snackbars. De openingstijden zijn nog varia bel. „Zolang er klanten komen zijn we open", zegt Mikhail. „In principe hebben we een ver gunning om van tien tot tien open te zijn, maar we laten het van de drukte afhangen. Op zondag zijn we dicht, zodat we de zondagsrust niet versto ren". DE FAAM DE VLISSINGER uu weMUJL De evenementencommissie Domburg Actief houdt in samenwerking met een aantal Domburgse horeca-onderne- mers op woensdag 16 augus tus een Caraïbische avond. Deze avond begint met een stoet van vijfendertig muzi kanten en dansers door de hoofdstraat met een werve lende show. Daarna begint een kroegentocht waarbij in een achttal etablissementen bands verschillende soorten Zuidamerikaanse muziek spe len. Tussendoor zijn enkele limbo-shows te zien. De avond duurt tot 1 uur. De Caraïbische avond wordt om 19 uur ingezet door een enormeZuidamerikaanse brassband met vijfendertig muzikanten en dansers. Zij brengen een uitgebreid reper toire van bekende Caraïbische songs, gebracht als een kleur rijk spektakel in een opwin dend tempo. Anderhalve week geleden zette deze band de binnenstad van Rotterdam nog op z'n kop met een spette rend optreden tijdens een Caraïbisch festival. De band loopt vanaf het duin aan het einde van de Badstraat langs 't Groentje en door de Hoofd straat naar de Stationsstraat. Daarna, om 21 uur beginnen in acht cafés en restaurants diverse Zuidamerikaanse bands te spelen. Deelnemende bedrijven zijn het Badhotel, Theatercafé, 't Groentje, Res taurant De Walcherse Dol- phijn, de Beachclub, Tram- zicht, Pacha, 't Vervolg en Café Domburg. Diverse muziekstij len zullen zijn te horen, zoals reggae, soca en latin. Het accent ligt vooral op swingen de muziek. Vanaf 22.30 uur is in Theatercafé 't Groentje een limbo-show te zien, vol met zang, dans en spanning. Aan het eind van de show mag ook het publiek de kunst van lim bo-dansen proberen. De show, die ongeveer een half uur duurt, wordt om 23.30 uur her haald in de Stationsstraat. Het is de tweede keer dat deze Caraïbische avond plaatsvindt in Domburg. Vorig jaar vond de muziekshow buiten plaats, op een podium. Dit jaar is ech ter gekozen voor een kroegen tocht. Het aantal deelnemende bedrijven is vergeleken met vorig jaar uitgebreid. Alle optredens zijn gratis toeganke lijk voor het publiek. Geduren de de hele dag staan in de Sta tionsstraat een aantal exoti sche kramen. Binnenkort start de cursus Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen en kost in totaal 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 3 januari. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hoby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijfQe) te beginnen. Er is thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine etc. exploiteren. De cursus Is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: iiPi Stichting Horeca Onderwijs Postbus 1161, Breda's* 076-710078 OOK CURSUS RESTAURANTBEDRIJF EN HORECA ONDERNEMERS VAARDIGHEDEN Veel mensen zoeken de oorzaak van huwe lijksproblemen buiten zichzelf. Ze zoeken de oorzaak ervan in de omstandigheden (tegen slagen, financiële moeilijkheden, ziekte) of vaker nog in de ander: de partner. Ze gaan daarmee voorbij aan het gegeven, dat ze zelf meestal een belangrijke bijdrage leveren aan de huwelijksproblemen die ze hebben. Problemen in het huwelijk hangen vaak samen met een van de volgende onredelijke opstellingen: Een sterke behoefte aan liefde U bent ervan overtuigd, dat u de liefde van uw partner nodig heeft. Ofschoon de wens om liefde te ontvangen een belangrijke drijf veer is in het moderne huwelijk, blijft er spra ke van een wens; een volwassen mens heeft nooit echt liefde nodig. Er bestaat daarom geen werkelijke reden om van uw partner liefde te eisen, enkel omdat hij/zij een relatie met je heeft. Bovendien kunt u in een relatie veel interessanter dingen doen dan enkel liefde ontvangen, liefde geven bijvoorbeeld. Perfectionisme U kunt zichzelf vaak erg gespannen voelen door volmaaktheid te eisen. Wanneer u uw partner een zelfde eis oplegt, bent u gega randeerd van relatieproblemen. Een perfec tionistische opstelling weerhoudt u om uw partner te zien zoals deze is: een feilbaar mens. Hij heeft het recht om fouten te maken. Bovendien kan iets naar uw mening verkeerd zijn, terwijl uw partner daar heel anders over denkt. In plaats van perfectie te eisen kunt u beter genieten van het plezier dat een onvolmaakte partner te bieden heeft. Een verwijtende en bestraffende opstelling Al eeuwen passen we straf toe als mogelijk heid om menselijk gedrag te beheersen. Straffen alléén blijken echter nauwelijks posi tief te werken. Ook in het huwelijk kan er sprake zijn van een opstelling die geken merkt wordt door verwijt en straf. Met zo'n opstelling doet u uw partner tekort: u oqtzegt hem het recht om fouten te maken. Bovendien bent u zelf het slachtoffer van zo'n opstelling. Ze leidt u af van uw eigenlijke doel (werken aan verandering) en brengt enkel ruzie en vijandigheid. Wanneer u uw partner op een verwijtende en bestraffende wijze tegemoet treedt, vervalt voor hem/haar vaak ook elke reden voor een positieve ver andering: u vindt geen sympathie voor uw mening of standpunt. Een relatie kan aan waarde winnen, als beide partners afrekenen met hun verwijtende en bestraffende opstel ling. Overdrijven van frustraties Een relatie leidt bij beide partners onvermij delijk tot frustraties. Ze staan dan ook voor de opgave, om op een effectieve wijze met deze frustraties om te gaan. Slagen ze daar allebei goed in, dan zal dit hun relatie ver sterken. Als u daarentegen de ernst van uw frustraties overdrijft, bent u verzekerd van forse problemen. U overdrijft als u van teleurstellingen rampen maakt. Bij een gezonde houding in een relatie probeert u allereerst het aantal frustraties laag te hou den. Dit bereikt u door uw verwachtingen ten opzichte van uw partner realistisch te maken. Bedenk dat uw partner er niet is om u het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken. Als de (onvermijdelijke) frustraties optreden, zie deze dan in hun werkelijke proporties. Maak ze niet groter dan ze zijn: teleurstellingen en geen rampen. De overtuiging dat u zichzelf emotioneel in de hand heeft. Veel mensen stellen anderen verantwoorde lijk voor hun emotionele gevoelens. In het huwelijk kan deze opstelling gemakkelijk tot relatieproblemen leiden. Lees de volgende uitspraken maar eens door: „Jij maakt me kwaad door die eeuwige kritiek. Mijn gespan nenheid wordt veroorzaakt door jouw gedrag. Ik kan me pas gelukkig voelen, als jij verandert. Jij ergert me". In al deze uitspraken wordt de oorzaak van emotionele ellende in het gedrag van de partner gezocht. Dit leidt gemakkelijk weer tot nieuwe ellende: een ellendig huwelijk. In werkelijkheid kan uw partner niet uw gevoe lens bepalen. Uw gevoelens zijn vooral het resultaat van uw eigen kijk op uw partner. Wat bij u aanleiding is voor boosheid, kan bij anderen heel andere gevoelens ontlokken. Maak uw partner niet tot zondebok. Uw emo tionele geluk wordt vooral door uzelf bepaald, ook in het huwelijk.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 2