u ÊP SSMÏÏS VERSCHOORE Speelstad '95: Piratenstad De Bank ziet 't ruim 1400,- JMONTEL axel BRADERIE MIDDELBURG 15,16,17 JUNI Een winkel bomvol met BOEKEN i gaan weg met 50 tot 80% KORTING De Bank van Nederland organiseert: GROOT BIG BAND FESTIVAL Het Middelburgse vogel- en egelopvang centrum De Mikke krijgt een afzuiginstal latie van de stichting Doen (Postcodeloterij). Volgende maand kan er begonnen worden met de bouw van de installatie, die ervoor moet zorgen dat de vrijwilligers in De Mik ke in een schone omgeving kunnen werken. Mikpunt PZC WEEKBLADEN Kustasiel Op het Vlissingse bunkerterrein aan de Lange Leenweg wordt van 17 tot en met 21 juli Speel stad gehouden. Op het terrein verrijzen ook dit jaar weer hutten en bouwsels van kinderen. Het thema van Speelstad 1995 is 'Piratenstad'. Op zaterdag 10 juni kunnen kinderen vast een voor proefje nemen op de grote vakantie: op het Scheldeplein zijn platen en verf aanwezig waar zij Speeistad-decors mee kunnen maken. Kleuterdorp Party- en faillissementsverkoop DE WITTE BOEKENMARKT Q t °OA Troenken en bobbers LOVERENDALE BOERENKAAS TER LINDE VERVROEGDE AFSLUITING zc weekbladen UITERSTE INLEVERTIJD VOOR REDACTIE: donderdag 1 juni 17.00 uur ADVERTENTIES: vrijdag 2 juni 11.00 uur Open jongerencentrum Midgard houdt op zaterdag 10 juni de 'Midgard Accomodatiedag'. Midgard is al jaren gehuisvest in een te klein pand. Ook de omgeving van Midgard is niet ideaal: in de dichte bebouwing hebben veel buren last van bezoekers van het jongerencentrum. Verder de vaste rubrieken Psychoconsult en Bedrijfskundig Bekeken. Het Middelburgse Jazzfestival wordt steeds groter. Heel voorzichtig wordt de zondag aan het festival toegevoegd door een concert en een workshop in café Allasio. Op vrijdag wordt de traditionele kroegentocht gehouden. IBËËLD m (êëLÜJOD Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 22 31 MEI 1995 Vogelasiel De Mikke krijgt afzuiginstallatie „Bij het wassen van met olie besmeurde vogels komen veel giftige dampen vrij. Je moet nu ontzettend voorzichtig zijn, maar ja... Wat doe je als je twee- tot driehonderd vogels hebt die toch allemaal schoon gemaakt moeten worden? Je zet een stofkapje op en gaat aan de slag. Een afzuiginstalla tie is een beveiliging voor jezelf", legt Coby Louwerse, coördinatrice van het opvang centrum, uit. De Mikke is sinds de oprichting in 1983 flink gegroeid. „We zijn van niks een groot vogelasiel geworden", vertelt ze trots. In april werd aan het kustasiel het educatief centrum 'Het Mik punt' toegevoegd. „We krijgen veel groepen van bijvoorbeeld scholen en verjaardagspartij tjes. Die kunnen we nu in een fatsoenlijke ruimte ontvan gen". In Het Mikpunt is een tentoonstelling te zien van opgezette vogels die door toe doen van de mens onherstel baar gewond raakten. Er is een winkeltje met spullen die iets met vogels of egels te maken hebben. Een video-amateur maakte een film over De Mikke om aan de bezoekers te laten zien. De videorecorder werd geschonken door Veronica. „De meeste kinderen zijn na een bezoek aan De Mikke erg onder de indruk", vertelt Coby Louwerse. En dat is ook de IE)© fftam Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 43.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 I bedoeling, want veel vogel leed wordt volgens haar ver oorzaakt door de jeugd. „Vogels pesten schijnt erg leuk te zijn", vervolgt ze. „Wat wij hier niet allemaal moeten meemaken: eenden die vast gespijkerd zijn op een plankje, vogels die levend verbrand worden. Sommigen vinden blijkbaar dat het zwarte veren- pak van kauwtjes erg saai is en kleuren het bij met verf. Men sen die dat doen hebben een flinke kronkel in de hersens. Helaas worden ze maar weinig gepakt". Ook tegen het illegaal lozen van olie op zee is het moeilijk actie nemen. Iedere winter zorgen de lozingen weer voor topdrukte in het 'kustasiel', zoals De Mikke zich zelf sinds kort mag noemen. „Het predicaat kustasiel komt van het ministerie van land bouw en visserij. Iedere kust- regio in Nederland heeft er één. In principe wil het zeggen dat zo'n asiel volledig is toege rust op de opvang van zeevo gels", legt ze uit. De vogels die momenteel her stellen in De Mikke zijn veelal jonge vogels die gepakt zijn door een kat. „Katten brengen een groot vogelleed teweeg. Ze brengen een ware slachting aan onder jonge vogels. Daar merken wij de gevolgen van. Veel mensen vinden het niks om hun kat in het voorjaar bin nen te houden. Ik raad ze altijd aan een behoorlijke bel om hun nek te hangen. Merels zijn bijvoorbeeld echt wel in staat om een kat aan te vallen, maar dan moeten ze wel weten dat er één is". Wie in de tuin een gewond vogeltje vindt, kan volgens haar het best eerst naar het vogelasiel bellen. „Dan kun nen we eerst bekijken of het wel nodig is om het hierheen te brengen. Ook al kan een jon ge vogel nog niet echt vliegen, het wil niet zeggen dat hij niet meer gevoerd wordt door zijn ouders. Maar als een kat een vogel eenmaal is zijn bek heeft gehad is het vaak wel verstan dig om het hierheen te bren gen. De nagels van een kat zijn broeinesten van bacteriën. Vaak gaat een vogeltje dood aan de infectie". „Wij mensen zijn voor negen tig procent verantwoordelijk voor de verwondingen van vogels. We mogen ze daarom ook niet aan hun lot overla ten", vindt ze. Rian Krul, die al acht jaar medewerkster is bij Speelstad: „Het unieke van Speelstad is de sfeer en het constant buiten kunnen spelen van de kinde ren. Er is veel vrijheid voor ze: de enige beperkingen zijn de hekken om het terrein en andermans vrijheid. Elk kind mag zelf weten waar hij zijn hutje neerzet of wat hij wil gaan doen. Wie de hele dag lekker in de zon wil zitten, gaat lekker de hele dag in de zon zit ten. Wie wil knutselen, gaat knutselen. Ze mogen het hele maal zelf weten. Het bouwen van hutten oefent natuurlijk ook een grote aantrekkings kracht uit op de kinderen. Waar kun je tegenwoordig nog echte hutten bouwen?" Soon Ja de Ruijter, sinds acht jaar medewerkster bij Speel stad, vult aan: „Voor ons medewerkers is het vooral leuk dat we een kaal terrein in één week tijd zien veranderen in een echte stad". Als onderdeel van een spel voor Piratenstad is er achter een schilderij van Michiel de Ruyter een schatkaart 'gevon den' en zijn de medewerkers van Speelstad nu op zoek naar de wettelijke erfgenaam van de oude Vlissingse volksheld. Op de laatste dag van Speel stad is er een speurtocht naar de schat. Bekende zeehelden brengen bezoekjes aan Pira tenstad. Voor de kleuters van vier tot en met zes jaar is er Kleuterdorp, dat ook in het teken van de piraten staat. „Het zou me niets verbazen als ook Peter Pan in het Kleuter dorp verschijnt", zegt Rian Krul. Tijdens Speelstad maken de kinderen iedere dag zelf een krantje, er is een pottenbakker, schmink, sport, een zeskamp en twee Vlissingse verenigin gen geven les in judo en voet bal. Voor deze jaarlijks terugkeren de kinderactiviteit is de organi satie nog hard op zoek naar nieuwe medewerkers. „Vorig jaar hebben we kunnen draai en met vijftig mensen, maar dat is echt heel hard werken. Voor dit jaar hebben we nog maar veertig medewerkers. We zitten vooral te springen om mensen voor de buiten dienst: mensen die over het terrein lopen, helpen zagen en die eens bij de kinderen in de hut kijken", vertelt Rian Krul. Geïnteresseerden kunnen zich bij haar opgeven (01180 - 10352). Segeersstraat 6 - Middelburg Royale jongen, deze leren 'bockzit '-bank. Genoeg plaats voor uzelf en alle visite. En leer kost bij Mpnt'el niets meer, zo blijkt! V Met MaM beek je. V dÉSËËÜÉ* 2-zits zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. lc, 2e en 3e Pinksteren gesloten. Het karakteriseren van perso nen is één van de specialitei ten van het dialect. Vooral negatieve aspecten worden fijntjes benoemd. Zo is 'een troenk' niet precies hetzelfde als 'een 'êêlen' (een hele). Een troenk, dus een knotwilg of een boomstronk, is iemand die weinig woorden uitbrengt en verder nogal onbehouwen overkomt. Hij stoot mensen af. Een 'êêlen is misschien ook aan de stug ge kant, maar zal eerder op de lachspieren werken wanneer hij iets zegt. Hij is erg rechtuit en stoort zich niet aan gewoonten en gedragspatro nen van de massa. Niet zo han dig, natuurlijk, en je wordt er niet echt populair mee, maar het levert wel een zekere waar dering op. Een 'bobber' is daarentegen iemand die in pruilerig zwijgen vervalt, als het ware zich met enige eigen dunk op de achtergrond houdt, 't Is veel erger als ze van je zeg gen dat je 'niks waerd bin'. Dan zijn je prestaties gering, door luiheid en/of onhandig heid. Op Westkappel zeggen ze heel beeldend van zo iemand: 'Ie is te lang van zak.' Dat wil zeggen: hij verrekt het om te werken. Op zo iemand is ook het spreekwoord van toe passing dat mijn grootvader uit het Land van Axel mee bracht- Ir kent gêên krepelen eerdat 't Gast'uus brandt'. Als de nood aan de man komt, blijkt wel wie er echt niet kan werken en wie maar gedaan heeft alsof... In het traditionele Walcheren werd 'gröössigheid' niet gewaardeerd. Iemand die 'grööt' is, heeft het hoog in de bol. Eén keer heb ik het woord 'grootkop' horen gebruiken: „Die vrouwe was een grootkop en een kerbikse". Ik weet niet of het wil zeggen: dwars (een variatie op dikkop) of trots. Misschien wel allebei? Een oud woord dat ik ook maar één keer van iemand heb gehoord, is 'oogmoed: „Vao- der ao vö den 'oogmoed niks over". Het lijkt te gaan om een karakteraanduiding, maar dat is het niet. Het is er wel van afgeleid: het betekent 'luxe'. Luxe-artikelen werden vroeger door sommige mensen blijk baar beschouwd als een teken van hoogmoed. Misschien goed om eens over na te den ken? Jan Zwemer tot 10 juni 1 2,95 per kilo Biologisch dynamische boerderij Lijdijkweg 1Oostkapelle di.-za. 9.30-12.30 uur jisj&su In verband met Pinksteren zal voor de editie van 7/6 de volgende sluitingstijd gelden: FOTO ANDA VAN RIET Coby Louwerse met een jong mereltje, een slachtoffer van een kat. Medewerkster Rian Krul over Speelstad: „Waar kun je tegenwoordig nog echte hutten bouwen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1