Gratis winkelen in Nieuwland Rekreatiewerk Zeeland genomineerd voor prifs WIJZIGING KOOPAVOND VRIJDAG 26 MEI 1 5 A UTJ icr zi Een winkel bomvol met BOEKEN Deze gaan weg met 50 tot 80% KORTING Opvallend adverteren op deze plaats met gebruik van steunkleur! FOTO DIRECT VAN VERSCHOORE GBËÊLD m (ÊËLMOD Party- en faillissementsverkoop Stichting Rekreatiewerk Zeeland is genomineerd voor de Toerismeprijs 1995 voor de plannen voor het Natuurproject dat op 23 juni wordt geopend. Het Natuurproject is een samenwerkingsver band van de stichting, het consulentschap natuur en milieu-educatie en de provinciale vvv's. Naast het Natuurproject van Rekreatie werk Zeeland zijn er projecten van Staatsbosbe heer regio Rivierenland, provincie Noord-Holland en Natuuractiviteitencentrum Weerribben. Kriebels Bekentenis De Middelburgse zanger/acteur Peter Adriaanse vertegenwoordigt op donderdag 25 mei de provincie Zeeland bij het Nederlandse Songfestival. Dit songfestival wordt voor de eerste keer gehouden en is een initiatief van de dertien regionale omroepen, omdat Nederland dit jaar, vanwege de tegenvallende resultaten van vorig jaar, niet meedoet aan het interna tionale Eurovisie Songfestival. Parkeerprobleem PZC WEEKBLADEN DE WITTE BOEKENMARKT rT\ d} 95e JAARGANG NUMMER 21 24 MEI 1995 Rechtstreeks geprint op het Fuji Color Print System FOTO VAN FOTO Recht t.o. C&A en Blokker Ja, lae 'k 'et mèr eerlijk toege ve: ook de schriever van 'Wal- chers Plat' gebruukt wèr is nieuwerwetse woorden in- plekke van 't goeie ouwe Wal- chers. Af en toe (dat moet natuurlijk zijn: aol-an) betrap ik mezelf dus op vermindering van het dialect-gehalte van mijn spreektaal. Dat gebeurt natuurlijk onwille keurig en waarschijnlijk bij iedereen. Alleen zijn het bij de één ouderwetsere woorden die verdwijnen, bij de ander verdwijnen al woorden die de ander nog vele jaren zal gebruiken. Zoiets zou je een fasen-verschil kunnen noe men. Het is een moeilijk te 'betrappen' proces, maar ik heb de laatste maand eens genoteerd om welke woorden het in mijn geval gaat. Met natuurlijk elke keer een voor beeld. Van de woorden tussen haakjes behoren zeker de eer ste vier niet tot de oorspronke lijke Zeeuwse woordenschat. - In 't vervolg (voortaan). „Je moe in 't vervolg mè nie ml op zondag komme". - Brille'uus (brillekoker). „Ik aoltied m'n brille'uus bie me. Je weet nooit wat as t'r opdoet, 'k 'Ouwe 'n liever 'êêl". - Zöwaer (zelfs). „Vroeger was 'n glad tegen rooken, noe smookt 'n zöwaer sigaoren". - Van 's zins (van plan). „Ik bin ik daerom nooit van 's zins geweest om dien ezel de kost te geven, 'oor!" - Ajje wil (alsjeblieft). „Geeft de slae is deur, ajje wil!" - Besjoere (ten afscheid zwaai en). „Besjoerd is tegen je tan te!" En? Kende u ze nog? Of bent u weer andere woorden aan het verwaarlozen? Nogmaals, het is een algemeen verschijnsel en even ongemerkt krijgt uw spreektaal er ook weer nieuwe woorden bij. Walcherse woorden Wel, dat zal de tijd leren. Jan Zwemer LET OP In verband met Hemelvaartsdag wordt de koopavond van donderdag 25 mei verschoven naar Ver. Ondernemers Middelburg In 's-Heerenhoek wordt vrijdag beslist wie er voor Zeeland aan de Miss Holland-verkiezing zal deelnemen. De naam RBC is voortaan meer dan aileen de naam van een voetbalclub. In Middelburg is een stichting opgericht die dezelfde naam draagt. De stichting Rock en Blues wil méér concerten in de provinciehoofdstad. Verder gaat de rubriek Bedrijfskundig Bekeken in op de afhankelijkheid van ondernemers ten opzichte van klanten. De Middelburgse zanger Peter Adriaanse: toch wel de kriebels". ,Nu hemelvaartsdag dichterbij komt krijg ik „Belangrijke item om ons te nomineren zijn het samenwer- kingsaspect van het Natuur project en de creatieve manier waarop we kinderen bij het project betrekken", zegt Sip Minnes, directeur van de stich ting Rekreatiewerk Zeeland. „Het Natuurproject valt uiteen in drie delen", vertelt hij. „Als eerste willen we mensen beter leren kijken naar de natuur vlak rond de camping, met in ons achterhoofd de hoop dat ze er wat zuiniger mee omgaan. Als thema hebben we gekozen voor bomen". De drieduizend recreatiewerkers die door de stichting jaarlijks Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686) Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Roladruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur.- Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 De veertienjarige Corné de Visser uit Nieuwland mocht afgelopen vrijdag (19 mei) gratis winkelen in de Spar in zijn dorp. Spar had een actie met kraslootjes: wie onder het kraslaagje drie winkelwagentjes aantrof mocht één minuut lang door de winkel gaan zonder af te hoeven rekenen bij de kassa. Hij winkelde een bedrag van tweehon derdzes gulden bijelkaar. Ook Spar Paauwenburg in Vlissingen heeft een winnaar, die binnenkort met een karretje door de winkel mag lopen. FOTO JAAP WOL TERBEEK Peter Adriaanse voor Zeeland lï naar Nederlands Songfestival Miniatuur Walcheren is in een nieuw jasje gestoken. Er zijn een aantal gloednieuwe attracties aangeschaft om het park ook voor kinderen interessant te maken. Aanstaande donderdag opent het vernieuwde park voor het eerst de deuren. Annemieke Woudt. Het lied gaat over een liefdesrelatie tussen twee mensen uit ver schillende culturen. Adriaanse: „De tekst ligt ongeveer in dezelfde lijn van hoe ik onge veer mijn eigen liedjes ook schrijf. Wat de maatschappij ook zegt, wij bewijzen dat het wel mogelijk is, dat is zo'n beetje de lijn in het nummer. Ik vind het een echt songfestival lied, het is een stevig nummer dat toch lekker in het gehoor ligt". Adriaanse moet het opnemen tegen bekende namen als Joke Bruijs (voor radio Rijnmond) en Peter Douglas (die meedoet namens radio Utrecht. „Als ik naar mijn collega's van aan staande donderdag kijk, merk ik dat de meeste al een tijdje meedraaien. Ik, als acteur, plof er eigenlijk zomaar tussenin. In de studio bleef ik heel erg relaxt. Nu hemelvaartsdag dichterbij komt krijg ik toch wel de kriebels maar goed, wat heb ik te verliezen?". Van alle dertien liedjes die te horen zijn op het Nederlandse Songfestival is ook een cd opgenomen, die al voor de uit zending uitgebracht wordt. Alle deelnemende regionale omroepen zenden het song festival live uit. Het program ma van Omroep Zeeland begint om 21 uur en wordt gepresenteerd door Bert van Leerdam, die met Peter Adri aanse praat en contact zoekt met de Zeeuwse jury in Utrecht. De presentatie in Vre- denburg in Utrecht, is in han den van Karin Bloemen. De winnaar van het festival is bij alle regionale omroepen artiest van de week, en zal daardoor veelvuldig op de radio te horen zijn. Peter Adriaanse presenteerde in februari dit jaar zijn eerste cd, Pegasus, in het Vlissingse Arsenaaltheater. „Ik zit nog niet zolang in het professione le zangcircuit", vertelt hij. „Van huis uit ben ik acteur. De laatste jaren werk ik bij kinder theater Het Hondje van De Ruyter. In de laatste paar voor stellingen werd muziek gebruikt, dus dat betekent automatisch dat je moet zin gen. Van het een komt het ander, dus ik ben er als het ware gewoon ingerold". Het lied dat Peter Adriaanse aanstaande donderdag zingt heet 'De woorden, die schieten tekort'. Zoals ook gebruikelijk in de procedure rond het inter nationale songfestival heeft hij het nummer niet zelf geschre ven, maar is het door de stich ting Conamus geselecteerd om mee te mogen doen. De muziek is geschreven door Michiel Pos. De tekst is van Oplage: 25.200. naar campings 'uitgezonden' worden hebben allemaal een boekje gekregen met daarin spelletjes rond het thema. Het tweede deel van het Natuurproject is bedoeld om het aantal 'recreatie-kilome ters' te reduceren. „Veel recre anten nemen, als ze bijvoor beeld naar het strand gaan of een frietje gaan halen de auto. We proberen de mensen dui delijk te maken dat deze kilo meters niet alleen vaak over bodig zijn, maar ook lastig. Je kunt deze dingen ook gemak kelijk op de fiets doen, dan heb je ook geen parkeerpro bleem", zo zegt Minnes. Om het aantal kilometers naar beneden te krijgen worden de kinderen van toeristen inge schakeld. Een groot, mobiel, theater rijdt van camping naar camping, van stad naar stad. Kinderen kunnen meedoen aan een soort 'knock-out-spel', waarbij ze vragen moeten beantwoorden. Wie fout ant woordt, valt af. Alle kinderen die meedoen krijgen een lijst, waarop ze kunnen bijhouden hoeveel 'zinloze' kilometers hun ouders maken. Na afloop van hun vakantie kunnen ze de kaart insturen en dingen ze mee naar de hoofdprijs: een springkasteel op je verjaardag. Het laatste deel van het Natuurproject is een combina tie van een mini-expositie, dia presentatie en een excursie door een natuurgebied. „Deze excursies voeren niet alleen door de traditionele Zeeuwse natuurgebieden. Het kan ook een dijkroute zijn, of een strandexcursie. Veel mensen herkennen het strand eigenlijk alleen aan het zand, terwijl er toch veel te zien valt aan zee", legt Minnes uit. Het Natuurproject gaat op 23 juni van start tijdens het vijfen twintig jarig bestaan van cam ping Ons Buiten in Oostkapel- le. Door mensen van de toeris meprijs worden op die dag dia- en video-opnames ge maakt. Staatssecretaris A. van Dok-van Weele maakt op 3 juli bekend welk project de toeris meprijs 1995 wint. ÜD@ IFtam Segeersstraat 6 - Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1