Markt Middelburg autovrij en modebestendig De mannelijke trots Swiss Figure in andere handen Crisismanagement Middelburgse weekmarkt in nieuw jasje gestoken Nu de Markt in de hoofdstad autovrij ver klaard is ligt het hart van de stad te snakken naar invulling. Stich ting Evenementen Middelburg (SEM), de instantie die dit hart een nieuw leven moet gaan geven, organi seerde in samenwer king met Modellenbu- ro Souplesse uit Mid delburg een middag- vullend modespekta kel. MANNENTAAL (8) m Patricia Davidse heeft Swiss Figure verkocht aan P. Withagen uit Krabbendijke. De Bevelandse kocht het slankheids- en figuur correctie-instituut in Middelburg nadat ze er bijna tien jaar klant was geweest. Davidse gaat terug naar Ier land. In haar geboorte land wil ze nu dezelfde afslankmethode inbur geren. Vrijdag 28 april is er voor klanten een afscheids- en kennis makingsreceptie. De officiële overdracht vindt plaats op 1 mei. BEDRIJFSKUNDIG BEKEKEN door drs. R.J.C. Schieman PSYCHOCONSULT Drs. Henk C.M. Hermans Viscampagne GGD heeft succes Woensdag 26 april 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 rood, vanillegeel en olijfgroen gecombineerd in laag over laag mode. Zowel blouse-over shirt-over- rok als jurk- over- jurk. Klinkt raar maar staat leuk. Het kleine B.B-ruitje is ook nog steeds van de partij en onder meer te zien in een kort jurkje dat veel weg had van een wijd uitlopend overhemd. De herenoutfit van deze drie warenhuizen lag in de sfeer van vrije tijd met een vleugje armylook. Kinderkleding was vooral bont van kleur en des sin. Robbemijn kindermode liet de meisjes spelen in een landelijk beeld. Jurkjes in klei ne bloem- en streepdessins, patchwork en lieve tegelmo tiefjes. Veel blauw en wit com binaties met felrood of natuur lijke bruintinten. Voor de jon gens een stoer beeld met bodywarmers en jassen die voorzien waren van veel zak ken en ritsen. Als accessoires bij deze kinderkleding petten en bandana's: zo'n klein sjaal tje dat rond de hals geknoopt wordt. Van Saluti damesmode, die bekend staat om haar maten voor vrouwen die wat klein van stuk zijn, werden een aan tal opvallende kledingstukken geshowd. Rokken waarvan iedere baan uitliep in een split. Het effect hiervan is vooral te zien bij ronddraaiende heu pen. En de fraaie top van grijs tricot met een draperie om het middel voor een extra vrouwe lijk accent. Ook Dimarelle damesmode toonde zeer vrou welijke modellen die, in tegenstelling tot de andere zaken, het silhouet uit liet komen in mooi gesneden deux-pièces en slanke jurkjes. Veel opvallende details als vetersluitingen in de zijnaad, FOTO ANDA VAN RIET Onder parasollen die het publiek een onderdak boden tegen wind en regen showden een groot aantal Middelburgse modezaken hun voorjaarscol lectie. Met als niet-Middel- burgse gast Bruidshuis Ellen uit Oostburg. Warenhuizen Maxis, Vroom Dreesman en C&A richtten zich vooral op de mode voor het hele gezin. Dames- heren- en kinderkle ding voor de smalle beurs. In hun collecties veel op Afri kaanse schilderingen geïnspi reerde dessins voor de dames kleding. Kleuren als tomaat- FOTO ANDA VAN RIET Withagen komt uit het vlees. Samen met haar man draaide ze meer dan tien jaar -een groothandel in Yerseke en daarvoor een slagerij. De over stap naar een slankheidsinsti tuut voor vrouwen vindt ze niet vreemd. Het ondernemen zit haar in het bloed en de methode van Swiss Figure kent ze als klant door en door. Niettemin werd er de afgelopen maanden bij na dagelijks geoefend op de werkwijze en begeleiding van cliënten waarbij spierbewe ging en ozonbaden de basis vormen. Volgens beide dames moeten de klanten na de over dracht minstens net zo goed begeleid worden als voor de overdracht. „Ik ben in 1983 voor het eerst in contact gekomen met deze manier van afslanken. Dat was in Dordrecht en Patricia werkte daar. Toen ik hoorde dat ze in Middelburg een instituut opende ben ik er onmiddellijk naar toe gegaan. Hoewel ik nooit andere manie ren heb geprobeerd om af te slanken ben ik er van over tuigd dat deze wijze de beste is. Je hebt spierbeweging, traint op de juiste manier en het is nog goed voor je lichaam ook. Overigens ben ik nooit echt dik geweest. Het waren meestal maar een paar kilo's of pondjes die wegge werkt moesten worden", legt Withagen uit. Davidse probeert nu Swiss Figure naar Ierland te brengen. Ze begint meteen fors. Samen met een Nederlandse wil ze Swiss Figure-zaken opzetten in Dublin en in Cork. „Ik heb er al de licentie aangevraagd". Paradoxaal genoeg is niets zo gevaarlijk voor ondernemingen als succes. Neem com puter-gigant IBM. Het Amerikaanse concern was lange tijd van mening dat het zich van alles kon permitteren. Waarom? Omdat ze domweg de allergrootste waren in de com puter-industrie. Genoegzaam leunend-ach terover genoot het van haar gigantisch suc ces. Achteraf gezien een kapitale blunder want de 'kleintjes in het veld' deden dat dus duidelijk niet. Zij bleven ondernemen, leren en innoveren. Een crisis kon dan ook niet uitblijven en tien duizenden werknemers stonden op straat. Na een ingrijpende reorganisatie en een forse cultuuromslag krabbelt IBM weer over eind. De crisis lijkt bezworen, maar had het zover hoeven komen? De praktijk wijst eens te meer uit dat onder nemingen over het algemeen slecht omgaan met crisissituaties. Voor een belangrijk deel is dit te wijten aan het feit dat ondernemers er zelden bij stilstaan überhaupt in zo'n situ atie verzeild te kunnen geraken! Het is daar om voor ieder bedrijf, groot of klein, nuttig alternatieve scenario's op te stellen als men tale voorbereiding op mogelijk toekomstige crisissituaties. Op die manier kan men sneller en effectiever reageren als het moment daar is. Een uitstekend voorbeeld van een onder neming die regelmatig verschillende toe komstscenario's opstelt is Shell. Op vrijwel elke verandering is het management mentaal voorbereid. Bijna niets komt als een verras sing, en dat is een groot voordeel. Want hoe te handelen als er een tweede Golfoorlog uit breekt in het Midden-Oosten? Of erger (voor Shell); als auto's in de toekomst kunnen rij den op lucht of leidingwater! Het opstellen van scenario's ondersteunt het management bij het nemen van moeilijke beslissingen. Dit betekent echter nog niet dat daarmee succes gegarandeerd is. Immers ook bij Shell verdwijnen binnenkort honder den banen. Het feit echter, dat de onderne mingsraad zich zonder noemenswaardige slag of stoot heeft neergelegd bij de pijnlijke beslissing van het bestuur banen te schrap pen, toont aan, dat ook zij ervan overtuigd is dat de reorganisatie van belang is voor de continuïteit van de onderneming. Het vooraf opstellen van rampenscenario's is geen doemdenken of zwartkijken; het is goed ondernemerschap gebaseerd op strategisch denken. Let wel, crisissituaties zijn niet onontkoombaar; het gaat erom hoe je ze aan pakt! Een aantal jaar geleden heb ik een stu die mogen verrichten bij de brandweer van Middelburg. En als er een organisatie bekend is met crisissituaties dan is het de brandweer wel. Doel van mijn onderzoek toen was het in kaart brengen van zogenaamde complexi- teitsverhogende factoren alsmede de manier waarop men hier mee omging. Zo heeft de brandweer een drietal hoofdtaken. Allereerst heeft het een repressieve taak waaronder het bestrijden van brand, het opruimen van gevaarlijke stoffen en het bevrijden van men sen en dieren in nood. Daarnaast voert het een preventieve taak uit. Zo wordt de brandweer al in een vroeg stadi um betrokken bij de nieuwbouw van huizen, kantoren en fabrieken. Tenslotte heeft de brandweer een belangrijke preparatieve taak. Hierbij kan men denken aan opleidingen, oefeningen, het geven van voorlichting en het opstellen van allerlei rampbestrijdings- plannen. De factor tijd speelt een cruciale rol. Zo is de brandweer per definitie altijd te laat, en is het moeilijk afspraken maken. Deze vin den altijd onder voorbehoud plaats. Bij de brandweer telt letterlijk elke seconde. Binnen een x-aantal minuten dient de brandweer op de plek des onheil te zijn. En iedere brand weerman weet wat hij moet doen, wat zijn taak is en hoe hij moet reageren in welke situaties. Ook het overleg met de politie en andere instanties verloopt volgens strakke richtlijnen. Opleiding en training moeten er tenslotte voor zorgen dat alles geolied ver loopt op het moment dat het er werkelijk op aan komt: En dat is voor een organisatie die voornamelijk bestaat uit vrijwilligers geen eenvoudige opgave. Noodscenario's en ram penplannen zorgen ervoor dat de brandweer op het ergste is voorbereid. Petje af voor de brandweer: Veel bedrijven kunnen wat dat betreft er het nodige van leren. Hoeveel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn er niet die in grote mate afhankelijk zijn van een of enkele afnemers? Wat gebeurt er met uw onderneming als de belangrijkste klant zegt; "Ik koop het voortaan wel ergens anders"! Misschien is het nuttig de conse quenties ervan door te rekenen en zonodig het beleid aan te passen, in plaats van later achter de feiten te moeten aanlopen. Pas dan blijkt hoe kostbaar tijd is! een kruis van banden op de rug en lintjes gestrikt in de tail le. De stofkeuze voor deze col lectie is geraffineerd door het gebruik van linnen/katoen blend met ingeweven draad die door de net iets andere tint een ruit vormt. De Spiegel toonde in haar damesmode eveneens bijzon der stofgebruik. Een jacquard weefsel en een bedrukte stof dat op kant leek verwerkt in een kittig mantelpakje. Voor de hoeden van Mode Lize had Modellenburo Souplesse een speciale presentatie in pet to. Mannequins als Griekse zuilen gewikkeld in ongebleekt katoen droegen de hoeden als waren het kostbaarheden. Helaas wipte er hier en daar een prijskaartje uit zodat deze illusie hilarisch doorbroken werd. Lavooy heren- en damesmo de, al 95 jaar in Middelburg bekend om zijn uitstekende kostuums en mantelpakjes heeft er inmiddels een bekend merk bij: De Blue Willy's col lectie. Kleding met een jeans uiterlijk die door zijn uitsteken de waskwaliteit draagcomfort behoud en jarenlang mee kan. De herenkostuums, die varië ren van zeer klassiek tot modi eus, werden ook getoond door de bruidegom in de speciale bruidsmodeshow van Bruids huis Ellen. De zeer grote col lectie bruidsjaponnen van Ellen zijn niet alleen zeer uit eenlopend in model maar ook in prijsklasse. De prijskaartjes hingen voor deze gelegenheid aan de getoonde japonnen. Voor de nacht- en badmode was Livéra verantwoordelijk. Het populaire badpak maakt weer ruim baan voor de bikini. Gedessineerd en voorzien van bijpassend strandjasje en wik kelshawl. Ook in de nachtkle ding en met name in de kamer jassen zijn opvallende dessins weer terug. Caresse Mode wat volgens ladyspeaker Ilse Swint 'een klein winkeltje met een grote collectie' is toonde voor al sportieve damesmode. Jeansdoorknoopjurk in steen rood, shirts met opdruk en geruite pakjes. Voor Pearl's Opticiens liepen mannequins in zwarte voile pakjes die vol gepropt waren FOTO ANDA VAN RIET met brillen. Veel kleur in het montuur en velen waren voor zien van een rechte brug over de glazen heen. Kleding die geheel paste bij het gure voorjaarsweer van die middag kwam van Erik's Intersport. De paden op, de lanen in met stoere schoenen, kakibroeken en shirts met daaroverheen bodywarmers en jacks die zoveel zakken had den dat de volledige kampeer uitrusting op het lijf meege- zeuld kan worden. Compleet met scoutpet een vakantie out fit voor hem en voor haar. Op de foto's beelden van de show. Centraal in de opvoeding van de meeste mannen staan begrippen als zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Als ze volwassen zijn, worden ze geacht zelf hun eigen boontjes te doppen. De opvoeding van mannen verschilt hierin met die van vrouwen. Deze staat vooral in het teken van samenwerking en verbondenheid. Het mannelijkheidsideaal leidt ertoe, dat de meeste mannen allergisch zijn voor momen ten waarop hun zelfstandigheid en zelfred zaamheid in twijfel wordt getrokken. Ze zijn bang om niet aan het mannelijkheidsideaal te voldoen. In het alledaagse leven kan dit tot vreemde situaties en misverstanden leiden. De sterke hang naar zelfredzaamheid draagt ertoe bij, dat veel mannen hun omgang met anderen tot een competitie maken. Ze willen door anderen ook worden gezien als iemand die aan het mannelijkheidsideaal voldoet. In de mannensamenleving speelt daarom hiër archie en het machtsdenken een belangrijke rol. Mannen gedragen zich vaak als haantjes, en houden vast aan een duidelijke pikorde. De mannelijke trots weerhoudt veel mannen er ook van, om hulp te vragen als ze iets niet weten of niet kunnen. De meeste mannen rij den liever drie kwartier door een stad (om vervolgens een plattegrond op te zoeken), in plaats van hulp te vragen aan een voorbij ganger. Hulp vragen ervaren zij vaak als smet op hun eigen zelfredzaamheid. Mannen nemen veel minder gemakkelijk contact op met een psycholoog dan vrouwen. Niet dat ze minder problemen hebben, maar omdat ze de stap naar een psycholoog als een tekortkoming ervaren. Ook praten mannen vaak heel anders dan vrouwen. Zijn vrouwen vaak gericht op pra ten vanwege het contact (contactgericht spreken), mannen spreken vooral om hün kennis te etaleren (informatiegericht spre ken). Veel mannen ervaren gesprekken als een wedstrijd, waarbij degenen die het langst mag praten het hoogst in de hiërar chie staat. Ook voelen veel mannen zich onbehaaglijk als ze langere tijd naar andere mannen moeten luisteren. Het luisteren heeft voor hen vaak een bijbetekenis, namelijk dat ze in rang ondergeschikt zijn aan de spreker. Mannen zijn geneigd om bij elk probleem direct naar oplossingen te zoeken. Vrouwen daarentegen zien het bespreken van proble men vaak als mogelijkheid om samen iets te delen. Wanneer ze bijvoorbeeld manlief ver tellen over de problemen die ze op het werk ervaren, zal hij vaak volstaan met opmerkin gen als "Dan zoek je toch ander werk" of "Dan stop je toch met werken". Menige vrouw zal zich onbegrepen voelen, omdat ze eigenlijk vooral iets met hem wil delen. Het bedenken van oplossingen kan door haar als afwijzing worden ervaren. De meeste mannen praten buitenshuis hon derduit, maar zijn thuis een dooie mus. Dat komt omdat ze het plezierig vinden om eens lekker niets te hoeven, zelfs niet hun eigen belangrijkheid aan te tonen. Voor hen is inti miteit vaak vooral een kwestie van samen zijn; voor vrouwen is het daarnaast ook nog een kwestie van samen praten. De mannelijke trots is niet alleen een belem mering voor mannen zelf. Ze is ook vaak een obstakel voor een gelukkige relatie. Nogal wat relaties tussen mannen en vrouwen lopen namelijk stuk op het gegeven, dat mannen gedurende een belangrijke periode van hun ontwikkeling (namelijk de kindertijd en jeugd) zijn geprogrammeerd met opvat tingen en reacties, die misschien wel erg heldhaftig maar niet steeds gewenst of ple zierig zijn. De mannelijke trots voldoet misschien wel aan het mannelijkheidsideaal dat veel man nen erop nahouden; maar ze voldoet niet aan het beeld van de ideale man dat veel vrou wen er op nahouden. De slogan 'Het lekkere van vis is dat 't zo gezond is', lijkt aan te slaan. Na een negen maanden durende campagne van de GGD-en in Brabant en Zeeland eet de bevolking van beide provincies vaker vis. Met die campagne menen de Gewestelijke Gezondheids Diensten te strijden tegen hart- en vaatziekten. Volgens de beide diensten heeft „wetenschappelijk on derzoek aangetoond dat het één a twee keer per week eten van vis beschermt tegen hart- en vaatziekten". Met dat gegeven ging de GGD aan de slag omdat - vooral - in Bra bant het sterftecijfer als gevolg van hart- en vaatziektes het hoogste van Nederland was in de periode 1984-1987. De sterfte lag bij vrouwen tien en bij mannen drie procent boven het landelijke gemiddelde. Het is voor de eerste keer dat een gezondheidsinstantie in de strijd tegen hart- en vaatziekten gebruik maakt van produktpromotie. Dankzij dit resultaat beraden de GGD-en in andere provincies zich over de vraag of zij ook een eet meer vis campagne moeten beginnen. Elders ligt de visconsumptie namelijk op een veel lager peil. Om een voorbeeld te noemen: in Gelderland nut tigt zo'n 36 procent van de bevolking regelmatig vis. Wie regelmatig de Middel burgse weekmarkt bezoekt, zal het vorige week donder dag direct opgevallen zijn: de markt is een stuk smaller geworden. Vanwege de hore- ca-terassen, die 's zomers ook op de Markt opgesteld zijn, moest de weekmarkt inkrim pen. Het totaal aantal kramen blijft wel gelijk, omdat het aantal rijen is uitgebreid. De kramen die verplaatst moes ten worden, zijn nu opgesteld voor het stadhuis. FOTO ANDA VAN RIET Om deze gedaantewisseling te vieren, is vorige week woens dag een verloting gehouden onder het winkelend publiek. Bij iedere vijf gulden die op de markt uitgegeven werd, kreeg het publiek een bon die in een bus voor het stadhuis gegooid moest worden. Irma Heeren trok hieruit de prijswinnaars. Prijzen zijn beschikbaar gesteld door marktkooplui en horecagelegenheden op de Markt. Ook de donderdagen 27 april en 4 mei zullen nog prij zen verloot worden in het kader van de herinrichting. Irma Heeren trekt de prijzen, geholpen door Willem Smit van de reclamecommissie. Feest op Walcheren VERVOLG VAN VOORPAGINA 20.25 uur Lampionoptocht met muziek. Aansluitend het tradi tionele rondedansje. 21.30 uur Drive-in show met Rad van Avontuur in 'Ons Dorpsleven'. Ritthem 5 mei 15.00 uur Vertoning videofilm 'Broken Dikes' in Ons Dorpsle ven. 19.00 uur Touwtrekwedstrij den en straatvolleybal in de Dorpsstraat. 21.00 uur Muzikale verrassing. Serooskerke 29 april 9.30 uur Gekostumeerd voet bal voor de groepen 6, 7 en 8 op het terrein van de Zandput. Aansluiten t-shirts beschilde ren. 10.00 uur Kringspelletjes voor peuters en kleuters. 11.00 uur Optreden door Hout je-Touwtje in het verenigings gebouw De Zandput voor kin deren van groep 3, 4 en 5. 13.30 uur Rondgang door het dorp door muziekkorps EMM. 14.15 uur Driekamp, voor twaalf jaar en ouder. 14.15 uur Peuters en kleuters t- shirts beschilderen. Verloting en bekendmaking huizenver- sierwedstrijd in het vereni gingsgebouw. 16.00 uur Touwtrekwedstrijd. Serooskerke 5 mei 10.00uur Rommelmarkt voor en door kinderen in de Zand put. 13.00 uur Paardetram voor inwoners van 65 jaar en ouder. 13.30 uur Fietspuzzeltocht door verschillende kernen in Veere. 19.00 uur Versierde optocht in de Zandput, met als thema vijf tig jaar bevrijding. 19.30 uur Aankomst Noord houtstraat/Poortstraat. 21.00 uur Bevrijdingsbal, muziek door Toutages in het verenigingsgebouw de Zand put. Veere 29 april 9.30 uur Aubade bij het stad huis. 10.00 uur Vossejacht door basisschoolkinderen. Start bij het verenigingsgebouw. 14.00 uur Vrijmarkt voor basis schoolkinderen op de Markt. 15.00 uur Videofilms voor bejaarde inwoners van Veere in de aula van Sandenburg. 20.00 uur Disco-avond voor de jeugd vanaf twaalf jaar met medewerking van drive in dis co FIX. Veere 5 mei 13.30 uur Fietspuzzeltocht. Vertrekpunt bij de tent op het Oranjeplein. 20.00 uur Bevrijdingsbal in de tent op het Oranjeplein met medewerking van De Twins. Vlissingen 29 april 13.00 uur Puzzelrit voor auto's en fietsers. Vertrekpunt Gilde- weg. 20.00 uur Oranjedisco voor jongeren met house-, disco- en bubblingmuziek in buurthuis De Paraplu. Vlissingen 4 mei - Noorderbegraafplaats 15.30 uur Herdenkingsbijeen komst van oud-leerlingen van het Maritiem Instituut De Ruy- ter in de St. Jacobskerk, met aansluitend een kranslegging bij de gedenkplaat in de hal van het Maritiem Instituut. 19.30 uur Muziek door Vlijt en Volharding. 19.35 uur Liederen door het Souburgs Mannenkoor. 19.40 uur Muziek door Vlijt en Volharding. 19.45 uur Liederen door Ruy- terstadsingers. 19.50 uur Toespraak door bur gemeester Van der Doef. 19.55 uur Muziek door Vlijt en Volharding. Even voor 20 uur wordt met een trompetsignaal twee minuten van stilte aangekon digd. Na de stilte wordt de nationale vlag gehesen en worden bloemen en kransen bij het monument gelegd. Tij dens de rondgang over de begraafplaats worden graftak ken bij het monument van de geallieerden en bloemen bij overleden verzetstrijders gelegd. Vlissingen 5 mei 11.00 uur Lezingen, forumdis cussies en optredens (o.a. stand-up comediangroep Rosa Steyn) in het Arsenaal. 13.30 uur Raï-zanger Cheb Mami op het Bellamypark. 15.10 uur De band Bank van Mening op het Bellamypark. 15.30 uur Muziek door de Zeeuwse band Blöf, op het Bel lamypark. 18.30 uur De Dijk op het Bella mypark. 19.30 uur Johnny 'Clyde' Copeland Blues Band op het Bellamypark. Daarna Otis Clay Band. 20.00 uur Bevrijdingsconcert in de Rooms-Katholieke kerk met medewerking van de Vlis- singse Oratoriomvereniging en het Dordts Kamer Orkest. In het Arsenaal is de Zeeuwse première van de poppen theatervoorstelling Wasgoed van Theater Opgepast. 23.00 uur Groot vuurwerk. Vrouwenpolder 29 april 9.30 uur Kinderspelen op het sportveld. 11.30 Muzikale rondgang door het dorp met medewerking van Veere's Genoegen. 14.00 uur Volleybaltoernooi en doe-middag voor jong en oud in de tent op het sportveld. 19.30 uur Feestavond met een optreden van John Prins uit Renesse en een bingo. Vrouwenpolder 5 mei 13.30 uur Fietspuzzeltocht. Vertrekpunt bij de Nederlands Hervormde kerk op de Dorps- dijk. 20.00 uur Bevrijdingsbal in De Boekanier, met medewerking van Rene van 't Zelfde. Westkapelle 29 april 10.00 uur Rondgang door muziekvereniging OKK en kin deren met versierde fietsen. Vertrek vanaf de Markt. 10.45 Welkomstwoord door burgemeester H.A. van Malde- gem. 11.00 uur Goochelaar Mario Magic in de feesttent op het A. Calandsplein voor de kleinere kinderen, voor kinderen van groep 5 tot en met 8 is er in de Nieuwe Dijkstraat een Truusje Trap-race. Prijsuitreiking tij dens de play-backshow voor de jeugd. 13 uur Kindermarkt in de tent en kinderspelen. 17 uur Play-backshow voor de jeugd tot en met 16 jaar in de feesttent. 20.30 uur Feestavond in de tent. 21.00 uur Play-backshow en karaoke in de feesttent. Zoutelande 29 april 8.30 uur Optocht met Luctor et Emergo. Vertrekpunt is de ba sisschool aan de Nieuwstraat. 9.15 uur Opening door burge meester De Bruin. 9.30 uur Circusinstuif waarin kinderen circustechnieken kunnen leren. 13.00 uur De Langstraat wordt omgedoopt tot Spelstraat. ledereen kan deelnemen aan de hier opgestelde vijftien spe len. 20.30 uur Oranjebal, muziek door Stardust.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 9