n Wegvervoer Mm DJ Try-out in Midgard MEER ZONNEBLOEM VAKANTIES... i-aïSS. Banen op de weg THUISHULP (M/V) Chinese film in 't Beest Presentatie demo's in Goes VERTEGENWOORDIGERS m/v irnrnm Sport Milieu/natuur Gevonden de zonnebloem MIDDELBURG Allerlei Chauffeurs m/v WE HAVE THE KEY TO YOUR SUCCESS!! CALL NOW!! DE FAAM DE VLISSINGER mv wMUJ, De Chinese film 'The wooden man's bride' speelt in het desolate woestijnlandschap van Noordwest-China, in de tijd dat het land nog beheerst werd door feodale gebrui ken. SNEL GEBOEKT DONDERDAG VRIJDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG ZATERDAG WOENSDAG Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Woensdag 26 april 1995 1 i Stel Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Oranjezon - Natuurliefhebbers kunnen 'de lente beleven' tij dens een middagprogramma van de Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon in samenwer king met de WV Domburg-Oost- kapelle. Het middagprogramma bestaat uit een diapresentatie over de natuur op Walcheren en een excursie door het waterwin gebied Oranjezon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij VW Domburg, WV Oostkapelle en het Studie centrum Oranjezon. Zeezoogdieren - Het Zeeuws Biologisch Museum staat tijdens de Jeugdmuseumdagen dit jaar in het teken van zeedieren. Op 2 en 3 mei, tijdens de meivakantie, kunnen kinderen van zeven tot dertien jaar onder andere een gelegenheidstentoonstelling over zeezoogdieren en zeevo gels bezoeken, een dolfijn op ware grote tekenen, een film over zeehonden bekijken, knut selen en spelen. Maximaal hon derd kinderen kunnen meedoen aan de activiteiten rond de Jeugdmuseumdagen. Aanmel dingen: 01188 - 2620. Net ais vorig jaar is het Mid delburgse open jongerencen trum Midgard op zoek naar talentvolle disc-jockey's voor een 'D.J. Try-Out'. Aanstormend talent krijgt op zaterdag 29 april de kans om zich te presenteren aan publiek. De Try-out begint-om 21 uur en alle muziekstijlen zijn welkom. Om middernacht neemt een van de vaste Mid- gard-d.j.'s de draaitafel weer in eigen handen. Belangstellen den kunnen zich tot en met vrijdag 28 april opgeven bij jongerencentrum Midgard. Regenpak - Bij de politie Mid delburg zijn van 8 tot en met 13 april de volgende voorwerpen afgegeven: een giromaatpas, een identiteitsbewijs D-doku- ment, een oranje bromfiets, een groene damesfiets, een blauwe damesfiets, een grijze BMX-kin- derfiets, een blauwe herenfiets, diverse sleutels en een blauw regenpak. Sportgala - In Sport- en Recreatiecentrum Westerschou- wen wordt op 12 mei het Sport gala 1995 gehouden. Tijdens dit gala wordt de Sportman of - vrouw van het jaar bekend gemaakt, evenals de Sportploeg en Sportvrijwilliger van 1995. De presentatie is in handen van Jan Douwe Kroeske en Leen Bec kers. Het Sportgala begint om 19 uur. Tafeltennis - Speciaal voor ouderen organiseert de Zeeuw se Sportraad twee cursussen. In mei is er, in samenwerking met Tafeltennisvereniging Arnemui- den, een minicursus tafeltennis voor ouderen. Informatie bij Ire ne van Zwieten, 01180 - 40700. Voor vijftig-plussers is er een ZOIS)""' 70.000—as83 45 000c^°o,,oC 5.800 940.000 STEUN ONS WERK GIRO 145 Gelukkig kunnen steeds meer zieken en gehandicapten die veel verzorging en verpleging nodig hebben, laarlijks met de Zonnebloem op vakantie. Mede door een gowoldige mzot van vrijwilligers. De Zonnebloem is u bij voorbaat dankbaar voor oen bi|drage. PosBft» 2100 *000 CC D'MJi (076)602060 De Goese technopop-formatie The Hoost presenteert op 29 april haar eerste demo. De band maakt technopop in de traditie van Front 242, Carter USM en Nine Inch Nails. De enige instrumenten waar deze band gebruik van maakt zijn een drumcomputer, een syn thesizer en een paar gitaren. Behalve The Hoost staat ook een CD-single presentatie van Drowning Accidents op het programma. Deze band maakt dansbare gitaarnoise en heeft lak aan de wetten en clichés van rock 'n roll. De presenta ties beginnen om 22 uur. YAMAHA TECHNICS MUZIEKCENTRUM 5 oktaafs. Xj^^'^anslaggevoèïig. Uniek geluid, met 128 klanken. Van 1495,- Maestro prijs N 5 okt.t.Ks Vjji^zVanslaggevoelig. Met 100 klanken, 50 styles. Van 795,- Maestro prijs LANGE DELFT80, MIDDELBURG. TELEFOON 01180-35252. kennismakingscursus Fifty-Fit Roeien. De cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit eer der geroeid hebben. De leiding is in handen van een professionele roei-instructeur. De cursus begint op vrijdag 28 april. Voor informatie is er een voorlich tingsbijeenkomst op op woens dag 26 april om 19.30 uur in het gebouw van roeivereniging Hon- te, Havendijk 2 in Middelburg, Buitenbad - Als de weersom standigheden het toelaten, gaat het buitenbad van het Sportfond- senbad Vlissingen vanaf zondag 30 april weer open. Het buiten badseizoen eindigt op zondag 3 september. Kraammarkt - In de Holland- sche Hoeve in Goes is op dins dag 2 mei een kraammarkt. Van 9 tot 17 uur kunnen belangstel lenden met vragen over zwan gerschap en baby-verzorging hier terecht. Fietsactie - Deze zomer organi seert het Zeeuws Platform Duur zame Ontwikkeling voor de vier de keer de '500 km Fietsactie Woon-werkverkeer'. Het is de bedoeling om geld bij elkaar te fietsen voor de ontwikkeling van duurzame, kleinschalige energie bronnen in Bhutan. Inlichtingen: 01100- 50955. Speeltuin - In de speeltuin op het Meiveld in Middelburg wordt deze week een nieuw speeltoe stel geplaatst. Het toestel is aan de speelplaats geschonken door het Nationaal Revalidatie Fonds. Om de plaatsing van het object te vieren heeft de speeltuinver eniging dinsdag 2 mei uitgeroe pen tot feestdag. Tussen 13.30 en 16 uur zal de clown Ronald McDonald verschillende optre dens geven. Vanaf winkelcen trum Dauwendaele rijdt er een paardentram naar de speeltuin via de wijken Dauwendaele en Middelburg-Zuid. Voor kinderen is deze rit gratis, evenals de toe gang tot de speeltuin. De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer. Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht. Voor vele Zeeuwse transportbedrijven zoeken wij 'beginnende' chauffeurs. U dient in bezit te zijn van rijbewijs C en E en het CCV-B-diploma.- Het betreft zowel nationaal als internationaal werk. Informatie bij Joop van Gijs, tel. 01100-3 18 34, Goes, Piet Heinstraat 2b. n i n Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Apel- •r, Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven Geleen, Goes, Groningen, 's-Hertogenbosch, Hooqeveen, Naaldwijk, Nieuwegein. Nijmegen, Oldenzaal, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg en Venlo Vestiqinge doorn,"Deventer, Amerikaanse multinational zoekt voor haar kantoor in Goes: Wij bieden: een enorme carrièremogelijkheid, een exclusief kwaliteitsprodukt, een allesomvattende commercië le opleiding en een goed betaalde job met bonussen en reizen. Wij vragen: een representatief voorkomen, positieve aanpak, autobezit en direkt beschikbaar. Bel vrijdag 28 april tussen 11.00 uur en 16.00 uur of maandag 1 mei tussen 13.00 uur en 16.00 uur naar afd. Personeelszaken, tel.nr. 01100-29358. Breestraat 15 Postbus 323 4330 AH Middelburg Telefoon 01180-84000 Fax 01180-84204 Thuiszorg Walcheren is een nieuwe organisatie op Walcheren. Thuiszorg Walcheren levert een gevarieerd aanbod van diensten: algemeen maat schappelijk werk bureau sociaal raadslieden verzorging en verpleging huishoudelijke hulp zuigelingen- en peuterzorg voorlichting en begeleiding voedings- en dieetadvisering uitleen verplegings- artikelen WVG voorlichting en indicatie Thuiszorg Walcheren werkt de komende jaren aan integratie van kruis werk en gezinsverzor ging. De begrippen klantgerichtheid, flexibili teit en efficiënt werken staan daarbij centraal. Daarnaast wordt er een nieuw personeelsbeleid ontwikkeld, waarin Thuiszorg de zorg voor haar werknemers vorm geeft. Bij Thuiszorg Walcheren werken 300 medewer kers. Thuiszorg Walcheren vraagt ten behoeve van haar rayon Platteland belangstellenden te solliciteren naar de functie van: Voor deze functie gelden ten aanzien van de werktijden drie mogelijkheden: minimaal 9 t/m maximaal 15 uur; minimaal 15 t/m maximaal 24 uur; of op 0-uren basis (oproepkracht) Het rayon Platteland biedt zorg in de gemeenten Valkenisse, Domburg, Veere, Mariekerke en Westkapelle. Deze functie richt zich op de verzorging van de woning, de verzorging van kleding/linnengoed en het bereiden van maaltijden. Tevens behoren tot de werkzaamheden het doen van boodschappen en de zeer beperkte opvang van kinderen. Steeds vindt stimulering plaats van de zelfredzaamheid van de cliënt. Bent u toe aan een zelfstandige, verantwoordelijke dienst verlenende functie, dan adviseren wij u te reageren. Gevraagd wordt: - een minimumleeftijd van 18 jaar; - een zelfstandige beroepshouding; - ervaring met huishoudelijke/verzorgende werkzaamhe den. Geboden wordt: - arbeidsvoorwaarden volgens CAO Thuiszorg; - salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd; - scholing door interne cursussen; - goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Informatie: Informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de afdeling Personeel en Organisatie tussen 9.00 en 12.00 uur (01180- 84000). Wij zien Uw brief met belangstelling tegemoet. U kunt deze richten aan de heer L.Q. Phernambucq, directeur, Postbus 323, 4330 AH Middelburg. DE FAAM - DE VLISSINGER Modespektakel - In de bin nenstad van Vlissingen wordt op zaterdag 29 april een modespek takel gehouden. Vanaf 10 uur ondergaat de Kleine Markt in Vlissingen een metamorfose. Op een overkapt podium vindt een modeshow plaats met als motto 'Spring 1995'. De film gaat over een jonge bruid die wordt gedwongen te trouwen met een houten pop, omdat haar aanstaande echt genoot aan de vooravond van het huwelijk om het leven komt. Eenzaam en vernederd zoekt ze troost in de armen van de drager Kui. De wraak van de schoonfamilie die op dit 'over spel' volgt, is niet gering. De regie is in handen van Huang Jianxin. Op donderdag 4 mei en zaterdag 6 mei draait The wooden man's bride om 20.30 uur in Theater 't Beest in Goes. Sportzaal van Duyvenvoor- de Oost-Souburg, peuter- gym, 9.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Cursus Frans, 9 u. Cursus Engels, 10.15 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissin gen, bingo, 13.30 u. Cen trum San-Bao Middelburg, meditatiecursus, 20.15 u. (01180-16193) De Schelp Domburg, indianenspeur- tocht, 14 u. De Parel Dom burg, bowlen in competitie verband, 20 u., inschrijven voor 18 u. Zuiderbaken Middelburg, SKW de Hay- man, kookclub 8 tot 12 jaar, 19 u. Ontmoetingscentrum Middelburg, SKW de Hay- man, club 8 tot 10 jaar, 19 u. Aktiviteiten Centrum Vlis singen, crea-doe cursus, 9.30 u. Woltershuis Vliss ingen, intercultureel kookca- fe, 18 u. Gemeentehuis Vlissingen, gemeenteraads vergadering, 19.30 u. Speeltuingebouw Paarde- straat Vlissingen, Speeltuin Vereniging Oude Stad, bin go-avond, 19.30 u. Huize 's-Hertogenbosch Middel burg, Zeeuws Genootschap, lezing, Salzburger emigran ten, achttiende eeuwse asielzoekers, 19.30 u. Zeeuwse Bibliotheek Mid delburg, Lectorium Rosicru- cianum, lezing; De gnostieke boodschap van het evange lie, 20 u. Hotel Terminus Goes, lezing; Paul Gauguin door Claude Verdier, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 13.30 u. Arion Boulevard Hotel Vlissingen, RBA Zee land, afscheid van mevr. Boogerd-Quaak en de heer Tas, 14 u. Buurtvereniging van Duyvenvoorde Oost- Souburg, bingo in de Schuur, 20 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, Dante Alighieri, lezing; op reis door Zuid-ltalie, 20 u. middag, spelletjes onder begeleiding, 14.30 u. Wijk centrum Scheldebuurt Vlis singen, contactmiddag en koninginnedag, 14 u. De Parel Domburg, Indonesisch themabuffet, 18 u. Wijk centrum Open Hof Vlissin gen, Kinderprogramma Ko ninginnedag, 13 u. Nol- lenbos, Atletica, oranjeloop, 11 u. MTV-sporthal De Zandkuil Middelburg, wan deltocht, 12 u. De Schakel Middelburg, Lava, koningin- nebal, 21 u. De Schelp Domburg, knut- selmorgen, 10 u. De Schelp Domburg, trekpop petjes maken, 14 u. Ter Valcke Goes, Brabantse Telefoonkaarten Vereniging, telefoonkaartenbeurs, 10 u. Jongerengebouw Poorters- hove Middelburg, SKW De Hayman, kookclub 8-12 jaar, 19 u. Wijkcentrum Schel debuurt Vlissingen, Chinese bewegingsleer (Tai-chi) 10.45 u. De Parel Domburg, spetter De Schelp Domburg, knut- selmorgen, 10 u. Hof Dom burg, rondleiding kuurafde- ling, 11.30 u. De Schelp Domburg, damessauna- avond, 18 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. De Parel Domburg, kindercircus Bambino, 19 u. De Schelp Domburg, tekenfilmfestival, 14 u. Wijkcentrum Schel debuurt Vlissingen, klaver jassen 19.30 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissin gen, soos voor alleenstaan den, 19.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kinderclub, 14 u. Activitei ten Centrum Vlissingen, cur sus leren ontspannen voor uitkeringsgerechtigden, 9.30 u. Midgard Middelburg, dramatische expressie workshop, 19.30 u. Zeeuwse Volksuniversiteit Middelburg, vakantiecursus Hongaars, 19.30 u. Medelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Do. 27 t/m wo. 3 mei. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.E. de Bruyn, 19 uur: A, Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: A.A. van der Spek, 14.30 uur: Q. van de Vrie. Volle Evangeliegemeente' 'Immanuel'. Westdijk- straat 5-7, samenkomst do. 20 uur, zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: geen opgave. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: H. Buunk, 19 uur: R.C.A. van Voortsvader. Hoorns Katholieke Kerk H. Willibrordus. Zaterdag 19 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: J.E. van Es. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: P.J. de Buck, 19 uur: P. Melse. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. Murre, 19 uur: P. Melse, gez. dienst in de Herv. Kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van St. Maarten. Zo. 10 uur: geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: A. Otten. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31Zo. 9.30 uur: Mevr. J. van de Heide. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: M.J. de Jong. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Elke zondag om 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: R.G. van der Zwan, 19 uur: G.P.R. Pennecamp. Hervormde Kerk. Zo.10 uur: geen opgave MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberds- land 11. Baptistengemeente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Evangelische Babtistengemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: Br. Blanken. Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg. Segeersstraatkerk. Zo. 9.30 en 18.30 uur: J.M. Kleppe, 14 uur: leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J. Groenleer. Doopsgezinde Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo. 10 uur: J. Engelgeer. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Alle zondagen leesdiensten 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Hofpleinkerk. Zo. 9.30 uur: C. van der Zanden, 14.30 uur: J.S Koops. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: P. Paulus. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: A. de Snoo. Ned Gereformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk) Zo. 9.30 en 17 uur. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst, De Vergulde Baars, Baarsjes straat 43. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Dam 6. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk Groen markt, Zo. 10 uur: G.J. Smit. Ontmoetingskerk Oosterscheidestraat, Zo. 10 en 18.30 uur: M.A. Kuyt. Engelse Kerk Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: P. Paulus. Thomaskapel. Oostkerk Oostkerkhof, Zo. 10 uur: A.C. Verweij. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Ontmoetingskerk) Zo. 10 en 18.30 uur: M.A. Kuyt. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: G. De Rond. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: It. J. Pippel. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: H. Pasma. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: M.A. Bos- man-Huizinga. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk. Lombardstraat 1. Zo. 10 uur en elke tweede en vierde zaterdag van de maand om 17 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noord straat 62. Zo. 10.45: geen dienst. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafaël gemeenschap Eleos Walcheren. Olmen laan 8. Zo. 9.30 uur. Jehova's Getuigen Gemeente Middelburg-Rey- ershove. Dauwendaelselaan 35. Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Jehova's Getuigen Gemeente Middelburg-Cen trum. Dauwendaelselaan 35. Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 68. Zo. 10 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: gez. dienst, mevr. Broeder-Schaap. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 19 uur: geen opgave. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.C. den Hol lander. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur: H. Paul. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: gez. dienst in Nieuwland, mevr. Broeder-Schaap. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Zo. 10: P. Melse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: M.J. Geuze. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: C. Simons. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: C.J. van der Linde, 19 uur: C. Brakema. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk. Zo. 9.30 uur: J.L. 't Hart. Oranje- pleinkerk. Zo. 9.30 uur: ds. Van Voorstvader, 19 uur: zangdienst. Bejaardentehuis 'De Zoute Vie ver'. Dongestraat 1Elke eerste en derde zaterdag van de maand om 9 uur. Zo. 19 uur: J. Schot. Mar- tinuskerk. Kerklaan 19. Zo. geen opgave. VEERE Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. Witkamp. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1Zo. 11.30 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J. van der Wal. Doopgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 10 uur: gez. dienst in Middelburg. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoy- straat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Wal- straat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk. Oude Markt. Zo. 10 uur: C.A. Schoorel. Petruskerk. Paul Krugerstraat 17. Zo. 9.30 uur: A.G. Baas. Johanneskerk. Bonedijke- straat 165. Zo. 9.30 uur: J.W. Glashouwer. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: J.D de Boer. De Schaapskooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooij. Ziekenhuis Walcheren. Koude- kerkseweg 88. Zo. 10 uur: Pastor van Rosmalen. Ter Reede. Zo. 19 uur: C.D. Bijl. Jehova's Getuigen Centrum. Van Dishoeckstraat 534. Do. 19 uur. Zo. 15.30 uur. Jehova's Getuigen Souburg. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehova's Getuigen Bossenburgh. Van Dishoeck straat 534. Wo. 19 uur. Zo. 10 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat ste Dagen. Badhuisstraat 161. Iedere zondag 10 uur. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Bonedijkestraat 16. Za.: geen opgave ontvangen. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo.: geen opgave ontvangen. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur: K. van Balen. Christelijk Centrum Zeeland. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 14.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst in gebouw Berea. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwen straat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur. Wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr. Stavermanstraat 61Zo. 10 en 17 uur. Pastoraat Ziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: Pas tor Rosmalen. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Babbelaar. Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand om 10.30 uur. Zo. 10.30 uur: D. van Boven. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: J, Lukasse- Pannekoek. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds Spaans, 19 uur: ds. De Bruijn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: P. Boekesteijn. Do. 27 april tot wo. 3 mei HUISARTSEN Middelburg: zaterdag tot 24 uur: De Vries-Prins, Herenstraat 18, tel. 39933. zondag tot 23 uur: A.P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zon der afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: G. de Greef, Wil lem Klooslaan 1, tel. 68021. zondag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff N. Beetslaan 15, tel. 12525. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zon der afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemui- den, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Vis- ser):zaterdag tot zondag 12 uur: H.J. Roelofsen, Stationsplein la, Arnemuiden, tel. 01182-1308. vanaf zondag 12 uur tot zondag 24 uur: H. Meijer, Kanaalstraat 70, O-Souburg, tel. 01184-61212. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Seroosker- ke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zater dag en zondag: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpstraat 2 Oostkapelle, tel. 01188-1276. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudeker- ke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: F. van Eede, De Casembroodstraat, Westkapelle, tel. 01187- 1234. West- en Midden-Walcheren: zaterdag, zondag en maandag: A. Stutterheim, Rapenburg 4, Melis kerke tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: M.H. Rackwitsz, Volder- ijlaagte 1, Middelburg, tel. 01180-35688. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, tel. 35565. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Papegaaienburg, Papegaaienburg 24-26, tel. 66345 VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur: S. van der Kaaden, tel. 68791. Middelburg: van zaterdag 9 uur tot maandag 9 uur: K. Boot, tel. 39865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: C. Brink, Meanderlaan 326, Middel burg, tel. 01180-11011. Spreekuren zonder afspraak: 11-12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: (grote huis dieren) tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8- 9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: (kleine huis dieren): Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 01189-3060. Zaterdag en zondag: dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, zaterdag en zondag: A. van Schaik, Sabalaan 4, Vlissingen, tel. 01184- 78969. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele week end 01180-28288. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, 01180-28800. Kinder- en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 06-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 01100-49389. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten-) Alarm Zeeland. 01188-3404. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland': 01184- 69869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 01180-84000, Vlissingen, 01184- 86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. 01180- 36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. 01180-15551. Vereniging tegen seksuele kindermishande ling binnen het gezin, telefonisch spreekuur: van 8.30-9 uur, 01180-13362. Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. 01100-49200. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 01180-37320 en 01184-13240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming. 01180-35015. Thuiszorg Walcheren, afdeling Kruiswerk, alarmnummer 01184-11877. Thuiszorg Walcheren, afdeling Gezinsverzor ging. alarmnummer 01184-14444 (pieper 168). Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 06-11 overige assistentie aanvragen 01180-33333.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 19