Kleine filtervijver maakt troebele tuinvijvers weer helder Wat U moet weten over tuinmeubelen Een siertuin op 'drie hoog' 8# e Keukenkruiden Planten voor Artsen zonder Grenzen V In ons waterrijke land wint de vijver sterk aan populariteit, ook in particuliere tuinen. Ze vormen een aangename ver fraaiing langs borders en ga zon. Wie een vijver aanlegt, denkt meestal dat het water vanzelf schoon zal blijven. Dat is helaas niet het geval. Zo komt het dat veel goudvissen en karpers genoegen moeten nemen met troebel water dat wemelt van algen. Op de natuur geënt Optimale reiniging Klein formaat Vraag: Wat kost de duurst denkbare set tuinmeubelen, compleet met parasol, party tent en serveerwagentje? Ant woord: om en nabij de 35.000 gulden, oftewel de prijs van een riante auto uit de midden klasse. In dat geval is er sprake van topkwaliteit. Handgemaak te meubels van het mooiste hout, messing beslag, oogver blindend design, kussens waar je niet meer uit komt, een par ty-tent waarin je kunt fietsen. EEN MOOIE BOOM VOOR DE KAALSTE PLEK Wedstrijd van 25-jarige bomenstichting De bomenstichting viert dit jaar haar 25-jarig jubileum en organiseert een fotowedstrijd met het motto: een mooie boom voor de kaalste plek. Wie kan de Bomenstichting vertel len waar de 'kaalste plek' van Nederland' is. Prijzen Activiteiten een kantelbare parasol zonder middenvoet die 360 graden kan draaien, en een serveerwagen die ook wel de Rolls-Royce onder de tuinmeubelen wordt genoemd. Woensdag 26 april 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 Ook voor de vijverliefhebber is dat niet leuk, want enig leven valt er dan onder het wateroppervlak niette bespeuren. Geluk kig valt daar nu iets tegen te doen. Oase- pumpen heeft een kleine filtervijver ont worpen, die het vijverwater permanent schoon en helder houdt. Deze Europond Filtervijver 200 heeft een inhoud van slechts 200 liter, klein genoeg voor de vij vers tot maximaal 5 m3. De filtervijver is het enige natuurlijke reinigingssysteem dat de tuin niet ontsiert. In de meeste tuinvijvers staat het water niet in contact met het grondwater, waar door een geleidelijke verversing en water zuivering uitblijft. Maar er komen wel inwaaiende bladeren, afstervende planten en andere materialen die - net als in de natuur - het biologische evenwicht beïn vloeden. Een tuinvijver kan dan niet op eigen kracht herstellen, zodat het water vervuilt. Algen krijgen vrij spel en het water vertroebelt. Als de mens niet ingrijpt, slibt de vijver gewoon dicht. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Wie van lekker eten houdt zal graag verse keukenkruiden in de buurt willen hebben. Dat kan zowel in de tuin als op het bal kon. De meeste doen het uitste kend in een pot. De wortels blij ven dan ook mooi opgesloten. Houtige soorten zoals salie, roze marijn en lavendel zijn meerjarig. Vaste planten, zoals dille, venkel en de diverse soorten bieslook lopen in het voorjaar opnieuw uit. De kleine Europond Filtervijver 200, ontwikkeld naar het voorbeeld van de natuur, zorgt betrouwbaar en doeltreffend voor helder vijverwater. Het ingebouwde biofilter reinigt het water zowel mechanisch als biologisch op volle dig natuurlijke wijze van algen en andere organische deeltjes. Het systeem is een verfraaiing van de tuin door de mogelijkheden van hydrocultuur. Oase-pumpen had al eerder een vernufti ge techniek ontwikkeld om de natuur te helpen het vijverwater helder te houden. Deze techniek was afgekeken van de natuur zelf. Want zoals het regenwater door de bovenste aardlagen wordt gefil treerd, zo gebeurt dat ook in de speciale Europond Filtervijver. Deze wordt in de directe nabijheid van de tuinvijver inge graven, de bovenzijde op gelijk niveau met het maaiveld. De bovenkant van de fil tervijver leent zich heel goed voor begroeiing met moerasplanten. Het te reinigen water wordt via een leiding in de filtervijver gepompt. Een lichte fon- teinpomp Aquarius II is hiervoor voldoen de. In de filtervijver wordt het water eerst opgestuwd in een geïntergreerd verzamel- bekken. Door de overdruk stroomt het in een ongeveer 3 cm hoge stuwruimte op de bodem van het bekken. Als gevolg van de voortdurende toevoer van water blijft de druk toenemen, zodat het water lang zaam door een geperforeerde plaat in het daarboven gelegen biofilter wordt geperst. Dit biofiolter bestaat uit verschillende lagen grove en fijne kiezel. Hier wordt het vijverwater gereinigd van zwevende deel tjes en kleine algen. Micro-organismen voelen zich in dit milieu thuis en ze nemen actief deel aan de afbraak van organische stoffen. De stuwing van onderen naar boven en de trage doorstroomsnelheid garanderen een optimale waterreiniging. De bovenste lagen van de filtervijver bestaan uit zeer fijne kiezel, waardoor een perfecte omgeving onstaat voor moeras- planten zoals de Amerikaanse of Japanse blauwe lis, de gele lis, de gele dotter bloem, de Japanse holpijp, de moerasver- geet-mij-niet, de pitrus en de blauwe bies, de gewone den de cyperzegge, naaldgras, veenpluis en een-arig wollegras. Deze hydro-cultuur maakt de filtervijver eens te meer een aanwinst voor de tuin. De moerasplanten onttrekken de overtolli ge voedingsstoffen aan het water, waarna het gezuiverde water uiteindelijk het oppervlak van de filtervijver bereikt. Van daar stroomt het rechtstreeks - of via een beekloop of waterval- terug in de tuinvij ver. De Europond Filtervijver 200 geeft de natuurlijke mogelijkheid om de vijver hel der en in biologisch evenwicht te houden. De fitervijver hoeft niet groot te zijn: 15% tot 20% van het formaat van de echte vij ver is al genoeg. De Europond Filtervijver 200 van dikwandig polyethyleen is ontwik keld door Oase-Pumpen, de belangrijkste leverancier van pompen en fonteinen in Nederland. De filtervijver is 80 cm breed, 130 cm lang en 45 cm diep. Het volume is toereikend voor het betrouwbaar en doel treffend reinigen van vijvers tot 5 m3. De Europond Filtervijver 200 is verkrijg baar bij een groot aantal tuincentra, waar ook technisch advies wordt gegeven. De adviesprijs is 360 gulden. Op de filtervijver wordt 15 jaar garantie gegeven. Het gaat hierbij om de woon- of werkom geving. Een foto van de 'kaalste plek' met een korte, originele, beschrijving, waarom een 25-jarige boom daar heel veel goed zou doen, kunt u sturen naar de Bomen stichting in Utrecht. Een deskundige jury selecteert 'de kaalste plek' uit de ingezonden foto's en beschrij vingen en gaat in onderhandeling met de betrokken gemeenten. In deze jury hebben zitting Martine Bijl, J'orn Copijn, oprichter van de Bomenstichting, Hans Heijbroek, boomdeskundige en bestuurslid van de Bomenstichting, Ton Algra, stedebouw- kundige en Jan Habets, directeur van Plant Publicity Holland. Als de gemeente goedkeuring heeft gegeven, plant de win naar komend najaar een 25-jarige Gedenk- boom op de 'kaalste plek'. Ivo de Wijs zal dit planten op een bijzondere wijze pre senteren. Vraagt U, voordat u begint te fotograferen. even de wedstrijdregels op bij de Bomen stichting, Oudegracht 201bis, 3511 NG Utrecht, tel: 030-340778. Inzendingen moeten voor 31 mei 1995 bij de Bomen stichting binnen zijn. De hoofdprijs is een Groencheque, ter waarde van duizend gulden, te besteden bij een tuincentrum of hovenier bij u in de buurt. De tweede prijs is een Groencheque ter waarde van f 500,- en de derde prijs een Groencheque ter waarde van f 250,-. Deze prijzen worden ter beschikking gesteld door Plant Publicity Holland, in het kader van de campagne 'Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen'. De Bomenstichting zet zich in voor de ver betering van de zorg en het respect voor de boom. Bomen zijn immers onmisbaar voor mens en milieu. De medewerkers van de Bomenstichting geven adviezen aan overheden en particulieren over boombehoud en onderhoud. In dit jubi leumjaar organiseert de Bomenstichting een aantal extra activiteiten bedoeld om het werk van de Bomenstichting meer onder de aandacht te brengen en meer donateurs te werven. Maar het kan natuurlijk ook veel goedko per. Voor 80 gulden ben je al de eigenaar van 4 kuipstoeltjes en een tafel; de goed koopste zitkussentjes kosten minder dan een tientje. Een wat luxueuzere verstelba re stoel van kunststof kost in een 4-delige set met tafel ongeveer 195 gulden. Kus sens erbij: 4 voor 59 gulden. Tuinmeubelen zijn er al lang niet meer alleen in wit, beige en bruin, maar ook in champagne, bordeaux en groen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de bijbehorende kussens. Strepen, bloemen of abstracte vlekmotieven: bij elke stoel is vandaag de dag wel een passende kleurcombinatie te vinden. En de betere kussencollecties zijn vrijwel altijd met Scotchgard TM behandeld, waardoor ze vochtafstotend en vuil- en vlekwerend zijn geworden. Scotchgard is een vloeistof die al tijdens de fabricage van de stof een onzichtbaar en duurzaam 'schild' rondom elke vezel legt. Gemorste vloeistoffen, ijsjes, sauzen of andere vet tigheden kunnen zodoende - mits tijdig verwijderd - niet in de vezel dringen. Ook stof en vuil laten bij tijdige verwijde ring geen of nauwelijks sporen na. Er drie bijzondere planten te koop bij bloemenwinkels en tuin centra: planten die niet alleen nieuw zijn, maar ook nog eens bijdragen aan een goed doel. Dit goede doel is Artsen zonder Grenzen. Het gaat om drie zeer verschillende en trendy planten. Twee planten voor Artsen zonder Grenzen zijn bloeiende planten: de Bougainvillea Vera en de Tamaya. Groen is de nieuwe Yuc ca-variant: de Jewel. De drie kwekers van de planten staan van iedere verkochte plant 5 procent van hun opbrengst af aan Artsen zonder Grenzen. Zij willen op die manier in een jaar tijd minstens een bedrag van 100.000 gulden bijeenbrengen voor deze organisatie. Consu menten kunnen de planten voor Artsen zonder Grenzen herken nen aan het speciale actielabel. Dit label bevat informatie over de actie en verzorgingstips. De actie wordt ondersteund door Bloe menveiling Aalsmeer. Naast de verkoop van drie planten zullen ook medewerkers van de drie kwekerijen de komende tijd loka le activiteiten organiseren om geld bijeen te brengen voor Art sen zonder Grenzen. De planten die worden verkocht voor Artsen zonder Grenzen zijn nieuw. De subtropische Jewel blijft door de rustige groei mooi van model. Bijzonder is verder de stam, in de vorm van een oli- fantspoot, het heldere bonte blad en de handbeschilderde Turkse pot waarin de plant wordt ver kocht. De Tamaya, van oudsher familie van de begonia, valt op door de bijzondere boomvorm en langdu rige bloei. De stam van de plant wordt niet hoger; de kroon met roze-rode bloemen groeit wel uit. De paars-roze Bougainvillea Vera zorgt voor een mediterraine sfeer en bloeit rijk. Zowel de Tamaya als de Bougainvillea Vera kunnen 's zomers prima op het terras worden geplaatst. Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische hulp aan slachtoffers van oorlogen en natuurrampen. De hulporganisa tie maakt daarbij geen onder scheid naar ras, geloof of politie ke overtuiging. Artsen zonder Grenzen werkt vaak in moeilijk toegankelijke en onveilige gebie den, maar in ieder geval daar waar dat het hardst nodig is. Art sen zonder Grenzen is enthou siast over het initiatief van de kwekers. -iv Bij aanschaf van tuinmeubelen dient u allereerst te letten op de individuele bele ving van een stoel. De zitpositie verschilt immers van mens tot mens en van stoel tot stoel. Verder is een goed merk van belang (Hartman, Grosfillex, SummerSet, Gardilux, Palm Collect, Madison, Hetex, en noem ze allemaal maar op). Een merk geeft altijd garantie, en dat is extra zeker heid. Let ook op de combinatiemogelijkheden. Wie een witte fauteuil aanschaft, heeft keuze uit wel 300 bijbehorende tafels, met andere kleuren wordt dat iets moeilijker. Daarnaast vraagt de hanteerbaarheid van het meubel enige aandacht. Hoeveel opslagruimte vergt het? Vooral voor oude re mensen is een lichtgewicht tuinmeubel gemakkelijk te verplaatsen. En ten slotte: let op het Schotchgardlabel aan het kus sen. Vooral buiten is een vlek snel gemaakt. Tuinplezier is niet alleen weggelegd voor tuinbezitters. Ook flatbewoners kunnen hun balkon eenvoudig in een fleurige 'hangende tuin' omtoveren. Er zijn tal van voorjaars- en zomerbloeiers te koop die in plantenbakken en sierpotten kunnen worden gezet. Met kleine struikjes en boompjes op stam is een balkon in een hand omdraai duurzaam aangekleed. Een heel leuk boompje dat het prima doet in een sierpot is de bontbladige esdoorn Acer negundo. Leuke wintergroene struikjes zijn ondermeer de struikkamperfoelie, Sarcococca, platgroeiende Hedera of Leucothoe 'Zeblid' (Scarletta), die bovendien een aparte winterkleur heeft. Ook zijn er tal van kleinblijvende coniferen. Voor het laten begroeien van de kale muur op het balkon is er verder keuze uit een groot assortiment prachtige klimplanten. Boompjes op stam zijn in trek omdat ze weinig ruimte innemen en zelfs in sierpotten te gebruiken zijn. Sierkers is heel aantrekkelijk door de fraaie bloei, net als de gouden regen. Eveneens prachtig is de roze bloeier Prunus. Een andere spectaculaire voorjaars- bloeier is de magnolia. De vroegbloeiende Stermagnolia (Magnolia stellata) past door zijn bescheiden afmetingen prima in de kleine tuin of in een sierpot op balkon of terras. Vraag ernaar bij uw tuincentrum of hovenier.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 17