INFORMATIE r OVERHEID ZIE PAGINA Grande EOk Q-C GROENLEER GOES BOEKEN Een winkel bomvol met BOEKEN Deze gaan weg met 50 tot 80% KORTING MOTORMAAIERS ZITMAAIERS Tel. 01100-12820 Vrijdag 28 april Bauer PDCEZ De grootste skate-speciaalzaak van Nederland! Party- en faillissementsverkoop De Markt in Middelburg is autovrij en smaller. Daarom presenteerden de marktkooplieden vorige week donderdag hun nieuwe opstelling. Een nieuw jasje over een oeroude traditie. Domburg is een galerie rijker. Er zullen vooral verkooptentoonstellingen worden gehouden in de voormalige gereformeerde kerk. Meer weten over het tuingebeuren? Dat kan. In deze krant een hele bijlage met twee volle pagina's informatie en tips. Verder: kinderboeken, psychoconsult en bedrijfskundig bekeken. VERS VERSCHOORE Sinds jaar en dag zijn Koninginnedag en Bevrij dingsdag hoogtepunten op Walcheren. Elke stad en (voormalig) dorp viert de feestdagen op z'n eigen manier. De redactie van de Faam/Vlis- singer geeft u een overzicht van de feestelijkhe den. Voor de volledigheid zijn ook de dodenher denkingsbijeenkomsten opgenomen in het overzicht. Arnemuiden 29 april Arnemuiden 5 mei Domburg 30 april PZC WEEKBLADEN Gapinge 29 april Gapinge 5 mei Grijpskerke 30 april Grijpskerke 5 mei Meliskerke 29 april Meliskerke 5 mei Middelburg 29 april Middelburg 4 mei Middelburg 5 mei Sint Laurens 29 april Sint Laurens 5 mei Oostkapele 29 april 0ostkapelle4mei - Ontmoetingscentrum De Halve Maan 0ostkapelle5mei Oost-Souburg 29 april Ritthem 29 april Lopen op zeven manieren DE WITTE BOEKENMARKT INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN v.o. 550,- va 2.495,- Albert Ptesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 3e bedrijf rechts Zaterdag open tot 15.00 uur 95e JAARGANG NUMMER 17 26 APRIL 1995 4 Al f DA VINCI Nieuwendijk 9, 4381 BW Vlissingen lel. 01184-30065 Unieke service Honderden skates van topmerken in voorraad Alle onderdelen uit voorraad leverbaar Ook verhuur BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 VCèïïèHïéH Zondagmiddag geopend ZUIDAMERIKAANS RESTAURANT Oft*,* Za. 29/4 en zo. 30/4 19.00 uur Live muziek m.m.v. THE FLAMENCO KINGS Nieuwendijk 9a. Vlissingen 01184-15002 VERVOLG FEEST OP WALCHEREN ZIE PAGINA 9 Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken! Klaar terwijl u winkelt Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Grote Markt 7 's-Gravenhofplein 8 Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) FOTO ■or) op Walcheren 8.55 uur Vertrek optocht. Muzi kale begeleiding door Drum- en Buglecorps Blue Spirit en Arne's Genoegen. Vetrekpunt op het plein Schorerstraat/ Ooststraat. 9.40 uur Aubade en opening Koninginnedag door de burge meester en de voorzitter van de Oranjevereniging. 9.50 uur Ballonnenwedstrijd. 11.00 uur Straattekenen, zeep- helling- en waterfietswedstrij- den. 11.30 uur Skeelerbehendig- heidwedstrijd. 13.00 uur Kinderspelen. 15.30 uur Finales waterfiets- wedstrijden. 16.00 uur Jongerenspel (voor jongeren tussen tien en zestien jaar) aan de burgemeester Hackstraat. 17.00 uur Wedstrijd 'Sterkste team van Arnemuiden', met een zeephelling, klepelhang- special en vrachtwagentrek- ken. 20.30 uur Bingo-avond in De Arne. 13.00 uur Fietspuzzeltocht. In De Arne worden videovoor stellingen gegeven met als thema 'Arnemuiden 400 jaar stad'. 9.00 uur Vertrek Deurdouwers voor de Disney-sprookjesop- tocht naar Ter Mantelinge. 9.45 uur Burgemeester houdt een tafelrede in Ter Mantelin ge. Hans en Grietje ontbijt voor alle Domburgse kinderen tot 12 jaar. 10.00 uur Klein Duimpje spel letjes voor kinderen tot en met groep 3. Videoraadspel voor de andere kinderen. 10.45 uur Prijsuitreiking optocht en vertrek naar het feestterein. DD® ffsi&im Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686) Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrjdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 11.00 uur Vossejacht, sprook jeskasteel en snoephuisje open. 12.00 uur Disneygames voor groep 4 tot en met 8. 14.00 uur Obelix de vliegende Natterman, spelen voor kinde ren. 19.00 uur Skeelerdemonstratie en wedstrijden. 21.00 uur De dansende schoentjes in De Parel. 9.00 uurFietsen versieren op het schoolplein. Kinderspelen op het sportveld, met als the ma 'Indianen'. 10.30 uur Muzikale rondgang door het dorp, met Veere's Genoegen. 11.00 uur Vervolg kinderspe len. 11.45 uurPrijsuitreiking in het verenigingsgebouw. 13.30 uur Zeskamp op het sportveld. 20.00 uur Uitreiking prijzen zeskamp, gevolgd do. een Karaoke-show in de Schotse hoek. 13.30 uur Fietspuzzeltocht. Vertrekpunt bij het vereni gingsgebouw Schotsehoek. 20.00 uur Bingo-avond in de Schotse hoek. 9.00 uur Muzikale rondgang en een verkleedwedstrijd met the ma: 805 jaar Grijpskerke. Prijs uitreiking om 9.30 uur door burgemeester mr. B.J. van Putten. 10.00 uur Kinderspelen 13.00 uur Vierkamp, prijsuitrei king om 16.30 uur 20.00 uur Feest in de tent op het sportveld 10.00 uur Rondgang door het dorp met oude tractoren. Ver trekpunt is de speelweide aan de Nieuwstraat. 12.00 uur Play-back wedstrijd voor jeugd tot 16 jaar. 13.30 uur Ambachtenmarkt op het sportveld. In de feesttent worden videofilms gedraaid van koninginnedagvieringen van de afgelopen jaren. 16.30 uur Play-backwedstrijd voor iedereen van 16 jaar en ouder. 20.00 uur Dorpsfeest in de tent met een optreden door Star dust. 23.00 uur Vuurwerk. 9.00 uur Zanghulde voor de koningin door kinderen van de basisscholen, in aanwezigheid van burgemeester en wethou ders. 9.30 uur Kinderprogramma op het plein bij 'Ons Huis'. Bij slecht weer in de gymzaal of in de grote zaal van 'Óns Huis'. 13.30 uur Zeskamp op het trap veldje aan de Pauwhoekstraat. 17.00 uur Touwtrekken. 20.30 uur Muziek en Rad van Avontuur in 'Ons Huis'. 13.30 uur Fotopuzzeltocht door het dorp. Vertrek bij 'Ons Huis'. 13.30 uur Formatie van zes oude vliegtuigen die enkele malen laag overvliegen. 16 uur Ringrijden op versierde voertuigen. 17 uur Prijsuitreiking puzzel- tocht, versierde voertuigen en ringrijden. FOTO ANDA VAN RIET 8.00 uur Optocht versierde fiet sen door Middelburg-Zuid. De start is bij Kwekerij Groenen dijk. 10.00 uur Kinderspelen op de Markt en op het schoolplein van de Rentmeesterschool. 13.00 uur Lasergame Expe rience op de Markt. 13.30 uur Monumentenwan deltocht. Vertrekpunt Sporthal De Zandkuil. 14.00 uur Oranjeconcert op het Abdijplein. 15.00 uur Son of Tarzan op de Markt. 19.15 uur Ballonnenoptocht met medewerking van de korpsen Johan Friso, Juliana en Blue Spirit. 20.00 uur Muzikale show op de Markt door eerdergenoemde korpsen en een koninginnebal in het Zuiderbaken. 21.00 uur De band Wolf Clan Sister op de Markt. 21.30 uur Son of Tarzan op de Markt. 22.15 uur Openluchtfilm: Ju rassic Park. Te zien op de Markt. 14.30 uur Provinciale herden kingsbijeenkomst voor Zeeu wen die geleden hebben onder de Japanse bezetting. 18.30 uur Oecomenische ves perdienst in De Nieuwe Kerk, die als thema 'De tirannie ver dreven'. 19.30 uur Toespraak door bur gemeester mr. Chr.G.J. Rutten op het Abdijplein. 20.00 uur Twee minuten stilte, waarna er een kranslegging is bij de plaquette van de omge komen Middelburgse leden van het verzet. Vanaf de provinciegrens op de Brouwersdam wordt het bevrijdingsvuur afkomstig uit Wageningen in estafetteloop naar Middelburg gelopen. 8.00 uur Opbouw Kinderrom melmarkt op de Markt. 10.10 uur Openingsconcert door het jeugdorkest van het Middelburgs Muziekkorps. 11.00 uur Keuring ringrijpaar- den op de Dam. 15.00 uur Son of Tarzan op de Markt. 19.30 uur Bevrijdingsconcert door het Middelburgs Muziek korps en Onda. 20.30 uur Afsluiting door doven van het bevrijdings vuur. 9.00 uur Optocht versierde fiet sen met medewerking van Juliana's Drum en Bugle Corps. 10.00 uur Kinder- en kleuter- cnolon 13.30 uur Meerkamp. 14.00 uur Vlaamse Kermis. 18.30 uur Rad van Avontuur voor basisschoolkinderen. 19.30 uur Disco voor basis schoolkinderen. 20.30 uur Disco voor de jeugd en Oranjebal met amuse mentsorkest. 15.30 uur Vossejacht. Verza melen bij wijkgebouw Van Cit- tershof. 17.00 uur Bevrijdingsloop. 18.30 uur Miniplay-backshow en moppentrommel. Aanslui tend een disco voor de jeugd. 8.30 uur Reveille vanaf de toren door Crescendo. 9.15 uur Crescendo speelt op het oude voetbalveld. 9.45 uur Opening door burge meester Hietkamp. Vlaghijsen door kinderen terwijl Crescen do het Wilhelmus speelt. 10.00 uur Kinderspelen voor kinderen tot groep 4 van de basisschool. Mini zeskamp voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. 13.00 uur Rondgang door het dorp met de meerkampploe- gen, met medewerking van de boerenkapel. Verzamelen op het oude voetbalveld. 14.00 uur Meerkamp door ver klede deelnemers. Toneelstuk voor kinderen van drie tot 12 jaar. 19.30 uur Play-backshow in de tent op het oude voetbalveld. 21.15 uur Verloting. 21.30 uur Optreden van de band On the Cover, afgewis seld door de Disco-Boys. *19.45 uur Vanuit het ontmoe tingscentrum een stille tocht naar het monument bij de Nederlands Hervormde kerk. Blazen van de 'Last Post' en twee minuten stilte. De bijeen komst wordt afgesloten met het hijsen van de Nederlandse vlag, het Wilhelmus en het leg gen van bloemen. 10.30 uur Optocht door het dorp. Thema van de optocht is bevrijding, prijsuitreiking om 12.00 uur. Medewerking van Jeugdkorps Johan Friso uit Middelburg. Vertrekpunt is het oude voetbalveld aan de Torenstraat. 10.00 - 12.00 uur Tentoonstel ling WO II 13.30 uur Rondgang door het dorp door muziekkorps Julia na, gevolgd door tractoren uit de vijftiger jaren. 14.30 uur Mii7ikalp shnw rinnr FOTO ANDA VAN RIET Juliana op het oude voetbal veld. 15.00 uur Zes oldtimer vlieg tuigen vliegen boven Oostka- pelle en droppen hun lading. 15.15 Landing van helicopter op het oude voetbalveld. Na het opstijgen een paradrop ping door militairen van de Engelbrecht van Nassaukazer- ne uit Roosendaal. 15.45 uur Airshow door para club Midden-Zeeland. 16.15 uur Helicoptershow. 16.45 uur Uitslag verloting. Avondprogramma: Feest avond met als thema: We'll meet again, met medewerking van onder andere Bigshow- band The Evergreens. 11.00 uur Muziek in buurthuis De Schuur. 13.00 uur Optocht met versier de fietsen in de Witte Wijk. 14.00 uur Optreden poppen theater. 15.00 uur Kinderspelen en play-backshow. 16.30 uur Vertrek van Ver- kleed-Lawaai-Optocht, vertrek punt Merwedestraat, eindpunt De Schuur, waar om 16.45 uur de prijswinnaars bekend wor den gemaakt. 19.00 uur Lampionoptocht, vertrekpunt De Schuur. 20.30 uur Oranjebal. 8.45 uur Kinderen met versier de fietsen in rondgang door het dorp. 9.30 uur Kinderspelen in de Dorpsstraat voor alle Ritthem- se kinderen. 13.30 uur Vierkamp in de Dorpsstraat voor iedereen bo ven de basisschool-leeftijd. 16.15 uur Oriëntatierit voor auto's, motoren, brommers, fietsers en ruiters voor inwo ners van Ritthem. Start in de Dorpsstraat. 19.30 uur Concert in de muziektent door muziekvereni ging ONDA. 20.00 uur Touwtrekwedstrij den tussen verschillende ver enigingen. 20.20 uur Prijsuitreiking van de huisversiering en oriëntatierit. Jan Zwemer Lopen doen we allemaal, wan neer we goed gezond zijn ten minste, maar hoe? In het Wal- chers dat ik ken, zijn er vele woorden om een bepaalde 'gank' mee aan te duiden. Een gang, inderdaad, want het oorspronkelijke woord voor lopen is hier 'gae'. „Rina kwam gegaende van Stad" (Rina kwam van Middelburg lopen). Maar wie gaat, kan allerlei soort stappen nemen. 'Bieze' is met grote stappen zelfver zekerd voortstappen. „Willem biesde naer 'uus om 't verhael zelf te 'ooren." Ongeveer dezelfde betekenis heeft 'stek keren', dat ook buiten Zeeland wel voorkomt. Daartegenover is 'dalve' doelloos ronddrente len: „De joengers dalve mè zö'n bitje deur 't durp." Ook een onzekere gang heeft zijn eigen benamingen. Wie de wereld voor zijn of haar ogen ziet draaien door ziekte of drank, 'soenkelt' en laat een slingerend spoor na. Op West- kapelle wordt 'schufele' gebruikt voor op de ijsbaan lopen zonder schaatsen. „Vaak gepaard gaand met alcolhol- gebruik," aldus de verschaffer van deze informatie. 'Boezene- re' heeft meer de betekenis van scharrelen: „Eine boeze- neert in de tuun, wat as 'n doet wete 'k nie." Wie richtingloos kleine pasjes geeft is aan het 'dêêfelen'. Daarvan is afgeleid 'verdêêfele', vertrappen. „Dienkt erom dat die guus de blombedden nie verdêêfele!" Van de grote hoeveelheid andere woorden voor manie ren van lopen, kan 'lienkere' nog genoemd worden: onge merkt wegsluipen en 'duize', achteruittreden. Dat laatste is het equivalent van het Neder landse 'deinzen'. Segeersstraat 6 - Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1