Snel, schoon en lekker frituren in nieuwe rechthoekige friteuse Ook wij zijn Erkend! Originele bruidsshow in Britannia Watertoren Nieuw boortoestel nauwelijks groter dan een dubbeltje Troeven tegen keelpijn en griep beïnkten BRUIDSHUIS FIESTA schoonenberg MAKKELIJKER IN GEBRUIK EN MOOIER OM TE ZIEN Uw tefalspecialist enpert Kamperman Goede voorwaarden Garantie Offerte Sociaal taboe Technologische ontwikkelingen Succes in Amerika hoortoestellen GROENEVELD OPTICIENS AUDICIENS Griep DROGISTERIJ DE VIJZEL de Ruyterstraat 21 Middelburg, 01180-13328 voor informatie afspraak Dam 8 Middelburg Woensdag 1 februari 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 De spiksplinternieuwe friteuse 'Univer salis' van Tefal is uniek door de uit- neembare binnenpan, die voorzien is van een anti-aanbaklaag. Hij is dus in een handomdraai schoon te maken. Met de hand, maar ook in de vaatwas- machine. De Universalis heeft een geïntegreerde handgreep met een dub bele functie. Hij dient als lift voor defri- tuurmand en zorgt er daarnaast voor dat deze stevig beetgepakt kan worden zonder de handen te branden. De Universalis is daardoor een slim uitge voerde friteuse die alle eventuele bezwa ren tegen het bakken van frietjes en ande re gerechten in één keer de wereld uit- helpt. Het anti-reukfilter zorgt ervoor dat er geen snackbarluchtje in huis hangt tij dens en na het frituren. Een indicator geeft aan wanneer het filter aan vervan ging toe is. Er is een uitvoering mét en een uitvoering zonder electronische timer. Door een royaal kijkvenster kun je precies volgens hoelang het nog duurt voor je van de goudgebakken frietjes, kro ketten of andere lekkernijen kunt gaan genieten. De Universalis heeft een afneembaar dek sel dat zich hermetisch laat sluiten. Het hoeft geen betoog dat er op het gebied van veiligheid niets aan het toeval is over gelaten. De friteuse mag dan van binnen zo heet worden dat er alleen maar prima doorbakken en knapperige lekkernijen uitkomen, aan de buitenkant blijft de fri teuse daar 'koel' onder. En zo hoort het ook. De Universalis met de uitneembare binnenpan, voorzien van anti-aanbak laag. Hij is dus in een handomdraai schoon te maken. Middelburg Lange Noordstraat 22 Telefoon: 01180 - 13373 Op 17 januari 1995 heeft de Koninklij ke Vereniging Federatie van Onderne mers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG) een Erken ningsregeling in de markt gezet. Bijna tweeduizend ondernemers hebben zich reeds als deelnemer aangemeld. Ook wij nemen aan de Erkenningsrege ling. Dat heeft zowel voor de consument als voor ons voordelen. Vakbekwaamheid was al de basis voor onze onderneming, maar het Erkend zijn via de Erkenningsre geling betekent een extra kwaliteitsga rantie. Alleen gekwalificeerde bedrijven kunnen namelijk aan de Erkenningsregeling deel nemen. Het 'keurmerk' herkenbaar aan het logo: AF, staat voor 'Afwerkingsbe- drijf. Daartoe behoren schilders, behan gers en glaszetters. Als Erkend bedrijf is men verplicht aan consumenten te offre ren volgens algemene consumentenvoor- waarden. Deze zijn samen met de Consu mentenbond en de 'vereniging eigen huis' opgesteld. Tevens kan een consument die zaken doet met een Erkend Schilder, Behanger of Glaszetter zich wenden tot de Stichting Geschillencommissie Consu menten in Den Haag, indien er klachten zijn. De Geschillencommissie Schilders- en Afwerkingsbedrijf is onafhankelijk en samengesteld uit een voorzitter, een ver tegenwoordiger namens de Consumen tenorganisaties en een vertegenwoordi ger namens de branche-organisatie FOSAG. De commissie wordt bijgestaan door onafhankelijke deskundigen. De kos ten van een klachtenprocedure zijn laag. De consument die met een Erkend bedrijf in zee gaat, krijgt dus dubbele zekerheid: goed vakmanschap en de mogelijkheid van verhaal. Een hoofdgedachte achter de Erkennings regeling is het leveren van kwaliteit door het stellen van opleidingseisen op het gebied van vakbekwaamheid en bedrijfs voering. Tot dat laatste wordt ook het uit brengen van een goede, overzichtelijke offerte gerekend. U en wij kunnen dus nooit voor verrassingen komen te staan. Bel ons eens voor een vrijblijvend advies of een offerte, want als Erkend bedrijf weten we waarover we praten. En ons werk is AF. Daar kunt u op vertrouwen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: J. Buitelaar, bestuurslid Noordweg 335 01180-12623 Op 18 januari jongstleden konden bruidjes in spe hun hart ophalen bij de bruidsshow van bruidshuis Fiësta in Britannia Watertoren te Vlissingen. De schitterende modeshow van de Mid delburgse zaak mag een succes genoemd worden. Ondanks het onaangename weer was de opkomst als vanouds. Een liefelijk bruidje werd aan de hand van de bruide gom binnen geleid. Na deze stijlvolle ope ning werden een 60-tal bruidsjaponnen geshowd. Wit blijkt niet meer de kleur bij uitstek. Ivoor heeft een belangrijk aandeel verworven in zowel klassieke als moder ne creaties. Langzamerhand komt er kleur in de bruidsmode. Jarenlang waren het babyrose en zalmrose, nu is er zandkleur en beschaafd oranje voor een verrassende verschijning. De helderrode bruidsjurk vormt een speciaal onderdeel van de show. De collectie rode japonnen werd ingeluid door de hit 'Lady in red'. Nieuw is de selectief no.1. Een exclusieve collectie bruidsjaponnen die in een beperkt aantal zaken wordt verkocht. Het broekpak lijkt aan populariteit te winnen. De broeklengte kan zowel lang als kort zijn. Bermuda's zijn niet ongewoon. Shan tung zijde, satijn, taf, tule en kant blijven de meest gebruikte materialen. De enor me strikken maken plaats voor kleinere uitvoeringen of rozen. Voor de heren een variant op het jacquet, de lange soepele jassen met bijpassende pantalon. Vanuit de zaal werd met onwennig gegniffel gereageerd op deze nieuwe mode voor de bruidegom. De smoking met aparte rever- verwerking werden meer gewaardeerd. Ook de bruidegom gaat zich kleurrijker kleden. Steenrood en donkerpaars deden het erg goed naast de bruidsjurken. De bruidsmoeder kon haar hart ophalen bij de damesmode van Bliek. In vlot tem po paradeerden de dames over het plan kier. Zij showden combinaties van soepe le, transparante stoffen, veelal vervaar digd uit synthetische materialen, kleurrij ke kleding in koraalrood, woestijn geel, appelgroep en flessegroen. Een bruidstaart mocht ook niet in de bruidsmodeshow ontbreken. Een specta culair exemplaar van Britannia Waterto ren oogstte de nodige verwondering. Ook van hun hand was het gebak dat aan de gasten in de pauze werd aangeboden. In deze drie kwartier durende pauze konden geïnteresseerden de aanwezige stands bezoeken. De medewerkers hiervan waren de Bloemenhoek die de bruidsboe ketten verzorgde, taxi v.d. Velde, reisburo van Fraassen, video produktie Zeeland, juwelier v.d. Maden, Foto Verschuren, de Klerk parket vloeren, drukkerij van Keulen en Fix professioneel licht en geluid. Na de pauze had de bruidsshow van Fiës ta nog een verrassing in petto. Er werd en public een huwelijk gesloten. Mevrouw Laros, ambtenaar van de burgerlijke stand te Vlissingen wist dit 'schijnhuwelijk' op komische wijze te voltrekken. Het betreffende bruidspaar stapt binnenkort daadwerkelijk in het huwelijksbootje. Deze week vindt in Nederland de intro ductie plaats van een nieuw boortoestel, dat nauwelijks groter is dan een dubbel tje. Het vrijwel onzichtbare apparaat, dat men diep in de gehoorgang draagt, is het resultaat van de nieuwste techno logische ontwikkelingen op het gebied van de micro-electronica. Het maakt een eind aan het sociale taboe dat rust op het dragen van een boortoestel. De importeur van dit hoortoestel, DMH uit Boxtel, brengt het toestelletje op de Nederlandse markt onder de naam Belto- ne Invisa. Het blijkt dat - vooral jonge - mensen met gehoorproblemen de aanschaf van een hoortoestel steeds vaker uitstellen. Op het dragen van zo'n toestel rust immers een sociaal taboe; het wordt veelal geas socieerd met ouderdom en invaliditeit. De meeste hoortoestellen zijn groot en wor den zichtbaar in of achter het oor gedra gen. Het hoortoestel dat in december is geïn troduceerd, is nauwelijks zichtbaar. Nieu we technologische ontwikkelingen heb ben het mogelijk gemaakt een hoortoe stel te produceren dat zeer diep in de gehoorgang wordt gedragen. Daardoor is minder geluidsversterking noodzakelijk. Het toestel vervangt de normale functie van het oor en geeft een natuurlijk gehoor. De kwaliteit en gebruiksduur van het toestel zijn vergelijkbaar met die van reeds bestaande hoortoestellen. Het is eenvoudig in en uit het oor te nemen en kan daarom ook selectief - bijvoorbeeld alleen tijdens vergaderingen - gedragen worden. Het hoofdtoestel Beltone Invisa is ontwik keld door het Amerikaanse bedrijf Belto ne. De minuscule onderdelen worden door DMH geïmporteerd en op maat gefa briceerd voor elke drager. „Gezien het doorslaande succes in de Verenigde Sta ten, is het de verwachting dat het hoor toestel ook spoedig de Nederlandse markt zal veroveren," aldus D. Mulder, directeur van DMH uit Boxtel. Voor meer informatie over Beltone Invisa kunt u con tact opnemen met DMH te Boxtel, tele foon: 04116-84400. Korte Geere 8, Postbus 587 4330 AN Middelburg, 01180-13113 Lange Zelke 93 VLISSINGEN 01184-15051 Vocht, kou en wind zijn vaste ingrediën ten van de winter. Zoals u wel weet, voe len keelpijn, griep en verkoudheid zich dan goed op hun gemak. Voortdurend liggen ze op de loer, en slaan toe zodra Keelpijn ze maar éven de kans krijgen. altijd achter de hand hebt, zijn effectieve geneesmiddelen tegen keelpijn en een gevoel van malaise: Strepsils en Citrosan bijvoorbeeld. Het is moeilijk om je daar goed tegen te beschermen. Een belangrijk wapen is een gezonde levensstijl; en troeven die je Een zere, droge keel is meestal het eerste symptoom van een aankomende ver koudheid. We weten allemaal hoe verve lend dat gevoel is, vooral als het slikken erdoor wordt bemoeilijkt. Je bent je er ieder moment van bewust, en het ver stoort je dagelijkse ritme. Bij keelpijn is meestal het slijmvlies van de keelholte ontstoken; vaak zijn ook neusslijmvliezen of amandelen aangedaan. Een van de wei nige dingen die we daar tegenover kun nen stellen is een gezonde levensstijl; om alle vitaminen en mineralen die zo belang rijk zijn voor onze afweer, binnen te krij gen. Kinderen zijn vaak nog vatbaarder voor keelpijn en griep dan volwassenen, omdat hun natuurlijke afweer nog niet op volle sterkte is. Op het moment dat pijn toch greep op onze keel krijgt, is het tijd voor een goede keeltablet. Zo'n keeltablet maakt een groot aantal bacteriën in de keelholte onschadelijk, en kan zo keelpijn in de kiem smoren. Zo'n keeltablet is Strepsils, al dertig jaar krachtdadige 'eerste hulp bij beginnende keelpijn'. De unieke samen stelling van Strepsils verenigt de werking van twee antiseptische stoffen; boven dien heeft Strepsils een verzachtende werking. Een hele opluchting voor je keel! Ook al omdat een keelinfectie de weer stand verzwakt, staat een griep op dat moment vaak klaar je te overmeesteren. Een gevoel van algehele malaise bekruipt je: je bent rillerig, je hebt hoofdpijn en spierpijn. Alweer is een gezonde levens stijl een goed (preventief) medicijn. Maar onvermijdelijk kondigt zo'n gevoel van malaise zich wel eens aan. Dan is een lek kere warme drank precies wat je nodig hebt. Citrosan, de échte hete citroen drank, doet je meteen goed. Citrosan bevat onder andere paracetamol (tegen hoofd- en spierpijn) en vitamine C (voor extra weerstand). Vroeg onder de wol met een kop warme Citrosan helpt je er snel weer bovenop. Het is, net als een keeltablet, precies dat beetje hulp dat je lichaam dan zo goed kan gebruiken! tel. 01180- 13597 meestal metten we maat één punt op de i. behalve als het met anders kan het drukwerk van den boer drukkers is alti|d in de puntjes verzorgd middelburg 01180-81000

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 15