Werk Bosselaar Autoschade kan worden gecontroleerd bij ANWB Caravan-rally's vooral bij 50-plussers populair V ft LANCEERT DE CLIO. Een zeer levenslustig type. DE OPEL-PEALER BETAALBAAR BETER 1Tf^ Z e Tissink banden bv heet nu Profile Tyrecenter Tïssink Auto Renault Dijkwel B.V. mm mm. EREN ACSI PRESENTEERT 14 CARAVANREIZEN IN VOOR- EN NASEIZOEN Ervaren captain Maximale vrijheid Reisdoelen fifl 'êmf w Dii is m dan, de nieuwe Renault Clio. Op het eerste gezicht al een energieke, eigentijdse verschijning. En bepaald niet tenger gebouwd. Nemen we een kijkje van binnen, dan zien we dat hij verrassend veel- ruimte biedt. En dat het smaakvolle interieur luxe en comfort uitstraalt. Maar zijn ware gezicht toont de Clio pas op de weg. Daar is hij de all-rounder die perfect handelbaar is onder alle weers- en wegomstandigheden. Een proefrit in dit levensl ustige type zal alles snel duidelijk maken. RENAULT Gildeweg 16, 4383 NK Vlissingen, Tel. 01184-17130 UW OPEL-DEALER tv. e Coupon Woensdag 7 november 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Bosselaar Autoschade in Koudekerke geeft zijn cliënten sinds kort naast het Focwa Ga rantiecertificaat ook een ANWB Controlecou pon. Daarmee kan de klant dan rechtstreeks naar de ANWB aan de Hermesweg in Vlissin- gen om aldaar een keurmeester te laten nakij ken wat Bosselaar heeft gerepareerd. „Het ging uit van de ANWB", vertelt de heer J. Bosselaar in zijn bedrijf aan het Karreveld 1. „De ANWB vroeg of we dat aandurfden. Ja dus. Hoe ik dat wist? We hebben jarenlange ervaring in dit werk. De klanten komen steeds terug en je hoort dan hoe ze over ons werk denken". Bosselaar is de eerste in Zeeland die de ANWB Controle Coupon aan zijn klanten meegeeft. In Nederland zijn nu in totaal acht bedrijven die door de ANWB zijn benaderd. Het initiatief werd onlangs aangekondigd in de Auto Kampioen. De heer Bosselaar vindt het toch wel een er kenning van zijn vakmanschap dat hij door de ANWB werd benaderd. Hij stelt veel eisen aan de kwaliteit van het geleverde werk. Dat komt onder meer tot uiting in de hoge scholings graad van zijn personeel, onder wie twee zoons. In totaal verdienen zes mensen een bo terham bij Bosselaar Autoschade. r Tissink Banden heet voortaan Profile Tyrecen ter Tissink. Het bedrijf met vestigingen in Goes en Vlissingen en het hoofdkantoor in Middelburg heeft zich aangesloten bij Profile Tyrecenter. Daarmee kan de service aanzien lijk worden uitgebreid, meldt de heer J. Murre van het bedrijf dat al 25 jaar zaken in Zeeland doet. Profile Tyrecenter bestaat uit meer dan vijftig vestigingen in Nederland. „Aan de verande ring merkt de klant in principe niet veel, behal ve de naamsverandering. De bekende service blijven we gewoon doen en waar mogelijk breiden we die zelfs uit". Murre is er trots op dat hij zich heeft kunnen aansluiten bij deze keten. „Profile Tyrecenter legt hoge normen op ten aanzien van kwaliteit, service en perso neel, openingstijden en huisstijl. Je komt er dus niet zomaar bij". De klanten profiteren alleen maar van de ver andering. „Immers door de kracht en de per soonlijke inzet van het zelfstandige bedrijf te combineren met de deskundigheid en profes sionele aanpak van een grote organisatie kun nen ook de klanten profiteren", aldus de heer Murre. Bijvoorbeeld alleen het feit al dat er in Nederland vijftig dezelfde bedrijven zijn. fes tel Nieuwe naamborden op een ucktf/iu ye douw. Vooral de wat ouderen blijken het voor- en na seizoen te hebben ontdekt om er in groeps verband met de caravan op uit te trekken. Dat constateert ACSI in Zetten dat het aantal ge organiseerde Caravan Rally's voor 1991 heeft uitgebreid met een kampeerreis per caravan naar Turkije, een land bij uitstek om met de caravan doorheen te trekken. Het totale aan bod is daarmee op veertien rally's gekomen. Vorig jaar voegde ACSI (Auto Camper Service International) al reizen naar Griekenland en Schotland aan het programma toe. Alle reis- bestemmingen voor 1991 zijn te vinden in een zojuist verschenen (gratis) magazine. Volgens directeur R. van Reine van ACSI zijn het vooral de 50-plussers die aan de rally's deelnemen. 'De kinderen zijn dan meestal de deur uit, men heeft meer vrije tijd of de VUT- gerechtigde leeftijd bereikt en kan het zich permitteren om er in het aantrekkelijk rustige voor- of naseizoen een aantal weken op uit te trekken', aldus Van Reine, die een gestaag groeiende belangstelling voor zijn veelzijdige reisaanbod vaststelt. Turkije daaraan dus toegevoegd. De reisduur varieert van 22 tot 55 dagen en de reisafstan den lopen uiteen van 1200 tot 4600 km. De rally's die ACSI aanbiedt zijn stuk voor stuk grondig voorbereid. Zo wordt elke reis, na in concept te zijn uitgezet, eerst nog eens met een combinatie van auto en caravan voorgere den alvorens in het programma te worden op genomen. ACSI, tevens samensteller van de bekende Internationale Campinggids, organi seert de caravanrally's onder begeleiding van een deskundige 'captain', een zeer ervaren ca- ravanner die de deelnemers met raad en daad ter zijde staat, de route door en door kent, de taal spreekt en bovendien veel wetenswaar digheden over de reis kan vertellen. Na iedere reisdag volgt er altijd minimaal één verblijfs- dag waarop individueel excursies naar be zienswaardigheden in de omgeving kunnen worden gemaakt of die als rustdag kan wor den benut. Wie er op eigen gelegenheid met de caravan op uittrekt, krijgt in het buitenland al snel te maken met erg stille campings en voorzienin gen die half of niet meer functioneren. De caravan-rally's van ACSI kennen dat probleem niet. Met maximaal 25 caravancombinaties reist men door het land van keuze en over de organisatorische aspecten hoeven de deelne mers zich geen zorgen te maken. Van Reine: 'De campings die worden aangedaan, zijn door ons van tevoren zorgvuldig geselecteerd en gereserveerd. De routes zijn gecontroleerd en duidelijk in kaart gebracht, excursies zijn gepland en op gezette tijden kan men geza menlijk lunchen en dineren. Overigens zijn de deelnemers volkomen vrij te doen en te laten wat zij willen. In groepsverband rijden mag, maar het hoeft niet. Maximale persoonlijke vrijhei^ binnen het kader van een groepsreis staat bij ons voorop'. Voor zowel het voor- als het naseizoen van 1991 staan de volgende veertien reisdoelen op het programma: Turkije, Dordogne/Ceven- nes, Pyreneeën, Provence/Rivièra, Denemar ken, Romantiek-rally door Zuid-Oost Duitsland, Andalusië/Castilië, Alpen, Oosten rijk, Italië, Joegoslavië en Hongarije. Op ver zoek van velen is het snel populair wordende mWf PmWr'mb Wm Dijkwel GEEFT JE LEVEN KLEUR In alle vrijheid er op uit met de caravan-rally's van ACSI. REMBLOKKEN Hoe belangrijk zijn goed lïmklio- nerende remblokken voor de veiligheid in het verkeer? Dat dachten wij dus ook! Vandaar een aanbieding waar je even van stilstaat. Bijvoorbeeld: Rekord E 2.0 S vanaf f89,- inclusief BT.W en montage. TREKHAKEN Voor iedere Opel. Binnen 1 dag gemonteerd, inclusief elek trische voorzieningen voor verlichting en remlicht. Prijs: f545 inclusief montage (Kadett E Hatchback). ONDERHOUDSVRIIE ACCU'S Een snelle start. Scherp licht. Snel werkende achterruitverwarming. Aan jager en radio. Allemaal zaken waarbij de accu een belangrijke rol speelt. Prijs? Al vanaf f129, - heeft u een onderhoudsvrije accu, inclusief montage en 3 jaar garantie. MET HET OPEL-WINTERPLAN KOMT U GOED BESLAGEN TEN l|S é&ï- Laat voor het invallen van de winter yx uw koelsysteem kontroleren en V— --eventuele gebreken herstellen. Voor f25,- ontvangt u dan het Opel-Winterplancertifikaat. Dit certifikaat geeft u schriftelijke garantie op alle door ons gekontroleerde onderdelen t/m 31 maart 1991. Infor meer bij ons naar de voordelen van het Opel-Winterplan. DEOPELDEALER ZEKERHEID VOOR ALLES Kal verst raat 1 bij de parkeerkelder "Geere", 01180-25851 p,N\NB ContM® Oawnyat^venng ^.noooelMk Naanw"6' Kenteken! Merk] Chassis"^*' 0U85-1218 Kouóekeïke

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 21