Kopen in Vlissingen veel geld verdienen Veel lof voor evenementencommissie Sinterklaas heeft veel aandacht voor Vlissingse winkelstraten Tekeningen en versjes Vlissingse scholieren Deelnemers Eindejaarsaktie 1990 Koopavonden winkels Vlissingen: do. 29 november vr. 30 november ma. 3 december di. 4 december DE DRAAD OPPAKKEN EN VASTHOUDEN EN VEEL GÉlOf RIJZEN O Hoewel de evenementencommissie van de Winkeliersvereniging Vlissingen nog geen jaar functioneert heeft ze al zoveel goodwill gekweekt dat nu ook de Scheldestraat-winkeliers meedoen aan een groots evenement: de einde jaarsactie. Die actie houdt in dat het publiek van 10 november tot 22 de cember van alles kan beleven in de Vlissingse winkelstraten. Zo zijn er al lerlei evenementen. Sinterklaas en zijn Pieten vertoeven langer in de winkelge bieden en er is geld te verdienen. Veel geld, zoals elders op deze pagina blijkt. Spontaan Consumenten van Vlissingse winkels kunnen zich ver rijken. Zeer veel winkeliers in de binnenstad en in de Scheldestraat doen mee aan een zegelactie waarmee veel geld is te verdienen. Prominente Vlissingers of mensen die zich op de een of andere manier verdienste lijk maken voor de stad aan de Westerschelde zullen tel kens op zaterdagmiddag de prijzen uitreiken. Op zaterdag 10 november begint de actie, zaterdag 22 de cember valt het doek. Precies zes weken strooien de winkeliers met bankbiljetten. Wekelijks worden twaalf prijzen uitgereikt, één hoofd prijs van f 500,- en elf prijzen van f 100,-. Aan het eind van de rit worden de echte hoofdprijzen uitgereikt. De hoofdprijzen zijn: eerste prijs f 1000,-, tweede prijs tot en met tiende prijs respectievelijk f 900,-, f 800,-, f 700,-, f 600,-, f 500,-, f 400,-, f 300,-, f 200,- en f 100,-. Alle prijzen worden uitgereikt in de vorm van koopcheques. Sinterklaas reikt zaterdag 17 november de prijzen uit, de kerstman zal de laatste overhandiging aan de gelukkige winnaars voor zijn rekening nemen. De actie werkt als volgt: voor elke keer dat een klant voor f 10,- aan boodschappen besteedt, krijgt'ie een zegel. Een volle kaart bevat tien zegels. Volgeplakte kaarten kunnen worden gedeponeerd bij de volgende winkels: Bruna Walstraat, Hema Lange Zelke, Michiel de Ruyter Walstraat, Foto Back St. Jacobspassage en in de Scheldestraat. Deelnemende winkeliers staan op de ze pagina gerangschikt naar straat. Programma 1. Geschenkenhuis Michiel de Ruyter Walstraat 2. Ter Meulen Walstraat 3. Siver Inn Walstraat 4. Brammetje Dump Walstraat 5. Plouvier Modeschoenen Walstraat 6. Homelight Walstraat 7. Radio 't Westen Walstraat 8. 't Gouddoppertje Walstraat 9. De Boekelier Walstraat 10. Boekhandel Bikker Walstraat 11. De Kousenwinkel Walstraat 12. Bakkerij Stuurwold Walstraat 13. Fr. Gillissen Slagerij Walstraat 14. Pims juwelier Walstraat 15. v. Ouwerkerks Wijnkelder Walstraat 16. Willemsen Electr./C.V. Walstraat 17. Bruna Geysen Walstraat 18. Wallstreet Fashion Walstraat 19. Firstlady Walstraat 20. Wim de Bruyne Lederwaren Walstraat 21. Smith Kaas Walstraat 22. Tilroe optiek Walstraat 23. Modijefski/v.d. Ree Walstraat 24. Panache Lunchroom Walstraat 25. Wim v.d. Wal Sportswear Walstraat 26. Van Ruiten Fruit Walstraat 27. Albert Paris VT Walstraat 28. Zijnen Mode St. Jacobspassage 29. Innocenti Mode St. Jacobspassage 30. Combi Back St. Jacobspassage 31. Foto Verschoore St. Jacobspassage 32. De Vlijt Lin-O-Lux St. Jacobspassage 33. Livera St. Jacobspassage 34. De Drie Tonnetjes St. Jacobspassage 35. Breiboetiek Marijke St. Jacobspassage 36. De Pantalon St. Jacobspassage 37. Klestex stoffen St. Jacobspassage 38. 't Gabbertje' St. Jacobspassage 39. Steps St. Jacobspassage 40. Patachou Kleine markt 41. Van der Maden Juwelier Kleine markt 42. Brokking Br. en Banket Nieuwendijk 43. Foto Video Dert Nieuwendijk 44. Hemelaar Nieuwendijk 45. Wilbrink L. Zelke 46. Groeneveld Opticiën L. Zelke 47. Roovers Lederwaren L. Zelke 48. Hema b.v. L. Zelke 49. Brilmij b.v. L. Zelke 50. Street Walker L. Zelke 51. Hunkemöller L. Zelke 52. Steketee Mode en Lingerie L. Zelke 53. Luitwieler Drogisterij L. Zelke 54. Palthe b.v. Torenstraat 55. Zeevishandel F. de Muynck Oude Markt 56. Hans Knuijt Herenmode Oude Markt 57. van Kampen Schoenhandel Oude Markt 58. Hardy Optiek Bellamypark 59. Henk Ingrid v.d. Kooij Scherminkelstr. 60. Minnebreuker Bloemenhuis Badhuisstraat 61. A. Wijnen-Bliek (Eva Couture) Scheldestraat 62. Elektro Jobse Scheldestraat 63. Bloemenhuis Mies Scheldestraat 64. Altena Scheldestraat 65. Hakkenbrak Scheldestraat 66. Depa Scheldestraat 67. La Bonne Fleur Scheldestraat 68. J. Verboom Scheldestraat 69. L. de Rijke Scheldestraat 70. Roelse Scheldestraat 71. J. v.d. Ketterij Scheldestraat 72. Shop 54 Scheldestraat 73. Radio Ton Scheldestraat 74. Foto/Studio Schuiiwerve Scheldestraat 75. Slagerij Muilwijk Scheldestraat 76. Videotheek Vlissingen Scheldestraat 77. A. Koets Scheldestraat 78. Aqua-rette Paul Krugerstr. Woensdag 7 november 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER WINKELIERS'VERENIGING?^ WINKELCENTRUM VLISSINGEN ff/ Scheldestraat HWf/ Winkeliers Vereniging ZEGELACTIE De evenementencommissie bijeen, vinr (voor): Cor Schuiiwerve, Clara Eisma, Kitty de Muynck. Achter: Ad van der Vorst, Frans Leydekkers en Jos Meijer. De evenementencommissie zelf is niet alleen tot op de ve zel gemotiveerd, maar ver wacht ook dat het publiek het initiatief honoreert door veel in Vlissingen te komen inkopen. Jos Meijer (Palthé), Clara Eisma (Silver Inn en Duyse Bonbons), Kitty de Muynck (Zeevishandel Frans de Muynck) en Frans Leydekkers (Breiboetiek Marijke) worden zichtbaar enthousiast als ze worden aangesproken op de verdiensten van hun commis sie. „We zijn nu iets meer dan acht maanden bezig en heb ben toch al resultaat ge boekt". De commissie kwam min of meer spontaan tot stand. Met Vlissin gen in opmars en een meer dan aantrekkelijk decor voor het win kelend publiek vonden de onder nemers dat ook de straten 'wat aangekleed' moesten worden. Straatartiesten wisselden elkaar af, een engelse band kwam op draven, de jeugd kon meedoen aan een voetbalfestijn tijdens de wereldkampioenschappen voet bal in Italië enzovoorts enzo voorts. „We hebben geprobeerd om elke zaterdag een atttractie in de straten te hebben. En dat is gelukt", meldt Frans Leydekkers. De attracties - zo weet de evene mentencommissie zeker - waren er niet voor spek en bonen, niet zomaar wat. „Flet publiek en de overige winkeliers waardeerden onze intiatieven". De leden van de commissie die allen een afge bakende taak hebben, geven toe dat sommige winkeliers in het begin wat afwachtend toe keken. Dat veranderde snel. „De winke liers leven volop mee. Flet sterke punt daarin is", verwoordt Clara Eisma de ervaringen, „dat de winkeliers regelmatig een Info krijgen waarin alle activiteiten die de commissie op stapel heeft staan worden vermeld". Ook het publiek geniet. „Goh. Is er nu weer wat te doen. Wat leuk zeg", zijn de reacties die het kooppubliek regelmatig loslaten richting winkeliers. „Mensen zien dat de stad leeft en dat ze als consument worden gewaar deerd", stelt Kitty de Muynck voldaan vast. Jos Meijer noemt een voorbeeld van een laatste ini tiatief. „ledereen wil zien wat er achter de schutting op de kop van de Walstraat gebeurt. Daar om hebben wij als evenementen commissie gevraagd om gaten in de schutting te maken. Dat is enorm aangeslagen". Voldaan blikt de commissie ook terug op de feestelijkheden rond de opening van de Kleine en Oude Markt. Op beide pleinen werd naar hartelust feestgevierd. „Je zag echt oude Vlissingers ge zellig zitten genieten over de enorme opleving van hun stad". Frans Leydekker voegt er aan toe: „Iets organiseren is prima, maar de ambiance moet goed zijn. En die is goed. Het wordt steeds leu ker. Ons eerste jaar was moeilijk, maar we hebben nu wat klaarlig gen. We kunnen teren op de er varing van dit jaar. Ook de groep functioneert perfect en niemand is te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Soms komen we wel twee of drie keer per week bij elkaar". Kitty de Muynck wil tot slot nog wel opmerken dat Frans Leydek kers een uitstekende kracht is. Hij heeft zelf geen winkel, zegt ze. Z'n vrouw wel. „Als je zo ie mand hebt, die niet aan de win kel is gebonden en dus de zaken in de gaten kan houden, is dat een enorm voordeel". Sinterklaas maakt dit jaar werk van de Vlissingse winkelstra ten. Hij zal er langer blijven dan gebruikelijk. Dat is de evene mentencommissie van de Vlissingse winkeliers overeengekomen met de Stichting VAF (Vlissings Aktiviteiten Fonds) Zaterdag 17 november arriveert de goedheiligman om 14 uur in de Koopmanshaven. Na aankomst en ontvangst door vertegenwoordigers van het ge meentebestuur gaat de sint en zijn pieten in optocht door de stad. Een zwarte peiten-circus treedt die middag op in de Schel- Dankzij de evenementencommissie werden kijkgaten gemaakt in de schutting op de kop van de Walstraat. Publiek en onderne mers kunnen nu volgen wat er daar alzo gebeurd. destraat en op de Kleine Markt. Op diezelfde plaats wordt trou wens afscheid genomen van Sin terklaas, die uiteraard handen vol werk heeft. Muziek en politie begeleiden Sin terklaas tijdens de optocht van Sinterklaas door Vlissingen. De route is als volgt: Bellamypark, Spuistraat, Coosje Buskenstraat, Betje Wolfplein, Badhuisstraat, Paul Krugerstraat, Scheldestraat (waar tien pieten achterblijven), Aagje Dekenstraat, Coosje Bus kenstraat, Spuistraat, Lange Zel ke, Walstraat en Kleine Markt, tevens het eindpunt. Zwarte Pie ten hebben tot dat moment het publiek vermaakt met acrobati sche toeren. De Vlissingse scholieren worden volop ingescha keld bij de intocht van Sinterklaas in die stad op za terdag 17 november. Vlissingertjes in de onderbouw zijn opgeroepen om een tekening te maken die dan wordt opgehangen onder de luifels van de winkelstraten en de bovenbouw-leerlingen kunnen versjes inzenden. De beste tekeningen worden bekroond. Daarvoor heeft de evenemen tencommissie van de Vlissingse winkeliersvereni ging een speciale jury aangesteld. De scholen in Vlissingen hebben al een brief ont vangen. In die brief wordt uitgelegd wat de bedoe ling is. „De scholen kunnen zelf bepalen hoe ze het allemaal aanpakken", legt Frans Leydekkers pit. Als de eindejaarsactie ten einde is, worden de kinderen opgeroepen om de kerstbomen te komen versie ren. Bijvoorbeeld met afgedankt materiaal. M Er staat die middag trouwens nog veel meer op het program ma. Het poppentheater De Vos treedt er op, er is een organist en tekeningen van scholieren zijn te bewonderen. Die worden in sa menspraak met de evenementen commissie van de Vlissingse winkeliersvereniging gemaakt. Ook in Vlissingen zullen de zwarte pieten allerlei acrobatische toeren uithalen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15