DOE HET ZELF J. Goudswaard won PAKHUIS IN VAKWERKSTIJL Postzegelhandel schoof één deur op AB N-beleggingsspel HOE INZENDEN Shoarma, shaslick en kebab thuis bezorgd Kruiswoordraadsel Workshops in Frapo's EEN VETTE PRIJZENPOT Jonge ondernemers beginnen Betonboringen Zeeland Wim Vermeulen exposeert in de Rabobank De hoofdprijs: een 8-daagse reis naar NEW YORK waar u verblijft in een luxe 4-sterrenhotel (inclusief ontbijt) en waar u vergast wordt een even luxe ontbijt. Ook krijgt u kaartjes voor een unieke sightseeing in deze bruisende wereldstad. De hoofdprijs wordt aan geboden door VAN FRAASSEN REIS- BURO, LONDENSEKAAI 19, MIDDEL BURG. De actie voor het Historama duurt zes weken. Weke lijks wordt een aantal aantrekkelijke prijzen verloot onder de goede inzenders. En aan het eind van de ac tie wordt een hoofdprijs verloot onder alle deelnemers aan de puzzelactie. De prijzen deze week EGYPTISCHE GR/LLROOOM IN MIDDELBURG Positie van vrouw in bedrijf Woensdag 7 november 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER ■UIT HET ZAKENHART m m Café Frapo's in Vlissingen heeft John Caljouw uitgeno digd om muzikale workshops te komen begeleiden, leder een die een instrument bezit en met anderen wil musiceren is uitgenodigd om vanaf zon dag 11 november mee te ko men doen. Zondag 11 november begint de work shop om 22 uur. Maria Rosa geeft die dag een dansde- monstratie. heeft een bewogen leven achter de rug. Hij weigerde dienst in het Egyptische leger (indertijd in oor log met Israël) en vluchtte naar Europa, waar hij in verschillende landen, waaronder Italië werk zaam was. In 1981 kwam Ma- brouk naar Nederland, waar hij in Brabant twee shoarmazaken op bouwde. Sinds oktober bezit de uitstekend Nederlands sprekende Egyptenaar in de Zeeuwse hoofdstad een grillroom, waarin ook zijn vrouw Loumy meehelpt. „In mijn zaken zag ik overwegend jonge mensen komen en ik wil zo graag ook de ouderen laten ken nis maken met mijn specialitei ten. Daarom besloot ik de schotels ook aan huis te bren gen", vertelt eigenaar Mabrouk. „Officieel bezorg ik alleen vanaf een bepaald bedrag, maar oude mensen, die maar weinig nodig hebben help ik zeker ook graag. Laatst belde een patiënt uit het ziekenhuis, dat hij zo'n zin had in een broodje shoarma. Dat ga ik dan zeker brengen. Zoiets vind ik echt leuk", zegt de goedlachse Mabrouk, die verder nog vertelt dat hij de naam Taba voor zijn De doorgewinterde schilder Wim Vermeulen exposeert van 1 tot 30 november in de hal van de Ra bobank aan de Lange Geere in Middelburg. Steeds terugkerende thema's in zijn werk zijn land schappen, stillevens en zelfpor tretten. De materialen die de voorkeur van Vermeulen genieten zijn aquarel en olieverf. De inmiddels 77-jarige kuntenaar begon zijn carrière in 1935 door bij Piet van Wijngaert in de leer te gaan. Niet lang daarna opende hij zijn eigen atelier in Amsterdam, kon daar echter niet van rondko men en ging werken. Eerst kreeg hij een betrekking bij de overheid, die hij in 1948 inruilde voor een baan in het bedrijfsleven. Gedu rende die tijd gaf hij zijn roepiqg niet op en bleef de penselen han teren. Dat er waardering voor zijn werk bestaat, lijdt geen twijfel. In 1989 hield hij zijn grootste expo sitie in Hilversum, die zestig we ken duurde. Dit fraaie pakhuis met hijsinrich ting is ontworpen in dezelfde stijl als ons Zwitsers Chalet poppen huis waarvan er in de loop der ja ren honderden zijn gemaakt door enthousiaste vaders en opa's. Het is een stevig pakhuis gewor den dat echt wel tegen een stootje kan en vele generaties mee zal gaan. De ruime afmetin gen (76 cm hoog bij 52 cm breed en 36 cm diep) en de goede toe gankelijkheid via de open achter kant en de deuren aan de voorkant maken dit pakhuis tot een stuk speelgoed waar uw kind urenlang van zal genieten. De bouwtekening is met materi- aallijsten en duidelijke stap-voor- stap instrukties zodat het u wei nig moeite zal kosten dit fijne stuk speelgoed te maken. Moei lijk verkrijgbare accessoires (ka trollen, sierscharnieren, en be drukte ruiten) kunt u desgewenst ook van Karweipost betrekken. Bouwtekening pakhuis, bestelnr. 4018 F/VI Prijs f 14,95; Bouwte kening accessoires, bestelnr. P 4018 F/VI Prijs f 37,50. De teke ning of het pakket kunt u bestel len door het betreffende bedrag over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleu ten, onder vermelding van het bestelnr. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u het bestelde per omgaande toegestuurd. Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet krijgt u de naam van een stad in Frankrijk. Dit is de oplossing. 45-5 -58-22-38-33-64-48-61 HORIZONTAAL; 1 bloem; 6 zweefrek; 12 hoogst begaafd wezen; 14 plaats in Noord-Holland; 15 voorzetsel; 17 ontevredenheid; 20 100 liter; 21 vrijstaande overdekking; 23 middel tegen verkoudheid; 24 vrouwelijk rund; 25 koraaleiland; 27 kattekruid; 28 bruine kiekendief; 29 bloem; 31 sprookjesfiguur; 32 grootste arend; 33 vis: 35 hoogte in dijkloos land; 36 kring; 37 bordpapier; 39 wars van laagheid; 41 cilinder met schroefdop; 43 provincie van Zuid-Afrika; 45 door; 47 metaal; 49 nadruk; 50 Spaans riet; 52 volksoverlevering; 53 ringvormig handvat; 54 vaartuig; 56 onderdeel v.e. zethaak; 57 0.001 meter; 58 plaats in Zuid-Holland; 60 voorzetsel; 61 vrucht; 62 god der liefde; 64 scheepswezen; 65 beklagenswaardig persoon. VERTICAAL: 1 zware zijden stof; 2 voorzetsel; 3. rivier in Utrecht; 4 vorm; 5 stad in Duitsland; 7 spelleiding; 8 de edelen; 9 duinvallei; 10 eminentie; 11 deel v.d. arm; 13 drempel; 16 vinnige klap; 18 familielid; 19 plant; 20 wensende verwachting; 22 Ned.schrijver en dichter; 24 militaire rang; 26 plaats in Zuid-Holland: 28 projectiel; 30 ondeugende jongen: 32 aquariumvisje; 34 soort kip; 35 mak; 38 salaris; 40 keurig; 42 babbelaar; 44 overal; 45 wijnsoort; 46 zonderling; 48 opgeld; 50 rivier in Z-Holland; 51 voegwoord; 54 slaapplaats; 55 lastdier; 58 in staat van bederf; 59 blikken drinkketeltje; 61 op dit moment; 63 godsdienst. Oplossing van Puzzel krant 31/10 HORIZONTAAL: 1 vrijster; 6 paktouw; 12 kers; 14 pias; 15 el; 17 ca.; 18 bas; 20 e.k.; 21 hl; 22 tel; 24 piaster, 27 das; 28 bult; 30 Assen; 31 bont; 32 as; 33 eg; 35 ion; 36 p.a.; 37 Dr.; 38 trans; 40 glans; 43 lorre; 44 aldus; 46 dieet; 48 steil; 50 ik; 52 N.N.; 53 rat; 55 te; 56 Ba; 57 twee; 59 Buren; 61 Tiel;63aal;64 mistral; 66 ree; 67 dl; 68 d.i.; 69 tin; 70 oh; 72 K.B.; 73 vier; 75 zoon; 77 lazaret; 78 kompres. VERTIKAAL: 1 voetbal; 2 ijk; 3 sec; 4 trap; 5 es; 7 A.P.; 8 kier; 9 tak; 10 os; 11 walstro; 13 lasso; 16 leus; 18 basis, 19 steng; 21 hand; 23II.; 25 ia; 26 en; 27 do; 29 terrine; 31 bandiet; 34 garen; 36 palet; 38 tod; 39 nee; 41 lat; 42 sul; 45 citadel; 47 trust; 48 stern; 49 kalebas; 51 kwal; 54 Artis; 56 beek; 58 el; 59 b.i.; 60 na; 62 Ir.; 64 mier; 65 loom; 68 dia; 71 hop; 73 vz.; 74 re; 75 zo; 76 nr. Winwoord: CHAMAGROSTIS Goes", legt Sneller uit. Het is en blijft een aparte handel. Het is niet zoals met de mode dat er ie der jaar een uitverkoop is. De eer ste zegel werd in 1840 gedrukt en tegenwoordig wordt het as sortiment dagelijks uitgebreid. Volgens de postzegel-expert is de romantiek van de filatelie wel een beetje verdwenen. „Alles is ei genlijk al gevonden en ontdekt op postzegelgebied. Ik zou zo snel ook geen voorbeeld kunnen ge ven van een niet te krijgen post zegel. Als je maar tijd en geduld hebt". Sneller stond afgelopen zomer nogal in de belangstelling met de vondst van de misdruk ken van de zomerzegels 1990. „Klanten kwamen met kranten uit Bangkok en Australië waarin de ontdekking stond vermeld. Dan sta je toch wel even te kij ken", vertelt de trotse Sneller. In de postzegelhandel is er dan wel geen echte mode te vinden maar toch is er een sterke vraag naar de postzegels met motieven (af beeldingen). Ook is het aanbod van catalogi sterk uitgebreid. De Middelburgse filatelist heeft hier ook verschillende exemplaren van in huis. Zo staat de in het Hongaars geschreven Hongaarse catalogus en de Indonesische uit voering op de planken. „Het is een vak apart. Geen dag en geen verzameling is hetzelfde". Patrick Sneller met één van zijn vele gevulde postzegelalbums. De Middelburgse Postzegelhan del, Patrick Sneller Filatelie, is één pand opgeschoven. Het adres is nu Korte Geere 9. In twaalf dagen dagen tijd is alles verhuisd en verbouwd. Het nieu we postzegelonderkomen is vol gens eigenaar Patrick Sneller wel wat kleiner maar overzichtelijker. In 1987 begon Sneller met de zaak in Middelburg. De zaak is gespecialiseerd op het gebied van de postzegels en de bijbeho rende accessoires en niet te ver geten de muntencollectie. Het verzamelen van postzegels en in de vrije uurtjes helpen in een Bredase postzegelhandel. „Zo is het eigenlijk begonnen. Ik heb van m'n hobby m'n beroep gemaakt", vertelt de 25-jarige fi latelist. Sneller is sinds 1989 compagnon van een postzegel handel in Goes. „Het heeft grote voordelen die uitval naar Goes. Zeker in deze branche is het on mogelijk om alles in huis te heb ben. Heb ik die bepaalde zegel dan niet in voorraad, dan kan ik gelijk contact opnemen met De jonge ondernemers bij hun bedrijfsauto. Na ruime ervaring te hebben op gedaan in betonboring- en zaag- werken bij een sloopbedrijf, besloten H.P.J. Scbeffers en A.C. Joziasse onder de naam Beton boringen Zeeland een eigen betonboor- en zaagbedrijf op po ten te zetten. Sinds 10 septem ber jongstleden kunnen gegadigden hun boor- en zaag- werk laten verrichten door Be tonboringen Zeeland. De tweemansformatie, die gespecia liseerd is in het boren en zagen in beton en steen en in de moderne bevestigingstechnieken, staat voor niets als het gaat om het boren van gaten tot drie meter, zagen van openingen en het plaatsen van chemische veranke ringen en Schweizer Riegel ankers. 'IK BEN EEN GELUKSGOKKER Shoarma-Taxi 'Taba' aan de Sint Janstraat in Middelburg, telefoon 01180-23546 is dagelijks ge opend van 16.00 tot 4.00 uur. Te lefonische bestellingen aan huis worden tot 2.00 uur s'nachts uit gevoerd. Van de splinternieuwe bioscoop ALHAMBRA in Vlissingen krijgt een winnaar maar liefst TIEN VRIJKAARTJES voor een avond feesten in één van de vier zalen. Een mooie gelegenheid om met deze aanwinst voor heel Walcheren eens kennis te maken. HOTEL ARNEVILLE in Middelburg draagt de actie voor het Historama eveneens een warm hart toe. Een winnaar mag op een zondagavond naar het restaurant van dit vier sterrenhotel om er te genieten van de culinaire hoogstandjes die de kok dan opdient voor het KEUZEBUFFET, dat er zondagavond is. Dit warm keuzebuffet is trouwens één van de nieuwe initiatieven van eigenaar Ben van Damme. Velen kennen de STADSSCHOUWBURG in Middelburg als een cultuurtempel. Maar de keuken er van kent eveneens een hogeschool-status. Daarom bood restaurateur Rob Zuidam een paar jaar geleden voor de eerste keer een avondje 'theater compleet' aan. Dat initiatief begint al aardig ingang te vinden bij het theaterpubliek. Heerlijk eten voor de voorstelling, in de pauze een kopje koffie in de bar (dus niet wachten in de rij) en na afloop een borrel in de bar en (soms) kennis maken met de artiest van die avond, die er graag wat komt drinken. Die prijs biedt Zuidam aan. EEN AVONDJE THEATER COMPLEET. Ook ZWEMPARADIJS DE ROOMPOT in Kamperland meent dat het Historama moet komen. De uitdaging aan Walchena- ren om een bijdrage te leveren vat het Zwemparadijs in een prijs die er niet om liegt. EEN HEEL GEZIN (vader, moeder en twee kinderen) mag een hele dag gratis komen genieten van de exotische rijkdommen die dit zwemparadijs heeft te bieden. Een heel bijzondere prijs, dat kan niemand ontkennen. EEN DAG LANG EEN BUS MET CHAUFFEUR, aangeboden door CARLIER TOURS in Middelburg. De winnaar mag acht uur lang, iets meer dan 300 kilometer over een bus beschikken. Wat en waar naartoe? Het maakt niet uit als het maar binnen de afspraak blijft. Alleen of met een groep, het mag allemaal. BLOEMHUIS ORCHIDEE aan de Langeviele in Middelburg heeft - zoals bekend - alleen uitgelezen kwaliteit in huis. En dat bloe- menhuis geeft een prijs die niet mis is. Een jaar lang krijgt een winnaar ELK WEEKEINDE een BOS BLOEMEN thuisbezorgd. Prima idee, van Orchidee. Sint-Nicolaas koopavond - Re gio Walcheren van de vereniging De Zonnebloem heeft in samen werking met de directies van de Albert Heyns Corner (Miro), Gi raffe en Marca een koopavond voor zieken, gehandicapten en ouderen gerealiseerd. Het winke len voor deze groep is dinsdag 13 november van 18.30 tot 21 uur. De koopavond stelt belangstel lenden in de gelegenheid rustig te winkelen. Er zijn die avond di verse zitjes in de winkel waar de koffie klaar staat. Diverse helpers zijn aanwezig om het winkelend publiek op te vangen. Rolstoelen zijn voldoende aanwezig. Voor meer inlichtingen 01184-14177. Lamiaa Fouad Mabrouk in zijn nieuwe grillroom. zaak heeft gekozen om de sym bolische waarde van het woord. „Taba was een klein stukje land tussen Egypte en Israël, dat uit eindelijk aan Egypte werd toege wezen, waarna de vrede bestendigd werd en er nooit meer oorlog kwam tussen de twee landen". Deelnemers aan deze puzzel die nen het antwoord aanstaande maandag voor 12 uur af te ge ven bij één van de Walcher- se Rabobanken, waarvan er altijd wel eentje in de buurt is. Meedoen kost f 5,-, maar daartegenover staat dat elke deelname recht geeft op een gratis toe gangskaart tot het Historama voor a/s dat wordt ge opend. Aanstaande woensdag worden de eerste prijswinnaars bekend gemaakt. ALTIJD PRIJS Wie s'nachts om half twee een onbedwingbare lust in een shoar- maschotel of een spies met sjasliek krijgt, kan sinds kort ge woon Shoarma-Taxi 'Taba' bellen. De nieuwe Egyptische Grillroom aan de Sint Janstraat in Middel burg ontvangt zijn klanten niet al leen in de nieuwe zaak, maar bezorgt van s'middags vier uur tot s'nachts twee uur zijn specia liteiten ook aan huis. Eigenaar Lamiaa Fouad Mabrouk Als een echtgenote meewerkt in een bedrijf is zij noch werk neemster nog zelfstandig onder nemer. Over wat ze dan wel is houdt de Kamer van Koophandel een voorlichtingsbijeenkomst. Dat gebeurt op maandag 12 no vember in Hotel Goes in Goes, aanvang 19.15 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de fiscale, sociale en juridische aspecten die van belang zijn. Een aantal inlei ders is uitgenodigd om toelichtin gen te geven. „Ik ben een geluksgokker", kwa lificeerde de heer J. Goudswaard zichzelf, toen hij afgelopen don derdag uit handen van mr. A.J van Osnabrugge, directeur van de ABN bank in Middelburg een prijs van f 1000,- ontving. De prijs kwam de heer Gouds waard toe, omdat hij tijdens de actieweek van de ABN in de eer ste week van oktober zeer nauw keurig de Dow Jones index en de CBS index Amsterdam voorspel de. „Een bijzondere knappe pres tatie" noemde de heer Van Osnabrugge deze voorspelling, tijdens zijn toespraak in het ABN gebouw in Middelburg. „Als u dit kunt, dan bieden wij u graag een baan aan op onze afdeling Beleg gingsadviesdienst". „Een kwestie van geluk", noemt de heer Goudswaard het zelf. Wel is het zo dat Goudswaard in bescheiden mate wat aandelen koopt en ook verkoopt. Onlangs is een transactie niet helemaal naar wens gegaan en kan deze prijs het tekort weer wat opvul len. Buiten dat het prettig is om de prijs te winnen is de heer Goudswaard heel tevreden over de actie die de ABN heeft gehou den. In de eerste week van okto ber heeft de beleggingsboot van de ABN in de provincie Zeeland rond gevaren en konden zowel relaties als niet relaties de boot een bezoekje brengen om zich Directeur van de ABN bank, de heer A.J van Osnabrugge overhandigt de cheque aan de heer J. Goudswaard in gezel schap van zijn vrouw H.E Goudswaard. volledig te laten informeren over beleggingszaken. „Het was goed verzorgd, veel deskundige men sen aan boord die goede advie zen gaven", oordeelt de heer Goudswaard. In iedere plaats die de boot aandeed, was er perso neel aanwezig van dat betreffen de ABN kantoor, die behalve het geven van adviezen ook de gele genheid boden tot discussie. De ABN zelf is heel tevreden over het verloop van de actie. „Naar organisatie gekeken is het best een hele klus geweest maar de actie is bijzonder goed aangesla gen bij het publiek" vertelt de heer van Osnabrugge.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 11