is Bij McDonalds doen we graag iets extra... Ondernemers bijeenkomst Bruinooge feliciteert Vlissingers UW AUTO HEEFT 00K WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON DERE BEURT. SPRINT ILM T ImtxMilï J.P.A. Rossël tandprotheticus PE ETERS VANAF: f 5.50 KIJK BIJ BIJOU NU: f 482,- UITVERGROTINGS-SERVICE VERSCHRIKKELIJK COMBi BACK «grfeej Win een verzorgde reis naar New York en steun Historama Abdijcomplex 100 GULDEN VOORDEEL 4 delige pannenset "Las Vegas" DENKEND AAN DE NAJAARS MODE ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG RUIMT OP! NIEUWE KUNSTGEBITTEN Zie de advertentie elders in dit blad. PANNENSET "LAS VEGAS" PZC WEEKBLADEN ust EERSTE PAAL VAN HET SCHELDEPLEIN GESLAGEN Lees, doe mee en win. Altijd prijs overigens. Op onze pagina Uit het Zakenhart vindt u de puzzel, die u wekelijks op een briefkaart bij alle Walcherse Rabobanken kunt in leveren. De Winnaars EEN VERGELIJKEND (HISTORAMA) WARENONDERZOEK IN ORVAL België heeft nog bijna net zoveel kloosters en abdijen als biersoorten. Maar niet alleen voor het gerstenat is veel belangstelling, ook voor de gebouwen en hun verleden. Toch zijn niet alle abdijen toegankelijk voor het publiek. Een enkele mag worden bezocht na een telefonische afspraak. De abdij van Orval daarente gen is het hele jaar door open. Historama-interim- manager Piet Klip deed er een vergelijkend warenon derzoek, wilde leren hoe straks het Historama nog beter, attractiever gerund kan worden zonder con cessies te doen aan de historische feiten. Verslagge ver Ad Hanneman ging mee. Opschrift Praktische zaken 4 V., s^#£rr Kwaliteit uit Zwitserland SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BINNEN 5 MINUTEN 'N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! E *9 3 B» E i VjJ® z 280 mm FOTO| VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 44 31 OKTOBER 1990 Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 Zie de advertentie in dit blad. nanciële dalen. Alle eer kwam volgens hem Bruinooge toe, die de drijfveer achter alles is ge weest'. De toekomstige parel op de kroon van Vlissingen wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen door een ABC- complex, dus een warenhuis voor Albert Heijn, Blokker en C&A. En wat het Scheldeplein zo bijzonder maakt, zijn de ruim 350 parkeerplaatsen boven op het winkelcentum, hield Kloos de aanwezigen voor. De 78 appartementen boven de winkels, waarvoor veel interesse bestaat, zullen er voor zorgen dat er ook 's avonds levendigheid is rondom het centrum. Bruinooge, die zichzelf als een blij en dank baar man afschilderde, gaf te kennen, dat het wel de bedoeling was dat Middelburg en Vlissin gen op elkaar gaan aansluiten, en niet gaan concurreren. Hij sloot af met een felicitatie voor de Vlis- singse bevolking, daar hij ervan overtuigd was dat het Schelde plein het winkelhart van heel Midden-Zeeland wordt, waar ie dereen graag vertoeft. wen vanavond gaan doen. In deze krant uitgebreide in formatie over de wedstrijden. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN 'PatiC Wie de resultaten van de actie voor het Historama on der de loep neemt kan twee kanten op. De actie is mislukt als het aantal deelnemers aan de puzzel wordt geteld of de actie is geslaagd als blijkt dat steeds meer mensen erkennen dat het om een uniek project gaat. Voor de puzzel is nog maar amper f 1.500,- binnenge komen. Maar daartegenover verklaart interim-manager Piet Klip dat steeds meer mensen blijk geven van be langstelling. Dat komt onder meer tot uiting in een bij eenkomst voor het bedrijfsleven op maandag 19 november. Klip belooft dat het een verrassende bijeen komt wordt met prominente sprekers. Ondernemers die daar een kijkje willen komen nemen kunnen voor infor matie terecht bij Klip, 01180-31613. GESCHENKENX-^ Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 4 dig. Normaal 582, vond is het zeker sensatie, al was het alleen al om de uit verkochte bak. Zaterdag kan VVV leren van wat de Zeeu- In onze wasstraai kuni u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. E)© H&gum Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tel. 01184 84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v.. postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. ASTERBOEKET Een schitterende kombinatie van bloemen en vruchten in een keramisch «- vaasje.Normaal i/O nü I \J u koudekerke Galgeweg 5, 01185-1623 Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 "Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* Als alles volgens plan verloopt is Zeeland vanaf de don derdag voor Pasen 1992 een belangrijke attractie rijker. Dan namelijk moet het Historama worden geopend in de Middelburgse Abdij. De MAM (Stichting Manifestatie Abdij Middelburg) is al een aardig stuk op weg. Meer dan de helft van het geld voor dit 1.2 miljoen gulden kostende project heeft de stichting al in de knip. Sinds een aantal weken worden particulieren en bedrijven aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt in samenwerking met de PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger. Particulieren kunnen meedoen aan een puz zel, vijf gulden inleggen en dan aan het einde van de rit onder meer een achtdaagse verzorgde reis naar New York winnen. Verder zijn er wekelijks talrijke andere ui terst interessante prijzen. De redactie van de weekbla den verzorgt bovendien zes weken lang reportages en interviews- De winnaars van de puzzel van vorige week zijn: Hamelink uit Middelburg krijgt 10 vrijkaartjes voor de bio scoop Alhambra in Vlissingen, W.v.d. Driest-Frenks uit Middelburg mag gaan deelnemen aan het overheerlijke keu zebuffet in Arnevilie in K .ddelburg. Het avondje theater com pleet in de Stadsschouwburg/Du Theatre is gewonnen door E. Hoppener-van Drent. S. Griep uit Gapinge mag een dagje met het gezin naar het Zwemparadijs De Roompot in Kam perland, J.J.M. Bouwense uit Oostkapelle wint een tochtje met de Zeilvloot van de Zeeuwse Stromen uit Zierikzee. E.J. de Beiji uit Middelburg mag met het gezin een dagje naar de Toonder studio's in Nederhorst Den Berg. Kom op en doe mee, de puzzel en de prijzen van deze week vindt u op de pagina Uit het Zakenhart. Volop bedrijvigheid op de kop van de Waistraat. Inzet: Zo moet het worden. Deze week voetbalt Vlissin gen op hoog niveau. NAC (vanavond) en VVV (zater dag) zijn de tegenstanders van formaat, clubs die zich een hoge status hebben aan gemeten in het competitiever loop van de eerste divisie. Toch is Vlissingen niet bij voorbaat kansloos. In Zwolle presteerden de rood-witten van Jo Jansen goed en de vo rige thuiswedstrijd tegen Telstar kreeg de ploeg onder aanvoering van Jan Poortvliet de toeschouwers meerdere keren van de banken. Vana- 'Ik ga even de stoeltjes tellen' De abdij van Orval heeft geen gebrek aan belangstelling. Dat is logisch. De abdij is wat het was, een klooster met monniken. Toch vergelijkt Piet Klip het complex met de Mid delburgse Abdij. Er komen daar bezoekers om te kijken naar de ruïnes. Naar hoe het was. Het Historama in de Middelburgse Abdij heeft het zelfde doel. Laten zien hoe het ooit was. De broeder-telefonist-portier van Orval, die Terneuzen kent als hij de naam Zeeland hoort, zal het worst zijn. Zijn ambt is nederig heid. En of er inderdaad 100.000 bezoekers per jaar zijn schamele entree passeren? Ja, ja, knikt hij. „Uit de hele wereld. Vooral uit België", voegt de bebaarde mon nik er als mopje aan toe. „Nog meer vragen?" Zonder op ant woord te wachten sloft hij naar het tafeltje waar een kennelijke vriend en hij gegevens uitwisse len over alledaagse dingen. Klip van het Historama-project is dolenthousiast als we door de restanten van de in de twaalfde eeuw gestichte abdij van Orval in het zuiden van de Belgische Ar dennen lopen. Hij beschouwt de dingen die er zijn en maakt een vergelijkend warenonderzoek. „Kijk zo doen we het ook", wijst hij op een tableau in een nis van de crypte. „Alleen zouden wij er bij opschrijven wat het betekent. Ik kan me er wel wat bij voorstel len, maar dat kan niet iedereen. Dus een opschrift zóu wel gepast zijn". Lopen langs de ruïnes en trach ten de kerk van het klooster te bereiken. Deuren zijn potdicht en er kan slechts geraden worden. Orgelklanken vullen de gang en maken de nieuwsgierigheid nog groter. Hijgend staan na ontelba re treden opwaarts en doen alsof het geen indruk maakt. Beneden ratelt een Franstalige gids haar verhaal. Tot in de verre omtrek is ze hoorbaar. Middelbare scholie ren lachen als ze komische voor vallen van weleer oplepelt. „Ja", straalt Klip bij dat woord. „Anec dotes. Die zijn belangrijk. Toonder Studio's (die zullen het Middel burgse Historama maken, red.) kunnen met hun moderne tech nieken en animaties prachtige dingen doen. De toeschouwer van het Historama in onze Abdij kan veel meer zelf doen. Hij krijgt de zaken beeldend voorgesteld door een film van Toonder". „De gids staat ons te woord, kent Middelburg. Prachtige stad", zegt ze. „Ook een prachtige Abdij", geeft ze toe als Klip de Historama-brochure toont. Orval toont geen film zoals Toon der dat in Middelburg wil, wel een diaserie met Gregoriaanse zang als achtergrond. In het Frans, Engels, Duits en Neder lands wordt uitleg gegeven bij de draserie over de rijkdommen en Godvruchtigheid van de trap pisten van Orval. Klip leert veel. „Ik ga even de stoelen tellen", zegt hij plotseling. Het blijken er honderd te zijn. „Allemaal prakti sche zaken waar we straks reke ning mee moeten houden", vertelt hij ten overvloede. Keuze uit 3000 VERSCHILLENDE TASSEN in iedere prijs Overal rekening mee houden, vooral met de mogelijkheid dat er straks onvoldoende geld voor is. „Als het bedrijfsleven nu over de brug komt is er niks aan de hand", filosofeert Klip op weg De ruïnes van het oude klooster in Orval. bouw zou na de bouwvakvakan tie beginnen, en de maandag na die vakantie hing prompt om half tien iemand aan de lijn die nog geen activiteiten had bespeurd, en er zodoende vanuit ging dat het plan in het water was geval len", verklaarde hij. Maar die twij fel schreef hij toe aan de Vlissingse mentaliteit. E. Kloos, directeur van de Maatschappij voor bedrijfsobjecten (een doch teronderneming van de NMB postbank) viel hem in zijn toespraak bij en verklaarde dat het een moeilijke weg was ge weest, met veel politieke en fi- Een maquette zoals die wei laat zien. naar de uitgang. Daar nemen de broeders trappisten afscheid. Klip koopt op de valreep twee kratjes Orval-bier voor thuis. „Vergeet ht ook in Middelburg de Abdij niet in je verhaal te vertellen dat in Middelburg Norbertijnen heb ben gewoond. Dat is belangrijk. Vooral voor de historici". toekomstige winkelhart van Vlis singen in de lente van 1992 kant en klaar behoort af te leveren. In de toespraak die de wethouder na de formele daad hield, bena drukte hij nog eens dat de reali satie van het plan tot op het laatste moment door de media en de bevolking met- de nodige scepsis werd benaderd. „De nieuwe materialen nieuwe kleuren nieuwe stijl De bouw aan het winkelcentrum Scheldeplein is sinds woensdag 24 oktober jongstleden officieel begonnen. De Vlissingse wet houder Daan Bruinooge van eco nomische zaken sloeg die dag de eerste paal in de grond. Hij liet met die handeling het bouwter rein over aan de Bataafse Aanne mingsmaatschappij, die het

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1