OPHEFFINGS UITVERKOOP Het loopt storm bij McDonalds... 'Eigenlijk zou de provincie het Historama moeten betalen' HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET KMK in Veere Samen maar toch apart in nieuw complex Voorborch f/ DELSEY EEN ECHTE PROF GEDAAN? SPRINT PHOTO CLUB PROMOTIE MOTORRIJLES? 20% KORTING DOCUMENTEN KOFFERS MTV 69 EN 't ZAND GAAN LAT RELATIE AAN Win een verzorgde reis naar New York en steun Historama Abdijcomplex BIJOU VANAF: f 5.50 STARTERSET: _J ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG Wegens opheffing Op de gehele voorraad Onze keldervoorraad nu uitzoeken f 5#p/st. NIEUWE BURG 3, MIDDELBURG Lees, doe mee en win. Altijd prijs overigens. Op onze pagina Uit het Zakenhart vindt u de puzzel, die u wekelijks op een briefkaart bij alle Walcherse Rabobanken kunt in leveren. De winnaars OP HET SPOOR VAN DE BISMARCK Zie de advertentie elders in dit blad. RUTTEN MAAKT STILLE MONNIK DIE SPREEKT PZC WEEKBLADEN Mr. Chris Rutten, burgemeester van Middelburg, heeft een beeldje gemaakt - een monnik - waarmee de initiatiefnemers voor het Historama de kas willen Godvruchtig Kosten DE ZAAK OP DE HOEK spekken. Rutten nam niet zelf het voortouw, maar werd gevraagd. Het beeld kan in een veelvoud wor den geproduceerd in een Limburgse gieterij. Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Lange Vorststraat 36 10 cm breed, 2 x A4 zwart en grijs standaarduitvoering139, PROMOTIE UITVOERING109,— 14 cm breed, 2 x A4 zwart en grijs standaarduitvoering159, PROMOTIE UITVOERING125,— I Hrt~L 6 platte borden 6 diepe borden 6 ontbijtborden x OQQ 6 koppen en schotels I SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 91e JAARGANG NUMMER 43 motorrijles A praktijkboek rijbewi|S a Er ligt een kostelijk praktijkboekje voor u klaar dat uw lessen stap voor stap ondersteunt Vraag er uw rijschool om! Met Pen Boer Verkeersleermiddelen bent u beter af! 24 OKTOBER 1990 Pres. Rooseveltlaarf 731, 4383 NG Vlissingen Oil 84-14926 De korting geldt niet op klantenbestellingen. LEDERWAREN Als alles volgens plan verloopt is Zeeland vanaf de don derdag voor Pasen 1992 een belangrijke attractie rijker. Dan namelijk moet het Historama worden geopend in de Middelburgse Abdij. De MAM (Stichting Manifestatie Abdij Middelburg) is al een aardig stuk op weg. Meer dan de helft van het geld voor dit 1.2 miljoen gulden kostende project heeft de stichting al in de knip. Sinds een aantal weken worden particulieren en bedrijven aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt in samenwerking met de PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger. Particulieren kunnen meedoen aan een puz zel, vijf gulden inleggen en dan aan het einde van de rit onder meer een achtdaagse verzorgde reis naar New York winnen. Verder zijn er wekelijks talrijke andere ui terst interessante prijzen. De redactie van de weekbla den verzorgt bovendien zes weken lang reportages en interviews, waaronder een reis langs de Abdijen van de Norbertijnen die ook de Middelburgse Abdij stichtten, maar in de zestiende eeuw bij de reformatie werden ver dreven zodat het project een hoge educatieve waarde krijgt. De winnaars van de puzzel van vorige week zijn: W. Bliek uit Vlissingen krijgt 10 vrijkaartjes voor de bioscoop Alhambra in Vlissingen, C.H. de Steur uit Vlissingen mag gaan deelnemen aan het overheerlijke keuzebuffet in Arnevil- le in Middelburg. Het avondje theater compleet in de Stads schouwburg/Du Theatre is gewonnen door M. Francke uit Middelburg. J.J.M. Bouwense uit Oostkapelle mag een dagje met het gezin naar het Zwemparadijs De Roompot in .Kam perland, H. Osinga uit Middelburg wint een weekend in een luxe 6-persoons bungalow bij de Roompot Rekreatie in Kam perland, M. Machielse uit Middelburg mag met 2 personen deelnemen aan het historama-menu bij Hotel-Cafe-Restau- rant De Huifkar in Middelburg, N. Huibregtse uit Westkapelle wint een tochtje met de Zeilvloot van de Zeeuwse Stromen uit Zierikzee. Kom op en doe mee, de puzzel en de prijzen van deze week vindt u op de pagina Uit het Zakenhart. Duitslands grootste slagschip geeft zijn geheimen prijs. Een prachtig boek met schitterende kleurenfoto's. Prijs f 79,90 WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN IFfeaim Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De Stichting Delta Cultureel heeft dinsdag 30 oktober de Ko ninklijke Militaire Kapel op visite. Het korps speelt dan in de Grote Kerk van Veere, aanvang 20 uur. De KMK speelt onder meer werk van de nieuwe cd, Loch Ness en staat onder leiding van majoor Pierre Kuijpers. Historama kunnen immers meer toeristen naar Zeeland worden gehaald. En daar profiteert ieder een van. Rutten vindt dat het Historama geen streek-attractie is, maar een provinciale uitstraling kan krijgen. „De veren over de Westerschelde zijn gratis", stelt hij vast. „Voor fietsers van de overkant dus een prachtmogelijkheid om hier naar toe te komen. Eerst een fietstocht, bijvoorbeeld vanuit Cadzand, dan de rust van het veer van Breskens naar Vlissin gen en vervolgens die prachtige tocht langs het Kanaal door Wal cheren richting Middelburg". Het beeldje dat Rutten in op dracht heeft gemaakt stelt een mprinik voor. Het gezicht heeft Burgemeester Rutten. geen uitdrukking, het habijt des te meer. Het verraadt geheimen, ofwel de levensles die een mon nik zichzelf tot levensdoel heeft gesteld, godvruchtig. Maar ook de rijke geest in een lichaam dat slechts sporadisch of nooit ge niet van de aardse geneugtes. We zullen nooit weten wat schuil gaat in de monnik. En dat heeft Rutten er in gelegd' spreken zon der woorden. Rutten vervaardigt het beeldje voor f 300,- per stuk. Wie het wil kopen moet om en nabij de f 700,- betalen. „Het geld dat ik vraag is de kostprijs. Ik verdien er niks op", legt Rutten uit. „Ik maak ontzettend graag beelden. Deze in het bijzonder. Normaal maak je maar wat. Je hebt niet echt een doel. Met deze moest ik me precies aan de opdracht hou den". *Onfwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* In deze krant Autokrant Extra propvol autonieuws De Middelburgse Turnvereniging '69 en de Tafeltennisvereniging 't Zand hebben de handen ineen geslagen om een gezamenlijke accommodatie van de grond te krijgen waarin beide sportvereni gingen een eigen plek kunnen vinden. Vorige week woensdag presenteerden de beide voorzit ters samen met het architecten bureau de plannen voor dit complex, dat op een terrein aan de Voorborch moet komen, aan vertegenwoordigers van de beide sportbonden en aan de gemeen te Middelburg. Een LAT-relatie, zo karakteriseer de Don Monfils van het Laborato rium voor Architectuur de verhouding tussen MTV en 't Zand. „De clubs waren op zoek naar een multifuncioneel ge bouw, waarin de verenigingen onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren, maar waar wel de mogelijkheid bestaat de zalen te koppelen. Dit resulteerde in een ontwerp, waarbij aan beide zijden van het gebouw voor elke club afzonderlijk kleedruimtes, een kantine en dienstruimten gepro jecteerd werden. Tussen deze twee voorzieningenstroken wer den de tafeltennishal en de turn- hal/multifunctionele hal gepland. Voor speciale evenementen kan de verbindingsdeur tussen de verschillende hallen worden be nut, legt de architect uit". De ac commodatie zal een plaats moeten krijgen op een stuk grond in de buurt van het sportcomlex aan de Voorborch en naast de ijs baan/camping, net achter het kleine woonwagenpark waarvoor momenteel voorzieningen wor den getroffen aan de Breeweg. De totale kosten zullen voor MTV (800 leden) rond de f 950.000 bedragen, terwijl 't Zand (130 le- FA RS Hoewel Rutten van harte mee werkt aan het project en ook zijn gemeente meesubsidieert, plaatst hij toch kanttekeningen. Zo vindt hij dat eigenlijk de pro vincie het project moet betalen. Het Historama komt in de Abdij, de residentie van het provincie bestuur, is één van zijn argumen ten. En met een kwajongensknipoog voegt hij er aan toe dat eigenlijk ook het ram- schip Schorpioen, dat aan de Loskade ligt, betaald zou moeten worden door de provincie. Niettemin stelt hij vast dat het Historama een belangrijk project is. Hij lepelt wat bekende rede nen op zoals 'een elkweersvoor- ziening' en seizoensverlenging, maar ook dat het heel belangrijk is dat het 'grote publiek' wat meer inzicht krijgt in de geschie denis van de Abdij en dus ook van Zeeland. „Het zegt ook meer over de monumenten in deze stad". Dat ondernemers worden aangesproken vindt hij in de vorm waarin de fondswerving nu is gegoten logisch. Met het In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowasscn. De maquettevan de nieuwe sporthal. Wethouder mr. J.A.R.M.Douwes van de gemeente Middelburg neemt de bouwplannen in ont vangst van voorzitter J.Jongejan van MTV In het midden de voorzitter van 't Zand, de heer J.van de Voorde. beide vertegenwoordigers van zowel de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond als de Neder landse Tafeltennisbond die avond enthousiast op de gezamenlijke bouwplannen reageerden en hun steun toezegden, konden zij geen concrete toezeggingen doen. Al leen de KNGB beloofde dat MTV, gezien haar accommodatie in aanmerking zal komen voor een subsidie van de kant van het mi nisterie van Welzijn. Door middel van gezamenlijke ac ties: een sponsorloop, een loterij en een rommelmarkt, willen de twee verenigingen tenslotte met hun leden proberen de financie ring vah hun hal rond te krijgen. Men hoopt in de loop van 1991 het nieuwe gebouw te kunnen betrekken. Kom kijken naar Zeelands grootste kollektie documenten koffers; tassen en mappen. den) een bedrag van rond de f 445.000 in de knip moet zien te krijgen. Beide verenigingen re- kenenen erop door zelfwerk zaamheid een aanzienlijk deel van de bouwkosten omlaag te kunnen brengen. Ook door spon soring en het aanvragen van sub sidies bij gemeente, provincie en ministerie hopen de clubs gelden bijeen te vergaren. Hoewel de

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1