Meubeltrends voor de jaren negentig: HET MEUBEL WORDT STEEDS PERSOONLIJKER TAPIJT VERDIENT ZORG W7" oktober MAAND HAAL HET ZONNETJE IN HUIS KEUKEN AANGEPAST AAN PERSOONLIJKE WENSEN EN MATEN Wie overweegt z'n huis (gedeeltelijk) nieuw in te richten en zich gaat oriënteren, zal in bijna alle inte rieurzaken een ruim aanbod aantreffen. In de meeste winkels worden meerdere stijlen gepresenteerd: klassiek, modern, progressief, romantisch; je kunt werkelijk alle kanten op. Het kiezen van een bepaal de stijl is meestal niet het moeilijkst, want je kent je eigen smaak. Maar als de nieuwe aanschaf ook moet beantwoorden aan de laatste interieurtrends, dan wordt het soms wat lastiger. Want wat zijn de laatste trends? Met welke meubels kun je voorlopig jaren vooruit, zonder uit de toon te vallen? Tijdens de laatste internationale meubelbeurs in Keulen hebben meubelfabrikanten en -vormgevers uit de hele we reld hun nieuwste ontwikkelingen getoond. En daar bij is duidelijk geworden op welke trends we in de komende jaren kunnen rekenen. Gezellig Wol Synthetisch Katoen Fabeltjes 'Mooi' kiezen Spannend contrast NATIONALE Het moment voor 'n nieuwe trend Eén van de leukste dingen van een nieuw gordijn, ta pijt of jaloezie is, dat je voor een relatief laag bedrag een verfrissend nieuwe sfeer kunt scheppen in de keuken, woon- of slaapkamer. Alleen een nieuw gor dijn doet al wonderen, laat staat wat er gebeurt als je al het woningtextiel eens vervangt door nieuw. Je zou je dan bijna in een nieuw huis wanen. Voor de prijs hoef je het tegenwoordig niet meer te laten, want in de Nederlandse interieurzaken wordt kwali tatief hoogwaardig woningtextiel aangeboden tegen verrassend lage prijzen. Warmte Coordinates Praktisch Woensdag 3 oktober 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER gend licht zijn, horen in de nieu we trend ook zwart gelakte meubels thuis. Deze kunnen een. spannend contrast creëren met de andere elementen van de in- zullen ook in de komende jaren het beeld bepalen. In de nieuwe trend worden de meubelstoffen gekenmerkt door het weloverwogen gebruik van geraffineerde dessins en kleuren. Vooral veelvormige grafische mo tieven en in wat mindere mate ook florale en fantasiedessins vormen daarbij de basis die, inge vuld met overwegend lichtere kleuren, een helder, zonnig, warm en vooral gezellig beeld uit stralen. Wie kent niet dat gevoel bij een verhuizing: u zit nog midden tussen de dozen, maar het nieuwe tapijt ligt er in ieder geval en daardoor krijgt die nieuwe, vreemde kamer direct een beetje warmte. Zo is het precies met tapijt. Tapijt kleedt aan, zorgt voor warmte en sfeer. Bij de aanschaf van nieuwe vloerbedekking is het goed een paar dingen in de gaten te houden. Grofweg zijn tapijtsoorten in te delen in drie typen: wol, ka toen en (half-)synthetisch. De structuur kan bestaan uit lusjes of poolpluisjes (doorgesneden lusjes). Iedere soort heeft natuurlijk zijn eigen karakter en pluspunten en iedere consument heeft zo zijn eigen voorkeur. Maar voor tapijt in het algemeen geldt dat het altijd lekker en behaaglijk aanvoelt. Tapijt is ook in de letterlijke zin van het woord warm. U kunt deze eigenschap nog verster ken door eerst ondertapijt te leggen. Over ondertapijt straks meer. Wol heeft een natuurlijke charme Het veert van nature terug en blijft daar door heel lang mooi. Bovendien is wol goed 'aan te verven', hetgeen bete kent dat wol zich betrekkelijk makke lijk laat kleuren. Het resultaat is prachtig en het karakter blijft natuur lijk. Voor wol moet u wel iets meer betalen. Dat komt ook, omdat wol juist om zijn karaktereigenschappen zo'n veelgevraagd produkt is. Voor schroeiplekjes hoeft u trouwens niet bang te zijn: u kunt ze zo weg- borstelen. Synthetisch tapijt is oersterk. "En heel belangrijk om te weten is dat er ter- genwoordig vele uitstekende volko men anti-statische kwaliteiten in de handel zijn. Anno 1990 dus geen geknetter meer. Daarom trekt dit type nu veel minder snel vuil aan. Dat scheelt aanmerkelijk in onderhoud. Bij de iets duurdere soorten zijn er kleine tussenpooltjes tussen de ge wone polen geplaatst, waardoor de veerkracht van wol geëvenaard wordt. De derde tapijtsoort, katoen, is er in heel veel kleuren. Het heeft een eigen karakter en geeft een eigen karakter aan ieder interieur. Bovendien is het nauwelijks kapot te krijgen. Deze twee eigenschappen wegen bij veel consumenten op tegen sommige na delen. Bij lichte kleuren is het oppas sen geblazen voor vuil. En in tegenstelling tot wol veert katoen niet terug. Vaak ontstaat op die manier een zekere loop. Er zijn echter kwali teiten te koop waarbij de pool op een speciale manier gedraaid is, zodat er meer veerkracht ontstaat. Voor alle soorten vloerbedekking geldt trouwens dat de vochtigheids graad in de kamer van invloed is op de conditie van het tapijt. Waterbak ken aan de verwarming mogen dan niet zo'n mooi gezicht zijn, ze helpen de levensduur van uw tapijt wel ver lengen. Ook zal uw vloerbedekking opgelucht adem halen, wanneer zwa re meubelstukken zo nu en dan eens worden verplaatst. Om nog even bij het stofzuigen terug te komen: nieuw wollen tapijt mag u best zuigen, maar met beleid. Een zachte borstel of gladde zuigmond is het beste. Pluisjes horen erbij. Dat zijn kleine wolhaartjes, overgebleven van het scheren, die na verloop van de tijd in de pool haken. Trek losse pluisjes nooit uit het tapijt. Bijknippen mag wel. Als het tapijt een tijdje ligt, kunt u het beste tegen de vleug in zuigen. Zo haalt u stof goed weg en krijgen vuildeeltjes en zand geen kans zich daar te nestelen waar ze niet horen: bij de pool, waar ze als een soort mesjes te werk gaan. "Gereinigd tapijt sneller vuil" Het is een misverstand dat eenmaal gereinigd tapijt sneller vuil wordt. Er zijn 'natte' reinigingsmiddelen en schoonmakers in schuim- of poe- dervorm. Welk middel u gebruikt maakt niet zo veel uit, als het maar niet vet is. Er hoeft maar iets van het vet te blijven zitten en dan wordt de vloerbedek king wel sneller vuil. Losse vlekken kunt u het best te lijf gaan met lauw water. Het is altijd goed even te testen of uw tapijt bestand is tegen het door u gekochte middel. Er is na melijk nogal wat verschil. Sommige middelen halen niet alleen vuil weg, maar nemen ook direct de kleur mee. Andere kunnen misschien de vezels aantasten. Misschien heeft u nog een stukje over en anders kunt u het uit proberen op een verscholen plekje. Het verstandigst is natuurlijk om vooraf bij uw woninginrichter advies over dit alles in te winnen. Hij is de expert en weet precies wat u wel of niet moet doen om uw tapijt schoon te maken. Ook kan hij u adressen ge ven van professionele schoonmaak bedrijven, mocht u daar behoefte aan hebben. Er kunnen trouwens vlekken in uw ta pijt zitten die geen echte vlekken zijn. Dit is wat 'shading' genoemd wordt: schaduwen op het tapijt die er uitzien als vlekken. Dit komt omdat de pool in het gebruik naar twee kanten valt. Het is geen fabricagefout. "Een dikke foamrug: lekker stevig" Een dikke foamrug wil nog niet zeg gen dat u met een stevig tapijt te ma ken heeft. In het gebruik kan het foam flink slijten en dan slijt de hech ting van het tapijt op de rug mee. "Ondertapijt: duur" Ondertapijt (rug naar boven leggen!) biedt, als verende laag tussen de be tonnen vloer en de vloerbedekking zelf, de nodige bescherming tegen de dagelijkse klappen die vloerbedekking te verwerken krijgt (stoelpoten, hak ken, spelende kinderen....). Ondertapijt is bovendien zodanig warmte isolerend, dat u de verwar ming een graadje lager kunt zetten. U spaart dus uw vloerbedekking en bespaart op uw stookkosten. Onder tapijt werkt het best als de vloer eron der glad is. Het kan dus best zijn dat u alvorens de vloerbedekking te (la ten) leggen eerst uw vloer moet (la ten) egaliseren en bedekken met ondertapijt. Maar het resultaat is dan ook navenant! Het voordeel van een inbouw- keuken is dat hij precies pas send in de keukenruimte kan worden ontworpen, waarbij het geheel van kasten en ap paraten als stukjes van een legpuzzel in elkaar wordt ge schoven. Door keukenkasten aan te bieden in een grote verscheidenheid van afmetin gen en uitvoeringen, door al lerlei standaardaccessoires voor "moeilijke gevallen" te ontwikkelen, is de keukenin dustrie in staat ruimtelijke problemen in de meeste ge vallen op te lossen. Maar de consument van vandaag wil meer dan een samenstel van kasten en apparaten dat keurig aan de omgeving kan worden aangepast. Hij heeft een uit gesproken mening over indeling en uitmonstering, over werk- hoogte en afwerking. Daarvoor zijn geen standaardoplossingen, dat betekent: maatwerk tot in de kieinste details. De Nederlandse keukenfabrikant Keiler bijvoorbeeld heeft zijn pro- duktiemethoden sinds kort volle dig afgestemd op die niepwe consument, die heel uitgespro ken ideeën heeft over de inrich ting van zijn/haar keuken en bij de fabricage ervan eigenlijk een stukje medebeslissingsrecht wil. Dat kan nu. De fabrikant biedt een reeks van mogelijkheden om een keuken geheel af te stem men op de wensen en eisen van u als koper. Samen met de keu kenspecialist kunt u een nieuwe keuken, zowel vanuit interieur- technisch als esthetisch oog punt, indelen en inrichten. Een keuken die dan speciaal voor u in de fabriek wordt gemaakt, pre cies zoals u het hebben wilt. Wat valt er zoal te kiezen? Kleur en afwerking van kastromp en front, de afwerking van kanten en randen, de greep, de hoogte van het werkblad. Laten we om te beginnen eens het aspect 'mooi' onder de loep nemen. De uitwendige zijwanden van de kastrompen zijn - zonder meer prijs - verkrijgbaar in negen ver- het meubel is en oogt degelijker en wordt soms zeer luxueus uit gevoerd. En boven alles is het meubel van de negentiger jaren kleurrijk en straalt het een flinke portie persoonlijkheid uit. Wat de gebruikte materialen be treft, speelt het lichtgekleurde ei kehout een zeer belangrijke rol, hoewel ook essen, kersen, vuren en esdoorn in opmars zijn. Deze houtsoorten lenen zich heel goed voor een overwegend lichte kleurafwerking. De donkerbruine kleuren hebben afgedaan en wor den alleen nog maar teruggevon den in specifieke meubelen, gemaakt uit noten of mahonie. Hoewel de kleurtinten overwe- In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat bijna alle meubelstij len die figureren in het meubel beeld van de jaren negentig gekenmerkt worden door flexibili teit en gebruiksvriendelijkheid. Anders gezegd: het meubel krijgt meerdere functies en heeft daar door soms ook meerdere vor men. Er is sprake van meer glans, Tapijt: behaaglijke sfeermaker. Woon richting en geven de gebruiker al le vrijheid zijn eigen ideeën te realiseren. Immers, deze vrijheid is een wezenlijk kenmerk van de nieuwste meubeltrend, waarin een individuele benadering volop de ruimte krijgt. De eethoek gaat een steeds be langrijker rol spelen. Dat heeft te maken met onze langzaam ver anderende eetcultuur, waarin uit gebreid tafelen steeds populairder wordt. De eetka- merstoelen bieden daarom meer comfort, houden veelal het mid den tussen een stoel en een fau teuil en zijn optimaal aangepast aan de menselijke ergonomie. In de eetkamer, maar ook in andere vertrekken, zullen bovendien de 'Moderne Klassiekers' de komen de jaren weer een stevig partijtje meeblazen. Vooral bij moderne meubels wordt het plaatmateriaal MDF (Medium Density Fibre board) steeds populairder. Vormgevers maken bij het ontwerpen van kasten, tafels en bedden graag gebruik van dit materiaal, omdat het zich goed laat bewerken en nauwelijks onderhoud vergt. MDF laat zich ook uitstekend lak ken, hetgeen de uitstraling en duurzaamheid van het meubel ten goede komt. De hoogglan- zende meubellakken, die enige tijd geleden hun intrede deden, Gordijnmode: rijk kleurenbeeld en uitbundige dessinering. En denk niet dat je daarbij genoe gen moet nemen met overjarige kwaliteiten. Integendeel. Het is zelfs zo dat woningtextiel, waarin de allernieuwste trends op het gebied van dessinering, weefme- thoden en kleurgebruik verwerkt zijn, over het algemeen zeer vriendelijk geprijsd is. Gordijnen, tapijten, karpetten, plisségordijnen en jaloezieën die voldoen aan de allerlaatste inte rieurtrends, zijn gemakkelijk her kenbaar. Ze stralen allemaal een portie degelijkheid uit, waarbij over het algemeen het rijke kleur beeld en de uitbundige dessine ring opvalt. Het kleurenbeeld wordt in de komende jaren ge kenmerkt door het begrip "zonni ge warmte", waarin vooral de kleuren en tinten van de regen boog, alsmede de perzikkleuren en de apricot- en maistinten een rol van betekenis spelen. Kleuren die koelte uitstralen, zullen in het beeld van de negentiger jaren niet meer zo veelvuldig voorkomen. In de nieuwste kollekties spelen ook hoogwaardige stofkwalitei- ten een belangrijke rol en er ligt een accent op de zogenaamde vlakgeweven kwaliteiten. Vooral de schitterende jacquards, met hele fijne en geraffineerde motie ven zullen het in de komende ja ren helemaal gaan maken. Deze toenemende verfijning is overigens in al het woningtextiel terug te vinden. Ook in de drukstoffen. Het valt op dat er in deze categorie door het gebruik van zeer fijne garens steeds meer kleuren verwerkt worden. Die kleuren geven op hun beurt invul ling aan fantastische en zeer kunstige dessins, die als "finis hing touch" vaak een glanseffect of een goud- of zilveropdruk meekrijgen. Dat het gordijn en alle andere vormen van raambekleding in de komende jaren niet meer alleen door het leven hoeven, blijkt uit de rijke variëteit aan "coordina tes" die de Nederlandse inte rieurzaken presenteren. Dat zijn meubel- en raambekledingsstof- fen die qua kleur, dessinering en stofkwaliteit bij elkaar horen en waarmee fantastische resultaten behaald kunnen worden. De begrippen "zonnige warmte" en "coordinates" manifesteren zich ook in de vloerbedekking. Of je nou kiest voor een losbollige frisé, een statige velours of een praktische bouclé, in vrijwel alle soorten en prijsklassen vind je het actuele kleurenbeeld terug en is het mogelijk tapijt te kopen met perfekt bijpassende gordijn en meubelstoffen. Wie optimaal gebruik maakt van deze doordachte mogelijkheden, al dan niet met hulp van de vak man/detaillist, kan een interieur componeren waarin een harmo nieus samenspel van kleuren en componenten bijdraagt tot een verfrissend nieuw leefmilieu. 'kleintjes' natuurlijk ook niet moeten vergeten. Het prettigst werkt men in een keuken waar van het werkblad de juiste hoog te heeft, zodat men met rechte rug groente kan schoonmaken, brood snijden, spoelen en koken. De hoogte van het blad kan wor den aangepast door de hoogte van de stelpoten te variëren. Die zijn er in 10, 15 en 20 cm en bie den elk voor zich nog weer de mogelijkheid tot bijstelling van millimeters tot centimeters, waardoor niet alleen exact de ge wenste hoogte instelbaar is maar ook oneffenheden in de vloer zijn op te vangen. De stelpoten zijn keurig weggewerkt achter een plint van dezelfde hoogte. Welk type u ook kiest, de prijs blijft gelijk. Standaard zijn de kasten van een Keiler keuken al voorzien van een aantal slimme en uiterst prakti sche details, zoals een royale (50 mm) leidingruimte achter de on derkasten, verstelbare legplan ken, die rondom zijn afgeplakt zodat vocht geen kans krijgt bin nen te dringen; de aanrechtkast heeft een uitneembaar syphon- schot (niet alleen praktisch ook nog mooi), alle onderkasten - be halve aanrecht-, kookplaat en ovenkasten - hebben een geslo ten bovendek; de afneembare plint is voorzien van een kunststof aansluitprofiel (geen kans op onder de kasten wegsij- pelend vocht bij dweilen van de vloer). De laden bestaan uit een uit één stuk gegoten kunststof bak, lo pen soepel op metalen rolgelei- ders met één zijgeleiding en de hierop aan te brengen lade voorstukken - uiteraard in dezelf de uitvoering als de deuren - zijn afschroefbaar. Zowel scharniersteunen als de driedimensionaal verstelbare en zelfsluitende scharnieren zijn ge heel van metaal. Praktisch gezien was een Keiler keuken al optimaal, maar uit het oogpunt van mooi kunt u nu ook alle kanten op. U kunt het krijgen zoals u het hebben wilt. Een keuken, persoonlijk samengesteld. schillende uitvoeringen, zoals in wit, grijs en jasmijn en diverse tinten houtdecors. Bovendien kunnen bij keukens met eiken of gelakte deuren de zichtzijden te gen meerprijs in dezelfde afwer king als de fronten - zeven verschillende houtfineer uitvoe ringen en vijf laktinten - worden geleverd. Een enorme oppepper voor het totaalbeeld van de keuken. De rechte fronten kunnen wor den afgewerkt met een 3 mm dikke PVC kantenstrip in verschil lende kleuren en houtdecors, twaalf in totaal. De bovenzijde van de deur kan worden uitgerust met een houten greeplijst (vijf keuzemogelijkheden) als men dat liever heeft dan een greep of knop. Verticaal afgeronde fronten kunnen naast de PVC kantenstrip ook heel fraai worden voorzien van een ABS kunststofstrip, die er onder meer is in messingkleu ring, chroomkleuring en zwart hoogglans, afgestemd op de nieuwste design fronten. ABS steekt in kwaliteit en uitvoering - en ook in prijs - boven PVC uit, maar op een hele keuken maakt dit soort puntjes-op-de-i finan cieel natuurlijk nauwelijks iets uit. De prachtige MDF lakfronten van de allernieuwste high tech mo dellen zijn verkrijgbaar in vijf ver schillende tinten, waaronder twee in metallic. De massief eiken fronten zijn er zowel in traditionele beitskleuren als in gepatineerde en gelakte uitvoeringen. Vijf houttinten en twee gelakte uitvoeringen met een geborstelde structuur. Een goede mogelijkheid om een keuken een heel persoonlijke noot mee te geven is door de keuze van knop of handgreep. Zoals hierboven al aangegeven, zijn er vijf verschillende houten greeplijsten. Daarnaast kunt u - zonder dat u hiervoor iets extra's hoeft te betalen - kiezen uit meer dan zeventig verschillende gre pen: houten schaal- en beugel grepen, metaalkleurige of in modieuse tinten gelakte grepen, 24 verschillende platronde dan wel bolronde knoppen, klassieke knoppen en sierbeslag voor stijl keukens in messing en tin. Keus te over. Aan alleen een mooie keuken heb je niets. Hij moet ook praktisch zijn. Neem alleen maar eens de werkhoogte. De mens wordt steeds langer, hoewel we de

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 24