Personal vogue Imoïwti 1 du theatre Avondje Theater Compleet Reserveren: SPRINT ïèVe' GRATIS CHEESEBURGER [V\ DANSLES PAn^CKOOL JAnViE3 s DANSSCHOOL DE JONG VLISSINGEN „De betere geschenken \IOOW-° COMBI BACK Middelburgse Taptoe een daverend succes NIEUW! OCEAANREUZEN BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG MCDONALD'S - McDRIVE SWAROVSKI KRISTAL Bi BiMW?6 POPULAIRE ENGELSE SPORT GEÏMPORTEERD Het balspel Bowls beleeft woensdag 26 september zijn primeur in de sporthal van Oost-Souburg. Het spel wordt die dag geïntroduceerd en het publiek kan kennis maken met deze in Engeland geliefde en populaire sport. Van 10.00 uur tot 16.00 uur staat de sporthal open voor Bowls. Faciliteiten creëren Proberen PZC WEEKBLADEN SïontwïR^ 3 dagen te gekke AANBIEDINGEN bij Heerlijk dineren Genieten van de voorstelling Niet wachten op de koffie in de pauze Borreltje na de voorstelling Stadsschouwburg Middelburg. Tel. 01180-25156 Majoor Boshardt in Westkapelle Doedens-Mulder Prijs: 39,90 Uw officiële BMW-dealer voor geheel Midden-Zeeland INSCHRIJVEN DANSLESSEN Bij aankoop van 1 cheeseburger Deze week kunt U zich nog aanmelden voor één van onze clubs voor: Scholieren Jongelui Alleenstaanden (Echt)paren Zilver/goud 14-16 jaar 16-20 jaar 20+ 20+ Topklasse DE HERFST IN AANTOCHT.... Natuurlijk naar de grootste paraplu-speciaalzaak van Zeeland: SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Het adres waar u uw kleurenfoto's na 1 uur alweer op kunt halen. Dus klaar terwijl u wacht. Aanbieding geldig t/m 30 september EEN SPECIALE AANBIEDING VAN: FOTO LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 a VERSCHOORE 91e JAARGANG NUMMER 38 19 SEPTEMBER 1990 Vlissingen beleeft primeur van Bowls Initiatiefnemers zijn de heer R. Roelands en mevrouw L. Lui kenaar. Roelands volgde de cursus pensioeninzichten en werd tijdens de cursus gecon fronteerd met het balspel Bowls. Hij besloot om het opstarten van het spel te over wegen en zocht contact met mevrouw Luikenaar, functio naris van de Stichting Welzijn Voor Ouderen in Vlissingen. „Ik was meteen enthousiast en wilde dit initiatief graag steunen". In april werden stappen ondernomen om het plan definitief gestalte te laten krijgen. De heer Roelands startte een onderzoekje onder mmJ? WINTERMODE 1990: leeftijdsgenoten en dat leverde twintig reacties op van men sen die wel wat voelden voor Bowls. Het materiaal, nodig voor het spel moet nog arriveren. „Ik heb zelf nog nooit met zo'n bal ge gooid, voor mij is het ook hele maal nieuw". Roelands zal het 26 september dan ook zeker eens proberen. „Het lijkt mij heel erg leuk. Maar ik zal net zo goed eerst moeten oefenen". De open dag is voor iedereen, maar in schrijving is alleen mogelijk voor mensen ouder dan 50 jaar. „We hebben te maken met een gene ratie jonge ouderen en onze stichting doet haar best om ook in de behoefte van deze groep te voorzien en om faciliteiten te creëren zoals het huren van een sporthal en het aanschaffen van materiaal voor bijvoorbeeld Bowls", aldus mevrouw Luike naar. Het spel Bowls komt oorspronke lijk uit Engeland en wordt ook in de meeste Engelstalige landen gespeeld. De speelballen hebben een specifieke vorm. Bij het spe len maakt de Bowl een curve, die typerend is voor de sport. De be doeling is om de Bowls zo dicht mogelijk bij een kleine witte bal te spelen. Dit wordt gedaan op een mat van 30 meter lengte, die in de sporthal is uitgelegd. Tijdens de open dag is er volop Mode betekent niet langer dat alle kleren één roklengte en drie soor ten kleur hebben. Vorig seizoen werd al een anti-fashion (personal vo gue) trend ingezet (Moschino die in een advertentie de oorlog verklaarde aan de mode bijvoorbeeld). D© Hfeasa Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Hierop wordt wel doorgegaan, maar de nieuwe collecties zijn iets minder radicaal en hebben dit seizoen ongeveer dezelfde thema's. Binnen die thema's zijn wel weer ontzettend veel varia ties, zowel wat betreft vorm, kleur, lengtes als stijl. Hoe laat je dan in hemelsnaam zien of je modieus bent of niet? Dat ligt eigenlijk heel persoonlijk, vinden de ontwerpers eensge zind. Het moet bij het figuur, de kleur van huid en haar en ook qua stijl bij de persoon passen. Mode is een gevoel, namelijk het gevoel dat de kleren de eigen persoonlijkheid goed laten uitko men. En kledingcombinaties zijn er in Walcheren net zoveel als er persoonlijkheden zijn. De Faam/De Vlissinger geeft in de bijlage verderop in deze krant een portret van wat de winkels in de regio in huis hebben. MODE Zie onze advertentie elders in deze krant Mevrouw Luikenaar en de heer Roelands, voorbereidingen om sport voor ouderen te creëren. de gelegenheid het spel te probe ren. Er zijn die dag twee spelers aanwezig van de Bowls-club uit Den Bosch die een uitleg over het spel geven en demonstreren hoe het wordt gespeeld. Er zijn tot nu toe 22 mensen die Bowls gaan beoefenen maar dit kan makkelijk worden uitgebreid tot 45 men sen. Roelands huldigt het princi pe: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. „Als we overstroomd worden met aanmeldingen dan zijn we in staat om de sporthal nog wat meer uren in de week te huren". Voorlopig kunnen de lief hebbers van dit spel iedere don derdag terecht in de sporthal in Oost-Souburg aan het Koop mansvoetpad. Er is een keus tus sen de ochtendgroep van tien tot "vvaalf uur, of de middaggroep van één tot drie uur. Informatie is te verkrijgen bij de Stichting Wel zijn voor Ouderen in Vlissingen, Badhuisstraat 104, telefoon 01184-16957. Afgelopen zaterdagavond was de Middelburgse Markt gevuld met 1500 belangstellenden die allen genoten van de derde Taptoe. Shows, muziek en spektakel kregen de liefhebbers voorgeschoteld. Vooral Advendo uit Sneek met zijn opvallende zwart/witte couture-uniformen kreeg bijval en het ludieke optreden van het Kamper Trompetter Korps met de 'rommelige' militaire zorgde voor heel wat spektakel. Het publiek was eveneens in zijn sas met de Garde Grenadiers/fuseliers en de beide Mid delburgse bands het Junior Drum Corps Johan Fri- so en Juliana's Drum- en Bugle Corps schitterden bij deze 'thuiswedstrijd'.. „Zeer geslaagd, Middel burg moet er nog aan wennen korpsen van derge lijk niveau in huis te hebben", oordeelde Adriaan Joziasse en hij beloofde dat er volgend jaar weer een dergelijk evenement zal plaatsvinden. Majoor Bosshardt. Tijdens een grote zangavond in de Nederlands Hervormde Kerk in Westkapelle, vrijdag 21 septem ber, houdt Majoor Bosshardt van het Leger des Heils uit Amster dam een meditatie. Het progamma wordt gepresen teerd door ds. Jaap Zijlstra, predi kant in Amsterdam en presentator van het televisiepro- gamma Kerkepad. Medewerking aan deze avond verlenen het ont moetingskoor Moria, het koor Exaudi, de Christelijke Zangver eniging Looft den Heere en het kinderkoor de Zangvogeltjes. De netto opbrengst van de avond komt ten goede aan het zen dingswerk van de stichting Ver volgd Christendom. Er wordt een collecte gehouden en majoor Bosshardt signeert na afloop haar boeken die verkocht worden voor dit doel. De toegang is gratis en de zang avond begint om 20.00 uur. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart. Fraai geïllustreerd. B IJK KER ~BO)E KEN WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN iïTMÏÏITTiïïl GOES: MA. 0E RUYTERLAAN 8-16. 4461 GE GOES TEL 01100-28545 VLISSINGEN: INDUSTRIEWEG 27-29, 4382 NA VLISSINGEN. TEL: 01184-14400 Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes" k Aanvang medio september k Jeugdkursus voor 14 tot 16 jarigen k Jongerenkursus voor 16 tot 21 jarigen k Parenkursus vanaf 21 jaar k Seniorenkursus vanaf 40 jaar k Werkers in ploegendienst kunnen inhalen k In de schoolvakanties geen les k Vraag inlichtingen: telefoon 13783 f (Alléén tegen inlevering van deze bon t/m 26 september) MIDDELBURG-ZUID Restaurant open: 10.00 - 22.00 uur McDrive open: 10.00 - 23.00 uur I Mc Donald s i i IA \WÊ 01100-21076/30428 GOES MIDDELBURG - ZIERIKZEE MIPDELHARNIS 01180-38370 i LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG mMmmrmïW'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1