mahw* Bewoners Veerseweg: steeds meer verkeersoverlast 1 BETALEN AA 1 Sixties Festival zet stad op stelten I Rinck DANSLES DArmCI-OOL JAnViER OPHEFFINGS UITVERKOOP 15% KORTING SPRINT tumrn Gobelins uit Sri Lanka 2 hamburgers halen ILM Silhouette creëert de bril. /Linck maakt de prijs. m. Kom kijken naar de nieuwe kollektie J.P.A. Rossël tandprotheticus HAPPY BUCCANEER MCDONALD'S - McDRIVE COMBLBACK VC Vlissingen gaat voor de volle winst tegen Heracles Candy Dulfer in Middelburg Middelburgse scholen vieren zomerfeest NIEUWE Urcn-t 32^ A "Sfeervol tafelen" HUTSCHENREUTHER Topkwaliteit Porseleinen SERVIEZEN 95 )l i 1 Rverschoore 12 september 1990 GEZAMENLIJKE ACTIE VAN ASFALT- EN KUNKERSTRAAT-BEWONERS De Veerseweg in Middelburg wordt steeds drukker. Dagelijks denderen vrachtwagens via deze sluipweg naar de dammen, bussen rijden af en aan, maar ook de 'gewone' automomobilist wil op deze doorgaande rechte weg nog al eens flink het gaspedaal indruk ken. De bewoners kwamen onlangs in actie om de gemeente te bewegen op korte termijn iets aan de verkeersoverlast te doen. Maar bij gemeentewerken staat de Veerseweg niet nummer één op het lijstje met topprioriteiten. Deze week in AUTOKRANT Extra Rover 100: senteerd, gepre- De nieuwe Nissan, Een sfeerverslag uit de modder, ofwel een Zeeuwse 4x4 dag. PZC WEEKBLADEN Kaaienroute WAARDEBON NIEUWE KUNSTGEBITTEN il.L :3 Ht V ,'HM P sf>X? Mode LANGEVIELE 1 MIDDELBURG 01180-37003 n Een merkbril is gegarandeerd goedkoper bij Rinck. Deze week kunt U zich nog aanmelden voor één van onze clubs voor: Scholieren Jongelui Alleenstaanden (Echt)paren Zilver/goud 14-16 jaar 16-20 jaar 20+ 20+ Topklasse Wegens opheffing Op de gehele voorraad Onze keldervoorraad nu uitzoeken f 5/ NIEUWE BURG 3, MIDDELBURG -p/st. CALLBOYS materialen kleuren stijlen Keuze uit plm. 3000 VERSCHILLENDE TASSEN in iedere prijsklasse SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Het adres waar u uw kleurenfoto's na 1 uur alweer op kunt halen. Dus klaar terwijl u wacht. Aanbieding geldig t/m 30 september EEN SPECIALE AANBIEDING VAN: LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 37 De politiek - zo bleek maan dagavond - wil die prioriteiten nog wel eens onder de loep nemen. Maandag vergader den de bewoners. Raadsleden van PvdA, CDA, SGP RPF GPV, Groen Links en D66 be loofden de problemen aan te pakken. De Veerseweg bestaat uit een geasfalteerd gedeelte en een stuk waar nog klinkerbestrating ligt. Met name de bewoners aan het klinkerdeel (tussen de Potten bakkerij en Garage Dijkwel) heb ben in toenemende mate last van het verkeer. „Vooral lege vracht wagens en tractoren met aan hang veroorzaken trillen enorm", vertelt Henk van Gilst, bewoner van nummer 81 en samen met Leo Adriaanse van nummer 183 coördinator van de actie. „Al in mei is er van ons uit een brief naar de gemeente gegaan waarin ïffeasa Oplage: 23. 755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Settle Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. wij uiteenzetten hoe sterk de klachten toenemen. Verschillen de panden vertonen al scheuren en er is een bewoner die geen grammofoonplaten meer kan draaien, omdat de naald uit de groef loopt", zegt van Gilst. Omdat niet alleen het lawaai maar ook de grote snelheid waar mee het verkeer over deze weg rijdt, de bewoners parten speelt, hebben de bewoners die aan het geasfalteerde gedeelte wonen zich bij de actievoerders aan gesloten. Van Gilst: „De rechte weg richting Veere nodigt uit tot veel te hard rijden en wij pleiten dan ook gezamenlijk voor ver- keersbelemmerende obstakels, zoals die ook in de Nassaulaan zijn geplaatst. Bij snelheids metingen bleken automobilisten zelfs snelheden van 135 km te halen". In augustus kreeg het actiecom- mité bericht van de gemeente dat de asfaltering van de Veerse weg tegelijk met de voltooiing van de Kaaienroute zal worden meegenomen. Andere straten zouden echter grotere prioriteit hebben, waardoor het nog wel enige jaren kan duren voordat men aan de beurt is. C.A. de Kam van Gemeentewerken bevestigt dat het mettertijd de bedoeling is dat alle hoofdwegen van Middel burg geasfalteerd worden, maar dat de gemeente niet over ge noeg financiële middelen be schikt om dat snel te doen. Wel zouden er op de laatste raadsver gadering stemmen zijn opgegaan om meer geld ter beschikking te stellen. Veerseweg, trillingen op de klinkers en te hard rijden. Eén bewoner kan zelfs geen platen meer draaien? Van 3 tot 28 september is er in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg een tentoonstelling inge richt van handgeweven gobelins De kleurige kleden zijn vervaar digd uit natuurzijde door vrou wen in Sri Lanka onder leiding van Magda Palmer Seehawer. Het procédé in Sri Lanka, omvat het spinnen van de zijde, verder het twijnen, verven en weven. De tentoonstelling laat hier ook iets van zien. Behalve wandkleden zijn er ook jasjes van dezelfde stof. Aan de grote kleden zijn de vrouwen on- geveer een jaar bezig. Elke vrouw werkt aan haar eigen kleed, de vordering is 2 3 centimeter per dag. Wat onmiddellijk opvalt zijn de bijzondere sprankelende kleu ren van de gobelins. Het effect van de natuurlijke kleurstoffen wordt nog versterkt door het ma teriaal, de natuurzijde. Behalve de natuur heeft ook de Egyptische en Japanse kunst als voorbeeld gestaan. Circa honderd vrouwen zijn da gelijks met de productie van de gobelins bezig, leder heeft haar eigen technische en artistieke in breng. De vrouwen werken in een gemeenschap, die de kleden zelf exporteert naar Europa en Japan. Het doel is om een bijdra ge te leveren aan de economie van Sri Lanka en meer bekend heid te geven aan zijde producten. De geëxposeerde go belins zijn te koop. Mc Donald's (Alléén tegen inlevering van deze bon t/m 19 september) MIDDELBURG-ZUID Restaurant open: 10.00 - 22.00 uur McDrive open: 10.00 - 23.00 uur Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN BiïóntwiR^ J i afdrukken LU a o cc 3 O LU O De organisatoren van het Sixties Festival vlnr: Chris Frank, Pe ter Nette, Henk Hut en Willem de Baat. Het Arsenaal is voor de laatste keer decor voor het Sixties Festi val dat een aantal caféhouders jaarlijks organiseert. De gemeen te Vlissingen heeft - zoals bekend - andere plannen met de voorma lige munitie-opslagplaats. Daar mee is het festival niet ter ziele, bezweren Peter Nette, Willem de Baat, Chris Frank en Henk Hut. „We gaan op zoek naar een nieu we lokatie". Het festival wordt vrijdag 14 en zaterdag 15 september gehou den. In deze krant een hele pagi na over de sponsors en de sterren van weleer, onder wie Mungo Jerry, Big John Russel en The New Mindbenders als top pers, naast Zeeuwse bands zoals Johnny and the Starshooters en nog veel meer. De Vlissingse horeca feest na af loop van het grote festival ge woon door. Vrijwel in alle café's staan live-bands. Volgens Peter Nette heeft de horeca bij de vori ge twee edities gezien dat dit feest aanslaat bij het publiek. „Vandaar dat ze dit jaar nage- é<V noeg allemaal meedoen en een band hebben uitgenodigd om te komen spelen". Model 6073 Rinck heeft alle merk- monturen van topontwerpers. Met prijzen die gegarandeerd 30% lager zijn dan elders in Nederland. r_ Voor verkoopadressen zie de Gouden Gids of bel: 06-0220088 01100-21076/30428 GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS 01180-38370 De korting geldt niet op klantenbestellingen. Met de nieuwe lichtmasten op het veld kan Vlissingen aan staande zaterdagavond weer aansluiting vinden bij de goede middenmoters. De uitwedstrijden verliepen wat nerveus en zonder overtuiging. Op het veld aan de Irislaan daartegenover komt de Vlissingse beer pas echt los. Heracles is de tegenstander en volgens Romeo van Aerde willen hij en zijn ploeggenoten niet min der dan de volle winst. Tegen stander Heracles gaat ook al om twee punten zodat het een strijd van jewelste kan worden onder het nieuwe licht, die komt uit masten waarmee de nieuwe sky line van Vlissingen een feit wordt. Meer informatie over de strijd aanstaande zaterdag om 19.30 uur op de alom bekende VC Vlissingen-pagina eiders in deze krant. crsElïg02BEB^ ZATERDAG 15 SEPTEMBER BACK TO THE SIXTIES LIVE OPTREDEN ROCK ROLLBAND AANVANG: 20 U TOEGANG GRATIS J' OPEN 06.00 u. 's morgens - 01.00 u. 's 1 nachts. Aagje Dekenstraat 5 f 4381 RM Vlissingen Tel. 01184-12347 Candy Dulfer. Candy Dulfer and Funky Stuff treden zaterdag 22 september op. De Markt in Middelburg is de swingende locatie van de band. Het optreden is in het kader van het Filmfestival Zeeland. Kaarten kunnen worden besteld bij de VVV in Middelburg. De werkgroep van de drie open bare scholen in de Magistraat- wijk, de Boomenburch, de Zeeburch en de Zuidburch in Middelburg houden zaterdag 15 september een zomerfeest. Het feest vindt plaats op de school pleinen van de drie scholen. Het schoolplein van de Boomen burch is een circuspiste, het schoolplein van de Zeeburch wordt Duck-stad en het school plein van de Zuidburch verandert in een indianendorp. Het zomer feest duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur. Alle kinderen uit de wijk zijn welkom, dus ook de kin deren die niet op een van de ge noemde scholen zitten. Er zijn activiteiten voor de kleine kinde ren maar ook voor de grotere kin deren is van alles te beleven. Bij slecht weer gaat het feest wel door, maar dan in aangepaste vorm in de schoolgebouwen. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1