W\ 17B i i m 14 DArmChOOL JAnViE3 2 nalen, 1 betalen. STADHOUDERSFEESTEN SPRINT PRESTIGE PROMOTIE Vlissingen zaterdag Muziekstad Samsonité Lange Jan Lange Jan Lange Jan VOORDEEL DOCUMENTEN NU EXTRA ft-c *v PETER KOMT /v\ VROUWENPOLDER WIL ER GEEN RECREANTEN BIJ DANSSCHOOL DE JONG VLISSINGEN intiatuin UITVERGROTINGS-SERVICE ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD 7, 8 en 9 SEPTEMBER GROOT CULINAIR EN MUZIKAAL FESTIJN OP DE MARKT VAN M'BURG jm KUNST IN KRISTAL 17- Uw officiële BMW-dealer voor geheel Midden-Zeeland BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG Bij McDonald's met McDrive Middelburg: WAARDEBON Van 5 t/m 14 septem- Big Mac: Twee lagen ber 1990 krijg je bij 100% puur rundvlees, I aankoop van een Big verse, knapperige I MacIM en tegen inleve- ijsbergsla en goudgele ring van deze bon de pittige Cheddarkaas 2° Big Mac gratis. met 'n speciale saus. Indien je deze bon bij de McDrive gebruikt, Alléén inwisselbaar geef dat dan even door bij McDonald's restau- I via de praatpaal. rant met McDrive, I Eén bon per persoon. Middelburg Zuid, Niet geldig in combi- Bosschaartsweg 1. natie met andere McDonald's aanbie dingen. 1 Elke dag open Ii.I tot 23-00 uur. Vrijdag: vanaf 14.00 uur Zaterdag: vanaf 12.00 uur Zondag: vanaf 13.00 uur 10 cm breed, 2 x A4 zwart standaarduitvoering PROMOTIEUITVOERING nu 14 cm breed, 2 x A4 zwart standaarduitvoering175, PROMOTIEUITVOERING Vrouwenpolder is het zat. De inwoners van het dorp, dat bekend staat als een rustige familiebadplaats, voelen zich rechtstreeks bedreigd door de plannen voor alweer een bungalowdorp binnen de grenzen: Breezand 3. Hoewel de gemeenteraad nog niets heeft beslist, zijn er duidelijke signalen dat de vroede vaderen van Veere hun besluit al hebben genomen. „Autocratisch regentengedrag", noemt de woord voerder van de tegenstanders, intitiatiefgroep 'Rust en Ruimte Vrouwenpolder', Ries Zweistra, de hou ding van het gemeentebestuur. Dat zou weigeren aandacht te schenken aan de protesten van de 1100 inwoners van Vrouwenpolder. INSCHRIJVEN DANSLESSEN PZC WEEKBLADEN Vlissingen staat zaterdag 8 september helemaal in het teken van de muziek, dankzij het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Ons Genoe gen. Vanaf 10 uur wordt gerepeteerd door meerdere groepen trombonisten om het concert en de record poging voor vermelding in het Guiness Book of Re cords Benelux 's avonds mogelijk te maken. Vanal het middaguur worden op drie locaties in de Vlis- singse binnenstad Hafabra-concerten gegeven, me rendeels door deelnemende korpsen aan het avondconcert. Ook de Reizende Beiaard, bespeeld door Gerard de Waardt, is in de binnenstad en op de boulevard te vinden. Nu 5 stuks Q 75 RECORD EN SPECIAAL VUURWERK OP GROOTS JUBILEUMCONCERT Uv'd/lV 'De betere geschenken" Exclusief bij: (PECI AALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BINNEN 5 MINUTEN 'N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! VERSCHOORE 91e JAARGANG NUMMER 36 5 SEPTEMBER 1990 De vier sprekers op de protestavond, vlnr: Fred Twisk van de planologische werkgroep Walche ren, Ries Zweistra, Ds Jan de Boer en Kees Boender alle drie uit Vrouwenpolder. van Walcheren, waar nog enkele steenuilen broeden, volgens de actiegroep. „We gruwelen bij de gedachte dat de laatste dijkjes 'ontsloten' zullen worden als toe gangswegen naar het bungalow complex". ZIE VERDER PAG. ABDIJNIEUWS GOES: M A DE RUYTERLAAN 8-16, <1461 GE GOES. TEL.: 01100-28545 VLISSINGEN: INDUSTRIEWEG 27-29, 4382 NA VLISSINGEN. TEL 01184-14400 LEDERWAREN GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS 01100-20176/30428 01180-38370 avond ligt in de vertrouwde han den van Jan Jacobs. In deze krant een hele pa gina informatie over de acti viteiten van Ons Genoegen. ijMcDonald's Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* Geld verdienen zonder moraal ven. In de overvolle zaal bleek dat de initiatiefgroep niet al leen staat. Vrouwenpolder is vol. En het moet afgelopen zijn met nog meer, bleek zon neklaar. Hoewel van alle kanten luidkeels wordt aangekondigd dat Zeeland eens diep moet gaan nadenken over de vraag of het de rem niet moet trappen op de groei van het toerisme, lijken plannenmakers bij andere loketten van de provincie een warm onthaal te krijgen. Een nieuwe camping hier, een hotel daar en nu weer Breezand 3, een bungalowpark. Vrouwenpolder is het zat en wil niet nog meer au to's op de stoep. „Als er maar geld mee verdiend wordt, dan wil men zelfs het landschap verkopen", protesteert Kees Boender, inwoner van Vrou wenpolder en spreker op de pro testavond. „Geld verdienen zonder moraal", noemt hij het project Breezand 3, dat uit een complex van 140 tot 180 zomer woningen moet gaan bestaan met daarbij een golfterrein en een overdekte recreatievoorziening. Naast de twee bestaande bunga lowparken van 290 huisjes een onduldbare aantasting van één van de laatste Vroongebieden Kom kijken naar Zeelands grootste kollektie documenten koffers, tassen en mappen. Uit een onderzoek van het Bu reau Terp, in opdracht van de gemeente Veere, werd vast gesteld dat het plaatsje Veere beschermd moet worden, in Serooskerke zouden bedrijven zich kunnen vestigen en Vrou wenpolder had nog voldoende ruimte voor uitbreiding van de recreatie. Op een protestavond afgelo pen vrijdag in het verenigings gebouw werd de aanzet tot een grootscheepse handtekeningen-actie gege- ik Aanvang medio september ik Jeugdkursus voor 14 tot 16 jarigen Jongerenkursus voor 16 tot 21 jarigen ik Parenkursus vanaf 21 jaar ik Seniorenkursus vanaf 40 jaar ik Werkers in ploegendienst kunnen inhalen ik In de schoolvakanties geen les ik Vraag inlichtingen: telefoon 13783 Hfeaaa Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Jan de Rijke. (Lange) Jan de Rijke flikte het toch maar weer. Hij opende de score voor Middelburg afgelopen zondag in Tilburg tegen RKTVV. De Tilburgers werden opgerold met 2-0, ondanks de muur aan verdedigers die de Brabanders te gen de Zeeuwse goudhamster- tjes hadden opgesteld. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. DWERGHEESTERS Kies uit een uniek assortiment jonge groenblijvende heesters, waaronder Skimmia, Osman- thus. Hebe en Euonymus. voor koudekerke Galgeweg 5, 01185-1623. Middelburg toonde een gigan tisch overwicht. Dat hoort ook zo, want Middelburg wil kampi oen worden en doorstomen naar de eerste klasse. Trainer Paul Ta- lussa vertelt op de extra Middelburg-pagina deze week in deze krant meer over zijn ploeg én de ambities. Zondag komt HVV '24 naar de Zeeuwse hoofdstad. De elf uit Hulst verlo ren zondag en Middelburg is ex tra gemotiveerd om de schande van vorige competitie tegen HVV uit te wissen. Book of Records Benelux onge twijfeld binnen bereik. De trom bonisten staan onder leiding van Johan de Mey en zijn collega's van het Amsterdams Trombone Kwartet. Gerard de Waardt zal het programma tot de klok van 21 uur met de Reizende Beiaard muzikaal aanvullen. Het 'mega-concert' wordt voort gezet na kanongebulder afkom stig uit een kanon onder beheer van de Stichting Vesting Vlissin gen en afgeschoten door Schiet vereniging De Fles. Het muziekprogramma bestaat uit het Zeeuwse volkslied, gevolgd door de vlotte Radetzki-mars (Jo han Strauss). Het groot gemengd koor komt aan de beurt in het Slavenkoor (uit Nabacco) van Guiseppe Verdi, waarna het tijd is voor het eerste spektakel: alle musici zijn actief in de Solennelle Ouverture 1812 van Peter Tschai- kowsky. Het stuk is uitermate ge schikt voor uitvoering in de open lucht, bevat veel slagwerk en wordt voorzien van knallend vuurwerk. Voor Ode an die Freu- de (Ludwig von Beethoven) wordt het koor weer ingezet, waarna het Trombone-orkest en de Deltaband rust krijgen tijdens het welbekende Pomp and Cir cumstance van (Edward Elgar). De afsluiting vindt plaats met Music for the Royal Fireworks van Georg Fr. Handel, dat wordt opgeluisterd vanaf de achter het podium liggende Oranjedijk: een spektakel vanaf de eerste orde! Het publiek, dat in grote getale wordt verwacht, heeft voldoende ruimte op de kades van de De Ruyterjachthaven, het rondeel, het Keizersbolwerk en Boulevard De Ruyter. De presentatie van de Het klapstuk vormt het grootse openlucht jubileumconcert naast het Arsenaal, van 20 tot 22 uur. Rond de 900 personen, bijna al lemaal amateurs, verzorgen een uniek concert aan de jachthaven (de vroegere Vissershaven) met een populair, aantrekkelijk mu ziekprogramma. Globaal bestaat de verdeling uit 450 muzikanten en een gemengd koor van ruim 300 personen - allen afkomstig uit Zeeland - plus het trombone orkest van 100 personen. De Del taband, onderdeel van de jubile rende vereniging, vult het geheel aan. Het geheel staat onder lei ding van Jaap Koops, Inspecteur Militaire Muziek. Het eerste uur wordt voorname lijk ingevuld door het trombone orkest, gevormd door musici uit heel Nederland en uit België. Aangevuld met een aantal trom bonisten uit het jubileumorkest wordt met meer dan 105 perso nen een nummer gespeeld van meer dan drie minuten. Onder controle van Vlissingse burge meester, de heer J.C.Th. van der Doef, en notaris Mr. A.J. Sauer ligt vermelding in het Guiness

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1