Is uw videocamera de leukste thuis? Minicursus Video/filmen Woensdag 15 augustus 1990 DE FAAM Sinds kort is er een televisie-programma getiteld: huis-, tuin- en keuken bloopers, waarin komische video-opnamen worden getoond die amateurs met hun eigen camera hebben gemaakt. Zulke bloopers kunt u ook filmen als u zorgt dat u de videocamera altijd bij u heeft. Want de leukste momen ten komen meestal onverwachts. Kn dankzij de videotips op deze pagina, die de redactie van dit blad in samenwerking met Bureau Voorlichting Foto Film Video voor u heeft samengesteld, Ls niet alleen de kans groter dat u bloopers voor de videocamera krijgt, maar filmt u ze ook zonder blikken of blozen. Beeldschone kinderbloopers Kinderen zorgen vaak voor leuke bloo pers, zonder dat u er ook maar iets aan hoeft te regisseren. U volgt gewoon met de camera de belevenissen van junior en vroeger of later wordt u getrakteerd op een prachtige scène. Noteer daarom de data van uitvoeringen op school in uw agenda en vergeet ook kermisdagen en circusvoorstellingen niet te bezoeken met de camera. Omdat kinderen meestal kleiner zijn dan volwassenen, is het aan te bevelen ze ook vanuit een lager standpunt te fil men. Zak daarom zo ver door de knieën, dat de videocamera op oog hoogte van de kinderen is. Dat levert 'sprekende' televisiebeelden op. Door uw lens steeds in de juiste stand te zetten vóórdat u het onderwerp op video zet, oogt uw videofilm professioneler dan dat u tijdens het filmen 'zoekt' naar de mooiste beelduitsnedc. Het is wel heel mooi om met de lens in te zoomen, zeker als u dit effect slechts beperkt gebruikt. Dan krijgen uw huis-, tuin- en keukenbloopers dankzij dit beeldeffect extra aandacht van de kijkers! Spetterende sportbloopers Regent het een beetje en heeft de plaat selijke (wieler)crossvereniging een vcld- rit georganiseerd, dan liggen leuke tele visiebeelden voor het oprapen. Kies van te voren een strategisch punt, bijvoor beeld met uitzicht op een gladde helling of een modderige bocht. En u zult mer ken hoe makkelijk uw videocamera de leukste sport momenten vastlegt. Het kan zijn dat uw wielrenner zich zeer snel beweegt. In zulke gevallen biedt een 'korte sluitertijdenknop' die op veel videocamera's zit, uitkomst. Door deze 'korte sluitertijden-knop' in te drukken krui de camera ook snellere bewegingen scherp registreren. Wan neer u net als professionele camera mensen hei oog waarmee u niet in de zoeker kijkt ook open houdt, kunt u snel reageren op onverwachte gebeurte nissen, die zich buiten het blikveld van uw camera afspelen. Overweegt u de aanschaf van een videocamera? Of heeft ti er recentelijk één aange schaft en wilt u er graag meer mee doen? In beide gevallen beleeft u veel plezier aan de minicursus Video/filmen. I)e vele praktische tips in dit boekje zullen een bron van inspiratie zijn voor uw 'funniest home videos'. Naast een technische handleiding w aar in de mogelijkheden van alle systemen worden besproken, vindt u in de mini cursus veel informatie over het video fil men van populaire onderwerpen als vakanties, kinderen, natuur land schappen, dieren, sport, evenementen en gebouwen. IJ kunt de minicursus Video/filmen bestellen door 5,95 over te maken op postgirorekening 338 van Bureau Voorlichting Foto Film Video te Apel doorn, onder vermelding van 'minicur sus Video/filmen'. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling per omgaande opgestuurd. Profiteren van uitgebreide lensmoge- lijkheden Die rare grote ijsbeer ver weg op zijn eiland in de dierentuin, zet u met écn en dezelfde lens net zo makkelijk op video als kleine vlinders en bloemetjes en bij tjes die heel dichtbij zijn. Want video camera's zijn uitgerust met een zoom- objectief, dat grote én kleine afstanden kan overbruggen. En aan die lens hoeft u niet te draaien of te schuiven; één druk op de W-(wide) en T-(te!e)knop zorgt ervoor dat het lenzenstelsel een wijde blik krijgt óf verandert ir. een ver rekijker. En heeft de videocamera-lens een macrostand, dan kan de lens ook als een vergrootglas werken. Dankzij deze in- en uitzoommogelijkheden kunt u eik video-onderwerp beeldvul- lend op televisie brengen! Funniest home video' tips Een parkiet die voetbalt Heelt u ook een parkiet die voetbalt met pinda's? Of een teckel die op zijn achterpoten zit te bedelen als u een koekje eet? Of een poes die rare caprio len uithaalt met een bolletje wol? Dan maakt u moeiteloos de mooiste huis-, tuin- en keukenbloopers. Vooral de combinatie tussen dierenbeelden en mensenbeelden kan heel leuk zijn. U filmt bijvoorbeeld eerst uw voetbal lende zoon en daarna de voetballende parkiet. Of uw dochter die om een ijsje zeurt en meteen erachter aan een close- up van uw bedelende teckel. Succes verzekerd! En van de overgangen van het ene beeld naar andere ziet u niets, want videocamera's zorgen zelf voor naadloze beeldovergangen IX' leukste thuis Gaat u bloopers filmen, gebruik dan bij voorkeur een tape van een bekend merk. De videovakzaak kan u advise ren welke bandsoort de beste beeldre sultaten in uw videocamera geeft. Heeft u een blooper op video gezet, maak er dan een kopie van en stuur het origineel met ontvangstbevestiging naar 'De leukste thuis', Postbus 450, 1200 AL Hilversum. Videofilms mogen op alle videosystemen worden ingezonden. U doet de redactie van 'De leukste thuis' veel plezier met een korte toelichting om welk deel van de video band het u gaat en op welke tellerstand uw videoblooper zich ongeveer bevindt. Vermeld zowel op de verpak king, als op de videocassette en de toe lichting duidelijk uw naam, adres en woonplaats. Uw film wordt in ieder geval door de Tros aan u gere tourneerd. levensechte herinneringen I euke onderwerpen zijn er genoeg, dat ziet u op deze pagina wel. I n een video camera is zo makkelijk te bedienen, dat iedereen wel een leuke videofilm kan maken. Zelfs als uw film niet de bloo per van de week' is, houden videofilms herinneringen aan plezierige momenten levendig, dankzij een kleurrijk, bewe gend beeld en levensecht geluid. En dat wonder van techniek bedient u door slechts één knop in te drukken: de record-knop! Meer hóeft u niet te doen, want dankzij deautofocus bent u verzekerd van een scherp televisiebeeld. En ook de belichting wordt automa tisch geregeld. Zonodig haalt u het video-onderwerp dichterbij in beeld door op de tele-knop te drukken. Slop pas met opnemen wanneer u zeker weet dat de hele blooper er ruimschoots op staat, en klaar is uw 'funniest home video' Heeft u nog geen videocamera? frac- teer uzelf dan eens op een bezoek aan de videovakzaak. Men zal u graag alle mogelijkheden demonstreren. Kleur en fleur met video Zonder dat u ook maar iets aan de camera hoeft in te stellen, worden video-opnamen mooi van kleur. Want een videocamera kiest automatisch de juiste belichting. Flet mooiste filmbeeld krijgt u als u cle zon in de rug heeft en uw loto-ondcrwcrp in het zonnetje staat. Maar ook als dat niet zo is, is er geen man overboord. Gp de meeste videocamera's zit een back-light knop die licht in de duisternis brengt wanneer uw video-onderwerp in zijn eigen schaduw staal. Ideaal voor als u aan het water filmt, of als u iemand binnen filmt die voor een raam zit of wanneer u kussenvechters tegen een felle lucht film. W/M/

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5