4 UW Fietsen Verkeer "HOLLANDSE POTMAALTIJDEN" Bmsmii 325,- 300,- win Bezoek Mijnenjager BRASSERIE "C'EST SI BON" 175 HAARX IERZORGING ENK VANDEINIE CASSIÈRE/VERKOOPSTER 11uur- commissie Glas, hup in de glasbak Lekker en gemak gaan hand in hand Duck Aanbieding kappers-abonnement hoog rendement ketel J.L. M0ENS Welke handige verkoopster of welbespraakte cassière trekt de stoute schoenen aan? Shlttoelc gede faam GEMEENTE MIDDELBURG iWeekai ITafeltje Dekje Verkeer Geldig van do. 16 aug. t/m wo. 22 aug. 18,50 VARKENSVLEES 775 VLEESWAREN ASSORTIE (Y{ CHAMPIGNON SCHIJVEN WEEMAES -V O Kapsalon 13 weken wassen, föhnen permanent voor 13 weken wassen, föhnen deelpermanent voor in combi uitvoering OOK VOOR UW D.H.Z. MATERIALEN VOOR DE NIEUWE MOET U ZUN BIJ Ook voor dames- en herenpruiken, toupé's en haarwerk voor Zeeuwse klederdracht. Korte Noordstraat 6, Middelburg, tel. 01180-34266 Moor 1e kwaliteit SCHARRELVLEES WAT IS NU EEN SCHARRELSLAGERIJ EN WAT IS NU SCHARRELVLEES? Woensdag 15 augustus 1990 tor het oog van de Lange Jan Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Ringrij den "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zie ken, die zelf niet voor een warme i maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan- j dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met num mer 01180 - 38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dagen. I Menu van 20 augustus 1990 tot en 1 met 26 augustus 1990. maandag saucijzen, rode bietjes, aard appelen dinsdag gehakt, bloemkool, aardappelen woensdag goulash met erwtjes en rijst donderdag gepaneerde varkensoester, spina zie a la creme vrijdag macaroni met ham en kaas zaterdag gehakt, witlof, aardappelen Morgendonderdag 16 augustus, wordt weer een kijkdag gehouden voor gevonden fietsen (elke derde donderdag van de maand). Van 9.00 tot 10.00 uur kan ieder een, die melding heeft gedaan van de vermissing van een fiets, op de binnenplaats van het Middelburgs politiebureau komen kijken of de vermiste fiets er bij staat. De huureommissie is een onaf hankelijke commissie, die op ver zoek van huurder of verhuurder adviezen of antwoorden kan ge ven op allerlei vragen op hel ge bied van huur en verhuur van woonruimte. Deze commissie houdt iedere der de donderdag van de maand spreekuur in Middelburg. Dus ook morgen 16 augustus 1990 van 9.30 tot 12.30 uur in de B en W- kamer van het stadhuis. De huureommissie is gevestigd in Goes, telefoon, 01100 - 11891. Morgen, donderdag 16 augustus, wordt op het Molenwater de jaar lijkse ringrijderij op ongezadelde paarden gehouden. Op een vijftal hanen wedijveren ruiters met el kaar om één van de vele beschik bare bekers, waaronder de beker van de stad Middelburg. Het gaat er om wie die dag de meeste rin gen aan zijn lans weet te rijgen. De wedstrijden beginnen 's mor gens en het duurt lot ongeveer 6 uur 's middags voordat de eind winnaar kan worden "gejonast", waarna hem (of haar) de beker van de Koningin door haar Com missaris kan worden uitgereikt. Vroeger werd het ringrijden als folklore beschouwd, maar in Zee land is dit de laatste tijd uitge groeid tot een echte sport, waarvoor lange tijd wordt ge traind. Het komt dan ook voor dal een ruiter de finale bereikt zonder ook maar één ring te mis sen. Bij het kampen op de hoofd- baan tussen de kandidaten voor de eindoverwinning wordt steeds een kleinere ring opgehangen. De kleinste maat hierbij heeft een middellijn van slechts één centi meter. Zo'n ring is van de afstand waarop de ruiter tol draven aanzet maar nauwelijks met het oog waarneembaar, maar toch weten de meeste ringlijders zo'n piep kleine ring nog aan hun lans te rij gen. Een dagje ringrijden op het Molenwater in Middelburg is ken nismaking met een eeuwenoud folkloristisch gebruik dat is uitge groeid tot een echte sport. De activiteiten op het Molenwater hebben natuurlijk gevolgen voor de doorstroming van het verkeer in dat gebied. In verband hiermee wordt een aantal verkeersmaatre gelen genomen, die gelden van dinsdag 14 augustus 18 uur tot donderdag 16 augustus, zelfde tijd. In de eerste plaats gaat het om een parkeerverbod voor het gedeelte van het Molenwater, in clusief bermen, tussen de inrit van de kazerne en de Koepoort en het gedeelte van het Molenwater voor de panden 46 t/m 69 en tegenover perceel Zuidsingel 70 (15 m.). Bovendien gelden van woensdag 15 augustus 18 uur tot donderdag 16 augustus 18 uur de volgende verkeersmaatregelen: Er wordt eenrichtingverkeer in gesteld voor de volgende wegen en weggedeelten: Gehele Zuidsingel, in de richting van de Koepoortlaan- Verwerijstraat, het Molenwater tussen de Verwe rijstraat en de Koepoortlaan en de Koepoortlaan in de richting van de Zuidsingel. Gedurende diezelf de tijd wordt de Lutherse Kerk- laan, het gedeelte van het Molenwater, gelegen tussen toe gang kazerne en Koepoort en het gedeelte van het Molenwater voor de panden 49 t/m 69, gesloten voor alle verkeer in beide richtin gen, behalve voor voetgangers. In het algemeen kan worden gesteld dat het verkeer de buurt van hel Molenwater en de Zuid singel op donderdag 16 augustus beter kan mijden, dit gebied is dan het domein van voetgangers en paarden. Van 17 tot en met 20 augustus brengt de mijnenjager Hr. Ms. Middelburg van de Koninklijke Marine een bezoek aan Middel burg. De mijnenjager zal op 17 augustus om omstreeks 11.00 uur in Middelburg aankomen en aan de Loskade worden afgemeerd. Vertegenwoordigers van het colle ge van burgemeester en wethou ders zullen vanaf Vlissingen de vaartocht naar Middelburg meemaken. Op 22 november 1986 werd het schip op de werf "van der Gicssen-de Noord" te Alblasser- dam door mevrouw C.G.E.M.W. Rutten-Bovendeerd gedoopt. Op 10 december van dat jaar werd het schip officieel aan de Koninklijke Marine overgedragen. Deze ge beurtenis vond plaats in Den Helder. Het 51,5 meter lange en 9 meter brede schip heeft een diepgang van 4 meter. Hr. Ms. Middelburg behoort samen met een aantal an dere mijnenjagers die de namen van Nederlandse plaatsen dragen tot de zogenaamde "Alkmaar" klasse. De schepen uit deze klasse zijn genoemd naar steden die te genwoordig nog via water bereik baar zijn en die in de 80-jarige oorlog een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is de hoofdtaak van de Mij- nendienst de Nederlandse territo- Burgemeester en wethouders hebben besloten door het aan brengen van een doorgetrokken gele streep terzijde van de rij baan, Het parkeren te verbieden aan de Meanderlaan: a. ter hoogte van de ingang van de Meanderflat gelegen onge veer tegenover de percelen Meanderlaan 25 t/m 35, over een lengte van 14 meter; b. ter hoogte van de ingang van de Meanderflat gelegen onge veer tegenover de Meanderhofstraat, over een lengte van 14 meter. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 30 dagen na heden, als regel onder betaling van f 150,— aan rechten, beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW MIDDELBURG. Het volledige verkeersbesluit ligt bij het bureau voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK MIDDEL- BURG ter inzage. Burgemeester en wethouders hebben besloten door het aan brengen van een doorgetrokken gele streep terzijde van de rij baan, het parkeren te verbieden voor het gedeelte van de oostelijke zijde van het Koorkerkhof, tussen de Reigerstraat en het eerste parkeervak met een parkeermeter. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 30 dagen na heden, als regel onder betaling van f 150,— aan rechten, beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW MIDDELBURG. Het volledige verkeersbesluit ligt bij het bureau voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK MIDDEL BURG ter inzage. riale wateren mijnenvrij te houden. Voor deze verantwoorde lijkheid beschikt de Mijnendienst over mijnenjagers en ander mate rieel. De mijnenjagers uit de "Alkmaar"klasse zijn uitgerust met sonar-apparatuur. Hiermee wordt de zeebodem afgezocht. Stuit men op iets wat een mijn zou kunnen zijn, dan wordt vanaf de jager een draadgeleid onderwater-voertuig gelanceerd. Dit vaartuig wordt met een mij- nenvernietigingslading naar de vermoedelijke mijn gestuurd en maakt daar t.v.-opnamen van het object. Deze opnamen worden in de commando-centrale aan boord van de mijnenjager geanalyseerd. Blijkt het inderdaad om een mijn te gaan, dan laat het onderwater vaartuig de mijnenvcrnietigingsla- ding naast de mijn vallen. Het vaartuig wordt teruggehaald naar de jager en vanaf het schip wordt de mijn tot ontploffing gebracht. De schepen uit de "Alkmaar" klasse werden door Nederland in samenwerking met Frankrijk en België ontwikkeld. De jagers heb ben een machinevermogen van 2280 pk en kunnen een maximum snelheid van 15 mijl per uur ont wikkelen. De bemannihg bestaat uit 40 koppen. Hr. Ms. Middelburg wordt op 18 en 19 augustus ook voor het pu bliek opengesteld. Op 18 augustus kan elke belangstellende van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur een bezoek aan liet schip brengen. Op 19 augustus kan men er van 14.00 tot 17.00 uur terecht. Het schip ligt afge meerd in de directe nabijheid van de Nieuwe Poortstraat. Gehaktballetjes in pindasaus, Chinese boontjes en rijstIU. Gegrilde kipfilet, gourgettes en rijst.... 9.75 Spaghetti Bolognaise9.50 Verse worst, bloemkool q en gekookte aardappelenOn/3 Runderlapje, sperzieboontjes q -- en gekookte aardappelen9./j Kalkoenschnitzel, komkommer/ »-f| tomatensalade en gebakken aardappelen..lfc.DU TOETJE VAN DE WEEK: BitterkoekjespuddingJ./tJ WOENSDAG 15 AUGUSTUS MOSSELAVOND onbeperkt mosselen eten voor reserveer tijdig. Pottenmarkt 6, 4331 LM Middelburg, 01180-39394 Geopend v.a. 11.00 uur. Per 1/8 zondags GESLOTEN!! Deze week kunt u het zich gemakkelijk maken, want wij hebben een kant en klaar vleesgerecht in de aanbieding. GEBRADEN IN CHAMPIGNONROOMSAUS 500 GRAM SNIJWORST, GEKOOKTE HAM EN PALINGWORST SAMEN 150 GRAM W A SPECIAL 100 GRAM Lange Noordstraat 55 MIDDELBURG N-l-V/v. Kerkplein 4 Nieuw- en St. Joosland telefoon 01182-3498 '\0' ss* Vraag vrijblijvend demonstratie en inlichtingen bij de erkende dealer. Oostperkweg 18 Middelburg 01180-13367 Bristol is de grootste Nederlandse superstore op het gebied van schoenen, vrijetijds- en sportkleding. Voor ons filiaal in Middelburg, zoeken wij kontakt met jonge mensen die het leuk vinden om een tweetal taken in één funktie te kombineren. FULL- OF PART-TIME Voor mensen van ca. 20 jaar met gevoel voor service en accuratesse hebben wij een drukke, afwisse lende baan in petto. Trek de stoute schoenen aan en meld je aan bij de filiaalleider op het volgende adres: Markt 45, Middelburg. Schrijven kan natuurlijk ook! Stuur je brief dan naar de heer M.J. Teunissen, postbus 173, 1160 AD Zwanenburg. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.480 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Middel burg, Arnemuiden, Aagtekerke, Domburg, Ga- pinge, Grijpskerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint-Joosland, Oostkapelle, Serooskerke, Sint Laurens, Veere, Vrouwenpolder. In combinatie met de Vlissinger, totale oplage 47.060, versprei ding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV, Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 161.750 Dorpsdijk 29 4354 AA Vrouwenpolder Tel. 01189-1489 kunt u terecht bij scharrelslagerij van Esbroek Oostkapelle. daar hebben wij dagelijks speciale aanbiedingen! Wi] zullen het u beknopt proberen te vertellen De scharrelslagerij is een slagerij die alleen scharrelvlees verkoopt en onder streng toezicht staat van het ISC (Interm commissie scharrelvarkensvlees controle), te herkennen aan de raamsticker van het ISC. Wat is scharrelvlees? Dat is het vlees van dieren die in een normale en goed verzorgde omgeving opgroeien. Deze dieren kunnen binnen en buiten vrij rondlopen. Ze worden gevoederd met absoluut hormonenvrij voer en groeien in rust op tot ze slachtrijp zijn. U zult merken als u het vlees braadt, dat het vlees minder zal krimpen dan het vlees uit de bio-industrie. U zult ook merken dat het vlees voller van smaak is. Stapt u dus gerust eens binnen bij uw scharrelslagerij in Oostkapelle, en als u het wenst kunnen wij u nog verder informeren, of een aantal folders uit de winkel meenemen. Uw slager Hans van Esbroek Aanbiedingen vindt u deze week op het bord buiten onze zaak

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 3