INFOLIJN 06-8335 Met de boot naar Sail?: NEEN Breekt Sail '90 alle records? Zeilprogramma vóór Sail '90 Druk Sail- Programma Sail '90 Amsterdam - Half augustus zal de hoofdstad weer eens de grootste havenstad ter wereld zijn. In zes dagen tijds zullen duizenden vaartuigen uit tientallen landen door het historische IJ haven-gebied varen. Een absoluut Europees record van meer dan vier miljoen bezoekers zal in die dagen vooral onder de indruk raken van de 16 wind jammers uit 11 verschillende landen. cultuur Buiten Sail '90 staat de stad bol van de op Sail '90 gerichte nevenactiviteiten. Uitgebreide info beschikbaar bij de VW-kantoren. Amsterdam - Sail '90 zal tussen 9 en 14 augustus meer dan vier miljoen gas ten ontvangen van buiten Amsterdam. Hoe minder van deze bezoekers met de eigen auto komen, des te minder raakt Amsterdam verstopt en destemeer men sen zullen meer van Sail '90 kunnen zien. De auto dus thuislaten. spanning Er zijn Drakeboot-races, sloeproei- wedstrijden, rekord-pogingen, tjotter- zeilwedstrijden. Een programma vol. Amsterdam Scheepvaart. Sail '90. Maritiem middelpunt van de wereld van 9 t/m 14 augustus. sportief Naast kijkplezier biedt Sail '90 ook sportieve elementen: Er is een wandelroute langs alle attracties. Amsterdam: bol van Sail. Hoe gaan we naar Sail Amsterdam? Op donderdagochtend, 9 augus tus, zullen de Tall Ships, zoals de windjammers ook wel genoemd worden, tijdens de "Parade of Sail" vanaf IJmuiden door het Noordzeekanaal met volle zeilen "opstomen" naar de IJhaven. Het is de vierde keer, dat dit vijf jaarlijkse evenement wordt gehouden. De feestelijke intocht zal een indrukwekkend schouwspel te zien geven, want de gigantische zeilschepen worden begeleid door duizenden andere zeil- en motorjachten. Het publiek zal in een paar uur een kilometers lange bonte stroom van schepen aan zich voorbij zien trekken, eindigend in de IJhaven, voorbij de plaats, waar nu nog achter het Centraal Station de laatste hand wordt gelegd aan het VOC-schip de "Amsterdam". Trots zal de replica (het origi nele schip ligt nog steeds op het strand van het Engelse Hastings) van het historische VOC-schip de "Parade of Sail" aanvoeren op z'n eerste en voorlopig laatste, dus unieke vaart, richting Scheepvaartmuseum. De feestelijke intocht zal de start zijn van een gigantisch spek takel dat Amsterdam zes dagen lang als maritiem centrum in de internationale belangstelling zal plaatsen. Elke dag tijdens Sail '90 zijn er van de vroege ochtend tot de late avond evenementen die gratis door het publiek bezocht kunnen worden. Dat kan varië ren van een muziekspektakel op het water, tot een Pieremacho- cheltocht door de Amsterdamse grachten en van Drakebootraces tot het dagelijkse afsluiting: een magistrale laser-/vuurwerkshow (rond half elf). Met de Drakebootraces, die voor het eerst op het Sail-pro- gramma staan is Nederland het vierde land in de wereld, dat een dergelijk spektakulair "roei- evenement" binnen haar gren zen krijgt. Tientallen teams van 22 "man", zullen in de speciaal in Londen gemaakte boten strijden om de eerste Drakeboot-titel van Nederland. Drakebootraces wer den al vóór onze jaartelling in Hongkong gehouden. Natuurlijk zijn er ook histori sche schepen van recenter tijden. Er zullen tijdens Sail '90 zo'n duizend botters, aken, skutsjes, schouwen, boeiers, stoomsle pers, klassieke scherpe jachten en wat niet meer, te bewonderen zijn. Al deze schepen zijn Neder lands bezit. De organisatie van Sail '90 ver wacht in die zes dagen voorlopig ruim 4,2 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Speciaal daarvoor zal vervoermaatschap pij Centraal Nederland optreden als coördinator van het openbaar vervoer naar Amsterdam. Het is dan de eerste keer, dat de nieuwe organisatie Evenementenver- voer Nederland naar buiten treedt. In dal evenementenver- voer wordt samengewerkt met de busondernemingen Arke-Rei- zen, OAD-Reizen, de Jong Intra Vakanties. Uit het hele land kunnen bezoekers met dagtochten van deze busondernemingen tot op het Sail-terrein komen. Een dag tocht naar Sail kunt u boeken bij alle ANVR-reisbureaus. En dat is een groot voordeel, want een groot deel van Amsterdam zal tijdens Sail '90 hermetisch voor het autoverkeer worden afgeslo ten. Publiek dat tóch met de auto komt, zal de Amsterdamse bin nenstad niet kunnen bereiken en onverrichter zake moeten om keren. Ver buiten Amsterdam worden automobilisten er al op attent gemaakt, dat er op speciale noodterreinen tegen betaling te parkeren valt. Zeebrugge/Lowestoft/Stavoren - Voordat dc grote zeilschepen vanaf de Noordzee IJmuiden zullen opzoeken, worden er twee zeilraces gehouden. Ongeveer 100 klassieke scherpe jachten en zeilende bedrijfsvaarluigen heb ben zich ingeschreven voor de 'North Sail Race' vanuit de meest oostelijk gelegen plaats van Engeland, Lowestoft. De grootste schepen varen een zeilwedstrijd vanuit Zeebrugge. Over het bin nenwater zal vanuit Friesland op het IJsselrnecr door ongeveer 150 traditionele schepen worden gestart voor de 'Palingrace' naar Amsterdam. Evenementenvervoer Neder land, waarin samenwerken: Cen traal Nederland, Arke Reizen, OAD en de Jong Intra Vakanties, heeft speciaal voor Sail '90 een busdagtocht in het leven geroe pen. Bezoekers uit alle delen van hel land, die zo'n dagtocht heb ben geboekt bij een van de ANVR-reisbureaus, krijgen hel grote voordeel van een aankomst midden op hel Sail-terrein. Het aankomstpunt is aan het eind van de dag ook weer het vertrek punt. De slreekvervoerbedrijven Centraal Nederland, NZH en VAD zetten tijdens Sail ongeveer zestig extra bussen in op lijnen, die naar het centrum van Amsterdam gaan. Bovendien worden vanuit Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en 't Gooi non-stop pendelbussen ingezet naar het Sailterrein. Een andere mogelijkheid om naar Sail '90 te komen is de trein. NS zal tijdens Sail extra materieel inzetten om de ver wachte stroom bezoekers zo Amsterdam - Met maritieme centrum Amsterdam mag dan wel een van de grootste havens ter wereld bezitten, maar met een toevloed van enkele duizen den deelnemende schepen is de capaciteit gewoon op. Tijdens Sail '90 zal het Amsterdamse havengebied voor alle plezier- Amsterdam - Sail '90 belooft het grootste publieksevenement in de Nederlandse geschiedenis te worden. Het zal Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder tot in alle uithoeken van de wereld naamsbekendheid geven. En dan vooral als "water land", want Sail '90 is een com pleet "waterfeest", waar in feite elke Nederlander mee te maken krijgt, actief of passief. In 1985 trok Sail '85 drie miljoen bezoe kers. Voor dit jaar worden bij Sail maar liefst 4,2 miljoen bezoekers verwacht. De topdag zal naar ver wachting de zaterdag zijn met meer dan 1 miljoen bezoekers in de hoofdstad. Al die mensen komen kijken naar het fantastische schouwspel van historische en bijzondere schepenElke dag is er van 's och tends vroeg tot 's avonds laat een compleet programma, voor "elck wat wils". Het Sail-terrein zal dit dicht mogelijk bij Sail te kunnen brengen. Het spoorboekje is tij dens deze dagen vrijwel geheel op z'n kop gezet want het gewone reizigersverkeer moet óók door^ vaart worden afgesloten gedu rende evenementen in het IJ. En die zijn er dagelijks. In het Sail-weekend zullen er absoluut géén passantenplaatsen beschikbaar zijn. Watersporters die toch per boot naar Sail willen komen, zullen dus alleen lussen de evenementen door langs kun- jaar groter zijn dan in 1985. Het omvat naast de bekende IJhaven óók Amsterdam Noord en het Nautisch Kwartier. Om het publiek te stimuleren, het hele terrein te bezoeken, is een wan delroute langs alle schepen en bezienswaardigheden. Mokum laat natuurlijk hel feest niet alléén maar in de haven plaats vinden. Zoals iedereen weet is de Amsterdammer zéér begaan met het wateren haar schepen en het is dan ook niet verwonderlijk, dat tal van manifestaties op recrea tief en cultureel gebied worden georganiseerd. Zo biedt het Tro penmuseum de tentoonstelling 'Sail in de Tropen', de werf 't Kromhout, waar historische schepen worden gerestaureerd, is open voor bezoekers, in het Paleis op de Dam herleven de tijden, waarin van Walbeek in 1634 Curacao op de Spanjaarden wist te heroveren door de exposi tie 'Willemstad - Curacao - Monumentenslad'. Het Amsterdams Historisch Museum duikt in het rijke koop mansverleden van de stad, met de expositie 'Amsterdam bekijkt 't'. Het Nederlands Scheepvaart gang vinden. De meeste binnen landse treinen zullen stoppen bij het Muiderpoort station vanwaar verder met een pendelbus gere den zal worden naar het Sail-ter rein. Intercity treinen rijden niet verder dan Utrecht, Amersfoort en Schiphol. Vanaf die stations zal een kwartierstreinpendel gereden worden. Speciaal voor deze gelegenheid moet hier voor een bijzonder kaartje gekocht worden, dat ook een plattegrond bevat van het Sail- terrein. In Amsterdam zelf zet het GVB zoveel mogelijk trams en bussen in, vooral daar waar veel bezoekers voor Sail verwacht worden. Op de metrolijnen wordt de maximale capaciteit ingezet. Bezoekers die toch met hun eigen vervoer naar Sail willen gaan wachten grote problemen. De binnenstad zal voor het grootste gedeelte volledig afge sloten worden voor het autover keer. Tevergeefs zullen automo bilisten naar parkeerplaatsen zoeken in de hoofdstad. Auto mobilisten wordt al ver buiten Amsterdam duidelijk gemaakt, dat ze vrijwel niet verder kunnen. Om de ergste nood te lenigen zijn langs de ringweg aan de bui tenkant van Amsterdam een paar terreinen ingericht voor betaald parkeren. De organisatie van Sail '90 meent dat het voor bezoekers van buiten Amsterdam zon dermeer het aantrekkelijkst is om met een dagtocht naar de hoofdstad te komen. Een alter natief is dan nog de trein. Meer informatie over dc bereikbaar heid van Sail is mogelijk via het speciale Sail-infonummer: 06-8335 (40 et. per minuut). Amsterdam - Om iedereen nü alvast een kijkje te gunnen in de keuken van de komende Sail- activiteiten geeft de Stichting Sail Amsterdam een pakket uit, dat bestaal uit een rijk geïllus treerd programmaboek, een handige overzichtskaart van het Sail-terrein en een prachtige Sail- nen varen. Zo zal er tijdens de "Parade of Sail", de feestelijke intocht van de internationale vloot, maar ook bij de uittocht, eenrichting-verkeer op het Noordzeekanaal gelden. De Rijkspolitie te water en de marine zullen scherp toezien op naleving van dc bijzondere regels, die tijdens Sail '90 voor het scheepvaartverkeer van kracht zullen zijn. Museum geeft (in vogelvlucht) een overzicht van de ontwikke ling van de pleziervaart in ons land. Het Bijbels Museum haakt op haar geheel eigen manier in op Sail Amsterdam, door de ten toonstelling 'Schippers naast God'; schepen in en met de Bij bel. Dit is slechts een kleine greep uit het totale programma. INGESCHREVEN TALL SHIPS (A-klasse) VOOR SAIL'90 Tall Schip (A-klasse): bestaat uit alle vierkantgetuigde schepen en alle langsgetuigde schepen met een lengte over alles van 48,8 meter of meer. ALEXANDER VON HUMBOLDT: Duitsland, driemastbark, 63 meter AMERIGO VESPUCCI: Italië, driemastvolschip, 101 meter BELEM: Frankrijk, driemast bark, 52 meter CAPITAN MIRANDA: Uruguay, driemastschoener, 60 meter CHRISTIAN RADICH: Noorwegen, driemastvol schip, 61,5 meter EENDRACHT: Nederland, driemastschoener, 59 meter GROSSHERZOGIN ELISA BETH: Duitsland, driemast schoener, 63,7 meter KALIAKRA: Bulgarije, barkentijn,49 meter KRUZENSHTERN: Sovjet-Unie, viermastbark, 104,5 meter LIBERTAD: Argentinië, drie mastvolschip, 100,8 meter LORD NELSON: Groot Brittannië, driemastbark, 54 meter ORP ISKRA: Polen, barken- tijn, 49 meter SAGRES II: Portugal, drie mastbark, 89 meter SEDOV: Sovjet-Unie, vier mastbark, 117,5 meter TOVARISCH: Sovjet-Unie, driemastbark, 81 meter En natuurlijk VOC-schip de AMSTERDAM: Nederland, driemastvolschip, 48 meter poster. Ook is het pakket toege rust met een Sail-button en een stickervel met het logo van Sail '90, terwijl ook een handige zon- neklep niet ontbreekt. Het pak ket kost fl. 10.- en is verkrijgbaar op alle postkantoren in ons land en op de CN-busstations. Donderdag 9 augustus 06.00 - 09.00 Schuiten Tall Ships in de sluizen van IJmuiden 09.00 - 12.00 Sloepen roeien voorde Parade of Sail uil over hel Noordzee kanaal 09.00 - 12.00 Parade of Sail, aange voerd door de "Amsterdam" over hel Noordzeekanaal 10.00 - 14.00 Welkomslceremonie voor Tall Ships vanaf hel U-plein (Amsterdam Noord) 11.00 - 14.00 VOC-schip de "Amster dam" brengt saluut aan Tall Ships op het IJ 13.00 - 16.00 Afmeren van deelne mers aan de Parade of Sail in de IJ-haven 17.00 - 18.00 Openingsceremonie SAIL '90 Laser-A'uurwerkshow boven het IJ Vrijdag 10 augustus 09.00 -16.30 Retourtje Ouderkerk aan dc Amstel 10.30 -11.30 Tjolterwecfsfrijden in het Oosterdok 11.00 - 15.00 IJsselmeerrace 11.00 Lunchconcert Johan Willem Friso Kapel in de IJ-haven 11.30 Sloeproeien (sprint) op het IJ 12.00-22.00 Muziek- en theater spektakel op het I J-plein Amsterdam Noord) 14.00-15.30 Drakebootrace (oefe nen) in het Oosterdok 15.00 -17.00 Record sleeppoging door een sloomsleepbooi en 14 bedrijfsvaartuigen op het IJ 17.00 - 20.00 Pieremachocheltocht door de grachten 20.00 - 21.30 Speeljachtenshow inde IJ-haven 20.00 Mokumeravond verdeeld over heel het Sail-terrein 22.30 Laser-/vuurwerkshow boven het IJ Zaterdag II augustus 09.00 Vertrek aquacorso vanaf Nieuwe Meersluizen 09.00 - 16.30 Grachtentocht 11.00 - 13.00 Drakebootraces in het Oosterdok 12.00 MiniSAIL in het Oosterdok 12.00 - 22.00 Muziek- en theater- spektakel op het IJ-plein Amsterdam Noord) 13.Ou - 13.45 Optimisienshow "Tor malie 100" op hei IJ 13.00 - 14.00 Vlootschou.w Scouting Nederland op het IJ en in de IJ-haven 14.00 - 15.00 Optimisten brengen groet aan Tall Ships in de IJ-haven 14.00 - 15.00 Sleepbotencirkel op het IJ 15.00 - 16.00 Ringsteken met klas sieke motorjachten in hel Oosterdok 16.00- 17.00 Tjotterwedslrijden op het IJ 16.00 -17.30 Aquacorso in de IJ-haven 19.00 - 21.00 Grachtentocht voor slocproeiers 22.00 - 23.30 Défilé van verlichte schepen en aquacorso op het IJ 22.30 Laser-/vuurwerkshow opliet IJ Zondag 12 augustus 10.00 Behendigheidswedslrijd voor sloeproeiers op het IJ 10.30 -11.30 Oecumenische dienst in deWeslerkerk 11.00 - 12.30 Sail in concert in hel Scheepvaartmuseum 11.00 - 13.00 Tocht voor ca. 200 wor ries en roeiboten door de IJ-haven naar hei Oosterdok 11.00 - 13.30 MiniSAIL in het Oos terdok 11.00 - 13.30 Drakebootraces in hel Oosterdok 12.00 - 22.00 Muziek- en theater- spektakel op hel IJ-plein 14.00 - 15.30 Vlootschouw met groet aan "admiraal" van traditionele vaar tuigen op hel IJ 22.30 Laser/-vuurwerkshow boven het IJ Maandag 13 augustus 10,00 - 12.00 Parade of Sail uitgaand voor IJ- en C-klasse over het Noord zeekanaal 10.30 -11.30 Concert Koninklijke Landmacht-band in het Oosterdok 12.00 Aankomst Parade of Sail bij IJmuiden 14.00 Watershow 14.00 - 14.30 Concert Koninklijke Landmacht-band in de IJ-haven 15.30 -16.00 Concert Koninklijke Landmacht-band in Amsterdam Noord Officiële afsluiting van SAIL '90 Amsterdam 22.30 Laser-A'uurwerkshow boven het IJ Dinsdag 14 augustus 09.00 -11.00 Koninklijke Land macht-band brengt groet aan schepen vanaf het IJ-plein (Amsterdam- Noord) 10.00 - 12.00 Parade of Sail uitgaand voor A-klasse over het Noordzcc- kanaal 12.00 Parade of Sail bij IJmuiden

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5