Duizelingwekkend prijzenpakket Camera Award voor de mooiste foto én videofilm Tips voor top(video)prestaties Tips voor top(foto)prestaties Wilt u meer weten over fotografie en video? Woensdag 25 juli 1990 M Categorie Foto: Hoofdprijs: Nikon I-'80l spicgclrcflex- eamera met 35-70 AI- objectief. elek tronen flitser en combitas t.w.v. 3.200,- Ie prijs: Kodak foto- waardebon t.w.v. 2.500,-. 2e prijs: Pentax SI XN spiegelreflexcamera met 28-80 objectief t.w.v. 1.399,-. 3e prijs: Canon Hos 700 kit t.w.v. 1.200,-. 4e prijs: lujifilm foto- waardebon van 1.000,-. 5e prijs: Mi nolta foto-waardebon van I .(XX),-. 6e prijs: Pentas Zoom 105 Super com pact camera t.w.v. 799.-. 7e prijs: Agfa-Gevaert foto-waardebon van ƒ750,-, 8c prijs: Minos GT-H com pact camera t.w.v. 675. 9e prijs: Pa nasonic C-2000 compaetcamera t.w.v. 630,-. 10e prijs: Polaroid Image Pro direkt-klaar camera t.w.v629,-. 1 le prijs: Praktica BX20 spiegelreflexca- mera met 50 mm objectief en paraattas t.w.v. ƒ550,-. 12e prijs: Fodor Foto foto-waardebon van 500,-. 13e prijs: Henzo Foto-albums foto-waardebon van 500,-. 14e prijs: Holst foto waardebon van 500.-. 15e prijs: llford foto-waardebon van 500,-. 16e prijs: Olympus foto-waardebon van 500,-. 17e prijs: Ricoh foto waardebon van 500,-. 18e prijs: Ya- sliiea fotocamera t.w.v. circa 5(X).-. 19e prijs: Sigma objectief 70-21 mm LJC' (valling naar keuze) t.w.v. 425.-. 20e prijs: Rellecla Diamator 1500AI M diaprojector t.w.v. 399,-. 21 e t /m 23e prijs: Konica compaetcamera A4 t.w.v399,-. Categorie ideo: Hoofdprijs: Philips Match-i ine klcu- ren-tv t.w.v. 3.295,-. Ie prijs: JVC Super VHS Hifi Stereo Montage Videorecorder HR-S5(XX) t.w.v. 2.699,-. 2e prijs: Panasonic v ideoca mera NV-MC20 t.w.v. 2.420,-. 3e prijs: Bkiupunkl v ideocamera CR 4600 t.w.v 2.4XX).-. 4e prijs: Sharp video camera VI.C 670S t.w.v. 2.3(X),-. 5e prijs: Som RM-Ii automatische montage-unit t.w.v. 1.780,-. 6c prijs: Polaroid videobanden t.w.v. 375,-. 7e prijs: Hahncl NC Zoomlight v ideo lamp l.w .v325,-. 8e prijs: King Best KVB 8001 videostatief t.w.v. 295,-. 9e prijs: Bilora videostatief model 6134 t.w.v. f 289,-. Wordt uw cameraplezier bekroond? l heelt tot 29 september 1990 de tijd om le laten zien wat u op foto en video(-film) gebied presteert. Want lol die lijd kunt u meedingen naar de jaarprijzen voor de beste amateurprestaties: de Camera Awards 1990. Misschien wint u de Camera Award trofeeën een prijs ter waarde van 3.2(H) gulden, of een van de tientallen andere prijzen. Bureau Voorlichting Foto l ilm Video orga niseert de Camera Award in samenwerking mei de beeldhobbv bladen Focus. Foto, Foto A Doka, de Amateurfilmer, Audio Video foiaal en Video L it en fhuis, de I otöbond BNA1 en de Nederlandse Organisatie Van Audiov isuele amateurs (NOVA). De Camera'Award wordt mogelijk gemaakt door de leveranciers en fotozaken aangeslo ten bij Bureau Voorlichting Foto Film Video en de eerdergenoemde beeld hobby bladen. Prijzen met een totale waarde van 36.(XX) gulden, zijn beschikbaar gesteld door: Agla- Gevaert, Blaupunkt, Canon, Folec, Fodor Foto, l ujifilm. Henzo Foto-albums, Holst, llford, Jenoptik, JVC. Kodak, Konica, Mi nolta. Inca, Olympus, Panasonic, Pentax, Philips, Piasmans' Verkoopmij., Polaroid, Ricoh, Sharp, Sony en Transodin. Dechiameformulicren hi j de fotozaak Wilt u deelnemen, dan kunt u maximaal drie foto's of één video/film inzenden naar Post bus 20130, 7303 I IC Apeldoorn. Deelname- formulieren voor de Camera Award zijn gra tis verkrijgbaar bij de foto- en videovakzaak, herkenbaar aan het'hiernaast afgebeelde lo go. Bovendien zijn de spelregels van deze wedstrijd gepubliceerd in de mei en/of juni nummers van de hierboven genoemde beeld- höbbybladen. Beweging vóór de camera Een video-opname die trilvrij is ge maakt 'oogt' veel professioneler dan een schommelend beeld. Filmt u uit de hand, gebruik dan bij voorkeur de wide-stand van het objectief. En maakt u video-opnamen in de tele-stand, dan zorgt een statief voor een rustig beeld. Op een videostatief kan een camera zowel horizontale als verticale bewegin gen maken. Uit het enorme aanbod videostatiéyen dat men u bij de video vakzaak kan laten zien noemen we enkele voorbeelden: het kleine, maar zeer handige tafelstatief, het auto- ruitsialief waarmee u rijdend opnamen kunt maken, het schouderstatief, het éénbeenstatief en het 'gewone' drie pootstatief. Cameralens kan voor kijkspel zorgen De meeste videocamera's hebben een prachtige zoomlens, waarmee u iets groter of kleiner in beeld kunt brengen. Door op de W-knop te drukken, gaat de cameralens in de wide-stand, en komt het video-onderwerp kleiner in beeld; drukt u op de T-knop, dan komt uw video-onderwerp door de tele-stand groter in beeld. Of zoals dal in video- taal heet: uitzoomen en inzoomen. Wissel zoomopnamen ook eens af met video-opnamen, waarbij u de lens al op de juiste afstand heeft ingesteld voordat u de opnameknop indrukt. Die ver schillende manieren van filmen maken van uw videofilm een boeiend kijkspel. Juiste film voor het beste resultaat film is verkrijgbaar in verschillende ISO waarden. Met die ISO-waarde wordt de lichtgevoeligheid van de film aangeduid. Als regel kunt u aanhouden dat hoe sneller uw onderwerp beweegt en/of hoe donkerder de omgeving is waarin u fotografeert, des te lichtge voeliger de film moet zijn die u kiest. Fotografeert u overdag onder normale weersomstandigheden, dan is een I(X) of 2(X) ISO film geschikt. En voor het haarscherp vastleggen van een wielren ner of andere sportman, leent een 4<X) ISO film zich uitstekend. Wilt u een grofkorrelige foto maken, zoals bij voorbeeld van dansende benen, of tij denseen popconcert fotograferen, dan is een 1 (XX) ISO of zelfs 1600 ISO aan te bevelen. /org dal uw foto's opvallen Groot valt sneller op dan klein en bo vendien komen foto-onderwerpen op een uitvergroting vaak beter tot hun recht. Overweeg daarom van uw inzen ding voor de Camera Award een uit vergroting te laten maken. Het njaxima- le formaat foto's die voor de Camera Award mogen worden ingezonden is 24 x 30 cm. Ook van dia's - die in verband met mogelijke beschadiging tijdens de verzending niet mogen worden ingezon den - kunt u goede foto-afdrukken en uitvergrotingen laten maken. Onderwerpkeuze vrij IX- grofkorrelige kleurenfoto van hel dansende been bezorgde Gcrrit Broerc in 1989 de tweede prijs. En met een bijna surrealistische zwart/wit foto won Harm Jtui Stiepcl de Camera Award. IX twintig bekroonde foto's zorgden voor een keur van stijlen en onderwer pen. Geen wonder, want de onderwerp keuze voor uw Camera Award inzen ding is vrij. U kunt dus met ieder foto- en videofilmonderwerp meedoen. Voorwaarde is wel dat de foto of video film in 1990 vervaardigd is en nog niet eerder met een prijs bekroond werd. Wie voor deelname aan de Camera Award zijn of haar prestaties op foto grafie- of vidëofilmgebied nog wil ver beteren, 'beleeft veel plezier aan de minicursussen Fotograferen en Video/ filmen. Beide boekjes tellen 40 pagi na's. Minicursus Fotograferen Vlet deze minicursus leert u fotografe ren als de beste, ook als u nog niets van dit onderwerp afweet. Op een luchtige manier wordt u ingewijd in de boeiende wereld van de fotografie. Naast enige algemene informatie en achtergronden, bevat de minicursus veel praktische tips voor de meest gefotografeerde onder werpen (waaronder: vakantie, kinde ren, volwassenen, dieren, sport en na tuur). Foto's en tekeningen illustreren de minicursus. Minicursus Video/Filmen Videofijmen is een hele leuke vrijetijds besteding waai' u nog meer plezier aan beleeft als u de minicursus Video/filmen heeft gelezen. Een praktische handlei ding, waarin de mogelijkheden van alle systemen worden behandeld. En ook hier geldt: geen saaie theorie maar direct op de praktijk gerichte tips waarmee uw video-resultaten zichtbaar verbeteren. /.o krijgt u de boekjes in huis U kunt één of meer minicursussen bestellen door 5,95 per minicursus over te maken op postgirorekening 338 van Bureau Voorlichting Foto Film Video te Apeldoorn, onder vermelding van de titel(s) en aantal(len) van de door u gewenste minicursus(sen). Na ont vangst van uw betaling, wordt uw bestelling per omgaande opgestuurd.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5