UIT HET ZAKENHART Minder zaad, maar van betere kwaliteit Muziekfestival bij Happy Buccaneer M ilieu-brochure DOE HET ZELF 'N OPRUIMING ALS TEVOREN!!!! BANKJES SUPERKOOPJES MATRASSEN VITRAGES PEKBEDOVEffln Woninginrichting 12 VOETS ZEILBOOT MET ZEIL EN TUIG DIT IS EEN KLEINE GREEP UIT ONZE OPRUIMING Strandexpres contra auto Bijscholing voor ondernemers M sdzomernacht- concours met veel standwerkers BANKSTEL 3+2 ZITS f 2.398,-NU f 1-695,-. 2 ZITS BANK 100% mohair f 2.280,-NU f 1.775,- VITRAGE 300 h. f 35,-NU f 10,- SIERKUSSENS v.af 10,- DEKBEDOVERTREKKEN 1 pers. v.a...f 32,- EETHOEK compleet f 2.660,-NU f 1.875,- LEDIKANT 90/200, zwart en wit, incl. lattenbodemNU f 279,- SLAAPBANKJE stof, grijs, f 895,- NU f 495,- DEKBEDDEN 1 persoons v.af 67,- TAFELKLEDEN 140/170 v.a59,- SMYRNA TAFELKLEDEN—10% 2 ZITSBANK bloem f 1.070,-NU f 850,- Partij uitlopende MATRASSEN Polyether 120/190, 140/190, 140/200.. 30-50% KORTING VLISSINGEN BELLAMYPARK 46-48 TEL. 01184-12988 KWALITEIT MOSSELEN OPPERBEST Het gaat goed met de mossel, schoon aan de haak bedraagt het vleesgewicht dit seizoen bijna 6 gram. Dit in tegenstelling tot an dere jaren, het gewicht was toen krap vijf gram. Dankzij de hoge kwaliteit en de grote vraag kun nen er ook hogere prijzen worden gevraagd. De grote aanvoer in de eerste weken van het mosselsei zoen van 13,6 miljoen kg is een absoluut record te noemen. Of deze tendens blijvend is? De provincie wil in samenwer king met het streekvervoer ZWN de zomerse drukte de baas blij ven. Brabanders kunnen daarom op gezette tijden de trein pakken, die in Middelburg aansluit op bussen en in Vlissingen op de veerdienst naar Breskens. Voorlopig zal deze extra trein al leen richting Zeeland rijden. Terug zijn de zonaanbidders aangewe zen op het reguliere openbare vervoer. Na dit eerste jaar experi menteren bekijkt het openbaar vervoer samen met de provincie of het noodzakelijk is om retour- ritten in te lassen. Overigens rijdt de trein alleen als het strandweer is. Dit experiment past in het stre ven van de provincie om het au toverkeer terug te dringen. In dat kader rijden er ook extra 'strand- bussen' tussen Domburg en Oostkapelle, op de Brouwersdam en in Cadzand. - .Tv De toekomst voor de mossel kwekers ziet er niet rooskleurig uit, wordt hier en daar ge fluisterd. Het streven naar het verruilen van de dieper gelegen mosselpercelen in het Wadden gebied die een stabielere oogst garanderen is nog steeds niet rond. En de 'slechte' zaadvangst zou er wel eens toe kunnen lei den dat volgend jaar mosselen een culinaire zeldzaamheid wor den. Directeur L. Lucas van het Mos selkantoor ziet het niet zo som ber in. „De kwaliteit is zeer hoog dit jaar en ik heb de goede hoop dat de zaadvangst in de maan den september en oktober niet tegen zal vallen. We hebben met een natuurprodukt te maken en zijn afhankelijk van moeder na tuur". Hij voegt er nog aan toe dat er wellicht minder mossel zaad zal worden opgevist, maar dat daartegenover de kwaliteit zeer goed zal zijn. Immers: Als er minder mosselen op de percelen voedsel gebruiken, is er meer voedsel voorradig voor elke mos sel apart en gedijen de schelpdie ren beter. Het onderzoek door CIVO/TNO naar de relatie tussen cholesterol en mosselen viel positief uit. De veronderstelling dat het schelp diertje veel meer cholesterol be vatte dan nu bekend is, is te wijten aan verouderde analyse methodes. „Het regelmatig con sumeren van mosselen levert een goede bijdrage aan een gezond levensmiddelenpakket", verze kert dr. W. van Dokkum van TNO. Mosselen bevatten ook andere belangrijke voedingsstoffen zoals seleen, koper en ijzer. Yerseke, het mosselcentrum van Europa, wordt 17 en 18 augustus weer een bruisende oever aan de Oosterschelde. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd onder andere is er braderie langs de havens én in het dorp, ringrijden, mini play back show, het gratis mosselen eten, versierde mosselkotters waarop meegevaren kan worden, een helicopterreddingsde- monstratie en een enorm vuur werk zal het geheel afsluiten. De Mi les Browning Band. Mosselen eten op de Mosseldagen in Yerseke. In het kader van het Straatfesti val is er in de Happy Buccaneer aan de Vlissingse Aagje De kenstraat vanaf donderdag 26 ju li elf avonden achter elkaar een ander optreden. De optredens variëren van rock tot flamengo en van funk tot jazz en country. De aanvang is steeds om 22 uur. Het festival begint donderdag met optredéns van Edi Landis en Hans van Katwijk. Edi Landis is een allround zangeres die zowel Engels- als Nederlandstalige lied jes zingt. Hans van Katwijk is in het gelukkige bezit van een Cliff Richard-achtige stem. Vrijdag staat er een optreden van de Middelburgse zanger/gitarist Rick Dean. Zijn repertoire bestaat uit calypso, soul, blues en rock uit de jaren vijftig en zestig. Zaterdag 28 juli is Mike Lancell aan de beurt. Deze zanger, die onder meer covers van Frank Si natra zingt, zit al twintig jaar in 'het vak' en verzorgde het voor programma van onder andere Lee Towers, Antia Meijer en Donna Lynton. Zondag treedt Vlissings enige echte Miles Browning Band op. De funkrock van deze vijf mansformatie slaat duidelijk aan. Dat blijkt wel uit het succes van hun eerste single bij de Neder landse en Belgische radio stations. Rustige softswing vanaf de jaren dertig tot nu komt maandag 30 juli van Swinchroon en gezellige countryrock dinsdag 31 juli van Twilight. Het festival wordt woensdag 1 augustus afgesloten door de Rotterdamse zangeres Rita Young. Zij brengt niet alleen easy listeningmuziek, maar heeft ook een voorkeur voor onver valste smartlappen. De Olau Line (veerdienst Vlissingen-Sheerness) vaart in elk geval toeterend voorbij. Ais extra attractie. Centraal staan echter de vele standwerkers die meedoen aan het Midzomer- nachtconcours op de Vlissingse boulevard die vrijdag 3 augustus klokslag 21 uur begint en door gaat tot de kleine uurtjes. Enkele tientallen standwerkers hebben ingeschreven voor het concours, ledereen wil winnen, want wie hier wint stelt wat voor; het Midzomernachtcon- cours staat immers in hoog aan zien en telt mee voor de landelijke titel. Naast de kramen met de snelle babbelaars - want zo kunnen de standwerkers toch worden omschreven - staan de zogenaamde 'stille kramen' waar marktkooplieden 'gewoon' hun waar aan de man/vrouw bren gen. Ook is er voor het bekende natje en droogje ruimte gemaakt. De omgeving is versierd met lam pen en vanen. Er zijn die nacht drie prijzen te verdienen die een deskundige ju ry toekent aan de man of vrouw die op de meest originele manier de waren aanbiedt. De hoofdprijs is een wisselbeker die de ge meente Vlissingen beschikbaar heeft gesteld. Om het bedrijfsleven te stimuleren milieu-maatregelen te nemen hebben de Zeeuwse Kamers van Koophandel de brochure 'Uw bedrijf ons milieu' verspreid onder zo'n 6500 midden- en kleinbe drijven in Zeeland. Het boekwerkje geeft een overzicht van de be- lanrijkste milieuwetten en regelingen en er wordt informatie verstrekt over subsidiemogelijkheden bij de aangewezen instan ties. Aan de hand van praktische tips wordt de ondernemer attent gemaakt dat door middel van een efficiënte bedrijfsvoering zij veel kunnen doen om de kwaliteit van het milieu te verbeteren. De uit gave van de brochure werd mogelijk gemaakt door subsidie van het provinciaal bestuur van Zeeland en door medewerking van de regionale milieu-inspectie. Deze sierlijke zeilboot van 3,66 meter lang en 1,5 meter breed is ge makkelijk hanteerbaar. Hij is snel en u hoeft geen expert te zijn om deze boot te bouwen. De tekening met komplete bouwbeschrijving, toont u mallen op ware grootte voor voorsteven, hek en spanten. Voor het afrekenen en zagen van alle onderdelen zijn er tekeningen op schaal. Komplete instrukties voor het maken van het zeil en een Marconi- of een spriettuig zijn bijgesloten. De tekening kunt u bestel len door f 25, over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karwei- post, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 636 F/VI. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u de tekening per omgaande toegestuurd. Voor de zesde keer wordt de avondopleiding Management voor het midden- en kleinbedrijf gehouden. De opleiding begint in september. De cursus is bestemd voor lei dinggevende of die dat in de toe komst van plan zijn. Als vanouds worden de lessen gegeven in het Delta-College. Eén avond per week wordt de cursist een prak tijkgericht programma geboden, dat bestaat uit planning, organi satie, leidinggeven, motivatie van medewerkers, personeelsbeleid en communicatie. In de opleiding staan vooral de aspekten van de dagelijkse praktijk centraal. Een vooropleiding is niet vereist. Voor informatie: 01180-11890. CLUBS ■deze week:h gordijnstoffen bedden DEKENS moltons erken RENAISSANCE

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 4