In augustus internationale surfweek voor gehandicapten Middelburg voetbalt tegen Ajax 5.95 Vlissingen onder de luifel TÏÏÏÏTTÏÏ7Ï GROTE KANVAS RUGZAK Vlissingen wil goede indruk maken tijdens eigen toernooi MOTORRIJLES? intra tuin Deze week: JUBILEUM AANBIEDING De enige echte schoolrugzak UITVERGROTINGS-SERVICE HAPPY BUCCANEER COMBI BACK Met Den Boer Verkeersleermiddelen bent u beter af! De spelers van VC Vlissingen willen zich tijdens het eigen toernooi van hun beste zijde laten zien. Tegen gerenommeerde tegenstanders als FC Utrecht, For- tuna Sittard en Volendam zullen ze tonen echte profs te zijn, die in de competitie aantrekkelijk voet bal kunnen spelen. Dat voorzegt Philip Krant, sinds 1 april manager van de betaalde afdeling van de rood-witten. Het toernooi wordt zaterdag en zondag (28 en 29 juli) gespeeld in Vlissingen. „Onze suppor ters kunnen dan het elftal aan het werk zien zoals het straks in de competitie gesteld", zegt Krant. ongeveer wordt op- LIVE OPTREDENS van: Landis v. Katwijk Rick Dean Mike Lancell Miles Browning Swingchroon Twilight Rita Young aanvang 22.00 u. A. Dekenstraat 5 Vlissinqen Tel. 01184-12347 PZC WEEKBLADEN Topvorm 80 SURFLERAREN KOMEN NAAR ZEELAND VOOR CAMERAS IN COUVEUSEKAMER DE HEIDE BLOEIT! 1 afdrukken. Uw officiële BMW-dealer voor geheel Midden-Zeeland BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG Adviesprijs 37. JUBILEUMPRIJS VC VLISSINGEN-TOERNOOI MET FC UTRECHT, VOLENDAM EN FORTUNA SITTARD motorrijles praktijkboek rijbewijs a Er ligt een kostelijk prakli|kboekje voor u klaar dat uw lessen slap voor stap ondersteunt Vraag er uw rijschool om! BINNEN 5 MINUTEN 130 mm _~j 'N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! 91e JAARGANG NUMMER 30 VERSCHOORE 25 JULI 1990 Ruud Hesp, Fortuna Sittard. doelman van asSEgOÏBHEEÊE: 26 juli t/m Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De selectie van VC Vlissingen - 29 in totaal - is al aan de training begonnen. „Het gaat er steviger aan toe dan voorheen", stelt Krant vast. Voorheen was hij elftal begeleider. „Het verschil is duidelijk te zien. Maar het is wel ontspannen. Het is trou wens leuk om te zien hoe die ouwe Jan Poortvliet de jonge ren er nog uitloopt. Daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen". Krant denkt dat de tegenstanders tijdens het toernooi tot de ver beelding spreken. „Het zijn ploe gen die voor spektakel kunnen zorgen. En zo vlak tegen de com petitie aan, zijn ze al in topvorm. De opdracht zal zijn er uit halen wat er in zit". Ook voor Vlissin gen zelf is het meer dan oefenen. Van het resultaat - en niet alleen in cijfers, maar vooral in kwaliteit - zal afhangen of het publiek massaal komt kijken naar de kersverse semiprof tijdens het Philip Krant: „Aanpak strenger, sfeer ontspannen". eerste seizoen in de eeiste divi sie. Er wordt veel verwacht van For tuna Sittard. Die ploeg won vorig jaar het VC Vlissingen toernooi. Doelman Ruud Hesp, omringd door een groot aantal mannen met naam in de voetballerij, wil in elk geval de Vlissingse beker weer winnen. Maar ook FC Utrecht aast op de hoogste trede. De ploeg - met Marcel Liesdek ex Zaterdag 25 augustus begint de internationale surfweek voor gehandicapten. Voor de organisatie tekenen de Zeeuwse sportrraad. Het Zilveren Schor en Stichting Spel en Sport. De surfweek wordt gehouden op het Veerse Meer. De school van meervoudig wereldkampioen Beb Thijs op De Schotsman in Kamperland (in de normale bezet ting al de tweede surfschool van Nederland) wordt dan uitgebreid met zo'n 80 surfleraren. „Dat is on- Ook met maar één been kon er bij de school van Beb Thijs gesurfd worden. Jacques laat op het droge even zien hoe dat gaat. geveer de helft van het nationale lerarenbestand", weet Jan Versteeg, surfleraar in Kamperland. „En die komen allemaal vrijwillig. Het is de bedoe ling dat wij dan gehandicapten uit bijna heel Euro pa leren surfen. Met één leraar per leerling. Er komen veel visueel gehandicapten, dus dat is echt wel nodig", oordeelt de kenner. Bij de surfschool van Beb Thijs in Kamperland ver ruilden onlangs zo'n 15 lichamelijk gehandicapten de rolstoel of krukken voor een surfplank. Volgens Jan Versteeg is dat niet zo onmogelijk als het lijkt. „De meeste invaliden met een redelijke hand- en armfunctie kunnen leren surfen op een normale plank. Er is zelfs iemand met maar één been in de groep. Daarvoor hebben we een dwarsplankje op het surfboard gemaakt. Dan kan hij zitten en de giek laag vasthouden. Hij ging het snelst van alle maal". Michèle uit Leuven (ze is te verlegen om haar ach ternaam te zeggen) loopt met krukken, ,,'t Bevalt enorm", zegt ze in sappig Belgisch. „Dit is de derde keer dat ik een watersportkamp doe". En hoe gaat dat nou, zo'n surfles? „Nou gewoon. Eerst wat theorie en dan mogen we een voor een echt het water op". Klinkt niet echt verschillend van lessen voor niet-gehandicapten. „Er wordt wel op gelet dat niet de hele groep uit gehandicapten bestaat. De validen kunnen dan een helpende hand toeste ken", legt Versteeg uit. Hoewel de meeste kracht bij surfen op de armen komt, en iedereen uit de groep alleen gehandicapt aan de benen is, vinden ze het niet simpel, ,,'t Wie belt zo hè", legt Jan, een andere deelnemer, uit. „Nou heb ik op de grond ook wel een probleempje met mijn evenwicht, maar al dat water. Morgen mogen we een zeil erop, dat gaat misschien beter". Hij heeft we.l meer probleempjes. „Met de zon, dat gaat zo hard. Als ik mijn kleren uitdoe, is het nog net of ik een wit shirt aanheb". Daar kunnen de meeste validen ook wel over meepraten. zondag om 16 uur de wei in moet. „We zijn volledig gemoti veerd". Voor het toernooi heeft de toer- nooicommissie zich verzekerd van een aantal sponsors. De Verenigde Spaarbank is de hoofdsponsor. Fortuna - wil in de competitie ho gerop en zal zaterdag het gas vol open draaien. Utrecht en Fortuna openen trouwens het toernooi zaterdag om 17 uur. Daarna speelt Vlissingen tegen Volen dam. Zondag spelen de winnaars en verliezers van de zaterdag ontmoetingen tegen elkaar. Om 14 uur de verliezers en om 16 uur de winnaars. Philip Krant rekent al een beetje er op dat zijn ploeg mmp, Ér van Herman Utrecht. Verrips De selectie van Ajax, vrijdagavond belangeloos in Middelburg. Middelburg beleeft vrijdagavond (27 juli) een sportief avondje als Ajax op bezoekt komt bij de voetbalclub Middelburg. Gratis en voor niks komen de landskampioenen naar de Zeeuwse hoofdstad om er een goed doel te dienen: videocamera's voor de couveusekamer in het Streekziekenhuis Walcheren. De Ajax-selectie is compleet, want een dag later reist de elite- ploeg naar een trainingskamp in België als voorbereiding op de competitie. De wedstrijd begint om half zeven. 3 Struikheideplanten (Calluna)in diverse kleuren. koudekerke Galgeweg 5, 01185-1623. Middelburg maakt zich op om er een sportieve avond van te ma ken. Niet dat de amateurtweede klasser de pretentie heeft te kunnen winnen. De spelers wil len laten zien dat er hard gewerkt wordt aan de doelstelling: binnen zeer korte tijd hoofdklasse in. Met de nieuwkomers Geert Bouwman, Ruud Corré, Marco ET5frtwR<ëlën Onlangs vierde de St. Jacobspassage het éénjarige bestaan van de overkapping. GOES: MA DE RUYTERLAAN 8-16.4461 GE GOES TEL: 01100-28545 VLISSINGEN INDUSTRIEWEG 27-29.4382 NA VLISSINGEN TEL: 01184-14400 Vlissingen wordt drooggelegd. Daar hoeft niks achter gezocht te worden; het heeft niks met alco hol te maken. Het gaat om het kernwinkelgebied van Vlissingen. Dat wordt zo ingericht dat daar in elk geval geen paraplu meer no dig is. Vorig jaar werd al een begin ge maakt met de St. Jacobsstraat en een deel van de kleine Markt en de Oude Markt is al groot- deels beluifeld. Het plan om nu ook de Lange Zelke te overkap pen is volop in voorbereiding. Overigens worden ook de nieuwe winkels aan de noordzijde van de Walstraat drooggelegd en de winkeliers in het deel Walstraat tussen de Scherminkelstraat en de Kolveniersstraat hebben met de gemeente al overleg gevoerd over een luifel aan de panden. Het architectenbureau Wisse, Tuinhof, Slemmer heeft daarvoor plannen gemaakt. De winkeliers in dat deel van de Walstraat moe ten zich over die plannen uitspre ken voor 6 augustus. De luifel daar wordt 86 meter en kost bij na vier ton. van Oeveren en André Lourens kan de ploeg van trainer Paul Ta- lussa in elk geval aantonen meer in huis te hebben dan een door snee tweedeklasser. Verder is be kend dat Paul Schipper, Johan Ie Conté en Roy Hendriksen sterke troeven zijn in dit soort weddstrij- den. De herinnering aan de af gang die Vlissingen vorig jaar beleefde in Middelburg staat nog bij iedere Middelburg-supporter vers in het geheugen. Het drietal vervulde toen een hoofdrol. De Vlissingse Lions namen het initiatief voor dit charitatieve voetbaltreffen. De organisatie werd echter overgedragen aan HEAO-studenten die er een"' schoolproject van maakten. Stu dent Wilfried Meeusen stelt ach teraf vast dat het allemaal niet meeviel. Er kwam meer bij kijken dan aanvankelijk werd aangeno men. Toch kregen ze het voor el kaar. Meeusen noemt het een goede les. Volgens kinderarts H. Doorn zijn de videocamera's in de couveu sekamers enorm belangrijk. Voor al als een moeder een keizersnede heeft gehad en niet uit bed kan, wil ze toch perma nent het kind kunnen zien. Dank zij de camera's kan de moeder het kind zien. Voor haar een ge ruststellende gedachte Dankzij sponsors is al een belangrijk be drag binnen. Vrijdagavond zal blij ken hoeveel Doorn kan besteden om de scheiding tussen moeder en pasgeboren kind te verbreken. 2 voorvakken, met leer afgezet, gewatteerde banden, in de kleuren naturel, kaki, lila, fuchsia, paars, rood, groen, blauw, zwart, turqoise en in nog vele andere kleuren. k '"WiTH nr'TT TilHiWIf i#jjMBi'MlftAWihWMWIy 11liMtlilntl'Iifhi llilil i I MWMMBMMMMBBMBIMWMM «SM-'- -S. 'iT-.. V c--:

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1