FILM 99 GRATIS CT RONALD COLPA MOET GEWOON VERDER De praktijk na alcohol en verkeer OPRUIMING Bruggen zondags langer bediend 25.- Shoerette OPRUIMING NU TOT 50% KORTING Burgemeester ontvangt deelnemers Dion-rally KANSJE HONDERDEN TASSEN SCHOENEN Morgen start bij ons de J.P.A. Rossël tandprotheticus i Hoek Zusterstraat St. Janstraat 32 Middelburg DNTWIKKFI FN V ONTWIKKELEN Ze waren toen nog met z'n drieën. Eén is er over, Ronald. Jeroen en Harry leven niet meer. Vermoord door een dronken automobilist. Zes jaar later kan Ronald nog steeds niet 'normaal' aan het leven deelnemen. Tot z'n middel is hij verlamd. Dankzij een rolstoel en een scooter op drie wielen verschaft hij zich bewegingsvrij heid. De hele week zit hij in het revalidatiecentrum Zonneveld bij Domburg, in het weekeinde is hij thuis. De schok van zes jaar geleden trekt bij de familie Colpa in Rilland duidelijk sporen. Het woord verbittering is niet juist, oordeelt Ronald's vader Ton Colpa. „We moeten gewoon verder, leder op z'n eigen manier". Het zijn de daders die harder, ja veel harder, aangepakt moeten worden, vindt de man die nu een gehandicapte zoon heeft. Vlissingse kermis Opnieuw leren NIEUWE KUNSTGEBITTEN KRAAMPJESDAG ALLÉÉN DONDERDAG 5 juli a.s. (dames hand- en schouder) voor slechts 25.- KRAAMPJESDAG ALLÉÉN DONDERDAG 5 juli a.s. volop vanaf Uvopb J fi BIJ ONS GEKOCHTE FILMS: BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN KLAAR BINNEN I UUR PER AFDRUK KODAK FOTO m VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 27 4 JULI 1990 Drank en verkeer. Zou je ze niet eigenlijk een draai om de oren geven, die mensen die zeggen dat ze best nog kun nen rijden nadat ze hun veel te hoge rekening aan de bar hebben betaald? En hoever gaat de verantwoordelijkheid van de café-uitbater? Die denkt aan z'n klant. Die moet morgen weer terug komen. Zonder klanten, geen in komsten.... Het verhaal van de 16-jarige Ro nald Colpa moet een waarschu wing zijn voor de vele damés en heren die na het stappen en te veel neuten toch nog denken aan autorijden. Doden spreken niet meer. Ronald des te meer. Ook voor de schooltelevisie is zijn ver haal opgenomen en het wordt uitgezonden. Mevrouw Henny Colpa juicht de openheid van haar zoon toe. Vader Ton niet zo, hoewel hij vindt dat z'n zoon moet doen wat hem goeddunkt. Het gebeurde op 15 november 1984. De jongens fietsten terug van een voetbaltraining. De dader - aldus de familie Colpa - reed te hard en met drank in zijn lijf drie jongetjes aan. Twee werden ge dood, Ronald kwam na drie we ken, vlak voor Sinterklaas, weer tot zijn positieven. De dader reed door, verstopte de auto en schroefde de nummerborden los. „Die man heeft zes weken geze ten en is nu weer vrij. Ronald niet. Die zit z'n hele leven in een rolstoel", verwijt Ton Colpa de Ronald Colpa op zijn bromfiets op drie wielen. De Vlissingse kermis wordt dit jaar gehouden van zaterdag 14 tot en met zondag 22 juli. De at tracties zijn die dagen te vinden op het Bellamypark, aan de Nieu- wendijk en op de Zeilmarkt. De kermis wordt 14 juli om 12 uur officieel geopend door burge meester J. van der Doef. Hij doet dit door tijdens een rondgang over de kermis gebruik te maken van de diverse attracties. PZC WEEKBLADEN W® IPtosa Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. strafwet die toestaat dat dergelij ke mensen niet strenger aange pakt worden. „Ik moest alles weer opnieuw lé ren. In het begin probeerde pa en ma het te vertellen, maar ik be sefte niet wat er gebeurd was Ik dacht dat ik zeker weer zou kun nen voetballen. Op gegeven mo ment drong het tot me door". Mevrouw Colpa vervolgt: „Hij heeft weken niet gegeten. Moet je je voorstellen. Een jochie van tien. Hij is toen minstens tien kilo afgevallen". Het was een drama tische tijd. Heel langzaam drong het tot Ronald door dat zijn twee vriendjes dood waren. En....dat hij nooit meer de oude zou worden. Tot 10 januari bleef Ronald in het ziekenhuis. Vervolgens ging hij naar Zonneveld. Om te revalide ren. Na een gesprek met een psy chiater kreeg Ronald weer wat eetlust. Langzaam maar zeker werd de familie zich er van be wust dat het leven doorging. Hulp? „Wat is dat?", vraagt Ton Colpa met nog steeds verwijt als ondertoon. „We hebben in die tijd veel vrienden verloren. Mensen snapten het gewoon niet". Ook proefden Henny en Ton Colpa nijd bij sommige „zogenaamde naasten". Hun hart luchten was moeilijk Gezegd werd namelijk: „Jullie zijn er toch nog goed afge komen". Vriendjes PRONKSTUKKEN IN MIDDELBURG Ook Ronalds' vriendjes haakten af. „In het begin stonden ze in de rij om binnen te komen. Na een jaar of drie kwam er niemand meer. Pas vorig jaar ben ik er zelf op uitgetrokken. Ik heb nu een goeie vriend, Michel, met wie ik overal naar toe ga. Ook naar de disco". En daar kan Ronald dan toch nog van zijn jeugd genieten, hoewel hij regelmatig weerstand ondervindt. Zoals die portier van een discotheek. Ronald wilde Juweeltjes zijn het. Dat zal zelfs de meest fervente autohater moeten toegeven als woensdag 11 juli de deelnemende limousi nes van de Dion Bouton Rally passeren. Om 17.30 worden ze die dag officieel ontvangen door de Middelburgse eerste burger Chris Rutten. Dat gebeurt op het Abdijplein in de Zeeuwse hoofd stad. Van 19 tot 21.30 uur zijn deze old timers te bezichtigen bij Tissink Banden aan de Hercuies- weg in Middelburg. De volgende ochtend om half tien vertrekt het nostalgische gezelschap richting Rotterdam. De rally wordt gereden in het ka der van 650 jaar Rotterdam en start in Antwerpen. Alle auto's dateren van voor 1919 en halen een gemiddelde snelheid van 25 km/uur. Behalve een groot aantal bijzondere Dion Butons nemen ook andere pronkstukken deel aan de rally. Een Panhard Levas- sor, een Wolseley, een Hurtie Mi nerva en een Loirrainc Diettrich zijn voorbeelden. De antieke voertuigen komen via Nieuw en St. Joosland Middel burg binnen. Rond half vijf arri veert het gezelschap op het Abdijplein. De deelnemers komen uit een aantal Westeuropese landen. OPGELET OPGELET OPGELET Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN GRATIS STAPELSTOElT Wij hebben een grote keus in stevige stapel- stoelen. Voor een speciaal geselekteerd assortiment geldt deze week het fantastische aanbod: naar de eerste etage. 'Rij maar door deze gang. Daar kun je ook lol hebben', oordeelde die portier, over het algemeen toch kracht patsers. Een vriend droeg Ronald met rolstoel en alles naar boven. „Tegenwoordig helpen die por tiers me wel". Zelf drinkt hij nauwelijks. En hij gaat zeker niet bij iemand in de auto zitten die meerdere pilsjes op heeft. Als hij in de discotheek is en ziet dat mensen dronken achter het stuur gaan zitten maakt Ronald zich druk. „Ik stel mezelf wel eens als voorbeeld. Maar alleen als er gevraagd wordt hoe ik in die rolstoel te recht ben gekomen". Beperkingen Door het ongeluk heeft de toe komst van Ronald zijn beperkin gen, waarmee „ik gelukkig heb leren leven". Momenteel volgt hij de Mavo op Zonneveld. Dat gaat langzamer dan normaal, omdat z'n geheugen wat vertraagd is. „Aan een vak zoals in de bouw hoeft hij niet te denken", meent Ton Colpa die zelf stratenmaker is. „Ik ga iets doen in de compu ters of ik begin een eigen zaak". Maar Ronald weet het nog niet zeker. Een beetje hoop op gene zing heeft hij nog. Er is immers ooit een arts geweest die zei dat wellicht een onderzoeker ooit een middel zou kunnen ontdekken dat zou kunnen helpen(?). Maar het blijft een vraagteken. „Zijn leven wordt bepaald door zijn stoel", besluit Henny Colpa. „Neem bijvoorbeeld de trein. Hij moet drie dagen van te voren melden dat hij gaat reizen. En het kan dan gebeuren dat er een ex tra postwagen voor hem wordt ingezet. Met de bus kan hij niet mee. En als hij uit gaat moet hij op tijd terug zijn omdat we hem moeten helpen. We kunnen im mers niet een halve nacht opblij ven". OPENINGSTIJDEN SCHROEBRUG MIDDELBURG AANGEPAST De bedieningstijden van de brug gen over het Kanaal door Wal cheren worden uitgebreid. Tot en met 16 september worden de bruggen op de zondagen bediend van 9 tot 21 uur. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van de recreatievaart. Verder wordt de bediening van de Schroebrug in Middelburg aangepast om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De uitbreiding van de bedie ningstijden op zondag geldt deze zomer voorlopig als proef. In overleg met betrokkenen wordt daarna besloten hoe de bruggen in de toekomst bediend zullen worden. Op de zondagen gelden overigens dezelfde bloktijden als op de overige dagen van de week. Tijdens piekdrukte op de weg wordt enige terughoudend heid betracht bij de bediening van de bruggen voor de recrea tievaart. Met name het wegverkeer in Middelburg wordt flink gehinderd tijdens het openen van de Schroebrug. Regelmatig komt het voor dat de brug kort na el kaar wordt bediend, soms voor één of enkele recreatievaartui gen. Bovendien komt het in de praktijk regelmatig voor dat di rect na een brugopening de spoorbomen van de spoorweg overgang bij de Schroebrug wor den neergehaald. Daarom wordt de bediening van deze brug voor de recreatievaart aangepast. Wordt de brug geopend voor de beroepsvaart dan kan de recrea tievaart meevaren. Verder wordt de brug telkens om 22 minuten over het hele uur bediend voor de recreatievaart. De brugopening valt dan samen met het passeren van minimaal één trein bij de spoorwegovergang. Tot tussen tijdse bediening wordt alleen dan besloten wanneer er vijf of meer recreatievaartuigen liggen te wachten. Een voorlichtingsteam van Veilig Verkeer Nederland en het Zeeuws Centrum voor Alcohol en Drugs gaat in de maanden juli en augustus de combinatie alcohol en verkeer te lijf. Bezoe kers aan evenementen en discotheken worden gewezen op de gevaren die deze combinatie teweeg kan brengen. De organi saties - waaraan ook het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid meedoet - geven informatie via een folder en laten mensen een blaastest doen. De uitslag wordt meteen bekend ge maakt. Deelnemers kunnen overigens rekenen op een belo ning. Dat alles gebeurt in een Mobiel Informatie Centrum, een bus met alles er op en er aan. Twee acteurs zijn ingehuurd om het duo Track en Tracy uit te beelden. Vrijdag de 13e (juli) start de campagne in Sluis bij Disco Jopie en de beide dagen er na is het voorlichtingsteam in Terneuzen aanwezig bij de Havenfeesten. Dinsdag 17 juli is de Zomer- markt in Zoutelande de standplaats van de infobus en op 19 juli komen de voorlichters met hun materialen in Goes op de Kadefeesten. De Visserijdagen in Bruinisse worden op vrijdag 20 juli bezocht en zaterdag 21 juli steken ze de Westerschelde weer over voor een bezoek aan Disco Love in Kloosterzande. Renesse is 25 juli de standplaats en de braderie in Oostkapelle een dag later. De bezoekers van disco Jojo in Zoutelande kun nen vrijdag 27 juli informatie krijgen en de braderie in St. Maartensdijk is weer een dag later doel van het informatie team. Na een dagje rust wordt op maandag 30 juli de Sei- zoensmarkt in Oostkapelle bezocht en de Toeristendag in Zierikzee op dinsdag 31 juli. Ook het culturele Straatfestival in Vlissingen komt aan bod, namelijk woensdag 1 augustus. Donderdag 2 augustus worden de bezoekers aan de wieler ronde in Domburg op de gevaren van alcohol en verkeer gewe zen, mensen op de zomermarkt in Kortgene een dag er na. Ook als er kermis wordt gevierd in Scharendijke, zaterdag 4 augustus, staat het team er en woensdag 8 augustus krijgt camping 't Sluitgat in Ouwerkerk bezoek. Discotheek Cosmo in Vlissingen is vrijdag 10 augustus aan de beurt en disco theek Meccano in Middelburg een dag later. Na de Visserijdag in Colijnsplaats op zaterdag 11 augustus kan niemand meer zeggen dat'ie het niet wist en tijdens het havenfeest in Hoede- kenskerke wordt zondag 12 augustus eveneens gedegen voor gelicht. Renesse is een dag later, dinsdag 14 augustus aan de beurt. De bus rijdt op woensdag 15 augustus Plein 1940 op om de barbezoekers te informeren. Op donderdag 16 augus tus komt het voorlichtingsteam naar discotheek De Hooizolder in Westkapelle en 'buurman', disco Jojo in Zoutelande krijgt een dag er na bezoek. De jaarmarkt in Grijpskerke (vrijdag 17 augustus), de seizoensmarkt in Oostkapelle (maandag 20 au gustus), Haamstede (donderdag 23 augustus), de braderie in Tholen (vrijdag 24 augustus), de Kapelse dag in Kapelle- Biezelinge (zaterdag 25 augustus) en de braderie in Hulst (zon dag 26 augustus) zijn de laatste bezoekadressen van het voor lichtingsteam. Stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelingswerk Middelburg en Omstreken Latijnse Schoolstraat 10-12 4331 BR Middelburg Tel 01180-16278 Gratis verkrijgbaar: Het Nieuwe Cursusboekje! Bij de Gemeentehuizen en Arbeidsbureau's op Walcheren. Aanmelden kan de hele zomer via de briefkaart uit het cursusboekje en het antwoordnummer. Er is nu nog plaats! iism? 1J U J M J Ijl LIIJ M LI Li t I I TTTT SEGEERSSTRAAT 6 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1