Landschapsfotografie in Zeeuws kunstenaarscentrum VU-orkest met Karin Lechner in Concert- en Gehoorzaal DERACE TEGEN AIDS HEEFT SPONSORS NODIG. Oudjes scheuren over Walcheren Candy Dulfer en veel Zeeuwen op Anywave Muziek in Vlissingen Na tweeëntwintig jaar eindelijk vriendschap Zomerconcert Zeeuws Orkest She's out of control: de stress van een bezorgde pa EXPOSITIE WERK VAN HENN/E POSSEN Muziekkorpsen van niveau op Zeeuws Rivièra Festival AIDS FONDS: GIRO 8957 DRIVING MISS DAISY IN ELECTRO 21 JUNI T/M 27 JUNI IN MIDDEN ZEELAND W,sdag 20 juni 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER De in Leiden wonende Zeeuwse fotografe Hennie Fossen exposeert van vrijdag 29 juni tot en met vrijdag 27 juli in de galerie van het Zeeuws kunstenaarscentrum in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De opening vindt vrijdag 29 juni plaats om 18.30. Het is tevens de laat ste tentoonstelling die het Zeeuws Kunstenaars Cen trum (ZKC) organiseert. Hennie Fossen studeerde in 1989 af aan de school voor fotografie in Den Haag. Samen met andere fotografen heeft zij daarna ver schillende keren geëxposeerd bij galeries in Leiden, Gouda en Al phen aan de Rijn. Zij maakt veel landschaps- en natuurreportages met een bepaald thema, maar houdt zich ook bezig met portret en expirimentele fotografie. Bij het Zeeuws kunstenaarscen trum exposeert Fossen met een landschapsserie in kleur over 'De kop van Schouwen', een serie over bomen en een serie over de Pyreneeën. „Dit werk drukt mijn liefde en respekt voor de natuur uit", verklaart Hennie Fossen. „Ik heb de nadruk vooral gelegd op de algehele sfeer. Wat ik zicht baar maken wil zijn de dingen die zo voelbaar zijn in een landschap, zoals stilte, kwetsbaarheid en kracht. De drang om dit vast te leggen wordt bij mij groter naar mate de natuur meer bedreigd wordt". Op het sportpark van voetbal vereniging De Meeuwen aan de Hoge Hilt in Zoutelande wordt zaterdag 23 juni voor de zesde keer het Zeeuws Ri vièra Festival gehouden. Het gaat hier om een muzikale show waaraan wordt meege werkt door diverse muziek korpsen. Het festival, dat begint om 18.30 uur, is geor ganiseerd door de Juliana Korpsen Middelburg in sa menwerking met de VVV Zoutelande en de Stichting Drumkorps Holland. In de jeugdklasse strijden drie korpsen om de landstitel. Dat zijn Jong Jubal uit Dordrecht, Jong Avalanche uit Vlaardin- gen en titelverdediger Johan Friso uit Middelburg. De korp sen uit de Open Klasse strij den om de dagtitel. Hieraan wordt deelgenomen door Beatrix uit Hilversum, Avant Courier uit Baarn en Juliana uit Middelburg. Laatstge noemd korps treed daarbij voor het eerst op in een nieuw uniform. Het contest in Zoutelande is een voorronde voor de landelijke titelstrijd. Hennie Fossen: „Ik heb de nadruk vooral gelegd op de algehele sfeer". Het Zeeuws Orkest geeft zater dag 23 juni een zomerconcert in de Grote Kerk in Veere. Het con cert begint om 20 uur. Het orkest staat onder leiding van Lex Veelo. Solist is Emile Biessen, fluitist bij het Radio Fil harmonisch Orkest. Op het pro gramma staat de Ouverture Anacreon van L. Cherubini, een fluitconcert van Mozart, de Suite Francaise van Francis Poulenc en de Achtste Symfonie van Beet hoven. Het VU-orkest, het symfonieor kest van de Vrije Universiteit in Amsterdam, geeft als onderdeel van haar jaarlijkse zomertournee op zaterdag 23 juni een concert in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Op het programma staan de zevende symfonie van Sjostakowitsj en Rachmaninoffs tweede pianoconcert. Soliste is Karin Lechner. Het concert begint om 20.15 uur. Het VU-orkest werd 28 jaar gele den opgericht als een kameror kest van ongeveer dertig leden. In 1975 kwam Daan Admiraal als dirigent bij het orkest. Onder zijn leiding groeide het kamerorkest in korte tijd uit tot een groot ama teur symfonieorkest van hoge kwaliteit. De programma's van het VU-orkest zijn zeer geva rieerd. De grootte van het orkest maakt het mogelijk veel laat- romantische en twintigste eeuw- se muziek uit te voeren. Soliste tijdens de concerten van de zomertournee is de pianiste Karin Lechner. Zij werd in 1965 geboren in Buenos Aires, Argen tinië. Gedurende haar jeugd woonde ze in Caracas, Venezue la, waar ze pianolessen kreeg van haar moeder, Lyl Tiempo. Toen ze dertien was ging ze naar Europa om haar studie voort te zetten bij Maria Curcio in Londen en bij Pierre Sancan in Parijs. Karin Lechner gaf haar eerste concert toen ze vier jaar was. Op elfjarige leeftijd maakte ze haar debuut met orkest in Caracas. Sindsdien Karin Lechner. heeft ze opgetreden over de ge hele wereld. Big Time. Intelligente muziek voor een breed publiek. Zo dient Big Time (foto) zich aan. De band is één van de vele die zaterdag speelt op Anywave in Zierikzee een popfestival waar vooral Zeeuwse bands zijn te horen en te zien. Vrijdagavond speelt Candy Dulfer Funky Stuff, Flup Ju Bedrijf en Case Crosshead The Screwdrivers op dit tweedaagse festival. Komend weekeinde zijn er weer extra activiteiten in de Vlissingse binnenstad. Vrijdag 22 juni ver zorgt VTV vanaf 20 uur jazz- dansdemonstraties op de Oude Markt. Zaterdag 23 juni is er een straatmuzikantendag. Tijdens de straatmuzikantendag krijgt iedereen die een muziek instrument kan bespelen, de kans om dit 'live' aan het winkelend publiek te laten horen. De muzi kanten kunnen van 10 tot 17 uur in het centrum terecht. (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.) Drie schitterende bejaarde mobielen in topconditie. WALCHEREN RIT VOOR OLD TIMERS Zo'n honderd old timers verfraai en zaterdag 23 juni het Walcher- se landschap. Aan deze veertiende Walcherenrit, een ini tiatief van het Vlissingse Aktivi- teiten Fonds (VAF), doen minimaal honderd auto's van vóór 1960 mee. De bestuurders zijn uiteraard geheel in passende stijl gekleed. „Ik zeg altijd, een old timerbezit- ter wil zijn wagen laten zien. En een old timerrit is een perfect 'ex cuus' om je mobiel uit de garage te halen", aldus de voorzitter van het VAF, A. Marquinie, die de Walcherenrit een gezellig familie gebeuren noemt. „Er zitten heel wat uren aan vrije tijd in de restauratie van een old timer. Het is een hobby die je hele leven in beslag kan nemen. Ik verheug me er iedere keer op om die impo sante stoet van schitterend op gepoetste automobielen de boulevard af zien te rijden", rijks waterstaat gaf toestemming om over de Veersedam te rijden. De bewoners van Ter Reede hoeven dit jaar de Walcherenrit niet te missen: er wordt voor het eerst een extra rondje bij het tehuis ge reden. De belangstelling voor de rit is overweldigend. Op het moment is er zelfs een wachtlijst. Er zijn inschrijvingen uit Groningen, Bra bant en België. De oudste wa gen, een UNIC uit 1906, komt uit het Belgische Merksplas. De ge restaureerde brandweerwagens uit Vlissingen en Middelburg zijn ook van de partij. Een jury selec teert de mooiste old timers en de enthousiastste deelnemers. In to taal zijn er tien prijzen, waaronder de felbegeerde wisselbeker, te winnen. De Walcherenrit start om 9 uur op de Vlissingse Boulevard Evert- sen. Vervolgens worden Oost- Souburg, Middelburg, Veere, Vrouwenpolder, Kamperland, Veersedam, Vrouwepolder, Oost- kapelle. Domburg, Westkapelle, Zoutelande en Koudekerke aan gedaan. Om 17 uur wordt Vlis singen aangedaan. GAPINGE Atelier Gapinge. (Dorpsstraat 82-84). Werk van amateur kunstenaars: Cursusjaar '89;90. Za. van 11 tot 17 uur, ma. t/m vr. 13.30 tot 17 uur.fvanaf 23 juni) MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Ab dij). Leven en werk van drie Roo- sevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke Floresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Tri rum, Din- gemans, Rob de Haan, olieverf schilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Hal begane grond: Een mamma met een baard, kinderte keningen van Hannah-Martha. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Kunstenaarscentrum. (Kousteensedijk 7). Ger Dekkers, landschapsfotografie. Do van Rijn, schilderijen. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Documenta tiecentrum. (Kousteensedijk 7). Gelegenheidsgedichten, over zichtstentoonstelling. Ope ningstijden Bibliotheek, (t/m 26 juni) Zeeuws Museum. (Abdij 3). Ben d'Armagnac en Gerrit Dekker, tekeningen en ob jecten. (t/m 24 juni) Kent, en ver siert, eer datje mint, vrijen en trouwen in Nederlana 1500-1800. Openingstijden Di. t/m Vr. van 10 tot 17 uur, Ma. van 13.30 tot 17 uur. Holografïemuseum "Dennis Ga- bor". (Gortstraat 36). holografie. Dagelijks geopend van~ 10 tot 17 uur behalve maandag. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Per manente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Stichting Beeldende Kunst. (Kui perspoort 22). Cor van Dixhoorn, schilderijen. Openingstijden Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. De Vleeshal. (Markt) Siegfried Anzinger, schilderijen. Ope ningstijden: Di. t/m za. 11 tot 17 uur. Zo. 13 tot 17 uur. (vanaf 23 juni) Rabobank. (Hal hoofdkan toor). Cobie Visschers, textiele schilderijen. Openingstijden bank. Rest. De gespleten Arent. (Vlasmarkt 25). Trees Verwitti gen. aquarellen. Tijdens ope ningsuren. Eetcafé Dangeroe. (Vlasmarkt 39). E/isa Kuipers. Francois Ryck- hals Museum. (Dam 71). "Terug in het geboortehuis" (t/m 29-9). "Calligrafie in de Kelderie" (t/m 23 juni) Openingstijden do. vr. za. van 13-17 uur. PZEM. (Poelendaelesingel 10). Hetty de Wette, olieschilderijen. Openingstijden PZEM. Galerie Basket. (Schuitvlotstraat 32). Chris Dagradi. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. Tony Danza krijgt a/s de bezorgde vader Doug Simpson de schrik van z'n leven als z'n vijftienjarig lelijk eendje van de ene dag op de andere in het stuk van de school verandert. De tele foon staat roodgloeiend en de jongens zijn niet van de voordeur weg te slaan. Katie vindt dat uiteraard erg leuk en dat levert de nodige ruzies met pa op. Van zijn psychiater krijgt Doug een boek met tips om zijn problemen met Katie op te lossen. Hij volgt het boek blindelings. Een beetje tè, eigenlijk wet 'She's out of control' is te zien in Alhambra in Vlissingen. DONDERDAG 21 JUNI Mars fanfare, Vlijt en Volhar ding, Centrum Oost-Souburg, 19.15 uur. VRIJDAG 22 JUNI Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. Optreden muziekgroep. Veere's Genoegen, Veere, 21.30 tot 22 uur. Zeeuws Orkest, Grote Kerk, Goes, 20 uur. ZATERDAG 23 JUNI Carillonconcert, Veere, 10.30 tot 11.30 uur. Zeeuws Orkest, Grote Kerk, Veere, 20 uur. Eindhovens Vokaal Ens., St. Ja- cobskerk. Oude Markt, Vlissingen, 20 uur. Jan Akkerman, De Piek, Helle bardierstraat 11-13,Vlissingen, 22 uur. Concert, The Tree Funk Con cept Toy Factory, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. ZONDAG 24 JUNI Abdijconcert, Abdij Middel burg, 11.30 uur. DINSDAG 26 JUNI Jamsessie, Frapo's, Bellamy- park, Vlissingen, 22 uur. Balans 17. William Verstraeten. Wo. - vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur en na afspraak, (vanaf 23 juni) ÖOSTKAPELLE *F3 Zeeuws Biologisch Mu- setvm. (Duinvlietweg 6) "Bonsai", Openingstijden Za. t/m Ma. 13.30 tot 17 uur, Di. t/m Vr. 10 tot 17 uur. VEERE Museum "De Schotse Huizen". Karevan Veen schilderijen, tekeningen en plastieken. "Twee Eeuwen Wal- cherse Dracht" tentoonstelling. Openingstijden Ma. 13 tot 17 uur. Di. t/m Za. 10 tot 17 uur. Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen-Duiveland, foto's. Zeeland Waterland. Dagelijks te bezichtigen. Grote Kerk. Zomertentoonstelling 1990. Wisseltentoonstelling: Beelden in brons van Jos Weiten. Potterie S. (S. Oomstraat 1). Spreeuwpottententoonstel/ing. Ma. t/m za. van 12 tot 18 uur. VLISSINGEN Inguana. (Bellamypark 35). Le vende reptielen, amfibieën en in- sekten. Zo., ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, Di., wo., vr. en za. van 10 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prin ses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantie land voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Plane tarium. Stedelijk Museum Vlissingen. (Bellamypark 19). De collectie ge groepeerd, zes interpretaties op de collectie zoals deze de afgelo pen honderd jaar is ontstaan. Openingstijden ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke). selectie van de werken van de A.B.K.Z. leden, te keningen, pastel, olieverf- en acrylschilderijen, aquarellen, houtsnijwerk en keramiekbeel- den. Ma. 13.30 tot 20 uur, Di., wo en vr. 10 tot 20 uur, za. 10 tot 12.30 uur. (t/m 27 juni) Gevangenen Toren. (Boulevard de Ruyter 1a). Chris Debets kleuren foto's Openingstijden dagelijks van 11 - 17 uur. VRIJDAG 22 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 19 uur, en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 19 uur, 'Shirley Valentine' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20 en 22.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Mission' 20 uur. Do the right Thing' 22.30 uur. ZATERDAG 23 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 19 uur, 'Shirley Valentine' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20 en 22.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Who framed Roger Rabbit' 20 uur, 'Do the right thing' 22.30 uur. ZONDAG 24 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 14 en 19 uur, 'Shirley Valentine' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Vivement Dimanche' 20.30 uur. MAANDAG 25 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Shirley Valentine' 20 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'West Side Story' 20.30 uur. DINSDAG 26 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Shirley Valentine' 20 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'A Midsummer Night's Sex Comedy' 20.30 uur. WOENSDAG 26 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Shirley Valentine' 20 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'De Avonden' 20.30 uur. DONDERDAG 28 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bom on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Shirley Valentine' 20 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Do the right Thing' 20.30 ZONDAG 24 JUNI Alhambra II Vlissingen, 'De redderijes' 14 uur. In het Middelburgse Electro van af deze week 'Driving Miss Dai sy'. Deze film, over de relatie tussen een joodse vrouw en haar zwarte chauffeur, kreeg Oscars voor de categoriën Beste Film, Beste Actrice, Beste Scenario en Beste Make-up. 'Driving Miss Daisy' begint in 1948, wanneer de 72-jarige joo- odse ex-onderwijzeres Daisy (Jessica Tandy) met haar gloed nieuwe Packard bovenop de ga rage van haar buren belandt. Haar zoon Boelie (Dan Akroyd) besluit dat het tijd wordt voor een chauffeur, en dat wordt Hoke Colburn (Morgan Freeman). De relatie tussen Daisy en Hoke is aanvankelijk zeer ijzig, omdat Daisy kost wat kost zelfstandig wil blijven en dus niet op een chaufeur zit te wachten. Hoewel ze zich gereserveerd blijft opstellen begint Daisy Hoke in de loop der jaren steeds sympathie ker te vinden. Als de jaren zestig zich aandienen kan Daisy de ver anderingen niet meer bijbenen. Ze is geschokt door een bom aanslag op een liberale synagoge en Joden en zwarten blijken in hetzelfde schuitje te zitten, zo blijkt uit de pesterijen waar agen ten haar en Hoke aan blootstellen. In 1970 treft Hoke een uiterst verwarde Daisy, die denkt dat ze weer onderwijzeres is. In deze toestand durft ze, na 22 jaar, ein delijk toe te geven dat Hoke haar beste vriend is. mmm I

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9