AQUAKIT f 19,80 AANBIEDINGEN Vaderdag-tip BRADERIE AANBIEDINGEN bi jleveld WEEK 1.40 VADERDAG KADO "HOLLANDSE POTMAALTIJDEN" URTICALCIUM VLEES IN BLIK! WEEMAES 0 OBBYHUIS DOE HET ZELF SCHIESSER ONDERGOED 10 Qc UNI T-SHIRT p st 19,95 OVERHEMDEN p st 45,— UNI KATOENEN TRUI KATOENEN PANTALONS _Q de Jong WEEKENDRECLAME AARDBEIENSOEZEN V VAKANTIE? van AQUAKIT JUWELIER VAN DEN BERGE üeqdl' J.L. M0ENS VOOR EEN LEUK BRASSERIE "C'EST SI BON lecithine lecithine korrels elke week op de markt NEEM KWALITEIT MEE OP REIS KEURSLAGER ANTHONY A J. BURGER tabaksspeciaalzaak 4,95 8,95 1DREMPELS WEG! STOP LEKKAGES ZONDER DEMONTAGE EEN EPOXYKIT DIE UITSTEKEND HECHT J.c. BAARS 35,50 EINDLOOS K00RDSYSTEEM ROL HORREN HOR DEUREN en R0LH0R- DEUREN RAAMH0RREN INSPRAAK NOTA BELEIDSANALYSE/MER- WATERBEHEER VEERSE MEER 2 voorlUjSfïJ in 15 verschillende kleuren, q 2 vooruDj"- voor80,— van 99,95 voor05Jj"~~ vanaf05Jj— i i i> i k in s n ii Lange Delft 19, 4331 AJ Middelburg TIPvande Vrijdag zaterdag van voor 3£leywegt Loodgieters- bedrijf J.L. M0ENS voor: Dakbedekkingen C.V.-installaties Gas-, water en sanitair Doe het zelf materialen D.H.Z. MATERIALEN korte delft 7 middelburg Geldig van do. 14 juni t/m di. 19 juni TOETJE VAN DE WEEK: de Faam de Vlissinger UW WEEKBLAD ^#Refor m en Kr Hidenmarkf (Brandnetel kalktabletten) ZENUWSTERKENDE CAPSULES 98% 300 G Lange Noordstraat 55 Middelburg ij gaan met vakantie van 18 juni t/m 7 juli loor 1e kwaliteit SCHARRELVLEES Donderdag RIBLAPPEN 500 gram9,49 HAMBURGERS 5 halen. 4 BETALEN Vrijdag/zaterdag Maandag Woensdag GEHAKT H.O.H. kilo9,48 RUNDERGEHAKT kilo11,98 VLEESWAREN 14 t/m 20 juni RIB/HAAS- VERSE WORST KARBONADES kilo9,98 500 gram7,49 RUNDERSAUCIJSJES VARKENSPOULET kilo11,98 500 gram5,99 MALSE BIEFLAPPEN 500 gram11,49 B0ERENLEVERW0RST 250 gram2,49 B0ERENHAM 100 gram2,49 PALINGWORST 200 gram1,49 Woensdag 13 juni 1990 DE FAAM r :V-. G ASVERWARMINGS- en LOODGIETERSBE DRIJF MIPAVAIIME OOMIURCS SCHUITVIOT 21 I MIOÓELBUNO TCt. 01110-12130 AQüA-KIT KrcHi ui'ttcVcnd iel!* onde- won.» AOUA-tlT wo'di «loolhord binnon IS minul« AOUA-KIT r eenvoudig oon In brengen op vrijwel alle materialen en zelfs onder water hecht en uithardt. Ideaal dus voor allerlei snelle reparaties in huis en de caravan. En wat dacht u van reparaties aan de auto en de boot? Een vaak voorkomend probleem is bijvoorbeeld lood op PVC monteren. Met AQUA-KIT is dit probleem opgelost. Gesprongen leidingen in de winter of waterleidingen waar een boor of spijker doorheen is gegaan zijn snel gerepareerd. Met andere woorden, AQUA-KIT mag in geen enkel huis, boot of caravan ontbreken. Bij ons verkrijgbaar voor nog geen twee tientjes n\ DOE-HET-ZELVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR-. GAS-, C V - ELEKTRO- EN DAKBEDEKKINGSGEBIED. Vlissingsestraat 48 - 50 Middelburg - telefoon 01180 - 25589 's maandags gesloten O* MICRO VINYL JALOUZIE i 130 h 90 t» 130 H 105 0' 130 h 120 0' i 130 h.135 W 130 h150 E- N 175 0. 75 0' 175 h 90 0- 1751 105 D' 175 1120 C' 130 h. X 75 br. :75 n 135 n- 175 n 150 D' 2«i 90 y vanaf 143 SC I so.sc 156,00 61.5C '7150 45 00 5500 '62.51' 69 50 I 7800 '7450 Hel probleemloze rolgordijn. Door middel van hel eindloze koord Kunt u elke siand van hel rolgordijn zeil bepalen. Bediening kan zowel links als rechts Op alle gewenste malen leverbaar tot mai. breedte van 3.50 m. 1 JAAR GARANTIE. TEVENS ROLHORREN EN R01H0RDEUREN MET. ZIJGEIEIOING. breedte van 55 tot 120 hoogte 150 cm cm. va 34,50 Horprotiel om zelt horren te maken in verschillende leng tes en kleur Ook kant en klaar leverbaar. Lange Delft 40. Tel.: 01180-13353. Middelburg. RAAD VAN DE WATERSTAAT De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad van de Waterstaat verzocht om haar te adviseren over de Nota Beleidsanalyse/MER-Waterbeheer Veerse Meer. In deze nota worden alternatieve oplossingen aangegeven voor het vestigen van een duurzaam waterbeheer voor het Veerse Meer. bestaande uit combinaties van peil- en waterkwaliteitsmaatregelen. Het betreft een viertal alternatieven met aanvullende en/of bijkomende maatregelen. Globaal aangeduid betreft dit het instellen van een peilbeheer tussen N.A.P. en N.A.P.- 0,30 m. in combinatie met verversing door zeewater en/of afleiding van het op het meer lozende polderwater. De nota doorloopt de adviesprocedure van de Raad van de Waterstaat. Deze wordt gecombineerd met de procedure voor de Milieu-effectrapportage. De Commissie voor de Waterhuishouding van de Raad van de Waterstaat stelt een ieder in de gelegenheid haar/zijn visie over de Beleidsanalyse/MER aan haar kenbaar te maken. Terinzagelegging: De nota met de daarin opgenomen milieu-effectrapportage alsmede een populaire samenvatting van de nota. liggen van 14 juni t/m 31 augustus 1990 gedurende de normale openingstijden ter inzage bij: - Rijkswaterstaat directie Zeeland. Koestraat 30 te Middelburg - De gemeentehuizen van Arnemuiden. Goes. Kortgene, Veere en Wissenkerke. Buiten kantooruren is, na voorafgaande telefonische afspraak, inzage mogelijk bij Rijks waterstaat directie Zeeland (01180-86000). De nota blijft ook na 31 augustus 1990 nog voor inzage beschikbaar bij deze dienst. Voorlichtingsbijeenkomst: Rijkswaterstaat directie Zeeland zal over de Beleidsanalyse/MER voorlichting geven op: - donderdag 28 juni 1990 in het Verenigingsgebouw. Oudestraat 9 te Veere. Aanvang van de bijeenkomst 19.30 uur. Zaal geopend te 18.30 uur om het publiek kennis te laten nemen van het opgestelde informatiemateriaal. Informatie: Voor eventuele verdere inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Secretariaat van de Raad van de Waterstaat, tel. 070-3618719. Voor informatie over de inhoud van de nota kunt u zich wenden tot Rijkswaterstaat direc tie Zeeland, tel. 01180-86000. Waar reacties naar toe? Degenen die van de inspraak gebruik willen maken en hun mening over de Beleidsana lyse/MER kenbaar willen maken dienen dit schriftelijk te doen en hun reacties uiterlijk 31 augustus 1990 te richten aan het Secretariaat van de Raad van de Waterstaat Kneuterdijk 6 2514 EN 's-Gravenhage. Zij die opmerkingen indienen kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Inzage ingekomen reacties: De ingekomen reacties zullen vanaf 6 september 1990 tot aan de te houden hoorzitting ter inzage liggen bij Rijkswaterstaat directie Zeeland en in de hiervoor genoemde gemeentehuizen. Uw reactie mondeling toelichten: De Commissie voor de Waterhuishouding van de Raad van de Waterstaat stelt degenen die in hun reactie daartoe de wens te kennen hebben gegeven in de gelegenheid hun standpunt toe te lichten in een openbare hoorzitting. Plaats en datum daarvan zullen nog nader bekend worden gemaakt. Bestelling nota en brochure: hoe te handelen: De Nota Beleidsanalyse/MER-Waterbeheer Veerse Meer kan tegen betaling van 25,— worden afgehaald bij Rijkswaterstaat directie Zeeland te Middelburg, of kan op verzoek na ontvangst van 30,50 op girorekening nr. 425098 van genoemde dienst wordên toe gezonden. De populaire samenvatting van de nota is bij genoemde dienst en bij het secretariaat van de Raad van de Waterstaat gratis verkrijgbaar. 1)1 mSII'KltU/l INKWAI III II PNKIASSI: Stijlvolle dasklem geheel uitgevoerd in zilver. Nu v.a. f 24,— juwelier Sint Pieterstraat II, Middelburg, lel. 01180-13.344 Luxe Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij Brakstraat 24 - tel. 01180-13059 Middelburg Vraag vrijblijvend inlichtingen bij de erkende dealer. •li I'iili ;lii Oostperkweg 18 Middelburg 01180-13367 ■k Rollade, salade en gebakken aardappelen11,DU Kip pilaf met rijst9,50 Gebakken lever met ui. bietjes en q gekookte aardappelenO,/D Gehaktballetjes in tomatensaus, Ifl 7C sperzieboontjes en aardappelkroketjes1U, /O Runderlapje, prei en q gekookte aardappelenU,DU Varkenshaasmedaillons in champignon- saus, salade en gebakken aardappelen... 1^,DU Yoghurt met vers fruitO,/D Deze maaltijden kunt u afhalen tussen 17JJ0 en 20.00 uur. Het is ook mogelijk deze maaltijden bij ons op te eten tussen 17.00 en 19.00 uur. Pottenmarkt 6. 4331 LM Middelburg, 01180-39394. Geopend v.a. 1.00 uur. 's Woensdags gesloten, 's Zondags v.a. 17.00 uur. Brandnetelkalktabletten wordt het beste door het lichaam opgenomen. Dr. Vogel schrijft hierover en zeer terecht dat deze kalk zeer belangrijk is voor het beenderengestel en de tanden. Onontbeerlijk voor aanstaande moeders die hun baby zelf voeden. Urtica tabletten behoort iedere ouder dagelijks aan het dieet van opgroeiende kinderen toe te voegen. Speciaal voor kinderen is aan deze tablet een lichte pepermuntsmaak toegevoegd. Dosering 2x daags 1 a 2 tabletten van 350 mg. 150 stuks. Nu 2 pakjes. laten u toe het vlugge ritme van het moderne le ven te volgen. In het lichaam zijn de lecithinen zeer belangrijk bij de zenuwgeleiding en de zenuwstofwisseling. Le cithinen komen o.a. ook voor in hart, nieren en le ver. Het wordt aanbevolen regelmatig lecithinen te gebruiken, vooral in de lente en in de herfst. Toepassingen: Lecithinen verhogen het prestatie vermogen. verschaffen energie, zorgen voor inner lijke rust en Lecithinen versterken het totale zenuwstelsel. Inhoud: 90 capsules a 500 mg voor inwendig gebruik. Samenstelling: één capsule bevat 350,0 mg soja- lecithinen en 150,0 plantenolie DAB. Dosering: driemaal daags één capsule tijdens de maaltijden innemen. 90 CAPSULESf 8.95 De heilzame en gezonde aanvulling van het dage lijks eten. Zenuwsterkend: Lecithine ondersteunt de werking van de hersenen en het zenuwstelsel. Geheugen: Lecithine maakt het uit het hoofd le ren en onthouden gemakkelijker (dus ideaal bij examens, maar ook bij het ouder worden). Afslanken: Lecithine verhoogt het sukses van een slankheidsdieet. Sport: Regelmatig gebruik van Lecithine zorgt voor een sneller herstel na zware trainingen en wedstrijden. Huid: Het gebruik van Lecithine wordt bijzonder aanbevolen bij een droge huid. Voedingsstoffen: Lecithine is rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren, choline, inositol en fosfor. Hart en bloedvaten: Door zijn gehalte aan linol- zuur is Lecithine bijzonder geschikt voor het cho lesterol beperkt/linolzuur verrijkt dieet. Dosering: 3x daags één volle theelepel met wat muesli, yoghurt of direct innemen. qj- voordeelprijsIU.ï/0 Geef voor een samenleving zonder drempels! Nationaal Revalidatie Fonds Bunnik. telefoon 03405 - 63244 HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.480 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Middel burg, Arnemuiden, Aagtekerke, Domburg, Ga- pinge, Grijpskerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint-Joosland, Oostkapelle, Serooskerke, Sint Laurens, Veere, Vrouwenpolder. In combinatie met de Vlissinger, totale oplage 47.060, versprei ding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 161.750 Dorpsdijk 29 4354 AA Vrouwenpolder Tel. 01189-1489 kunt u terecht bij scharrelslagerij van Es broek Oostkapelle, daar hebben wij dagelijks speciale aanbiedingen! (Dinsdag gehele dag gesloten).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 3