MOEDERDAG Zwemvierdaagse Vlissingen: duiken voor jeugd in Ghana KNWV begint met plankzeiltrainigen Z0MER-K0LLEKTIE HAND- en SCHOUDERTASSEN s I COMBI BACK I D>1 1 m J.P.A. Rossël tandprotheticus Nationale Molendag Al 50 jaar een warm plaatsje in moeders hart! GROTE PROVINCIE ATLAS-ZEELAND Meer jazz op zondag in Middelburg Middelburg herdenkt plechtig bombardement Zwartepoorte ALLES rA PER y[METER Kwaliteits geschenken voor in ALLE PRIJZEN (leuke aanbiedingen) Verschenen: 1:25.000 met kaarten van de topografische dienst. Prijs: f 90- Tennisclub De Schelde in Vlissingen heeft de neus vol van de gemeente. Zie elders in deze krant. PZC WEEKBLADEN VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING: VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES PRINSES JULIANA ONTHULT MONUMENT Sprekers In deze krant een Autokrant Extra met veel nieuws BMW AUTOPLAN Zie Autokrant Extra GOES VLISSINGEN NIEUWE KUNSTGEBITTEN De schitterende zomer-dessins van de totale viscose en crêpe de chine kollektie normaal 22.50 24.50 26.50 I Nu vele aanbiedingen in I Hét ideale kado voor moeder. Enkele voorbeelden: 1 1 I C0C0PRINT A4 in vier kleuren Normaal 39—FEESTPRIJS: 29,95 A4 MIDDENMAAT in wit, zwart, blauw en cognac Normaal 35,—FEESTPRIJS: 27,50 De grootste speciaalzaak in hand- en schoudertassen SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 I I.' i 5 min. uitvergrotingsservice kwaliteits uitvergrotingen kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 91e JAARGANG NUMMER 19 9 MEI 1990 Opleiding voor fotomo del/mannequin voor wie daar mee verder wil VROUWENPOLDERSEDAGEN Miss Zonverkiezing een hoogtepunt Een van de hoogtepunten tijdens de Vrouwenpoldersedagen 1990 is de 'Miss Zonverkiezing'. Vrou wen van vijftien jaar en ouder kunnen er aan deelnemen. De wedstrijd is vooral bedoeld voor meisjes en dames die fotomodel of mannequin willen worden. De hoofdprijs is een volledige oplei ding voor dat vak. Bij de Rabo bank in Vrouwenpolder kunnen kandidaten zich aanmelden. De Vrouwenpoldersedagen wor den gehouden van 24 tot en met 26 mei, met een uitloop naar 27 mei. Er is weer van alles te doen. Behalve de modellenwedstrijd is er een muziekdag met onder meer de succesformule Le Quat- tro Mani en er is voor de eerste keer een wave surf-wedstrijd met kopstukken op de plank. Verder kan er geluisterd worden naar een 40-koppige Britse bènd en er iè een internationale vliegershow waarbij honderden deelnemers worden verwacht. K E WALSTRAAT 94 - VLISSINGBN IF&ssa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. EHHBi BB—WIMiiiHI WHiftliiH ICBBf— Zwemmen voor een goed doel. Dat kan vanaf maandag 14 mei in het Vlissingse Sportfondsenbad waar vanaf die dag de zestiende Nationale Zwemvierdaagse van start gaat. Het eve nement is georganiseerd in samenwerking met het Unicef- comité Walcheren. Het geld is bestemd voor kinderen in Gha na. Persoonlijke sponsors zorgen er voor dat de jeugd voor het goede doel kan zwemmen. Vorig jaar zwommen de Walche- rese kinderen ruim 18.000 gul den bijeen. Dat was toen bestemd voor de straatkinderen op de Philipijnen. Dit jaar - aldus de organisatie - moet minstens hetzelfde bedrag kunnen worden gehaald. Jaarlijks doen zo'n 1600 kinderen mee. Tot en met donderdag 18 mei kan dus worden gezwommen, dage lijks 500 meter - kinderen tot tien jaar 250 meter. De deelnemers kunnen dagelijks terecht tussen 10 en 19.30 uur. Er kan nu al worden ingeschreven tussen 10 en 20 uur. Bij inschrijving wordt niet alleen een sticker overhan digd, ook geeft de organisatie een Ghanakrant bij de deelne merskaart, alsook de sponsor kaart. De bedoeling is dat de deelne mers sponsors vinden, die een bepaald bedrag geven indien de zwemvierdaagse wordt vol bracht. De bedragen worden ver meld op de sponsorkaart die dan weer moeten worden afgedragen aan de organisatie van dit evene ment. Voor wie geld afdraagt heeft het Sporfondsenbad een leuke attentie in petto. En wie het hoogste bedrag bijeen zwemt kan een passende prijs tegemoet zien. Dat geldt ook voor de school die het hoogste bedrag overhandigt. Overigens zal het Sportfondsenbad uitgebreid vlag gen tijdens de Zwemvierdaagse van Vlissingen die tot één van de grootste sportevenementen in Zeeland telt. Het Sportfondsenbad in Vlissingen. Net als vele andere sporten moet je windsurfen - of plankzeilen - le ren. In de meeste gevallen bete kent dat trainen. Gek genoeg wordt daar in de windsurferij nog weinig aan gedaan. Alleen voor mensen met professionele aspi raties bestaan er trainingsmoge lijkheden, afhankelijk van het soort plank waarmee gevaren wordt. De windsurfverenigingen zijn vooral gericht op het wedstrijdzeilen en doen voor het overige weinig aan training. Maar daar komt nu verandering in. Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) heeft, in over leg met direct betrokkenen, besloten te beginnen met ge westelijke plankzeiltrainingen. De eerste trainingsdag voor Zeeland is zaterdag 12 mei. De training vindt plaats op het Veerse meer en wordt gecoördineerd door de vereniging Zuid-West 7, vanuit Surfcentrum De Schotsman bij Kamperland. Trainer is de beken de Zeeuwse funboardsurfer Jasper Vlasblom. Contactpersoon voor de regio Zeeland en West-Brabant is Beb Thijs, zelf en fervent surfer en ei genares van een surfschool. „De training is vooral gericht op het funboardsurfen", vertelt zij. „Daarvoor moet het dan wel een beetje behoorlijk waaien. Onder windkracht 4 wordt er met een grotere plank getraind. De trai ning begint om 11 uur, maar de deelnemers moeten toch mini maal vanaf 9.30 uur aanwezig zijn". Ook mensen die geen lid zijn van een vereniging kunnen aan de trainingen meedoen. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden bij Beb Thijs via telefoonnummer 01180-37705. „Een beetje erva ring is wel vereist", waarschuwt zij. „Ze moeten met ruw water overweg kunnen, dus boven windkracht 4, en enige wedstrij dervaring is nooit weg". Verder moeten de deelnemers zelf voor de nodige spullen zorgen. Ook eten en drinken is voor eigen re kening. De benodigde accommodatie komt van windsurfvereniging Zuid-West 7. „Wij zijn heel erg blij met dit initiatief van het KNWV", OOK JAARLIJKSE FESTIVAL De JASZ wil haar jaarlijkse festival verlengen tot en met zondag. Dit naar voorbeeld van de Stadhoudersfeesten. Voor dit jaar zit de verlenging er nog niet in, meldt voorzitter Bob van Koetsveld. „Maar voor volgend jaar willen we het zeker proberen". Overigens willen JASZ en Stadsschouwburg deze zo mer al op zondag concerten gaan verzorgen in de open lucht. Contacten met or kesten zijn er al, aldus Van Koetsveld. Binnenkort wordt toestemming gevraagd bij de gemeente. Het jaarlijkse jazzfestival wordt dit jaar gehouden van donderdag 31 mei tot en met zaterdag 2 juni. De Dutch Swing College Band en The Roy Cirby's Paragon Jazzband openen het dertiende festival. Dat gebeurt in de Stads schouwburg. In datzelfde ge bouw spelen zaterdagavond acht bands in vier zalen. Vrij dag is er de bekende Kroe gentocht en zaterdag lopen orkesten door de stad of spe len vanaf een podium. Een topper moet zaterdag de jam sessie worden. De muzikan ten van de tien loop- en podiumorkesten nemen deel aan deze sessie die om 17.30 uur op het programma staat. Dit jaar staat er geen tent op het Damplein. De activiteiten die daar werden gehouden zijn verplaatst naar de Stads schouwburg. In een speciale bijlage van deze krant wordt op woensdag 23 mei alle informatie gegeven over het Jazzfestival 1990. verklaart voorzitter Caroline de la Vienne. „Het zal zeker weer een nieuwe impuls geven aan het windsurfen in z'n geheel". Naast zaterdag 12 mei zijn er trainingen gepland op de zaterdagen 9 en 23 juni. „Alle trainingen worden vrijwel zeker op het Veerse meer gegeven", verwacht Beb Thijs. „We hebben natuurlijk de moge lijkheid om eens een keer uit te wijken naar zee. Maar, gezien de aanwezige accommodatie is het Veerse meer natuurlijk ideaal. Tij dens de eerste training wordt al lereerst gekeken naar de mogelijkheden van de deelne mers. Het wel of niet gaan trai nen op zee is daar zeker van afhankelijk". v.. Plankzeilen is vooral een recreatieve sport. Bij inlevering van uw volle GRATIS kleurenrolletje voor ontwik- JkffCÊJ\A/F kelen en afdrukken een: IflCl/ffs (alleen de goede foto's betaalt u) Middelburg herdenkt donderdag 17 mei dat het 50 jaar gele den werd verwoest. In de Nieuwe Kerk wordt die dag een her denkingsbijeenkomst gehouden waarbij prinses Juliana aanwezig is. De prinses onthult aansluitend op de plechtigheid in de Nieuwe Kerk een monument op de Burgpromenade dat herinnert aan de verwoesting. Het betreft een beeld van de IJslandse kunstenaar Sigurdur Gudmundson. Het beeld is er gekomen dankzij een initiatief van de Stichting Monumenten Walcheren. Aanvankelijk wilde de stichting on der leiding van drs. M. Verburg op 17 mei nog vier monumen ten op Walcheren onthullen. Die monumenten herinneren aan de inundatie van Walcheren op 4 oktober 1944. De monumen ten in Westkapelle, Ritthem, Veere en Vlissingen - bij de toen malige dijkgaten - worden onthuld als de beelden in Ritthem en Westkapelle klaar zijn. Die onthulling vindt plaats op 4 okto ber. De Deutsche Luftwaffe van het toenmalige oorlogszuchtige Duitsland bombardeerde het hart van de Zeeuwse hoofdstad helemaal plat. Na het bombardement op 14 mei van Rotter dam capituleerde Nederland, maar Zeeland bleef destijds door vechten. Met het bombardement werden veel gebouwen voorgoed verwoest. Een groot aantal kon gelukkig herbouwd worden. Tijdens de plechtigheid in de Nieuwe Kerk spreken achtereen volgens prof. dr. J.C.H. Blom over de jaren '30, '40 en '50, toe gespitst op de Tweede Wereldoorlog en prof. mr. I.A. Diepenhorst over het thema 'democratie, nu en straks. De Mid delburgse eerste burger mr. C.G.J. Rutten spreekt een wel komswoord en drs. M.C. Verburg, voorzitter van de Stichting Monumenten Walcheren '40:45 neemt de sluiting voor zijn re kening. De plechtigheid begint om 14.35. Overigens zullen de winkeliers aan de Nieuwe Burg op 17 mei een driedaagse actie beginnen waarbij een groot aantal attracties is te verwachten. Onder meer zullen er boeken over de wederopbouw van Middelburg worden verloot en de jeugd krijgt appeltjes van oranje. Meer aandacht over de actie van de winkeliers, de onthulling van het monument, de andere monumenten op Walcheren en van alles wat daar omheen gebeurt volgende week in deze krant. 01100-28545 01184-14400 Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN LEO HORN MEER METERS MODE Middelburg, Lange Delft 109. Vlissingen, Walstraat 89. (o/ée&!< W>or/xtVUuut&eb&rJ Wie graag eens een molen van binnen wil bekijken moet zaterdag 12 mei zijn kans grij pen. Dan wordt namelijk voor de achttiende keer de Natio nale Molendag gehouden. Sommige molens zijn ook op andere dagen te bezichtigen, maar om het voor het publiek gemakkelijk te maken draaien de molens nu eens vrijwel al lemaal op één dag. De molens die te bezichtigen zijn, zijn herkenbaar aan de blauwe wimpel van de Vereniging De Hollandsche Molen. Meer dan zeshonderd molens zijn zaterdag te bezichtigen. Als er voldoende wind is wordt er op veel molens graan gemalen. De molenaars geven daar graag tekst en uitleg bij. Ze laten de werking van de molens zien en vertellen wat er zoal komt kijken bij het in standhouden van deze voor Nederland zo karakteristieke monumenten. Op veel molens vinden die dag nog andere ac tiviteiten plaats. Zo wordt er hier en daar molenbrood ge bakken, er worden ten toonstellingen gehouden en soms vormt een molen het begin- of eindpunt van een fietsroute. iji; g ;X LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1