295,- W Vlissburg in beeld KOOPAVOND Herdenkingen met vreugde en pijn MORGEN DONDERDAG 3 MEI GRATIS NIEUWE 90 JAAR uur fotoservice Drinkservies Model: T0RB0LE 30-delig c%&Tvan 399.- PZC WEEKBLADEN In verband met de Dodenherdenking is de van vrijdag 4 mei a.s. verplaatst naar Zeeuws elftal VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Meimaand Jacoba Koole Bij een dodenherdenking Rita Boone Hajenius en de techniek van vergaderen. In dit (uiterlijk) klein mooi monumentenpandje bestaat onze zaak dit jaar WOENSDAG 9 MEI EEN MODEPRESENTATIE In onze zaken LAVOOY Gortstraat en PREMIER Lange Delft te Middelburg 10% JUBILEUMKORTING SPECIALE I^DELSEY JUBILEUM-AANBIEDING in de kleuren grijs en rood EXTRA FEEST KORTING 75 cm, met wielen van 269,- nul1j,b 70 cm, met wielen van 249,- nul995- 70 cm van 215,- nuI/O," 57 cm van 185,- nuI*r95" beauty-case van 135,- nu99j" WILKENS BSF Keuze uit meer dan 90 modellen SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 kwaliteits kleurenfoto's 1 kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 91e JAARGANG NUMMER 18 De besturen van de gemeen tes Vlissingen en Middelburg worden steeds enthousiaster bij de gedachten aan een er kend stadsgewest onder de naam Vlissburg. Vooruitlo pend op deze gebeurtenis hebben de Colleges van Bur gemeester en Wethouders van beide gemeenten de wen selijkheid uitgesproken, een kennismakingsbijeenkomst te houden voor de raadsleden van beide gemeenten. Dat moet dan gebeuren op maandag 14 mei in het stad huis in Vlissingen. De burge meesters verstrekken dan nogmaals alle informatie over het streven tot samenwerking tussen beide gemeenten en hoe dat nu precies zit met die aanwijzing tot stadsgewest. Mochten er dan nog onduide lijkheden zijn, dan kunnen de raadsleden alsnog vragen stellen of zonodig in discussie treden met de leden van beide colleges. Een interessante vraag zou zijn: 'Waarom wordt deze bijeenkomst niet in het Stadhuis van Middel burg gehouden?' GESCHENKEN Middelburg. Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zeike 26 01180-13266/01184-11477 Jffeasa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de VHssinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v.( postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Stadion Vlissingen Vorige week konden we dan eindelijk ook nog iets leuks lezen over de toekomstige profclub VC Vlissingen. Wet houder Cees de Keijzer van Vlissingen presenteerde sa men met ir. Guus van Bebber van het architectenbureau Jobse en een aantal bestuursleden van VC Vlissingen het plan voor een aan de status van de profploeg aange paste accommodatie. Hoewel de presentatie de status 'persconferentie' had, gebeurde het voor een select ge zelschap op het stadhuis. Met de presentatie liep de wethouder vooruit op de goedkeuring van de gemeenteraad. De Keijzer heeft zich evenwel goed georiënteerd bij de fractievoorzitters, zo weten ingewijden. Verder zal het plan nog worden on derzocht op de financiële haalbaarheid. Meer gedetail leerde informatie over het plan en wanneer de aannemer het moet opleveren op de pagina van VC Vlissingen el ders in deze krant. Beeld van een deel van het nieuwe stadion. Straattheater of...? Dat zag er vorige week dinsdag even sensationeel uit daar in de Molstraat in Middelburg. De brandweer van de Zeeuwse hoofdstad was met groot mate rieel uitgerukt om een uitslaande brand te bedwingen. Onderweg, op de hoek bij de Koe poortstraat werden de brandbestrijders ook nog eens geconfronteerd met een ongeval. Maar de oplettende voorbijganger zal het opgevallen zijn dat er weinig vuur en rook te zien was. En de beknelde auto mobilist bleek een pop. Straat theater dus. Of niet? Volgens brandweercommandant A.J. te Paske moeten dit soort oefeningen (want daar ging het Het Zeeuws elftal heeft in de maand mei een stevig pro gramma af te werken. Als voorproefje op het komende wereldkampioenschap voet bal in Italië komen er zelfs een paar internationale clubs naar Zeeland. Dinsdag 8 mei speelt het Zeeuws elftal op het sport park in Hulst vanaf 19 uur te gen Club Brugge. Donderdag 24 mei worden de krachten gemeten met het Roemeens elftal, een van de WK- deelnemers. Dat gebeurt van af 19 uur op sportpark Het Schenge in Goes. Een traditie is zo langzaamaan de ont moeting met het Belgisch elf tal, eveneens een van de WK-deelnemers. Deze con frontatie vindt woensdag 30 mei plaats vanaf 18.30 uur op het Zuidersportpark in Ter- neuzen. hier natuurlijk om) wel degelijk serieus genomen worden. „Dit was één van de twee grote oefe ningen die we iedere maand hou den. Hieraan werkt steeds de helft van het korps mee. We heb ben namelijk nogal wat vrijwilli gers, en die kunnen moeilijk allemaal tegelijk ingezet worden. Zo'n oefening is een belangrijke test voor alle onderdelen. Hoe is de coördinatie, hoe reageren ze op onverwachte situaties. Daar om was hier als extraatje een on geval mét een auto in scène gezet. Dat hebben we niet van te voren gemeld. Onderweg naar de brand komen ze dat dan tegen. Dat betekent: extra materiaal in zetten, extra manschappen, noem maar op". Eén keer per jaar houdt de Mid delburgse brandweer een hele grote oefening, waaraan ook an dere organisaties meewerken. Morgen (donderdag 3 mei) ge beurt dat op en rond het be drijfsterrein van Hercules op het industrieterrein Arnestein. Daar aan wordt onder andere meege werkt door de politie, de GGD, het Rode Kruis, de EHBO- vereniging Middelburg en het produktiepersoneel van Hercules, waaronder de eigen bedrijfs brandweer. Straattheater van de Middelburgse brandweer. Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) 2 MEI 1990 Een beeld van Middelburg na het bombardement in de meidagen van 1940. Dit jaar is het 45 jaar geleden dat heel Nederland de bevrijding van een vijf jaar durende Duitse overheer sing meemaakte. Zaterdag 5 mei wordt dat gevierd. Daaraan vooraf gaat de dodenherdenking op vrijdag 4 mei. Jaarlijks toch weer een schril contrast met de feestelijkheden op de bevrijdingsdag. Vaak ook in pijn lijke tegenstelling tot het stralende voorjaarsweer. Twee leden van de vereniging Pennevreugd trachten deze gevoelens hieronder in een gedicht tot uiting te brengen. Een overzicht van de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei en de festiviteiten op 5 mei, is te vinden in de spe ciale rubrieken op de pagina Korte Informatie. Meimaand, met je stralende frisse zonneschijn. De hemel één grote tjilpende, ademende koepel van blauw. Een zacht waaiend gordijn. Meimaand, met op gelijke afstanden van elkaar geplaatste kruisen van oorlogsgraven. Meimaand, één bloeiend wonder. Maar....gevuld met pijn! Te stil is het hier om iets te zeggen, ik vind ook geen woorden voor dit moment. Hier lijkt het leven op te houden, de tijd lijkt niet te bestaan. Met een gebaar, een arm om je schouder zou ik je uit willen leggen, hoe ik naast je wil gaan. Er zijn voorzitters en voor zitters. Er zijn er die de kaarten open op tafel leggen en er zijn er die graag een rookgordijn leggen. Tegen dat laatste hebben wij geen bezwaar, mits daaraan onze voortreffelijke Sumatra sigaren ten grondslag liggen. Unanieme instemming verzekerd. P.G.C.H^JENIUS Sigarenhuis Anno 1920 Segeersstraat 31, Middelburg 01180 - 13025 Om u te laten zien wat er allemaal aan mooie kleding voor Dames en Heren hangt, houden wij in de unieke omgeving van INTRATUIN (v.h. het Moesbosch) te KOUDEKERKE, van 10.30 U.-16.30 u. Gewoon een gezellig uitje om te genieten van alle bloemen/potten/tuinmeubelen/planten en... een bloemlezing van onze kwaliteitskleding. Iedere 50ste bezoeker ontvangt een waardebon voor een mooie plant! •V LEDERWAREN LANGE DELFT 44 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1