Klanten Ter Weijden kunnen naar Autobedrijf Schmitz EREN IMieuwe receptie bij Dijkwel Middelburg Seat Ibiza Sabatini een echte tennisauto 1 8 li Bovag helpt ondernemers in Hongarije VOORDELIG AUTO HUREN RFI - 01180-25851 Happy RENT ALLE MERKEN AUTO'S zeer voordelig ALLEMACHTIG Parksystem autoalarm Met Ford naar Boris Becker Jamex schokbrekers mwwBmmmiSs AC ïW v Wéfi' BI zo goed als nieuwe auto's met 200 vrije kilometers per dag. Ook weekend en vakantietarief Kalverstraat 1 Middelburg DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 11 april 1990 Autobedrijf Ter Weijden, voorheen gevestigd aan de Euromarkt in Middelburg, is niet meer. Het bedrijf is in z'n geheel overgenomen (be halve het takelbedrijf) door Autobedrijf Schmitz aan de Noordweg in Middelburg. Wat er met het pand gaat gebeuren waar Ter Weij den was gevestigd is op dit moment nog niet bekend. In materieel opzicht bestaat de overname voornamelijk uit enkele gereedschappen. Be langrijker is de overname van het klanten bestand. Voor veel ex-klanten van Ter Weijden is Autobedrijf Schmitz overigens geen onbe kend adres. De APK-keuring deed Schmitz bij voorbeeld voorheen ook al voor Ter Weijden. Een VVN-milieukeuring kan eveneens door Schmitz worden geregeld. De eigenaars Hans en Miep Schmitz zien de uitbreiding wel zit ten. „Ter Weijden had een zeer wijkgebonden klantenkring", legt Hans Schmitz uit. „Daar gaan we een beetje extra aandacht aan schenken. Zo is het voor ons geen enkel pro bleem om, in geval van reparatie, voor die mensen die wat slecht ter been zijn even de auto op te komen halen". Autobedrijf Schmitz is een kleine alle-merken- garage. Dat 'kleine' is voor Hans en Miep Schmitz een bewuste keus geweest. „Hoe kleiner je blijft, hoe lager ook je kosten", stelt Hans Schmitz. „Daarnaast is het ook gezelli ger", vult Miep aan. „Je hebt een heel per soonlijk contact met je klanten. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook op de wat minder re guliere tijden hun auto komen brengen. Er is altijd wel iemand in de buurt. We hebben wel eens een aanbod gehad voor een dealerschap, maar dan wil zo'n importeur van alles aan je bedrijf gaan veranderen. Daar voelen we niet veel voor". Met de installatie van een moderne en gloed nieuwe receptie in de showroom hoopt Ci- troën garage Auto Dijkwel Middelburg bv, gevestigd aan de Veerseweg, haar klanten vanaf heden nog beter van dienst te kunnen zijn. Overzichtelijkheid, snelheid en gezellig heid zijn daarbij belangrijke kernbegrippen. „Voorheen was het bedrijf opgedeeld in een groot aantal afdelingen, waarbij de klant de kans liep dat hij van hot naar her gestuurd werd voor hij eindelijk geholpen kon worden", legt mede directeur Jacqueline Stolz uit. „Nu hebben we intern alles gecentraliseerd. Via een duidelijke bewegwijzering op het buiten terrein wordt de klant nu naar de showroom geloodst. Daar kan hij nu aan de nieuwe re ceptie rechtstreeks geholpen worden. En het is nog gezelliger ook. Moet een klant even wachten, dan kan hij onder het genot van een kop koffie even rondkijken in de showroom. Voor de verkopers is daarmee gelijktijdig het contact met de koper wat uitgebreid. Ook dat heeft z'n voordelen". Een dergelijke vernieuwing heeft volgens me vrouw Stolz zo zijn logische redenen. „Ja, be paalde zaken veranderen in de loop der jaren. Dat betekent gewoon dat je je bedrijf met een zekere regelmaat moet aanpassen aan de ei sen van een nieuwe tijd". Parksystem auto alarm werd vorig jaar als een van de eerste systemen door T.N.O. goedge keurd en kreeg ook in België, Noorwegen en Finland een positieve beoordeling. Bij onze zuiderburen wordt Parksystem zelfs door alle Ford-dealers verkocht. Het basisalarm bestaat uit een centrale, een elektronisch toetsen bord, een sirene en een ultrasoondetector. Daaraan zijn een aantal opties te koppelen zo als een afstandsbediening, hyperfrequentie detector en koppeling aan de centrale ver grendeling. De compacte sirene is volledig waterdicht, één eis die bij goedkeuring geldt. Een ander voorbeeld is het elektronisch toet senbord, wat met 7 mm erg plat is en boven dien stijlvol van vormgeving. Er is bij dit instrumentje gebruik gemaakt van goud contacten. Parksystem autoalarm reageert op het openen van de portieren, kofferdeksel en motorkap, het stuk slaan van de ruit en bij een poging de motor te starten. Het alarm wordt automatisch ingeschakeld, een minuut na het uitschakelen van het contact, zodat het nooit kan worden vergeten. Uiteraard kan via het toetsenbord het systeem geheel worden uit geschakeld. Voor mensen die met minder genoegen ne men, is er ook het Block- systeem, waarbij middels hetzelfde toetsenbord, de onsteking van de motor wordt geblokkeerd. Hierbij is geen alarm aangebracht. Beide genoemde systemen kennen een garantie-periode van twee jaar. Informatie: telefoon 077-737200. Sportieve accessoires zijn erg populair. Denk maar eens aan het hele arsenaal spoilers, skirts en lampen wat voor vele autotypes te koop is. Maar ook het technisch sportiever maken van de auto is erg in trek. Jamex levert een reeks sportschokdempers die voor alle Europese merken geschikt zijn. Ze kunnen in combinatie met verlagingsveren worden ge monteerd, omdat ze een korte slag hebben. Ze worden bovendien automatisch afgesteld. Bij hogere snelheden zal de klep die verant woordelijk is voor de hydraulische vering, zich dusdanig automatisch positioneren, dat een stuggere vering ontstaat. Montage zonder verlagings veren is ook mogelijk. Alle Jamex schokbre kers zijn door de strenge Westduitse TUV ge keurd. Het merk geeft zelfs een levenslange garantie. Informatie: 023-319448. In april van dit jaar worden tien Nederlanders met partners tijdens een privé-receptie hoogstpersoonlijk voorgesteld aan Boris Bec ker. De sleutel tot deze gebeurtenis vormt het Ford Tennis Gala dat plaatsvindt van 22 maart tot 14 april. Om mee te kunnen spelen moet in de actieperiode bij de officiële Ford Dealer een nieuwe Ford worden gekocht. Het daarbij verkregen wedstrijdformulier dient uiterlijk za terdag 14 april weer te zijn ingeleverd. Deelne mende Ford Dealers, waaronder Autobedrijf Joosse aan de Gildeweg in Vlissingen, zijn herkenbaar aan het Ford Tennis Gala-em bleem. Ford heeft Boris Becker al drie jaar onder sponsorcontract staan en wil met het Ford Tennis Gala het sportieve karakter van het au tomerk benadrukken. De tien uitverkorenen vliegen per Air France-jet naar Monte Carlo om in het vorstendom Monaco het Monte Carlo-tennistoernooi mee te maken. Naast de ze tien tweedaagse reizen voor twee perso nen stelt Ford ook nog 125 tweedaagse reizen voor twee personen naar Wimbledon ter be schikking. HBriHBraHB 'i $:IJ| mwsw» Seat is, zoals bekend, actief in de sponsoring van het damestennis. De kleuren van dit Spaanse automerk worden op de tennisbaan onder andere verdedigd door Gabriela Sabati ni. Inmiddels heeft zij haar naam geleend aan een even sportieve en charmante Seat, de Ibi za Sabatini. Drie van deze auto's - waar er maar 500 van zijn gemaakt - zijn te zien en te koop bij autobedrijf Wondergem en Melse aan de Industrieweg in Vlissingen. Deze beperkte oplage van de Ibiza Sabatini is voorzien van een exclusieve striping, waarin 'tennis' een belangrijke rol speelt. Uitgerust met een 1200 cc Motor System Porsche heeft de Ibiza Sabatini haar berijder meer te bieden. Een zonnedak om het hoofd koel te houden, speciaal beklede stoelen en zelfs vloermatten die voorzien zijn van het tennis logo. Naast het tenniswit, is deze speciale Ibiza ook lever baar in de kleuren rood of zwart In 1200 cc uitvoering kost de Ibiza Sabatini f 18.095,-. Er is ook nog een 900 cc uitvoering Deze kost 16.795. -r:;- msmmm mmm mm Seat Ibiza 1.2 Sabatini. Ter gelegenheid van de opening van het nieu we BOVAG-huis in Bunnik en de viering van het zestig jarig jubileum heeft de BOVAG besloten een bedrag van honderdduizend gul den ter beschikking te stellen voor de oprich ting en financiering van een stichting die als doel heeft de opleiding en bijscholing te be vorderen van Hongaarse collega-ondernemers in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Na de recente ontwikkelingen in Oost Europa krijgen de ondernemers in die landen het extra moeilijk. De weg van een planeconomie naar een markteconomie is vooral voor onderne mers in het midden- en kleinbedrijf uiterst in gewikkeld omdat hen, zeker in Oost Europa, nog de kennis om een vrije onderneming te leiden ontbreekt en de noodzakelijke hulp daarvoor zeer schaars is. Er zijn daar ook vrij wel geen ondernemersorganisaties als de Bo vag, noch opleidingsinstituten, waar vrije ondernemers het vak kunnen leren. De Bovag wil het met het beschikbaar gestel de geld de ondernemers in Hongarije makkelij ker maken om hun belangenbehartiging te structureren om de ondernemersopleidingen en bijscholing te bevorderen. De Bovag heeft voor Hongarije gekozen, om dat dit land al zo'n twintig jaar ervaring heeft met het groeien van een plan- naar een markt economie. In feite was in de jaren tachtig in dat land ook de privésector toegestaan, maar heeft zich nog maar weinig ontwikkeld. Des alniettemin hebben deze ontwikkelingen Hon garije toch gemaakt tot een voorbeeldland voor Oost-Europa, een voorbeeld dat de ande re Oost Europese landen nu willen volgen. Met andere woorden: de hulp die de Bovag aan Hongarije geeft, kan een verdere uitstra ling krijgen naar de andere Oostbloklanden. De Bovag stelt niet alleen geld. maar vooral ook know-how ter beschikking. Bovag- mensen zullen aan de nieuwe stichting mee werken. Innovam, het brancheopleidings- en innovatieinstituut is gevraagd plannen te ma ken voor aangepaste opleidingsprogramma's. Het overleg met de Hongaarse ambasade in Den Haag, evenals met de Nederlandse am bassade in Budapest over de verdere uitwer king van de plannen is al geopend. De Bovag heeft haar leden opgeroepen stageplaatsen ter beschikking te stellen voor Hongaarse col lega's. Autobedrijf Louisse b.v. Kal verstraat 1, 4331 LZ Middelburg, tel. 01180-25851 r De nieuwe receptie bij Auto Dijkwel Middelburg bv. Miep en Hans Schmitz in de kleine maar sfeervolle garage aan de Noordweg in Mid delburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 25