- open 21 april eerse eer KuyjDKiirti PROGRAMMA OPEN DAG PROVINCIE ZEELAND urg óók voor W SMALSTAD BROUWERSHAVEN GEEFT WATERRECREANTEN DE BREEDTE *AWL M. Ml,u Jachthaven Yerseke ^N/SS< een levendige visserijgemeenschap in de Zeeuwse Delta met veel rekreatie en een goed vestigingsklimaat. GEMEENTE KORTGENE Colijnsplaat, Kats en Kortgene, gelegen aan de Oosterschelde en het Veerse Meer, waar het goed wonen en rekreëren is. GEMEENTE VEERE OPEN VANAF JUL11990 GEMEENTE WISSENKERKE VEERSE MEER OOSTERSCHELDE NOORDZEE REIMERSWAAL - mosselen - oesters - kreeften 280 ligplaatsen Inlichtingen: 01130-5270 De provincie wenst de bedrijven aan de waterkant een succesvolle open dag toe! Informatie over de provincie Zeeland (01180) 31400 Het waterrekreatiegebied in Zeeland ook in 1990 Zomerpeil t/m herfstvakantie AAN HET GREVELINGENMEER: ZEEUWSCH VLAANDEREN: OOK VOOR WATERRECREATIE Zaterdag 21 april 1990, 10.00 - 18.00 uur De beste stuurlui staan voor u klaar! Vlissingen... zilte stad ri'Jll'rÈ Welkom pleziervaarders in Goes werkplaatsen Walcheren ft Waterbouw is een, bijna vanzelf sprekende, Nederlandse aktiviteit: hoe zou- den wij anders het hoofd boven water houden? ffi Zeeland Waterland Kerkstraat 7, 4350 AA Veere Tel. 01181-1951 is een stadje dat zich reeds door haar ligging sterk betrokken voelt bij het haar omringende water. Hier bij kan worden gewezen op de plaatselijke jachtha vens nabij Veere, het Veerse Meer met tal van mogelijkheden voor diverse vormen van waterspor ten), watersportbedrijven en er is ook nog het bre de badstrand van de familiebadplaats Vrouwenpol der. Kortom, watersportmogelijkheden te over. DORIMAREONTSPANNING IN ALLE SEIZOENEN Hof Domburg, Schelpweg, Domburg, tel. 01188-3210 waterrecreatiegebied bij uitstek 21 april 1990 open dag waterrecreatie!! 1 Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5: expo sitie van luchtfoto's Jacqueline Midavaine, ge opend 10-16 uur; entree gratis. Bezichtiging Grote of Sint Nicolaaskerk (be schermheilige zeevaarders), Korenmarkt, 13-16 uur. Optreden majorettenvereniging "Apollonia" en drumband "Apollo" op de Loswal. Aanvang: Huifkartochten langs de haven en door het centrum van Brouwershaven vanaf de Markt, 10-16 uur. Tekenwedstrijd voor de jeugd van 4-12 jaar. Deelnameformulier afhalen van 9-12 uur bij VVV Brouwershaven. Modehuis Stout, Markt 33, open huis met nieuwe waterrecreatie-kollektie, 10-17 uur. Jachtwerf Kesteloo/winkel, Havenkanaal, mo deshow van watersportkleding 11 en 14.30 u. O.D.W.-menu in de Horeca-bedrijven: Restau rant Jacob Cats, Molenstraat 1; Restaurant de Plaisanterie, Haven Noordzijde 9; Eethuis de Ossehut, Camping den Osse, Blankersweg 4. Open huis op: - camping Noordernieuwland, Schouwsedijk 1 - camping den Osse, Blankersweg 4 Demonstraties surfen door Fanatique Fun Surfschool bij camping den Osse, Blankers weg 4, 10-16 uur. Surfplankjes en palingbrood (culinaire specia liteiten), verkrijgbaar bij Bakkerij Kik, Nieuwstraat 10. Demonstratie/wedstrijden van roeien en zeilen door de zeeverkenners Brouwershaven, inl. lo- katie bij VVV. Bezichtiging van de vletten van de Zeeverken ners Brouwershaven; inlichtingen lokatie VVV. Stokbroodbakken door de welpen van Scou ting Brouwershaven vanaf 14 uur. Inlichtingen lokatie bij VVV. 2 Bruinisse Demonstratie zeilen met open- en kajuit zeiljachten en gelegenheid voor het publiek om mee te varen in boten met instrukteur door Zeilschool en Verhuurbedrijf Aqua Vitesse, Jachthavenweg 10-17 uur. Open dag op het jachthaventerrein bij: - ROWI Watersportservice bv. Tijdens deze open dag is de werkplaats de gehele dag te bezichtigen; tevens zal enkele malen een boot in en uit het water getild worden met bijbeho rend transport. Vanaf 10 uur. - Scheepswinkel AML scheepselektronica, de monstratie met diverse apparatuur en explica tie; vanaf 10 uur. - Jachtmakelaardij De Val: open dag met infor matie over gebruikte schepen. Vanaf 10 uur. - Nova Yachting: informatiestand over nieuwe boten, type Halberg Rassy. Er zijn ca. 10 sche pen aanwezig; vanaf 10 uur. - Korvisser-watersportmarkt. Demonstraties met diverse apparatuur en explicatie. Tevens een stand met demonstratie touwsplitsen. Vanaf 10 uur. - Gedurende de hele dag is de Rijkspolitie te wa ter met een politieboot in de jachthaven aan wezig, annex informatie- en voorlich tingsstand op het jachthaventerrein. V.a. 10 u. - CR De Sailor's Inn op het jachthaventerrein is de gehele dag geopend en serveert alle bezoe kers aan de ODW-aktiviteiten een gratis kopje koffie. Een puzzeltocht voor de kinderen en diverse andere evenementen worden georganiseerd door Jachthaven Bruinisse b.v. Inlichtingen bij de havenmeester op het terrein, dhr. S. de Boer. - CR de Jachtclub op het jachthaventerrein - Cafetaria Onder de Linden, Voorstraat 30 - CR De Schelde, Havenstraat 9 Bakkerij de Vink, Voorstraat 58, bakt deze dag palingbrood Informatie en demonstratie over hengelsport artikelen en zee-aas, J.L.C. Anthonissen, Voor straat 26. Open dag in het kantoor van de Watersportve reniging Noord-Beveland op het jachthaven terrein. Aktiviteiten in het Dorpshuis de Brug, Ha venstraat; - de gehele dag wordt een oude dorpsfilm vertoond; - een vlaslinnenpresentatie door mevr. de Regt; - een diapresentatie over de Enpassant, een zeilboot, waarmee een wereldreis is gemaakt; Open huis in het Poppentheater Muzikanter o.l.v. Bouwen Breeman, Voorstraat 65. Zij spe len de hele dag volksliedjes met harp en cither in de poppenkast. Hier kunnen ook de boten ingeleverd worden voor de droomboot- knutselwedstrijd. Viseten bij vishandel Vink, Visserijweg 4; De Voorstraat is op deze dag geheel versierd. Onder voorbehoud Muziekevenement te organiseren door Café de Patrijs, Voorstraat. 5 Yerseke Versieren van de schepen in de haven 10-12 u. AVIootschouw met mogelijkheid om mee te va ren. 13 uur. Tevens zullen 2 boten van Scou ting Nederland deelnemen aan admiraalzeilen. OPENING VAN DE PRINS WILLEM- ALEXANDER JACHTHAVEN door burgemees ter A. Verbree van de Gemeente Reimerswaal, 14 uur. Demonstraties door de brandweer, de politie, EHBO, zeeverkenners en een hoovercraft- vaartuig en de duikvereniging in en rondom de Prins Willem-Alexander jachthaven. 13-15 uur. Demonstraties met het varen met "kreatieve" vaartuigen in de Prins Willem-Alexander jach thaven; 13-17 uur. 6 Tholen Open dag in de historische scheepswerf "Dui- vendijk", Contre Escarpe 1; 10-17 uur. Bezichtiging van een boot van de Rijkspolitie te water in de handelshaven. Aan boord een tentoonstelling over milieubeheer. Tevens kan men daar alle informatie en voorlichtingsma teriaal verkrijgen over de nieuwe regelingen, geldend voor de Oosterschelde. Open dag met informatie en bootbezichtiging bij WSV de Kogge bij de jachthaven. Een speciaal O.D.W.-menu wordt geserveerd in: - CR Hof van Holland, Kaay 1; 7 Gorishoek Vanuit Gorishoek zal het fiets-veerpontje "De Harpoen" gratis varen naar Yerseke en terug. Vertrektijden: 10, 12 en 14 uur. 8 Stavenisse Open dag door de W.S.V. Stavenisse te Stave nisse met informatie en bootbezichtiging in de sportvissers/jachthaven Stavenisse. De sche pen zullen zoveel mogelijk gepavoiseerd zijn. Een speciaal ODW-menu wordt geserveerd in: - CR Het Pakhuis aan de jachthaven. 9 St. Annaland Alle sportvissersschepen zullen gepavoiseerd uitvaren. Open Dag met informatie en bootbezichtiging door de W.S.V. Sint Annaland. Een speciaal O.D.W.-menu wordt geserveerd in: - CR Het Baken, Molenweg 4 - CR De Lagune op het jachthaventerrein. Zierikzee Gratis zeiltochtjes op de Oosterschelde met 10 traditionele zeilschepen van Zeilvloot De Zeeuwse Stromen, waaronder kotter, tjalk, klipper, etc. Afvaart aan de Nieuwe Haven van 10-16 uur. Borden en spandoeken geven de af- vaartplaats aan. Maritiem Museum Zierikzee met attributen over de scheepvaartgeschiedenis, scheepsmodellen, bodemvondsten uit de Oosterschelde, gevangeniscellen, etc. 10-17 uur. Entree f 1,50 per persoon, kinderen tot 6 jaar gratis. Demonstraties van de Zeeuwse Reddingsbri gades (oefendag) op de Oosterschelde, nabij de haven Flauwers, (Cafe de Herenkeet) met medewerking van brandweer, het Rode Kruis, EHBO en de reddingsploeg van de Herenkeet. Lokatie: aan de weg Zierikzee-Haamstede ter hoogte van Café de Herenkeet nabij de Flau wers, 10.30-12.30 uur. Colijnsplaat Knutselwedstrijd voor de jeugd met als the ma: Wie maakt de mooiste droomboot. De wedstrijd is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De boot moet ingeleverd worden bij Vw Noord-Beveland in Wissenkerke tussen 21 en 28 april. Alle deelnemers ontvangen een leuke attentie. Viswedstrijd in samenwerking met de Noord- bevelandse hengelsportvereniging, inschrij ving 11 uur in Café Juliana, Voorstraat 73. Aanvang 12 uur; vele prijzen. Bezichtiging van de oude molen (1598) Have- laarstraat 107. Bij gunstige wind zal de molen in bedrijf zijn. Demonstratie varen door de jeugd met Opti mist zeilboten en jollen in de jachthaven o.l.v. de Watersportvereniging Noord-Beveland. 10-16 uur. Bezichtiging van een boot van de Rijkspolitie te water tijdens de middaguren. Aan boord tentoonstelling met als thema; Milieubeheer. Vanaf 13 uur. Veiligheidscentrum Zeeland b.v. is op de jacht haven met een informatiewagen aanwezig om informatie te geven over alarmsystemen en in braakpreventie. Tevens kunnen brandblussers voor een veiligheidsinspektie worden aange boden tegen een aktieprijs van f 10,— per 11 stuk. 10-16 uur. Presentatie van een nieuwe zeilboot, type Pie- wiet, gebouwd door Jachtwerf v.d. Rest Nau- tic te Kats op het jachthaventerrein. Open dag met informatie wordt gehouden op: - Minicamping "Klaverwijk", Klaverweg 1 - Camping Orisant, Westzeedijk 2; tevens gratis entree in het openlucht zwembad en gratis kopje koffie,^ Speciaal O.D.W.-menu wordt geserveerd in: - CR Zeelandia. Voorstraat 42 Kamperland Demonstratie nieuw surfmateriaal van Neil Pryde (surfzeilen) en Tiga (surfplanken) door Jachtwerf Zwemer bij het surfcentrum De Schotsman, Schotsmanweg 1. Een open dag wordt gehouden op: - minicamping De Strandjutter, Vredenhofweg 1 - camping Anna Friso, Strandhoekweg 1 - recreatiecentrum de Schotsman, Schots manweg 1 - camping de Molenhoek, Molenweg 69a - caravan- en botenstalling A. Dieleman, Baas- huisweg 2. - surfcentrum De Schotsman, Schotsmanweg 1, met aandacht voor de steiger, het jol- lenstrand, trailerhelling, de kantine, waarin men ook in wetsuit naar binnen mag, surfshop en de windsurfvereniging. Natuurwandeling langs het Veerse Meer en de bossen bij het Recreatiecentrum De Schots man o.l.v. een ervaren natuurgids (start, lokatie en aanvangsuur). Proefvaart per kano of waterfiets over het Veerse Meer tegen gereduceerd tarief bij Re creatiecentrum De Schotsman, Schotsman weg 1. (tijden toevoegen) Een speciaal maritiem O.D.W.-menu wordt ge serveerd in: - HCR Kamperduin, de Banjaard, Patrijzenlaan 1 - CR d'Ouwe Veerstoep, Jachthaven Kam perland - Eethuisje de Polderkamer, Molenweg 2 - Restaurant Papillon, Veerweg 37 - CR Recreatiecentrum de Schotsman, Schotsmanweg 1 - CR De Molenhoek, Molenweg 69a Recreatiecentrum De Schotsman, Schotsmanweg 1 organiseert een diapresen tatie in samenwerking met Mark en Jolanthe v.d. Weg over hun reis rond de wereld met het zeilschip Jonathan. 20 uur, toegang gratis. A Proefvaarten per kano tegen gereduceerd ta rief vanaf Recreatiecentrum De Schotsman over het Veerse Meer. 10-16 uur. Knutselwedstrijd voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar met als thema: "Wie maakt de mooiste droomboot". Zie ook onder Colijnsplaat. Wissenkerke Een open dag wordt gehouden op - minicamping S.H. van den 8erg, Keihoogte- weg 6 - minicamping J.C. van den Berg, Vlietburgweg 1 - minicamping N. Filius, Keihoogteweg 3. Een maritiem O.D.W.-menu wordt geserveerd in HCR De Kroon, Voorstraat 17. Knutselwedstrijd voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar met als thema: "Wie maakt de mooiste droomboot". Zie ook onder Colijnsplaat. Bakkerij P. Geijs, Ooststraat 17, bakt pa lingbrood. 12 Kortgene Open dag op camping de Paardekreek, Haven weg 1. Gratis gebruik van waterfietsen en zeilbootjes op Camping De Paardekreek, Havenweg 1. Te vens mogelijkheid om te varen met motor bootjes tegen gereduceerd tarief. Open dag op Watersportcentrum Delta Marina b.v., Veerdam 3 met jachthaven, scheepswin kel, technische dienst, tankstation, wasseret te, supermarkt, restaurant, aqua-caravanning en yachtbrokerage; tijd 10-17 uur. Een maritiem O.D.W.-menu wordt geserveerd in: - Het Veerhuis, Veerdam 3 - CR Graaf van Buren, Kaai-oprit 4-6 - HCR de Korenbeurs, Kaaistraat 12 - Bistro Alteklein, Hoofdstraat 12 Bakkerij P.D.C. Bouman, Kaaistraat 14 bakt de ze dag scharretjes (koekje). Bakkerij J.L. Basting, Kaaistraat 23, bakt pa lingbrood. Knutselwedstrijd voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar met als thema: "Wie maakt de mooiste droomboot". Zie ook onder Colijnsplaat. 13 Veere Open dag op Jachtwerf Oostwatering aan het Veerse Meer van 10-17 uur. 14 Middelburg Bezichtiging van het Zeeuws Museum in het Abdijkomplex tegen verlaagd tarief; volwasse nen f 2,50 p.p. geopend 13.30-17 uur. - 14-15 uur bezichtiging onder deskundige lei ding van de fraaie 16-eeuwse tapijten in de Ta pijtenzaal van het museum. Geopend 13.30-17 uur. Open dag met gratis toegang van het kuituur- historisch museumschip Ramschip De Schor pioen. Aan boord wordt deskundige uitleg ver zorgd. Tijd 10-17 uur. Bezichtiging van Miniatuur Walcheren tegen verlaagd tarief. Volwassenen betalen f 3,50 i.p.v. f 5,—. Tijd 9.30-17 uur. Een speciaal O.D.W.-menu wordt geserveerd in het Restaurant van Miniatuur Walcheren ad f 14,50. Bij het VVV-kantoor is de VOC-wandelroute verkrijgbaar, die langs lokaties gaat die nog herinneren aan de tijd dat de VOC in Middel burg gevestigd was. Prijs f 1,— i.p.v. f 3,50. 15 Vlissingen Open dag op het korpsschip "De Schelde- mond" van de Stichting Zee-kadetkorps Scheldemond voor het publiek. Het schip is afgemeerd in de 1e Binnenhaven aan de noordzijde. Ingang Tonnenmagazijn DGSM; 10-16 uur. 16 Terneuzen/de Braakman Opening Open Dag Waterrecreatie door wet houder J. van Rooijen (toerisme en recreatie) op het Recreatiecentrum De Braakman. 10 u. Openstelling van de tent met diverse demonstratie-stands en modelbouwten toonstelling. 10 uur. Vlotbouw door Scouting Terneuzen met, na realisering hiervan, uitvaren en barbecue op het vlot (mee-eten van varende deelnemers die even aanleggen aan het vlot). Aanvang 10.15 uur. Start 1e manche zeilwedstrijd Optimisten door zeilverenigingen Dow, Vremdijcke en .RBSC. 10.15 uur. Start 1e manche zeilwedstrijd open klasse. Tijd: 10.30 uur. Kano-waterpolo wedstrijden door kanoclub Zeeland. 10.30-13.30 uur. Gratis rondvaarten over de Braakman door Re creatiecentrum de Braakman. 11-17 uur. Kano-puzzeltocht door kanoclub Zeeland. 11-16 uur. Varen met motorisch aangedreven modelbouw-boten in het zwembad door mo delbouwvereniging Oostburg. 11-16 uur. Optreden majoretten- en drumband "De Zwa luw" uit Sluiskil. 11 uur. Start van de Braakman-boemelritten (met de trein over het recreatiecentrum) vanaf 11 uur). Start 2e manche zeilwedstrijden Optimisten. 11.15 uur. Start 2e manche zeilwedstrijd open klasse. 11.30 uur. Tweede optreden majoretten- en drumband "De Zwaluw". 12 uur. Vlootschouw, afgenomen door wethouder W. van Walraven (sportzaken) en kapitein W. van der Decken ("De Vliegende Hollander"). 12.30 uur. Optreden Harmonie- en Drumband Willem Beuckelszoon uit Biervliet. 12.30 uur. Waterski-demonstratie door waterski vereniging. 13 uur. Tweede optreden Harmonie- en Drumband Willem Beuckelszoon. 13.30 uur. Start 3e manche zeilwedstrijden Optimisten. 13.30 uur. Openstelling gratis mossel- en kokkelstand. 13.30 uur. Start 3e manche zeilwedstrijd open klasse. 13.45 uur. Start roeiwedstrijden door Scouting Oostburg en Terneuzen. 14 uur. Varen met zeil-mocfelboten door Modelbouw vereniging Oostburg. 14-17 uur. Landing 4 parachutisten van para-vereniging Midden-Zeeland. 14 uur. Demonstratie varen met zeekajaks door de Ka noclub Zeeland. 14.30 uur. Optreden van Muziekvereniging Schoondijke. 14.30 uur. Start surftoertocht georganiseerd door de Surfver. De Verklikker te Groede. 14.45 uur. Viswedstrijd georganiseerd door diverse hen gelsportverenigingen in de Braakman. 15-18 u. Tweede optreden Muziekvereniging Schoon dijke. 15.30 uur. Prijsuitreiking viswedstrijd in de kantine. 19 u. Demonstraties en shows van allerlei watersport-artikelen, (w.o. boten, surfplanken en kleding) in de tent door Ador-sport 10-17 u. Presentaties door verschillende bedrijven en verenigingen. Tennisdemonstraties door Ador-sport. 10-17 u. Informatiestand VVV-Terneuzen. Presentatie van alle in de Braakman voorko mende vissoorten. 10-17 uur. Recreatiecentrum Braakman zeilen - windsurfen - kanoën - roeiwedstrijden - kano- polowedstrijden - parachutespringen - muziekkorpsen rondvaarten - modelboten - viswedstrijd ADZ staat voor dienst verlening op het gebied van drukwerk, automati sering en administratie. Talloze - niet alleen Zeeuwse - bedrijven en particulieren gaan regel matig met ADZ in zee en varen daar wel bij. Verleg uw koers en meer eens bij ons aan. drukkerij/uitgeverij administratiekantoor computer service bureau varia (kleurkopie-service, microfilm) detacheringen VLISSINGEN GOES TERNEUZEN Morcurimwcg IZ. Poilbui 140. 4380 NC Vliinngcn tel 0118-1-1 7910 II l f jj f j Hoveniersbedrijf Kwekerij "Veldzigt" Civieltechnische dienst Houtbedrijf Metaalbewerking Verfspuiten/Moffelen Elektro-montage Elektronika Graveren Assemblage Sorteer- en inpakwerk Postbus 280 4330 AG Middelburg Tel. 01180-33040 Grevelingenstraat 16 4335 XG Middelburg Fax 01180-38299 ■3 o Dit thema en in het bijzonder de Delta- werken staan centraal bij de Delta Expo. Films, exposities, rondvaart en een bezoek aan één van de doorstroomopeningen van de Oosterscheldekering; u kunt er gerust een dag voor uittrekken. Openingstijden: dagelijks 10-17 uur. Toegangsprijzen: Volwassenen f 10,—; Kinderen 4 t/m 12 en 65+ f 7,50; Museumjaarkaarthouders gratis; CJP houders f 5,—. Meer bank voor je geld

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13