ledereen mag meedoen H HARRY SCHROEVERS RIJWIEL êb CENTRALE voor échte brilmode De Schelde De Schelde, toekomst in techniek - X "iïlroe- Optiek 50% KORTING OP MONTUUR GLAZEN exclusief brengen wij: jill sander enrico coveri beau monde blue marine joop! cazal ragtime m.c.s. valentino chai IBS Restaurant Valentijn geeft TIJDELIJK bij aankoop van een COMPLETE BRIL DEN DEKKER MUZIEK Ès- Deze informatie over verkeersbrigadiers wordt u aangeboden door onderstaande bedrijven. Achter kille cijfers gaan menselijke drama's schuil. Het aantal verongelukte kinderen bij voorbeeld is vorig jaar met tientallen procen ten gestegen. Volgens Veilig Verkeer Nederland moeten de scholen nu eindelijk eens verkeerslessen gaan geven. Verplicht. Dagelijks speelt zich in het verkeer een levens gevaarlijk spel af. Kwetsbaar als geen ander lopen of fietsen kinderen naar school. Onvol doende beschermd. En - zo tonen de cijfers - het aantal kinderen dat vorig jaar werd ge dood bij een verkeersongeval is met twintig procent gestegen. Meestal is het kind schul dig, althans juridisch gezien. Maar wat heb je aan zo'n boodschap als ouder of zelfs als au tomobilist die bij zo'n ongeval betrokken is. Fietsende kinderen hebben geen ervaring in het verkeer. Toch kan iedereen weten dat de fiets het meest kwetsbare vervoermiddel is. Dat geldt vooral voor plaatsen waar geen fietspad is. Kinderen kunnen door gebrek aan ervaring geen afstand en snelheid inschatten. Roekeloosheid, wordt ze dan verweten. Veilig Verkeer Nederland vindt dan ook dat er meer aandacht op school voor verkeersles moet zijn. Op basisonderwijs is verkeerson- derwijs verplicht. En dat is goed. Maar gaat de jeugd eenmaal naar het voortgezet onder wijs, dan is de beer los. En juist die leeftijds groep haalt de meeste bravourstukjes uit. Vlissingen - en de VSV in het bijzonder - is nu bezig om verkeersbrigadiers onder ouderen te werven. Dat is een goeie zaak, want als ouders de beveiliging van de looproute van de kinderen op hun schouders nemen, wordt er automatisch over gesproken thuis. Dan is de verkeersbewustwording een onderdeel van de opvoeding. Dat is gezien de stijgende cijfers geen luxe. Bij de fancy fair aanstaande zaterdag in het schoolgebouw van de Vlissingse School Vereniging, VSV, is een apart klaslokaal ingericht om verkeersbrigadiers te werven. De school aan de Govert Flincklaan heeft namelijk een schrijnend te kort aan mensen die de jeugd een veilige weg van en naar school wil bezorgen. Vaders, moeders, opa's en oma's, familieleden, maar ook WAOers, VUTers of ande ren die over wat vrije tijd beschikken zijn welkom. Zin in dit vrijwilligerswerk? Bel Joke Schroevers (01184-70532) of kom zaterdag tussen half elf en vier uur even langs, beide gevallen krijgt u volop informatie. accordeonreparatie en verkoop Tevens het juiste adres voor reparaties en stemmen van uw instrument. Aanbieding: Hohner accordeon tango IV S van 4860,— voor 4130- Noorderbaan 94, Vlissingen, 01184-70532 IpÉI «II KINDEREN OP WEG NAAR SCHOOL Op weg naar school loert gevaar. Auto's die onvoldoende opletten, oversteekplaatsen die ondanks hun markeringen geen aanleiding zijn voor de weggebruikers om wat in te houden, vriendjes aan de overkant van de straat, het zijn allemaal zaken die kinderen kwetsbaar maken. Wij ouderen zijn vaak bezorgd. Maar hoe ervaren kinderen dat. Hebben ook zij in de gaten dat het verkeer soms als een roofdier te werk kan gaan? Hun persoonlijke blik op de (verkeers)wereld, de namen hebben we ver anderd. Marcia: „Ik zit altijd voorin de auto bij mijn moeder. Ze rijdt wel eens hard. Maar dat vind ik niet eng". Femke: „Ik kom altijd langs spiegels. Daar kijk ik in. En dan is het net of je hoofd groter wordt". Leon: „Ik loop meestal hard naar school en snij stukjes af". Hans: „Ik ga altijd samen met Daan naar school". Verkeer levert problemen op zoals uit on derstaande reacties blijkt. Andrea: „Auto's rijden altijd heel hard als ze het stoplicht op groen zien staan. Dat vind ik eng". Daan: Op de Sloeweg rijden ze heel erg hard. Je ziet ook dat daar dieren worden doodgere den. Vogels vooral". Iris: „Vaak als er aan de ene kant veel auto's zijn, zijn er aan de andere kant geen auto's. En dat gaat zo maar door". Lara: „We worden wel eens van de stoep ge duwd door grote mensen. Die kijken niet uit voor kinderen". De VSV (Vlissingse Schoolvereniging) is een school voor neutraal onderwijs en is bestemd voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Dat het een vereniging is wil zeggen dat de ouders lid zijn van de school, ze kiezen dus ook het bestuur. De school vervult een functie voor heel Vlissingen en zelfs daarbuiten. Dat komt omdat de VSV de enige neutrale bijzonde re school is in de buurt. Ouders kiezen om diverse redenen voor deze school. Er zijn er die hun kinderen om het specifieke neutrale karakter op de VSV doen, maar ook omdat de school eenvou digweg de dichtstbijzijnde is. Ook de kwa liteit van het onderwijs kan de doorslag geven bij de keuze. Doorgaans laten ouders zich terdege infor meren over diverse scholen en besluiten dan om voor de doelstellingen van de VSV te kiezen. We zetten hierbij een aantal doelstellingen op een rijtje. Een zo goed mogelijke ontwikkeling van de capaciteiten van elk kind binnen een goede sfeer. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs. Heel nadrukkelijk een school zijn die voor iedereen toegankelijk is, voor alle la gen van de bevolking en met respect voor elke religie. Opticien - Optometrist Contactlensspecialist Walstraat 81 Vlissingen Batavus Race-specialist Koudekerkseweg 51-53, Vlissingen, 01184-12544 n DEN DEKKER SLAGWERK Het muziekadres voor Zeeland -x - ^sÉNïi "cv. V M - n->ra v ccp- p-.. Zaterdag 24 maart houdt De Schelde samen met de Bedrijfsschool open huis. Medewerkers, oud-medewerkers, scholieren, ouders en alle andere belangstellenden zijn die dag van harte welkom. Via het Scheldekwartier aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen zijn de bedrijfsterreinen van 10.00 tot 16.00 uur vrij toegankelijk. Ook zijn de aluminium produktie bij Scheldebouw in Middelburg, scheepsreparatie op Scheldepoort in Vlissingen-Oost en dochteronderneming AKF in Goes opengesteld. De diverse industriegroepen, afdelingen en dochteronderneming SICON tonen hun activiteiten. Voor de jeugd worden speciale attracties op het bedrijfsterrein in Vlissingen georganiseerd. Heeft u geen eigen vervoer, dan hoeft dat geen probleem te zijn: vanaf het NS-station in Vlissingen rijden gratis bussen op en neer naar het Scheldekwartier, Scheldepoort en Scheldebouw. Dus, kom zaterdag 24 maart naar De Schelde, ledereen is van harte welkom. lllll&fc. AJili v B.V. Koninklijke Maatschappij 'de Schelde' Glacisstraat 165 Postbus 16 - 4380 AA Vlissingen Telefoon: 01184 - 83911 M Korte Geere 9-13 Middelburg Tel. 01180-15860 VERKEERSBRIGADIERS KILLE CIJFERS ACHTER FATALE LES 'Er worden veel dieren doodgereden' Wat is de VSV Voor meer informatie kan men terecht bij de directeur van de VSV, mevrouw M.M. de Hu/ster, 01184-67591. Verkoop en verhuur van rijwielen - Reparaties - Autopeds Driewielers - Accessoires Yamaha GEM Fender Session Tama Roland - keyboards Kawai - versterkers Ibanez - gitaren Pearl - blaasinstrumenten Zildjian - slagwerk - bladmuziek etc. Biezelingsestraat 24, 4421 BS Kapelle Postbus 85, 4420 AC Kapelle - Telefoon 01102-41000 41842 Alle dagen geopend, 's maandags op afspraak VAN DE£EE brilmode VAN DE REE Desrmtëiwmmm haar poorten v p voor 1 V v V. v i .4 X mmw X'- f yyy.-ys- j.. 7 mrmwM

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9