Jazzmuziek uit de tweede lijn Tekeningen Erwïn Moser in Zeeuwse Bibliotheek Muziek Skaz kwam goed tot z'n recht op folkpodium Erik the Viking, een comedie met horens e Johnny's got the blues Zero Positief in De Piek De Walk-inn presenteert Black Box 22 MAART T/M 28 MAART IN MIDDEN ZEELAND MDG O-SHOW: SAMBA EN PISTOLEN Docenten blij met vernieuwde muziekschool RUSSEN VOELDEN ZICH THUIS IN RAZZMATAZZ GEHOORD Woensdag 21 maart 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Uï iïï ijs ®s> lu Hï Het Parijs van Vlissingen MIDDELBURG Kleding zonder verkoopoogmerk. Ontwerpers (in spé) zonder sala ris. Wat krijg je dan? Precies. Een experimentele show met veel verrassingen. De leerlingen van het MDGO (om precies te zijn de klassen 3 presentatie en 3 reali satie) zetten afgelopen donder dag een kleurrijke, humoristische show op de planken. De afdeling Commercie moest het hele zaak je soepel laten lopen. Een beetje oefening zou voor deze klas geen kwaad kunnen: het was bijvoor beeld bijna onmogelijk te achter halen welke kleding van welke ontwerpster was. Het thema El Hombre stond borg voor een grote portie cowboy broeken, sambajurkjes, franjeran- den en klapperpistolen. Een scheutje sixties en cocktails mocht ook niet ontbreken: strak ke jurkjes met gaten en hotpants Een land waar het hardstikke koud en donker is en waar de be woners er met z'n allen een beet je op los vechten. Dat is het decor voor de film Erik the Vi king, deze week te zien in het Al- hambratheater in Vlissingen. Wie een serieus epos verwacht over het leven van de Vikingen moet helaas worden teleur gesteld. Erik the Viking wordt in de persberichten aangekondigd als 'een stoere comedie met ho rens'. Humor dus. De film werd geregiseerd door Terry Jones en geproduceerd door John Goldstone. Het is het tijdperk van de Ragna- rok, waarin volgens een Noorse legende Fenrir de Wolf de zon heeft verslonden. Daardoor hou den koude en duisternis het land in zijn greep en wordt er overal gevochten. Erik slaat behoorlijk aan het twijfelen over de woeste moraal van de Vikingen als hij verliefd wordt op Helga, een meid die hij per ongeluk heeft ge dood. Daar moet verandering in komen. Met een stelletje losban dige makkers scheept Erik zich in om de zon terug te brengen. Dat blijkt een behoorlijke inspanning. Ze moeten namelijk voorbij het Eind van de Wereld zien te ko men. De docenten van de Zeeuwse Muziekschool in Middelburg zijn zo blij met de nieuwe huisvesting van de muziekschool in het Kui- perspoortcomplex dat ze het wel van de daken kunnen schreeu wen. Maar, omdat dat al te over dreven is, hebben ze besloten om op vrijdag 23 maart een speciaal concert aan dit heuglijke feit te wijden. Zij doen dat vanaf 20 uur in de Burgerzaal van het Middel burgse stadhuis. Gratis toe gangsbewijzen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de administratie van de Zeeuwse Muziek School. Onder de titel 'Johnny's got the blues' heeft eetcafé De Lachende Vis aan de Vlasmarkt in Middel burg een gitaarworkshop georga niseerd die geleid gaat worden door John Caljouw. Een en ander begint om 22 uur. Het repertoire bestaat voornamelijk uit country blues met zo nu en dan een uit stapje naar de jazz. Ook de Spaanse gitaar krijgt enige aan dacht. Enkele aankomende voca listen laten eveneens horen wat zij kunnen. John Caljouw. bijvoorbeeld. Binnen die grote lij nen wisten de verschillende ont werpsters een heel eigen gezicht naar voren te brengen. En ook hun eigen mening over het mo dethema. Zo kleedde Geralda Dingemanse haar dressman in een stoere cowboybroek, maar dan tot de knie. Daarbij een au thentiek ruitjeshemd met banaan in de pochet. De echte klapper pistolen staken grijpklaar in een originele luierholster. En het feestje dat Judith van Nispen op het podium bouwde had nog het meeste weg van de verjaardag van Benny Hill. Vooral de keurige krijtstreeppantalons met grote gaten vielen in het oog. Meer naar het draagbare neigde de sambakleding van Yneke Bon- neveld? Soms behoorlijk onthul lend, maar dat mag dit jaar. Stretchjurkjes werden opgesierd met felgekleurde balletjes of met franje. De lambadalamp van Syl via van Cadsand was klasse. Een eenvoudige stretchjurk werd ge completeerd met een stalen hoe pel in de zoom, zodat de onderkant als een lampekap wijd stond. Ook de motorjassen met oranje tricots van de hand van Chantal te Loo vielen op; bij de lange jas waren de onderpanden aan elkaar bevestigd als een soort beenkappen. De kettingen waren met dezelfde figuurtjes ge decoreerd als de tricotkleding. Opvallend was het vakmanschap wat sommige ontwerpsters aan de dag legden. Dat kwam vooral naar voren bij een perfect gesne den ensemble, een Marlenebroek met bijpassende blazer. De jurken van de saloongirls mochten er trouwens ook zijn. De queue (de „staart" aan de strokenrok op de foto links) en ruches, de combi naties met kant en denim, het leek zo uit Lucky Luke weggelo pen. De mannequins en dress man grepen bovendien gul uit de trukendoos en zetten soms com pleet theater op het toneel. Wie niet is komen kijken had dus geen gelijk. FOTO EDUARD ENGEL De western/ook voorziet ook in saloongirls. Cactusprints, broekspijppanden, Dinokettingen. Nieuwe rage? Met muziek die door kenners wordt geklasseerd als 'Preserva tion Hall New Orleans Jazz', hoopt The New Orleans Second Line Jazzband de liefhebbers te kunnen plezieren tijdens een con cert dat zaterdag 24 maart vanaf Terwijl twintig meter verder in buurthuis De Schuur een country- en westernavond werd gehouden, weerklonken op de zolder van Razzmatazz de minder bekende klanken van het domra-balalaika kwar tet Skaz uit Moskou. 'De we reld is klein geworden', waren dan ook de woorden van Razzmatazz-opperhoofd Ad Lijnse. Dit werd nog eens be nadrukt door Skaz- woordvoerder Wladimir Morja- kow toen hij de bewerking van een herderslied aankondigde als Russische cowboy-muziek. De verwachtingen van het Razzmatazzpubliek waren ken nelijk hoog gespannen. Nog voor zij ook maar een noot hadden gespeeld, werden de Russen met een overweldigend applaus welkom geheten. De muziek kwam meer dan goed tot zijn recht in de kleine ruimte van Razzmatazz. Dat zal zeker niet in de laatste plaats te dan ken zijn aan de sfeer die vrijwel altijd een positieve werking heeft op de muzikanten. Wladi mir Morjakow verwoordde dit al na het eerste nummer door te zeggen: „Het is net alsof we hier thuis zijn. Eindelijk eens een keer niet al dat gedoe met het testen van geluidsinstalla ties en zenuwachtig heen en weer lopende mensen". Voor een uitverkocht 'huis' trad het inmiddels vermaarde Russische kwartet aan met een repertoire dat vooral door zijn variatie boeiend bleef. Naast traditionele Russische volksmelodiën speelden de drie heren en een dame zowel be werkingen van klassieke als moderne muziekstukken. Dat betekende dat bijvoorbeeld de Sabeldans net zo goed in dat repertoire paste als die ene rag time van Scot Joplin. Het instrumentarium van Skaz is heel bijzonder. Vier snaar instrumenten die allen maar drie snaren hebben. Bij de bala laika kunnen de meeste men sen zich nog wel iets voorstellen. De typerenden driehoekige klankkast spreekt in dat opzicht voldoende tot de verbeelding. De domra, een soort mandoline met een lange hals, is minder bekend. Wat je er mee kunt doen werd door Skaz uitgebreid gede monstreerd. Van de meest sub tiele tot de meest opzwepende klanken, het bleek allemaal mogelijk. Even moest het con cert onderbroken worden toen Walentina Sobolewa een snaar van haar kleine domra dusda nig heftig had beroerd dat hij vervangen moest worden. De ze gelegenheid werd door de overige leden van het kwartet aangegrepen om het publiek eens nader kennis te laten ma ken met de instrumenten. Daartoe nodigden zij enkele toehoorders uit op het podium, alwaar zij de nodige instructies kregen. Bespelen bleek minder eenvoudig dan je zou mogen verwachten van een driesnarig instrument. Het concert werd besloten met enkele bewerkingen van be kende melodiën uit de wereld muziekliteratuur. Twee toegiften waren nodig om het publiek tevreden te stellen. Daarna viel de groep dan ook een staande ovatie ten deel. Voor mij als trouwe bezoeker was het optreden van 'Skaz in Razzmatazz' - zo, dat staat er dan toch een keer - hét hoogte punt van dit seizoen en één van de hoogtepunten in het bestaan van dit folkpodium. Joop Voogt Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en da van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke F/oresse en Jo- han Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). (Hal begane grond): "Het lied dat nooit verstomde" Doopsgezinde liedboekjes. (Jeugdafdeling): Krieltje de olifant. Tentoonstelling van de orgi- nele tekeningen van Kinderboekenil lustrator Edwin Moser. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Kunstenaarscentrum. (Kousteensedijk 7). "Het zelfportret" verschillende kunstenaaars. Ope ningstijden Bibliotheek. Zeeuws Do cumentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). (2e verdieping): Fototentoonstel ling Gemeentebesturen. Openingstij den Zeeuwse Bibliotheek. Holografiemuseum "Dennis Gabor". (Gortstraat 36). Holografie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur behalve maandag. Rabobank (Langeviele 49). Ineke Koole aquarellen. Openingstijden Ra bobank. Kunsthandel De Witte Swaen:t Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Basket. (Schuitvlotstraat 32). Tiong Ang. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. PZEM-Galerie. (Poelendaelesingel 10). 28 Eeuwen in beeld, phenicische godinnen van de vruchtbaarheid. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Bloemen uit de kelder, negen kunstenaressen rond de eeuwwisseling. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. De Vleeshal en Ba lans 17. Ajour Villandry, Ronald Mul- lié. Openingstijden Vleeshal: Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Openingstijden Balans 17: Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur en za. van 11 tot 16 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). Nederlandse Roofvogels, tentoonstelling. Di. t/m vr. 10 tot 17 uur. Za. t/m ma. 13.30 tot 17 uur. VEERE Stadhuis. (Markt 5). Inundatie en Be vrijding - Walcheren in oorlogstijd, fo to's, archiefstukken, videofilm, voorwerpen. Ma. t/m za. van 12 tot 17 uur. Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Verkeer, vervoer en communicatie, (tot 31 maart) Zeeland Waterland, aquarellen, (extra: infor matie over stormen, wind, getij, hoogwaters, springvloed en mogelijke gevolgen n.a.v. recente stormen). Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN 20 uur plaatsvindt in de Stads schouwburg in Middelburg. Vele jazzliefhebbers voelen zich aangetrokken tot de stijl van deze band. Waarom is niet precies te zeggen, maar er zijn een paar mogelijke oorzaken: de muziek wordt boeiend gebracht, verveelt niet snel, ontroert bij tijden, knalt er ineens uit waarna het weer swingend en vrolijk verder gaat. Muzikaal uitganspunt van deze muzikanten is de hedendaagse New Orleans Jazz. Modern dus. Het selecte gezelschap komt uit alle windstreken van Nederland en bestaat uit Gijs van Helden (contrabas), Tom Bade (klarinet), Emile van Rooi (trombone), Ad Pelt (trombone), Emile Vanpelt (piano), Wouter Nouwens (tenor banjo) en Linda van Helden (zang). Inguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ge hele week geopend van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Ju liana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Ster renkunde, Zeeuws Planetarium. Technische Bibliotheek. (Edisonweg 4). Kleine collectie zonnewijzers, ma. t/m vr. 9 tot 16 uur vr. 19 tot 21 uur. Art-titude. (Singel 14). Lucy de Graaf. Dagelijks van 12 tot 23 uur op af spraak. Foto Back. (St. Jacobspassage 25-27) Camera Award Openeningstij- den winkel. De Gevangentoren Toren.(Boul. De Ruyter 1a) Jan Berkelhout Grafiek en olieverven. Openingstijden restaurant. Openbare Bibliotheek Vlissingen. Tentoonstelling Nieuwkomers, nako- mers, Nederlanders, behandelt de ge schiedenis van immigranten in Nederland van de 16e eeuw tot nu. Ma. 13.30 tot 20 uur, Di. t/m vr. van 10 tot 20 uur, do. gesloten, Za. van 10 tot 12.30 uur. DONDERDAG 22 MAART Magnolia in 'Alvast bedankt voor het komen', theaterpro gramma 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 21 uur. VRIJDAG 23 MAART Het Zuidelijk Toneel, Galileï, muziektheater. Stadsschouw burg, Molenwater 99, Middel burg, 20 uur. Sponsorconcert door het Zeeuws Orkest, Grote Kerk, Vee- re, 20 uur. The Beggar's Opera (Geuzeno- pera). De Zwarte Komedie, Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Johnny's got the blues, gitaar workshop, Eetcafé De Lachende Vis, Vlasmarkt, Middelburg, 22 uur. Docentenconcert, docenten van de Zeeuwse Muziekschool, Burgerzaal, Stadhuis, Middel burg, 20 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. Dubbelconcert Lace Wing en Black Box, Walk-inn, Minister Le- lystraat 4, Vlissingen, 22 uur. ZATERDAG 24 MAART Orgelconcert, Henk G. van Put ten, Dorpskerk, Hervormde Kerk, Kapelle, 20 uur. Hemel Lief, voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar door Theo Terra en Servaes Nelissen, de Prins van Oranje, Goes, 15 uur. Koningin Sophie, toneelstuk door Nel Kars, Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Trefoil, optreden in Razzma tazz, Middelburgsestraat 113, 0- Souburg, 21 uur. Groep Papilion met orginele ci terspeler, Weense avond. Concert- en Gehoorzaal, Middel burg, 20 uur. The new Orleans second line jazzband. Stadsschouwburg, Middelburg, 21 uur. Middelburgs Minitheater, blijspel 'Passie', Minitheater, Ver- werijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Band Zero Positief, rockmuziek, Jongerencentrum De Piek, Helle bardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Formatie Loveslug, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. ZONDAG 25 MAART Middelburgs Minitheater, blijspel 'Passie, (matinee) Mini theater, Verwerijstraat 53, Mid delburg, 14.30 uur. DINSDAG 21 MAART Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. De Berini's met 'Het naadje van de kous', Stadsschouwburg, Middelburg, 20 uur. WOENSDAG 28 MAART Louis Goldstein (piano), speelt werken van Beethoven, Liszt en Copland, Concertzaal, Middel burg, 20 uur. De Zuid-Bevelandse formatie Ze ro Positief geeft zaterdag 24 maart vanaf 22 uur een concert in jongerencentrum De Piek aan de Hellebardierstraat in Vlissin gen. De band maakt broeierige muziek voor dampende festijnen. Het repertoire bestaat uit klassie ke popsongs en minder bekend materiaal. Erwin Moser is een Oostenrijkse illustrator/schrijver van kinder boeken. Zijn bekendste werk is 'Krieltje de Olifant', een prenten boek over een heel klein olifantje. dat vlak na zijn geboorte zijn ouders kwijtraakt en toch zo graag ergens bij wil horen. Tot en met zaterdag 21 april is op de jeugdafdeling van de Zeeuwse Krieltje de olifant, getekend door Erwin Moser. Bibliotheek in Middelburg een tentoonstelling ingericht, waarbij en keuze is gemaakt uit het werk van Erwin Moser. Moser (geboren in 1954) heeft altijd al willen tekenen en schilde ren. Daar kon hij in eerste instan tie niet van leven. Bij toeval ontdekte hij het werk van de il lustrator K.F. Waechtger. Dat sprak hem bijzonder aan, zodat hij besloot die stijl over te nemen. Ook het werk van Janosch heeft hem beïnvloed en geïnspireerd. Gebrek aan ideeën heeft Erwin Moser niet. Zijn werk is zeer fan tasierijk en zijn pastelkleurige aquarellen ademen een vriendelij ke sfeer. Voor kinderen op Wal cheren, hun leerkrachten en alle andere belangstellenden dus een aardige gelegenheid om eens kennis te maken met het werk van een kunstenaar van interna tionale betekenis. VRIJDAG 23 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Erik the vi king' 19 uur, 'Dead poet society' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 19 en 21.30 uur Electro Middelburg, 'The Abyss' 19 uur, 'See no evil, hear no evil' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'When Harry met Sally' 20 uur, 'Sea of love' 22.30 uur. ZATERDAG 24 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Erik the vi king' 19 uur, 'Dead poet society' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The Abyss' 19 uur, 'See no evil, hear no evil' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'When Harry met Sally' 20 uur, 'Sea of love' 22.30 uur. ZONDAG 25 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur, 'Erik the viking' 19 uur, 'Dead poet society' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Flanel' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The Abyss' 14 en 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'When Harry met Sally' 20.30 uur. MAANDAG 26 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dead poet society' 20 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 20 uur. Electro Middelburg, filmcolle ge: ijdelheid en de verleiding in de film 19 uur, 'Dangerous Liaisons' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'When Harry met Sally' 20.30 uur. DINSDAG 27 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dead poet society' 20 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sea of lo ve' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Dangerous Liaisons' 20.30 uur WOENSDAG 28 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dead poet society' 20 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sea of lo ve' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Dangerous Liaisons' 20.30 uur. DONDERDAG 29 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dead poet society' 20 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sea of lo ve' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Dangerous Liaisons' 20.30 uur. ZATERDAG 24 MAART Schuttershoftheater Middel burg, 'Repelsteeltje' 14 uur. ZONDAG 25 MAART Alhambra II Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Repelsteeltje' 14 uur. Podium de Walk-inn aan de Mi nister Lelystraat in Vlissingen presenteert vrijdag 23 maart de nieuwe rockgroep Black Box. Het concert begint om 22 uur met in het voorprogramma de Vlissing- se formatie Lace Wing. Black Box werd opgericht in de zomer van 1989. De leden heb ben allen al eerder in andere bands gespeeld. Het gevolg is dat door de verschillende achter gronden van de groepsleden er een geheel eigen geluid is ont staan. Lace Wing bestaat al wat langer. De muziek van deze for matie is te typeren als powerpop.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 19