Dankzij trimmen roken en drinken Kersverse voorzitter: 'We hebben weer het neusje van de zalm gecontracteerd' Vrouwen nemen verkiezingen onder de loep I 1 K Id Ook Skaten tijdens Frapo's City Run CASSETTES er schoore TR/MGROEP MARATHON BLAAST NIEUW LEVEN IN WESTDU/NKLASS/EKER HUISHOUDBEURS RAI-AMSTERDAM 00 UUR FOTOSERVICE WESTDUIN KLASSIEKER COMBI BACK "Sfeervol tafelen" De bewering dat trim men levensgevaarlijk is en dat deze pure ama teurlopers het meest blessuregevoelig zouden zijn, is een sprookje. Dat bewijst de groep met in meerderheid 45 plussers die elke woensdagavond en zondagochtend tel kens zo'n vijftien kilome ters wegvreet en tussendoor oefeningen doet alsof het de ge woonste zaak van de wereld is. „Blessures?", vragen trainer Gerard Rodts (59) Jan van Oosten (66) en het echt paar Corrie (54) en Henk Gasseling (51) in koor. „Ik ben in de 22 jaar dat ik dit doe twee keer met een lichte blessure naar huis gegaan. Maar dat stelde nauwelijks iets voor", reageert Jan van Oosten bijna veront waardigd. PZC WEEKBLADEN Fantastisch ÉMfe BBMM Niet gevaarlijk Koppijn Klassieker DRIEDAAGS JAZZFESTIVAL DIT JAAR ZONDER TENT Kroegentocht f 42,50 p.p. all-in van froowen HOE-AND INTERNATIONAL Stellingen Publiek I I i GRATIS NIEUWE FILM! KOMT DE NIEUWE KOLLEKTIE nu gepresenteerd bij WILKENS BSF ROBBE EN BERKING WMF CHRISTOFLE KELTUM Keuze uit 90 modellen bij de cassette-specialist. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 KWAUTEITSKLEURENFOTO'S KLAAR TERWIJL JE WINKELT! LANGE GEERE 28 M'BURG - TEL 0W0 - 34225 KODAK EXPRESS QUALITY CONTROL 91e JAARGANG NUMMER 10 7 MAART 1990 0 wmm De trimgroep van de Vlissingse sportvereniging Mara thon heeft een oude traditie opgepakt: de 'echte' Westduinklassieker. In 1982 werd deze trimloop voor het laatst gehouden, op zondag 18 maart herleeft het begrip 'Huversloop'. In 1974 gingen de trimmers voor de eerste keer van start onder de Marathonvlag. Dit keer vertrekken de trimmers om 11 uur bij Skandia Sauna in Vlissingen. De trimgroep heeft met de orga nisatie van dit evenement het heft in eigen hand geno men. Volgens zeggen heeft de voormalige technische commissie van Marathon deze loop de nek omge draaid. Het is zondagochtend, bijna kwart voor tien. Leden van de trimgroep van de Vlissingse Sportvereniging Marathon trap pen een balletje om alvast de spieren los te gooien. Het Vebe- nabos en Nollebos is straks hun domein voor een stevig af standsloopje. Trainer Gerard Rodts pakt z'n fluitje uit de auto. Daarmee waarschuwt hij de trim- Hfessa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle. 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. mers als er wat gebeuren moet onderweg. Nee. De verslaggever gaat niet mee. Wil wel, maar durft niet. Vijftien kilometer is geen sinecure en hij voorziet pro blemen. „We vangen je op", sust de trainer die als het ware met gymnastiekschoenen aan is ge boren, zo lang bedrijft hij al sport. De 66-jarige Jan van Oosten ont kent de oudste te zijn; er is nog iemand die een jaar meer telt. Ook de anderen zijn in jaren respectabel, maar ze laten zich niet kennen. „Er zijn er die wel drie of vier keer per week lopen", pochen ze. Trimmen is een fantastische sport, leggen Rodts, het echtpaar De trimgroep met rechts Gerard Rodts en tweede van links Jan van Oosten, rechts van het midden (met baard) Henk Gasseling. Op de Frapo's Boulevard City Run zullen niet alleen harlopers te zien zijn. Op zaterdag 24 maart krijgen tien zeer ervaren skateboarders de gelegenheid om op de Boulevard in Vlissin gen hun krachten te meten tijdens een Skateboard wedstrijd. Voor deze tien jongens een unieke situatie, want elke echte skateboarder droomt er natuurlijk van ooit op de Boulevard te kunnen skaten. „Het is een prachtig parkoers", vertelt Robbert-Jan Ras, eigenaar van Windsurfcentrum Zeeland in Middelburg en mede-sponsor van Frapo's Boulevard City Run. „Bij Frapo's omhoog de Boulevard op en dan terug. Allemaal asfalt en een groot hoogteverschil, dus het tempo zal lekker hoog liggen. We hebben bewust jongens gevraagd waarvan we weten dat ze goed zijn. Dat is trouwens voor het publiek leuker om naar te kijken en de wedstrijdskansen zijn ook echt gelijk voor iedereen. De jongens die we gevraagd hebben wa ren razend enthousiast. Het is voor hen natuurlijk een prachti ge gelegenheid, om zonder verkeer over de Boulevard te kunnen skaten". Het Windsurfcentrum Zeeland stelt prijzen beschikbaar voor de drie beste skaters, want het gaat er natuurlijk toch om wie er als eerste over de finish komt. Over de aanvang van de ska teboardwedstrijd is nog niets bekend. Gasseling en Van Oosten ruim twee uur later in het restaurant van de Kanovijver in Vlissingen uit. „Een heerlijke en fijne ont spanning. ledereen mag mee doen, al of niet lid van Marathon". Hoewel de vaste kern natuurlijk liever heeft dat deze onlangs gespleten vereniging meer leden krijgt, wordt bij het vertrek aan eventuele nieuwelin gen geen lidmaatschap opge drongen. Wel moeten ze enig uithoudingsvermogen tonen bij het opwarmen. „Hebben ze dat niet, dan loopt Jan van Oosten met ze terug en krijgen ze in structies om op het gewenste peil te komen", meldt Rodts. Want trimmen is niet gevaarlijk als geluisterd wordt naar een deskundige. „Veel trimmers die op hun eentje beginnen zonder dat ze weten waar ze mee bezig zijn krijgen grote moeilijkheden", weet de Marathon-trainer. „Die mensen houden het niet vol. Ze kunnen beter bij ons komen. Dan hebben ze er wat aan. Daar leren ze luisteren naar hun lichaam". Gasseling vervolgt: „In deze groep zit veel ervaring. Mijn vrouw en ik lopen ook al zo'n veertien jaar mee. Het is gewoon heerlijk". Heerlijk? Van Oosten: „Toen ik vroeger niet liep had ik constant koppijn. Dat waren de frustraties. Hier loop je de viezigheid er ge woon uit". Henk Gasseling: „Ik rook en drink. Als ik niet zou trimmen zou ik er waarschijnlijk echt last van hebben. Nu ver dwijnt die hele troep uit m'n lijf". Van Oosten weer: „Als ik m'n trainingspak en m'n gymschoe nen aantrek word ik een ander mens". Gasseling spreekt nog van de prachtige natuur waar door de trimmers zich wekelijks twee keer begeven. Maar hij wordt door Rodts tot de orde ge roepen. „Niet teveel vertellen", grapt de trainer. „Straks ziet het hier zwart van de mensen. En dat moeten we nu ook weer niet hebben"., De trimgroep beschouwt zichzelf zo'n beetje als een buitenbeentje De festivalcommissie van de JASZ (Jazz Activiteiten Stich ting Zeeland) heeft de organi satie voor haar jaarlijkse jazzfestival weer in kannen en krujken. Vanaf donderdag 31 mei staat Middelburg weer drie dagen in het teken van jazz, waarbij de liefhebbers van welk genre dan ook aan hun trekken moeten komen. „Inmiddels hebben we dertig orkesten gecontracteerd", meldt Bob van Koetsveld die dit jaar voor de eerste keer de voorzittershamer hanteert. „Er volgen nog meer", pronkt hij vervolgens. De belangrijkste verandering is dat er dit jaar geen tent op het Damplein staat. De concerten worden gegeven in de Stads schouwburg. „Het was enorm veel werk zo'n tent", verzucht Van Koetsveld die toch ook wel de charme inziet van een tent met muziek in de stad. „Daar naast klaagden de omwonenden en het kostte enorm veel geld. We vonden ook wel dat het paste in het stadsbeeld. Maar we heb- De Dutch Swing College Band opent het driedaagse jazzfes tival. ben een prachtige Stadsschouw burg waar we van de beheerder alle medewerking krijgen. In vier zalen wordt op donderdag en za terdag gemusiceerd. En daarvoor hebben we het neusje van de zalm gecontracteerd". Een belangrijk item van het festi val is ook dit jaar weer de kroe gentocht. Maar liefst vijftien cafees zetten in samenwerking met de festivalcommissie een or kest weg. Van Koetsveld noemt als toppers de Willy Ashman Band in de Zevende Hemel, de Storyville Jazzband in Alassio en De Keesjes in De Postkoets. „Er zijn nog meer goeie orkesten, maar die bewaar ik voor de jazz- krant die voor het festival wordt uitgegeven", zegt de nieuwe voorzitter. Ook de straatjazz krijgt een plaats. Op zaterdagmiddag is er de streetparade in de Middel burgse winkelstraten en op podia spelen orkesten. „Ik ben nog be zig om de Markt autovrij te krij gen. Dan kunnen we daar ook een podium krijgen. De gemeen te moet nog oordelen", vertelt Van Koetsveld. En aan het einde van de streetparade en stadse podiumconcerten wil Van Koes- veld een grote sessie houden op de Markt. „Dat is dan tegelijker tijd een leuke op-warmer voor het avondconcert in de Stads schouwburg", oordeelt hij. Het openingsconcert donderdag in de Stadsschouwburg is gelijk een topper. Dan treedt er onder meer de Dutch Swing College Band op. Verder staan King Plea sure en The Biscuit Boys op het programma. De Franse formatie Les Haricots Rouges is een top per die voor de zaterdag op het programma prijkt. „Die band was al eens eerder hier en dat was een grandioos succes", stelt Bob van Koetsveld vast. in het atletiekgebeuren. Daarom is de woensdagavond-/zondag- ochtendclub van Rodts zelf maar een prestatieloop gaan organise ren, de wederinvoering van West duinklassieker op zondag 18 maart. „In 1974, het eerste jaar", vertelt Gerard Rodts, „zorgden we zelf ook voor de organisatie. Later heeft de technische com missie van Marathon de organi satie van ons overgenomen". Hoewel Rodts het niet met zoveel woorden zegt, is af te leiden dat de zogenaamde 'Huversloop' stiefmoederlijk is behandeld. Al thans, de loop verdween naar een ander parkoers. En nu een deel van Marathon met veel in tern gekrakeel is overgestapt naar een nieuwe Vlissingse atle tiekvereniging, Atletica, stond de vrijetijdslopers niets meer in de weg om een hernieuwde ken nismaking met deze Westduin klassieker op het programma te zetten. „Het is hetzelfde parkoers als zestien jaar geleden", voegt Rodts er nog op de valreep aan toe. Wie zich wil aansluiten bij de trimgroep is welkom. Zondag ochtend om kwart voor tien en op woensdagavond (weer of geen weer) vertrekt de horde voor een stevig partijtje (hardlo pen binnen de grenzen van ieders kunnen. „Deskundige begelei ding is verzekerd", aldus trainer Rodts. Een Center Pares voor de huisvrouw en haar collega, de huisman! Wij presenteren u: - Koffie met gebak - Leuke quiz met de kans uw reisgeld terug te winnen - Entree tot de beurs - Comfortabel vervoer Reisdata: za. 31/3 en 7/4 en woensdag 4 april Plaatsbespreken: Reisburo's Middelburg (01180-27758) Londensekaai 19 Goes (01100-20220) Voorstad 18 Vlissingen (01184-17710) JPaul Krugerstraat 21 Op reis as. zomer per touringcar? Uw busspecialist biedt u de programma's van De Jong Intra Vakanties, OAD, Arke, Snelle Vliet en de NCRV. Yvonne Brekelmans en Sophie Mensen: ledereen is welkom POLITIEK CAFE IN MIDDELBURG De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en de kiezer vraagt zich af op wie te stem men. Een groep politiek bewuste vrouwen in Middelburg heeft voorbereidingen getroffen voor een Politiek Café op 10 maart in de Stadsdanszaal in Middelburg, waar gemeentepol'rtici van ver schillende partijen aan de hand van een zestal stellingen hun vi sie zullen geven op een aantal belangrijke onderwerpen. Aan deze forumdiscussies kan ook door de bezoekers (mannen en vrouwen!) worden deelgenomen. "Wie naar een politieke voorlich tingsbijeenkomst gaat, hoort vaak maar één partij", zeggen Sophie Mensen en Yvonne Bre kelmans, respectievelijk lid van de Rooie vrouwen en het CDA vrouwenberaad, maar in dit ver band aan het woord als leden van het Samenwerkingsverband van Politiek Bewuste Vrouwen. „In het verleden organiseerden de politieke vrouwen hun eigen bijeenkomst, maar dit jaar beslo ten wij de krachten te bundelen in een gezamenlijk Politiek Café. Zo onstond een samenwerkings verband van de Middelburgse Vrouwenraad, de Vrouwenbond FNV, het CDA vrouwenberaad, de Rooie vrouwen in de PvdA en de Vrouwen in de VVD", legt Sophie Mensen, ook lid van het dagelijks bestuur van de Middel burgse Vrouwenraad, nader uit. „Deze politieke bijeenkomst is beslist niet alleen voor vrouwen bedoeld, al komen er wel belang rijke onderwerpen als het eman cipatiebeleid aan de orde. Maar moeten mannen daar niet even goed in meedenken en aan mee werken?". Zes politici zijn gevraagd zitting te nemen in een forum, dat zich zal buigen over een zestal stellin gen, die voor het publiek op grote vellen papier aan de wand zijn geprikt. Leo Luitwieler van SGP- RPF-GPV, Cathrien Koster van de VVD, Diny Goedegebuure van D66, Nico Oskam van de PvdA, Piet Bruinooge van het CDA en Jaap Goedheer van Groen Links zullen steeds in groepjes van drie, vijf minuten de kans krijgen hun visie te geven op een bepaalde stelling, waarna ook het publiek kan reageren. Eén van de stellin gen die aan de orde komt luidt: De gemeente moet open plekken in de stad opvullen met 50+ wo ningen, waarin men zelfstandig kan blijven wonen. Maar ook: Ie dere wijk moet een eigen plek krijgen voor jongeren van twaalf tot ongeveer zestien jaar. In het kader van de vrouwenhulp verlening zou er bovendien als proefproject een vrouwelijke arts in het gezondheidscentrum toe gevoegd moeten worden, speci aal voor immigrantenvrouwen. Allemaal vragen aan de gemeen te waarover de Middelburgse ge meenteraadsleden zich mogen buigen die middag. Ter afwisse ling van de politieke discussies zal het cabaret De Kattebel een optreden verzorgen met toepas selijke liedjes. „Wij hopen met ons Politieke Ca fé een gemengder publiek te trekken dan er normaal naar dit soort bijeenkomsten komt. Voor al jonge kiezers, die voor het eerst gaan stemmen, kunnen zo kennis maken met verschillende politieke visies en daardoor beter tot een keuze komen, ledereen is welkom", zegt Sophie Mensen. Dat vier van de zes forumleden, in deze door vrouwen georgani seerde bijeenkomst van het man nelijke geslacht zijn, wordt alleen maar als een voordeel gezien. „Laat ze maar eens laten horen, wat ze er aan willen gaan doen", luidt het commentaar van Yvon ne Brekelmans. Het Politiek Café wordt gehou den in de Stadsdanszaal aan de Beddewijkstraat in Middelburg op zaterdag 10 maart van 14.30 uur tot 17.00 uur. Er is kinderop vang aanwezig. 11 VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING: VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) LEDERWAREN LANGE OELFT 4 4 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1