Nieuw bestuur en vernieuwde collectie brengen nieuw élan Barbershopkoor op zoek naar nieuwe leden In wankel evenwicht Twee Zeeuwse premieres in Middelburg Koffieconcert Ons Genoegen Van Grieken exposeert in Delta Expo Nieuwe aanpak blijkt fataal in 'Deads poet Society' 1 MAART T/M 7 MAART IN MIDDEN ZEELAND Fatnose in Walk-lnn KINDER- NATIONAAL HOLOGRAFIEMUSEUM HEROPEND Optreden clowns in Zuiderbaken Vrienden Erna Sassen met soloprogramma Vooroordelen BOEKEN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 28 februari 1990 lu m M wm M M M IK VRIJDAG 2 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen/Honey, I shrunk the kids' 19 uur. 'Dead poets society' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 14, 19 en 21.30 uur Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14 uur. 'When Harry met Sally' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wait until spring Bandini' 20 uur, 'A short film about love' 22 uur. ZATERDAG 3 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14. 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Honey, I shrunk the kids' 14 en 19 uur. 'Dead poets society' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14 uur. 'When Harry met Sally' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wait until spring Bandini' 20 uur, 'A short film about love' 22 uur. ZONDAG 4 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Honey, I shrunk the kids' 19 uur. 'Dead poets society' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14 uur. 'When Harry met Sally' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Wait until spring Bandini' 20.30 uur. MAANDAG 5 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dead poets society' 20 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 20 uur. Electro Middelburg, 'When Harry met Sally' 19 uur. 'A short film about love' 21 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wait until spring Bandini' 20.30 uur. DINSDAG 6 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dead poets society' Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 20 uur. Electro Middelburg, 'When Harry met Sally' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wait until spring Bandini' 20.30 uur. WOENSDAG 7 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Honey shrunk the kids' 14 uur. 'Dead poets society' 20 uur. Grand theater Goes, 'Oliver en Co' 14 uur, 'Koko Flanel' 20 uur. Electro Middelburg, 'When Harry met Sally' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wait until spring Bandini' 20.30 uur. DONDERDAG 8 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dead poets society' Grand theater Goes, 'Koko Flanel' 20 uur. Electro Middelburg, 'When Harry met Sally' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wait until spring Bandini' 20.30 uur. VRIJDAG 2 MAART Alhambra II Vlissingen, 'Oliver en co' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's junglebook' 14 uur. ZATERDAG 3 MAART Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's jungle book' 14 uur. ZONDAG 4 MAART Alhambra II Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's jungle book' 14 uur. De Walk-lnn aan de Minister Le- lystraat in Vlissingen presenteert op vrijdag 2 maart om 22 uur de Zeeuwse rhythm and bluesfor matie Fatnose. De band die zich laat inspireren door Otis Redding en Doctor Feelgood was al diver se malen te zien op het Blues festival in Ovezande en tijdens de Zeeuwse Popdag. Ook in België werd opgetreden. Invloeden van soul en rock and roll worden overgoten met een eigen saus. Twee films beleven deze week in Middelburg hun Zeeuwse pre miere. Het zijn 'When Harry met Sally' (Electro) met Billy Christal en Meg Ryan en 'Wait until spring Bandini' (Schuttershof theater) van Francis Ford Coppo la. When Harry met Sally gaat over een man en een vrouw die pas na twaalf jaar en drie maanden weten wat ze voor elkaar voelen. In de film van Coppola wordt het verhaal vertelt van een arme Ita liaanse immigrant die neerstrijkt in de staat Colorado. En wie arm is, is kwetsbaar. Daarover gaat het verhaal. Maar ook over het feit dat men er zich nooit bij moet neerleggen. Het Nationaal Holografiemu- seum in Middelburg is weer open. Na een periode vol moeilijkheden, die noopten tot sluiting van het unieke museum, is er nu een nieuw bestuur, dat de laatste maan den alles op alles heeft gezet om met name de financiële zaken weer op orde te bren gen. Sinds de heropening op 23 februari kan de bezoeker kennis maken met een collec tie van 150 nieuwe hologram men en een nieuw ingerichte winkel. Burgemeester C.G.J.Rutten zei het al bij de heropeningsceremo- Scene uit 'Dead poets society'. De Amateur Comedie Zierikzee speelt zaterdag 3 maart het stuk In Wankel Evenwicht van Edward Albee in het vestzaktheater in Vlissingen. De voorstelling begint om 20 uur. Edward Albee werd onder meer bekend door zijn stuk Who's Af raid of Virginia Woolf. Vier jaar la ter schreef hij A Delicate Balance (In Wankel Evenwicht) eveneens een meesterwerk, wat hem me teen de Pulitzerprijs opleverde. Ook in dit stuk komt Albee op zijn lievelingsthema's terug; kun nen mensen elkaar bereiken, laat staan liefhebben? Kunnen zij hun illusies onder ogen zien en dur ven zij echt te leven? In mes scherpe dialogen en diepe emotionaliteit, maar ook met hu mor, zoeken de personages naar hun eigen grenzen, naar elkaar en schreeuwen zij in hun hart om liefde. In Wankel Evenwicht werd gere- giseerd door Cees Möhlmann. De spelers zijn Marijke Reuser, Eugè- ne Totté, Truus Nieuwenhuijse, El- ly Meuldijk, René Plu en Yvonne Koolmees. Sociaal-Kultureel Werk De Hay- man heeft voor donderdag 1 maart een optreden van twee zeer muzikale en acrobatische circusclowns georganiseerd. Hqt betreft een optreden van Floppie en de heer Marini met het pro gramma Floepie de Flapzak in het Zuiderbaken aan de M. de la Pal- mastraat in Middelburg. Het op treden duurt van 14 tot 15 uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor kinderen die in Dauwendaele wonen rijdt er een paardentram. Zij moeten zich daarvoor tussen 13.15 en 13.30 uur verzamelen in het Ontmoe tingscentrum Dauwendaele (in het winkelcentrum). Rond 15.30 uur zijn ze daar weer terug. nie. Het Holografiemuseum is niet alleen een toeristische at tractie voor iedere maand van het jaar, maar ook voor officiële gasten van de gemeente wordt een bezoek aan de driedimensio nale expositie nog al eens in het 'sociale' programma opgenomen. Vandaar dat de eerste burger van Middelburg graag zijn medewer king verleende ter ondersteuning van dit particuliere initiatief. Door het prikken van een punaise op een Nederlandse landkaart in de stad Middelburg beloofde de ge meente een donatie aan de Stichting waarin het museum is ondergebracht. Iedere bezoeker kan in het vervolg aldus een pu naise 'kopen' en zijn woonplaats markeren. Bij een rondgang door het mu seum vallen veel nieuwe holo grammen op. Zo is er een dracula, die uit drie delen bestaat en een clown, die zelfs vijf ge zichten toont. Ook de driedimen sionale afbeelding van de Engelse mummie is intrigerend. De holograaf, Walter Spierings, die als adviseur aan de Stichting werd toegevoegd, is schepper van verschillende nieuwe aan winsten. Vanuit zijn holografiebe- drijf in Eindhoven levert hij werk aan verscheidene musea, maar vooral aan de industrie. Dat het daarbij om aanzienlijke bedragen gaat blijkt wel uit het feit dat een groot hologram de prijs heeft van een middenklas-auto. Voor de toekomst heeft de Stich ting nogal wat plannen op stapel staan, volgens voorzitter G.Mo- lier. Zo wil men in de kelder, in de oude kluis van de Nederlandse bank, demonstraties gaan geven van de lasertechniek, waarmee een hologram tot stand komt. Bovendien zal er een vereniging van vrienden van het museum In Delta Expo, gevestigd in het Tops-huis op het eiland Neeltje Jans, vindt een kunstexpositie plaats van aquarellen van Gerard van Grieken uit Breskens. Deze expositie met als thema Zeeland Waterland loopt van donderdag 1 maart tot en met maandag 30 april. Delta Expo is dagelijks open van 10 tot 17 uur, maar tot en met 27 maart op maandag en dinsdag gesloten. DONDERDAG 1 MAART Floepie en Flapzak, circus clowns, Zuiderbaken, M. de la Palmastraat, Middel burg, 14 uur. 'Kijk naar je eigen!', musical. Stadsschouwburg, Molenwater, Middelburg, 15 uur. VRIJDAG 2 MAART Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. "De Ballerina, een tijdsbeeld", Ballet mmv Alexandra Radius, De Prins van Oranje, Nieuwstraat 14, Goes, 20 uur. "Harde stukjes", Verreck Pleijsier, kabaret. Vestzaktheater, Bellamypark 3-5, Vlissingen, 20.30 uur. *"Je kan wel gek worden". Erna Sassen, kabaret, Stadsschouwburg, Molenwater, Middelburg, 20.30 uur. *Fatnose, Zeeuwse Rhythm Bluesformatie, Walk-lnn, Minister Lelystraat 4, Vlissingen, 22 uur. ZATERDAG 3 MAART 'In wankel evenwicht', amateur comedie Zierikzee, Vestzakthea ter, Bellamypark 3-5, Vlissingen, 20 uur. ZONDAG 4 MAART 'Excelcior, concert, Geertes- kerk. Goes. 16 uur. *Bastien en Bastienne", komedie van Hout, opera, Stadsschouwburg, Molenwater, Middelburg, 15.30 uur *"Ons Genoegen", harmonieor kest, St. Jacobskerk, Vlissingen, 11.30 uur. DINSDAG 6 MAART Jamsessie, Frapo's, Bellamy park Vlissingen. 22 uur. Erna Sassen. 'Je kan wel gek worden' is de ti tel van het eerste avondvullende soloprogramma van Erna Sas sen. Vrijdag 2 maart staat zij van af 20.30 uur met dit zelf geschreven stuk op de planken van de Middelburgse Stads schouwburg. Het stuk vertelt het verhaal van een jonge vrouw en het zes jarige dochtertje van haar vriend. Eva is een leergierig en nieuws gierig kind, dat er op uit lijkt te zijn om de vriendin van haar va der het leven zuur te maken. Zij confronteert de vrouw aan een stuk door met de onplezierige kanten van het leven zoals verla tingsangst, eenzaamheid, dood en liefdeloosheid. Kortom zo'n kind 'waar je wel gek van kan worden'. Op een dag, 'als de maat vol is', brengt de vrouw Eva naar het tehuis voor moeilijk op voedbare kinderen. Maar daar mee blijkt het leed nog niet geleden. Erna Sassen won in 1985 de jury- en publieksprijs van het ca baretfestival Cameretten. Daarna speelde ze in de musical Publiek, in de televisie-serie Medisch Cen trum West en presenteerde lange tijd het radioprogramma De Zali ge Liefdeslijn. Aansluitend op de appèidienst in de Sint Jacobskerk in Vlissingen op zondag 4 maart, geeft het harmonieorkest van de Koninklij ke Harmonie Ons Genoegen een koffieconcert. Het concert begint om 11.30 uur. OPEN DAG IN CONCERT- EN GEHOORZAAL MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Ab dij). Leven en werk van drie Roo- sevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke Floresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Din- gemans, Rob de Haan, olieverf schilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Stichting Beeldende Kunst Zee land. (Kuiperspoort 22). Another Time, videokunst. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. t/m 3 maart. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). "Voor het jonge volkje", 200 jaar kinderboeken. "Het lied dat nooit verstomde" Doopsge zinde liedboekjes. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Kunstenaarscentrum. (Kousteensedijk 7). Andries Min derhout, schilderijen. Ope ningstijden Bibliotheek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Foto PZC 1956, persfoto's. Openingstijden Bibliotheek.(t/m 3 maart) Holografiemuseum "Dennis Ga- bor". (Gortstraat 36). holografie, dagelijke geopend van 10 tot 17 uur behalve maandag. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Per manente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Basket. (Schuitvlotstraat 32). Willem Oorebeek. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. De Vleeshal. (Markt). Jan Zembsch, schilderijen. Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur.(t/m 4 maart) PZEM-Galerie. (Poelendaelesingel 10). 28 Eeuwen in beeld, phenici- sche godinnen van de vrucht baarheid^ OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). Nederlandse Roofvogels, tentoonstelling. Di. t/m vr. 10 tot 17 uur. Za. en zo. 13.30 tot 17 uur. VEERE Stadhuis. (Markt 5). Inundatie en Bevrijding - Walcheren in oor logstijd, foto's, archiefstukken, videofilm, voorwerpen. Ma. t/m za. van 12 tot 17 uur. Museum de Vierschaar. (Markt 5). Walcheren in oorlogstijd, ten toonstelling. dagelijks geopend van 12 tot 17 uur. (t/m 3 maart) Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Verkeer, ver voer en communicatie. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. "Zeeland Waterland", aquarellen. Wo. t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Bellamy 19. (Bellamy 19). Jaap Hillenius, schilderijen. Ma. t/m vr. 10 tot 17 uur za. en zo. 13 tot 17 uur. Inguana. (Bellamypark 35). Le vende reptielen, amfibieën en in- sekten. Gehele week geopend van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prin ses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantie land voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Plane tarium. Soif. (Bellamypark 14) Fred Paai. fotografie. Openingstijden cafe. Art-titude. (Singel 14). Lucy de Graaf. Dagelijks van 12 tot 23 uur op afspraak. De Gevangentoren Toren.(Boul. De Ruyter 1a) Jan Berkelhout Grafiek en olieverven Ope ningstijden restaurant. Openbare Bibliotheek Vlissingen (Lange Zelke 91) Ko de Jonge vi suele grafieken. Openingstijden bibliotheek. Het orkest, dat dit jaar haar honderd-jarig bestaan hoopt te vieren, staat onder leiding van J. de Boo van Uyen. Uitgevoerd wordt onder meer Deep River van Harold Walters, het eerste deel van de Second Suite van Gustav Holst en de balletsuite Zemir et Azor. Een marionettentheater dat een heuse opera van Wolfgang Amadeus Mozart op de planken zet. Wie dat wil meemaken moet zondag 4 maart maar naar de Stadsschouwburg in Mid delburg gaan. Daar speelt de Komedie van Hout vanaf 15.30 uur Mozarts jeugdwerk Bastien en Bastienne. Michael Morpurgo: Koning van het wolkenwoud. Tekeningen van Alex de Wolf. Prijs f 23,95. De man in de toren. Tekeningen van Bob Siljée. Prijs f 24,95. Beide boeken werden vertaald door Tjalling Bos en uitgegeven door Ploegsma, Amsterdam. Middelburgers die niet precies weten wat het fenomeen 'bar bershop singing' inhoudt, kun nen zich zaterdag 3 maart laten informeren in de Concert- en Ge hoorzaal in de Zeeuwse hoofd stad. Daar houdt Barbershop Harmony Club (BHC) Coastline Chorus uit Vlissingen namelijk een open middag. De presenta tie, die om 14 uur begint, is mede bedoeld om nieuwe leden te wer ven voor dit koor. Behalve door optredens van het koor en het uit dit koor voortgekomen kwartet Tunatics, kan de bezoeker zich bij een informatiestand verder laten voorlichten over deze specifieke zangvorm. BHC Coastline Chorus bestaat inmiddels zes jaar en is samen gesteld uit alleen mannen. „Bar- bershopzingen gebeurt ofwel door mannen ofwel door vrou wen, maar nooit gemengd. De arrangementen van de Barbershop-style laten dat niet toe", verduidelijkt bestuurslid Jan Francois, belast met het werven van leden en de promotie van het koor. „De vroegste vorm van de Barbershop-style dateert uit het midden van de vorige eeuw en voert waarschijnlijk terug naar de zang van plantagewerkers en/of wachtende klanten bij de kappers in de kleine Amerikaanse ste den". Barbershop is een vorm van close harmony die zich kenmerkt door de vierstemmige samenzang. „Maar het is meer dan dat al leen", vervolgt Francois, zelf ook als zanger actief in het koor. „Bij de uitvoering van de songs zijn drie zaken van belang; de inter pretatie, de koorklank als homo geen geheel en de presentatie naar het publiek toe. Vooral dit laatste krijgt veel aandacht. Het visuele aspect heeft tot doel een betere communicatie met het pu bliek tot stand te brengen". Het vinden van leden voor een zangkoor dat uitsluitend uit man nen bestaat blijkt geen eenvoudi ge zaak. Francois: Na onze eerste publieke optredens rezen er nogal wat vragen bij het publiek. In sommige gevallen leidde dit tot vooroordelen. Zo waren er die dachten dat we een soort secte vormden, wat dus absoluut niet het geval is. Natuurlijk kwam de bekende vraag of het koor alleen uit kappers bestaat. Dat is dus ook niet het geval, hoewel die ook welkom zijn. En dan als be langrijkste vooroordeel het feit dat men het 'te moeilijk' vindt. Maar, vooropgesteld dat zingen op zich nooit eenvoudig is, wil ik stellen dat het zingen in een Bar bershopkoor niet moeilijker is dan het zingen in welk ander koor dan ook. Dat hopen we zaterdag het publiek duidelijk te maken". Barbershop Harmony Club Coastline Chorus. door Jan Smeekens Waar, maar niet echt gebeurd - zo zou je de twee kort na elkaar bij Ploegsma verschenen boe ken van Michael Morpurgo kun nen karakteriseren. In KONING VAN HET WOLKENWOUD draait alles om een ruig behaard wezen dat zijn bestaan te dan ken heeft aan op zinsbegooche ling gebaseerde getuigenissen van in ijle berglucht levende Ne- palezen. En DE MAN IN DE TO REN gaat over een paranormaal verschijnsel dat altijd met een mysterieus waas omgeven wordt, maar dat op boerenbe drog berust en wetenschappelijk verklaard wordt met Shakespea re's 'Daar is meer in de hemel en op aarde, vriend Horatio, dan waarvan uw wijsheid droomt'. Dat het evenwel spannende boeken zijn en beide zeer geloof waardig, zal iedere lezer tussen acht en twaalf jaar beamen. Omdat China na de Japanse in vasie voor niemand veilig is en zeker niet voor zendelingen of hun kinderen, stuurt dominee Anderson zijn zoon naar Enge land. Allan zal de gevaarlijke, lange reis door Tibet en Nepal maken als de zoon van huis vriend oom Sung. Kort nadat een Tibetaanse lama voorspeld heeft dat Allan binnen niet al te lange tijd als koning over het wolkenwoud zal heersen, verlie zen oom Sung en de jongen el kaar uit het oog. Allan wordt in een afgelegen berghut door Ye- ti's gevonden en meegenomen naar hun reusachtige grot. Van af dat moment wordt zijn hele verdere leven bepaald door een blikken doos met daarin een mes, een pijp en een oude foto waarop een man, een vrouw en een jongen te zien zijn. Michael Morpurgo heeft zich niet laten verleiden tot allerlei spectaculaire gissingen over een hersenschim. Door zich te ver diepen in een mogelijk levenspa troon van de nooit waargeno men Verschrikkelijke Sneeuw man lijkt zijn 'Koning van het Wolkenwoud' zelfs meer op een levendig wetenschappelijk re laas dan op een gemakkelijk avonturenverhaal vol geromanti seerde onzin. Wenkbrauwfronsende volwas sen lezers zal het een genoegen doen dat de in het boek voorko mende Sir Edward Lely nooit bestaan heeft, in ieder geval nooit de Nobelprijs voor genees kunde gewonnen heeft. Maar dat zal hen er niet van weerhou den zijn woorden te onderschrij ven: 'Misschien is het goed voor de mensheid om te weten dat we niet Gods uitverkoren volk zijn, of dat we, als we dat wel zijn, in ieder geval nog veel te le ren hebben". In 'De man in de toren' is een geheimzinnige, nauwelijks lees bare uitnodiging voor een fami liereünie in Londen voor de elf jaar oude Elisabeth Throckmor ton het begin van een verbazing wekkende vriendschap met haar op het schavot gestorven voor vader Sir Walter Raleigh. Omdat hem destijds niet alleen zijn hoofd maar ook zijn bezit afge nomen werd, zint wat er van de "ontdekker" van Eldorado over is al meer dan driehonderd jaar op wraak. Elisabeth neemt Sir Walter mee terug naar Devon waar ze al gauw merkt dat een spook in huis hebben niet een voudig is. De problemen met de weliswaar onzichtbare maar pij prokende en ietwat ijdele dwaas die eeuwenlang heeft nagedacht over wat goed is en wat kwaad, stapelen zich zelfs zo hoog op dat het meisje haar grote geheim moet prijsgeven. Het boek ein digt letterlijk met een vette knipoog. Burgemeester Rutten van Middelburg (links) en voorzitter G. Molier tijdens de opening van het Hologrammuseum. worden opgericht, waarvan het lidmaatschap recht geeft op een gratis jaarkaart. Ook met het zoe ken van sponsors zal het Stich tingsbestuur zich bezig gaan houden, aldus de nieuwe voorzit ter. In het museum, vinden naast Philip Aussems, die de dagelijkse leiding heeft, nog twee mede werkers op full- en parttimebasis werk. Men hoopt in de toekomst het aantal medewerkers nog uit te breiden. Het Nationaal Holografiemuseum aan de Gortstraat 36 in Middelburg is dagelijks, behalve maandags, geo pend van 10.00 tot 17.00 uur. Burgemeester C.G.J.Rutten: Dit particulier initiatief als gemeente on dersteunen Als een nieuwe leraar op de Wei- ton Acedemy het voor elkaar heeft dat zijn leerlingen zelfstan dig denkende mensen zijn en geen gedrilde kuddedieren, loopt het plotseling fout. De nieuwe le raar krijgt de schuld als één van de leerlingen zelfmoord pleegt omdat hij van zijn strenge pa niet mag doen wat hij wil. Dat is ongeveer het verhaal in de film 'Deads poets society', die deze week in Alhambra draait. De jongen die uiteindelijk zelfmoord pleegt heeft altijd willen acteren. Dat mag niet van zijn vader. De nieuwe leraar stimuleert hem om het door te zetten als hij een hoofdrol in de Midzomernacht- droom de rol van Puck krijgt aan geboden. Niettemin moet de jongen toestemming van de va der vragen. Dat doet hij niet en vervalst pa's handtekening. De vader is woedend en er worden harde maatregelen genomen. De jongen is ten einde raad en ont neemt zich het leven. De leraar krijgt de schuld en wordt op staande voet ontslagen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 7