Helen van Gemert met Sessionband Vogelbeurs Fotografie Fred Paai in Soif r Jubilerende Fats Domino in Zeelandhallen te Goes Claw Boys Claw in De Piek Kinderboeken Filmacteurs op de planken 22 FEBRUARI T/M 28 FEBRUARI IN MIDDEN ZEELAND IN CONCERT EN GEHOORZAAL IN MIDDELBURG de Faam de VHssinger UW WEEKBLAD Koko Flanel een humoristisch liefdesverhaal Toelichting op taal en zang van troubadours Woensdag 21 februari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER In de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg verzorgt het Nieuw Vlaams Symfonie Orkest op woensdag 28 februari een avondvullend programma. Het zeer gevarieerde concert begint om 20 uur. Op het programma staan de Ouverture 'Coriolan' van Beethoven, het Fagotconcerto van Mozart, de Sinfonia Concertante van Anton Kersters, Bizet's suite 'Jeux d'enfants' en de Eerste Suite voor klein orkest van Stravinsky. Het Nieuw Vlaams Symfonie Or kest staat onder leiding van Pa trick Peire. Deze dirigent is de motor achter de vernieuwing van het orkest geweest. Peire had al een enorme staat van dienst ach ter zich toen hij in 1986 de vaste dirigent van het gezelschap werd. Peire is laureaat van de Koninklij ke Muziekconservatoria van Gent en Brussel en is gepromoveerd in de musicologie aan de Rijksuni versiteit van Gent. Bij zijn aan stelling als vaste dirigent heeft hij binnen het orkest ingrijpende ver anderingen doorgevoerd. De mu sici van het Westvlaams Orkest werden onderworpen aan zware Thorn Hoffman is door zijn film carrière, voor veel vrouwen een hele bekende Nederlander. Sa men met Moniek van de Ven, die eveneens een enorme filmreputa tie heeft, staat hij dinsdag 27 fe bruari op het toneel in de Stadschouwburg in Middelburg in de tragi-komedie Hartzeer, ge regisseerd door Frans Weisz. De voorstelling begint om 20 uur. In het toneelstuk staan de levens van drie zusters centraal die el kaar ontmoeten in het oude huis van hun grootvader. Het stuk is een vertaling van 'Crimes of the Heart', van de Amerikaanse to neelschrijfster Beth Henly, die er zelfs de Pullitzerprijs voor kreeg. De overige rollen worden gespeeld door Saskia van Basten Batenburg en Judith Hees - die bovendien de vertaling voor hun rekening namen - en Moniek Kra mer. Het toneelstuk is in Amerika in middels verfilmd. Deze film 'Cri mes of the Heart' is or donderdag 1 maart te zien in het Schuttershoftheater in Middel burg. Liefhebbers die de verschil len willen ontdekken tussen het Nederlandse toneelstuk en de Amerikaanse film, krijgen op ver toon van hun schouwburgkaartje f 2,50 korting op de filmentree. examens en er werden nieuwe musici aangetrokken. Nieuwe naam Vanaf het seizoen 1988/1989 kreeg het 65-man tellende en semble, de nieuwe naam Nieuw Vlaams Symfonieorkest. Dit or kest heeft in de loop van de tijd een steeds grotere draagwijdte gekregen: Het orkest speelt niet alleen in België, maar ook ver daar buiten. Patrick Peire werkt als een strenge en perfectionisti sche pedagoog aan de eigen klank van het orkest en aan het individuele en collectieve stijlge voel van de musici. Bovendien is hij er altijd een voorstander van geweest om gastdirigenten aan te trekken, waarmee hij dan veel al nauw samenwerkt. De solist van het Fagotconcert van Mozart is Luc Loubry. Deze zesendertig jarige Belg speelt vanaf 1976 fagotsolo's bij het Nationaal Orkest van België. Bo- Het Nieuw Vlaams Symfonieorkest. vendien heeft hij verscheidene prijzen gewonnen op internatio nale concours. Momenteel is hij ook als professor verbonden aan het Koninklijk Vlaams Muziek conservatorium in Antwerpen. Grandpa Nick Sundaynight Sessionband met Helen van Gemert. Ook de laatste zondag van deze maand (25 februari) speelt de Grandpa Nick Sundaynight Sessionband vanaf 17 uur in café Dangeroe aan de Vlasmarkt in Middelburg. Naast gitarist Peter Wessel, wordt de Sessionband dit keer gecompleteerd met gastzangeres Helen van Gemert. „Als kind wilde ik al zangeres worden in een band", bekent Helen van Gemert. „Vanaf m'n veertiende kreeg ik zangles en zocht ik steeds naar muzikanten en bands om maar te kunnen zingen". Helen zingt nu bij de roek-blues formatie Interstate 58. De in Halsteren woonachtige zangeres houdt van een ge varieerd repertoire. Zo zingt zij stukken van Astrud Gilberto, Bonny Raitt, Frankie Miller, Tina Turner, Robert Palmer, Stevie Wonder en Robben Fort. Spelers van de tragi-komedie Hartzeer. De vogelliefhebbers uit Vlissin- gen houden op zaterdag 24 fe bruari een vogelbeurs waar iedereen terecht kan zowel voor informatie als voor het ruilen, ko pen of verkopen van vogels. Beurs open van 9.30-12 uur, Gerbrandystraat 46, Vlissingen. In café Soif aan het Bellamypark in Vlissingen is momenteel een fototentoonstelling te zien van de fotograaf Fred Paai uit Den Haag. De expositie duurt tot en met za terdag 17 maart. Fred Paai maakte deze foto's op een reis van Gent naar Zelzate in België. Hij heeft zich daarbij voor al gericht op het industrieland schap tussen beide plaatsen. Met behulp van filters en een speciale opname- en ontwikkei- techniek probeert Paai een stem ming te creëeren die aan de ene kant iets onmenselijks heeft maar gelijktijdig ook iets toverachtigs. „Het resultaat is niet direct een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid, maar dat is juist de bedoeling", legt Paai uit. Wie destijds genoten heeft van de film Hector met Urbanus in de hoofdrol, mag zeker zijn nieuwste film Koko Flanel niet missen. De film draait de komen de weken in Alhambra in Vlissin gen. Placide Smellekens (Urbanus) woont in een caravan en komt aan de kost met de verkoop van vogelnestkastjes. Hij leeft een pracht leven, totdat pa Smelle kens op z'n sterfbed aan zoon Placide vraagt eindelijk eens voor een nageslacht te zorgen. Daar had Placide nog niet aan ge dacht. Zijn zoektocht naar de ideale vrouw brengt hem in con tact met mode-ontwerpster Sa rah, waar hij dan ook straal verliefd op wordt. Hoewel Sarah al een tijdje met een ander vrijt, gaat ze Placide steeds aardi ger vinden. Samen met Placide wil ze een nieuwe zelfontworpen mode-lijn met de naam Koko Fla nel tijdens een grootse mode show aan de pers tonen. Haar bazin madame Germaine is het daar niet mee eens...! Urbanus in 'Koko Flanel'. Wat wel genoemd wordt Nederlands beste live-formatie na melijk Claw Boys Claw, is vrijdag 23 februari te zien en te horen in De Piek in Vlissingen. Het concert begint om 22.30 uur. De Amerikaanse zanger/pianist Fats Domino geeft op zaterdag 7 april een bijzonder concert in de Zeelandhallen te Goes. Het optreden vindt namelijk plaats in het kader van zijn Europese jubileumtournee. Gedurende deze tournee wordt herdacht dat de legendarische entertai ner veertig jaar geleden zijn debuut op de plaat maakte. In de afgelopen vier decennia schreef de uit New Orleans af komstige muzikant een indruk wekkende reeks hitsingles op zijn naam. Zijn meest aanspre kende nummer is zonder twijfel "Blueberry Hill", dat tot twee maal toe de top van de hitlijsten haalde en onlangs nog door ver tegenwoordigers van de Ameri kaanse muziekindustrie op num mer 8 werd geplaatst in de Top 20 Jukebox Hits aller tijden. Tot zijn bekendste nummers beho ren verder onder meer "There Goes My Heart Again", "Red Sails In The Sunset", "Ain't That A Shame" en "When I'm Walking". Daarnaast was Fats Domino, tezamen met zijn ont dekker Dave Bartholomew, ook verantwoordelijk voor hits van talloze andere artiesten, zoals Pat Boone, Buddy Holly, Cliff Ri chard, Jerry Lee Lewis en Little Richard. In zijn lange loopbaan heeft "The Fat Man" tot dusver meer dan 100 miljoen platen verkocht en bezit hij na The Beatles en Elvis Presley nog al tijd de grootste collectie gouden platen. Een groot aantal van de eerder genoemde "golden ol dies" die de zanger/pianist voor tbracht staan op de onlangs ver schenen dubbel-CD "Antoine Fats Domino 'Fats' Domino". Dit produkt, zijn belangrijkste nieuwe release sinds twintig jaar, bevat opna men van twee recente live optredens in de Verenigde Sta ten. Fats Domino, die nog steeds met grote regelmaat op treedt en daarbij steevast volle zalen trekt, wordt bij zijn concert in de Zeelandhallen te Goes zo als te doen gebruikelijk bij gestaan door zijn "big band". De aanvang van het optreden is 20.00 uur. Roosevelt Studiecentrum. (Ab dij). Leven en werk van drie Roo- sevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke Floresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Din- gemans, Rob de Haan, olieverf schilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Stichting Beeldende Kunst Zee land. (Kuiperspoort 22). Another Time, videokunst. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). "Voor het jonge volkje", 200 jaar kinderboeken. "Het lied dat nooit verstomde" Doopsge zinde liedboekjes. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Kunstenaarscentrum. (Kousteensedijk 7). Andries Min derhout, schilderijen. Ope ningstijden Bibliotheek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Foto PZC 1956, persfoto's. Openingstijden Bibliotheek. Rabobank. (Lange Geere 3). Tan- ja Castel, gemengde grafische technieken. Openingstijden bank. Kunsthandel De Witte Swaen;t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Per manente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Balans. (Balans 17). Gemeente aankopen 1989, Sophia v.d. Heu vel, Wim Riemens, Henny Schrij ver, Ben Sleeuwenhoek. Wo., do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. (t/m 24 februari) Eetcafé Dangeroe. (Vlasmarkt). Johan Sinke, foto's. Openingstij den Dangeroe. Galerie Basket. (Schuitvlotstraat 32). Willem Oorebeek. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. De Vleeshal. (Markt). Jan Zembsch, schilderijen. Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur. PZEM-Galerie. (Poelendaelesingel 10). 28 Eeuwen in beeld, phenici- sche godinnen van de vrucht baarheid. Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). Nederlandse Roofvogels, tentoonstelling. Di. t/m vr. 10 tot 17 uur. Za. en zo. 13.30 tot 17 uur. Stadhuis. (Markt 5). Inundatie en Bevrijding - Walcheren in oor logstijd, foto's, archiefstukken, videofilm, voorwerpen. Ma. t/m za. van 12 tot 17 uur. Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Verkeer, ver voer en communicatie. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. Bellamy 19. (Bellamy 19). Jaap Hillenius, schilderijen. Ma. t/m vr. 10 tot 17 uur za. en zo. 13 tot 17 uur. Inguana. (Bellamypark 35). Le vende reptielen, amfibieën en in- sekten. Gehele week geopend van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prin ses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantie land voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Plane tarium. Soif. (Bellamypark 14) Fred Paai. fotografie. Openingstijden café. Art-titude. (Singel 14). Lucy de Graaf. Dagelijks van 12 tot 23 uur op afspraak. 20e eeuws muziekensembles van het Brabants Conservatori um, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 21 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. Nederlandse live-formatie Claw Boys Claw, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22.30 uur. Adam en Eva, komedie van Pe ter Hacks door F Act, Vestzak theater, Bellamypark 3-5, Vlissingen, 20.30 uur. Stardust, De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, Vlissingen, 20.30 uur. Toneelgroep SWOM "de Kame leon", 'de groeten uit Nice', Stich ting Welzijn Ouderen Middelburg, Molstraat 13, 14 uur. Sjolmord Mucky Pup, hard core, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 15 uur. Grandpa Nick Sundaynight Sessionband met gastzangeres Helen van Gemert, Cafe Dange roe, Middelburg, 17 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park Vlissingen. 22 uur. Hartzeer, toneelstuk met o.a. Monique van de Ven en Thom Hoffman, Stadsschouwburg, Middelburg, 20 uur. Autopsy Pestilence Bolt Thrower, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 19.30 uur. Het Nieuw Vlaams Symfonie Orkest, concert. Concert- en Ge hoorzaal, Singelstraat 13, Mid delburg, 20 uur. 'Voor 't jonge volkje' is de titel van een tentoonstelling die tot zondag 11 maart is te zien in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg. Het is een overzicht van 300 jaar kinderboeken uit de collectie van de bibliotheek. Chronologisch zijn boeken uitgestald beginnend in de zestiende eeuw tot heden. Het zwaartepunt ligt op publika- ties uit de negentiende eeuw, waaronder enkele zeer zeldzame exemplaren. Jean Pierre Rondas en Ernst van Altena zijn donderdag 22 februari vanaf 20 uur aanwezig in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Op uitnodiging van de Stichting Literaire Activiteiten Zeeland (SLAZ) brengen zij de wereld van de Occitaanse trou badours tot leven. In een met muziekfragmenten gelardeerd gesprek gaan Rondas en Van Altena in op vragen als: Waarom is de Languedoc de bron van de Westeuropese lyriek in de volkstaal? Wat waren dich ters/musici als Bernart de Venta- dorn voor mensen? Hoe heeft de troubadourslyriek zich ontwik keld? En in welk opzicht is er sprake van kruisverbindingen tus sen troubadours en katharen? Maar eerst en vooral staan de ori ginele en vertaalde teksten cen traal en wordt nagegaan waarom deze oude teksten voor de twintigste-eeuwer nog zoveel zeggingskracht hebben. In vitrine galerij Art-Titude aan Singel 14 in Vlissingen is tot en met zondag 1 april werk te bewonderen van Lucy de Graaf. De vitrine galerij is dagelijks open van 12 tot 23 uur. Bezichti ging binnen kan op afspraak via 01184-19392. Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Turner en Hooch' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 19 en 21.30 uur Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14, 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Han de Wit' 20 uur, 'A short film about love' 22 uur. Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur, 'Turner en Hooch' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14, 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Han de Wit' 20 uur, 'A short film about love' 22 uur. Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur, 'Turner en Hooch' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14, 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Han de Wit' 19.30 uur, 'A short film about love' 21.30 uur. Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Oliver en Co' 14 uur, 'Turner en Hooch' 20 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 14 en 20 uur. Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14, 19 en 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'A short film about love' 20.30 uur. Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur, 'Turner en Hooch' 20 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 14 en 20 uur. Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14, 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'A short film about love' 20.30 uur. Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Turner en Hooch' 14 en 20 uur. Grand theater Goes, 'Oliver en Co' 14 uur, 'Koko Flanel' 20 uur. Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14, 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'A short film about love' 20.30 uur. Alhambra I Vlissingen, 'Koko Flanel' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Oliver en Co' 14 uur, 'Turner en Hooch' 20 uur. Grand theater Goes, 'Koko Fla nel' 14 en 20 uur. Electro Middelburg, 'Back to the future 2' 14, 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Crimes of the heart' 19.30 uur, 'A short film about love' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's jungle book' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's jungle book' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's jungle book' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's jungle book' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's jungle book' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney's jungle book' 14 uur. Ite IM lïï IM Uï lïï is? lïï Gevarieerd concert door het Nieuw Vlaams Symfonieorkest m- W/Ëm Wm MIDDELBURG OOSTKAPELLE VEERE VLISSINGEN DONDERDAG 22 FEBRUARI VRIJDAG 23 FEBRUARI ZATERDAG 24 FEBRUARI ZONDAG 25 FEBRUARI DINSDAG 27 FEBRUARI WOENSDAG 28 FEBRUARI VRIJDAG 23 FEBRUARI ZATERDAG 24 FEBRUARI ZONDAG 25 FEBRUARI MAANDAG 26 FEBRUARI DINSDAG 27 FEBRUARI WOENSDAG 28 FEBRUARI DONDERDAG 1 MAART ZATERDAG 24 FEBRUARI ZONDAG 25 FEBRUARI iMAANDAG 26 FEBRUARI DINSDAG 27 FEBRUARI WOENSDAG 28 FEBRUARI DONDERDAG 1 MAART

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 7