Winkeliers brengen historie onder de aandacht van publiek Jfa ■SuS Ift I Mm °00MEn uw Uw bloe uitstek! Een greep *e ko uit onze °Pjes Orchidee IS f T2s omZeken STo MEXX is i ROU^cHSZ BALJEU ZN. Mexx KAROLINGENONDERNEMER VAN DE MAAND VOLOP VOORJAAR MET MODEHUIS An n"* SS1** f 5,95 .„ad/7 7990 |jKNIP DËzi'lDN Üml I i KAROLINGENBP^~ NGENBROOD •r gezond)1 BROOD (vol vitaminen^ ,,We kunnen niet genoeg benadrukken dat er hier in de dorpskern van Oost- Souburg zo'n mooi stukje historie ligt, namelijk een echte Karolingische burg ge bouwd 800 jaar na Christus". Aan het woord is Dick Schinkel, eigenaar van het gelijknamige assurantiekantoor in Oost-Souburg en gespecialiseerd in hypothe ken, geldleningen en uiteraard verzekeringen. Maar Schinkel is ook voorzitter van de winkeliersvereniging Nemidso en deze vereniging wil de aandacht op de burg vestigen om deze op een creatieve manier meer in de dorpskern betrekken. „De burg is waarschijnlijk gebouwd als verdediging tegen de Noormannen", ver volgt Schinkel. „We willen als winkeliersvereniging deze burg weer in de oude staat herstellen. Het terrein ligt er nu verwaarloosd bij en dat vinden wij en de pro jectgroep Herstel Karolingische Burg erg jammer. Wij zouden er graag een evene mententerrein van maken waar bijvoorbeeld op de koopavonden allerlei activiteiten zijn. Zoals uitvoeringen van de muziekvereniging Vlijt en Volharding of muziek uit de Molukse gemeenschap. Het zou zo gewoon moeten worden, dat iedereen die de koopavond bezoekt, automatisch even gaat kijken wat er op de burg te doen is". Dick Schinkel is zich er sterk van bewust dat deze plannen veel geld kosten. „De gemeente Vlissingen is voortvarend en goed bezig. Maar een dorpskern als Sou burg merkt daar niet zoveel van. Ik vergelijk ons wel eens met een nest jonge vo geltjes. Diegene die het hardst piepen, krijgen ook het meest te eten. Misschien moeten wij ook maar wat meer gaan piepen. We hebben nu contact gelegd met een architektenschool in Kopenhagen. Deze school heeft veel kennis over burgen uit de Karolingische tijd. De politiek mag zich ook best wat meer voor ons inspan nen. De kans op subsidie van de Provincie is vrij groot, maar die gaat alleen door als de gemeente Vlissingen ook over de brug komt". De winkeliersvereniging gaat in ieder geval door met het onder de aandacht bren gen van de Karolingische Burg bij het publiek. „Hierdoor kunnen we ons meer on derscheiden van andere evenementen. Een jaarmarkt trekt meer publiek als deze een extra (Karolingisch) tintje krijgt. Op de komende voorjaarsmarkt zullen dan ook zeker weer talloze Karolingische produkten te koop zijn." ia_ a MAAND exclusief de wettelijke bijdrage r lil rijn 25. 30 35 ~40 ^..jvendcen nrjlj Vr. I kllh, W "JRolihg 8/f0"Vfif/v I ''wpoprrs, "st'Soubu r8Tel. "11X4. hairstyung Alléén KANAALSTRAAT 73 4388 BK OOST-SOUBURG TELEFOON 01184-67050 ui arme bakker Kanaalstraat 2, O-Souburg, 01184-61291 GEHELE WEEK: GELDERS VOLKOREN2,15 10 MINI-KADETTEN1,68 2 APPELFLAPPEN voor1,90 VR/JDAG ZATERDAG EXTRA VOORD/ 'Siirv*- A volgens afepraa/c 's Maandags gesloten riS* mm mèsè (super OKÉ ..l. KSUHDEL W 8 f gratis Wie S 109 l0use'-'"JO-:„9 - */l IÖ MODEHUIS Kar, tf,Naalst, °°ST*0 UBUK ?0 Oiv Kar>aalstr. ""zoekeneSS'ns voor t0e°) °ost-$o 01184. 6 14 51 1J W J Energiebesparend EEN ECHTE I KANAALSTRAAT 1 Oost-Souburg ln town to gel v o o elk I egenheid en stemming? Daarvoor moet je bij Mexx zijn. J0f het nu voor de vrije tijd, een feestje of je werk is. Wij hebben nieuwe ideeën in te gekke kleuren! Er net even iets anders zien 'n je uit e** voor Stiil- ur Matin Vr en 0(jlyp to e s» Qn*T-cnnirr pagina I Volwassene 82.23 88.52 91,89 95.26 2Vol\va«- 170.45 ƒ177.03 ƒ183.77 190.51 ƒ234,25 240,83 247.57 254. informatiepakket aan V,,l*a ss M.lt IX-Q. in Oostk°' SIERRAAD nu één van de modellen uit de folder koopt, krijgt van ons een leuk geschenk. Helemaal gratis. U kunt kiezen prachtig parelsnoer of een charmant mezen uit een w. «trmante goudkleurige broche. voor Per stuk MEPHIS O - De schoen met de schokdemperhak (lopen zonder moe te worden) Enkelbandbeschermend Voor elke dag, voor elk terrei - e'gen i0nSens en v°o, QUALI11 HitfcWfc4H Jeans Inn

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 20