BRUISEND EVENEMENT MET VEEL RANDACTIVITEITEN 23 t/m 25 februari 1990 AMSTERDAM raï All Terrain Bikes veroveren markt r KLAASSEN TWEEWIELERS UL IMA RIJWIEL éb CENTRALE RUIME KEUZE IN A.T.B. FIETSEN ^°rwl;GroeP' Een kwestie van bekijken VAN DEN DRIEST TWEEWIELERS CY LTI ]LE ALTRA MAAKT MEER VAN FIETSEN. Onbezorgd fietsplezier Fa. de PREE ZN. Seisweg 45-47 Middelburg 01180-14596 CT PINARELLO TWEEWIELERCENTRUM "ZEELAND" 2e hands fiets of bromfiets VOLOP BROMFIETS, FIETS ACCESSOIRES EN HELMEN IN VOORRAAD FIETS IN BEWEGING Nieuwe fietsen Nieuwe materialen ZOMAAR WAT WETENSWAARD3GHEDEN Fietsrem Stuurpen Kinderzitje Computer Lekke banden Wielbescherming Als U door de fietsen de fietsen niet meer ziet Stap dan eens bij Klaassen binnen Woensdag 21 februari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER De ATB is, ofwel de All Terrain Bi kes vormen het segment van de fietsenmarkt, dat het meest in beweging is. Naar schatting wer den er vorig jaar in Nederland zo'n 150.000 exemplaren verkocht. Overigens blijken de ATB's in ons land lang niet allemaal gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze eigenlijk zijn ontworpen, het rijden buiten de verharde paden. Dit komt simpelweg omdat de mensen wel gek zijn om hun mooie nieuwe speeltje vuil te ma ken in zand en modder. De stad is terrein genoeg met z'n stoepen, z'n hekjes, z'n tegelpa den, z'n paaltjes, z'n tramrails, z'n bordjes "Fietsers afstappen" en - de laatste nieuwe - "Slecht wegdek t.g.v. wortelopgroei"! Nee, de ATB is gewoon bezig de plaats van de daagse fiets in te nemen. En terecht. Want al is de uitrusting dan niet altijd zoals de regelneven graag zouden zien, er zitten wel veel veiliger banden op, kanjers van remmen, alle ge wenste versnellingen, en stevig heid voor Hollandse basketballers met Hollands welvaren desge wenst voor op de staruj. De ontwikkeling op ATB gebied gaat razendsnel. De meeste mer ken hebben al een of meerdere hybride modellen in het assorti ment opgenomen. Dit zijn als het ware kruisingen tussen de drie fietstypes die de laatste jaren succes geboekt hebben: racefiet sen, ATB's en randonneurfietsen. Hybrides hebben ongeveer het frame van de moderne toerfiets, maar een flink pakket onderdelen van de ATB. De bandenmaat is wisselend, 26 inch (afkomstig van de ATB), of wat vroeger 28 inch heette, maar tegenwoordig in millimeters van de velg aangeduid dient te wor den. De banddikte zit ergens tus sen die van de racefiets en de ATB in, en het profiel kan grof zijn, als de nadruk op terreinwerk ligt, of vrijwel glad als snelheid belangrijk is. De meeste hybrides zijn kaal als een racefiets, voldoen dus aan geen enkel verkeersreglement (net zoals de racefiets), maar kunnen 'aangekleed' worden tot sport-, stads- of vakantiefiets. Zet er een racestuur op en het is een professionele cyclecrossfiets. Monteer bagagedragers voor en achter en je kunt er de wereld mee rond. Een bijzondere primeur komt op de FietsRAI van een Japans merk dat in Nederland wordt gemon teerd. Op deze fiets zit een bij zonder aandrijfsysteem van Japans fabrikaat, verpakt in een Nederlandse ketting kast die stof en spatwaterdicht is. De kast omsluit een achterderailleur met vier versnellingen (uiteraard geïn dexeerd), en een soort versnel lingsbak met vijf versnellingen op de trapas. De constructie bestaat uit twee planetaire stelsels (tandwieltjes die om elkaar draaien als plane ten rond de zon), zoiets als wat in een vijf-versnellingsnaaf te vin den is, maar de versnellingsver houdingen liggen principieel anders, stukken beter dan die van een 5-V naafversnelling. In totaal heeft deze overbrenging dus rekenkundig 20 versnellin gen, maar daar zitten overlappin gen bij. De milieubewustwordig biedt ook nieuwe kansen aan vouw fietsen. Zo is er een handige, de gelijke, goed rijdende, tot een minimaal pakket op te vouwen fiets met kleine wielen, die met f 1350,— echter nogal stevig geprijsd is (maar wel waar voor z'n geld biedt). Beduidend goed koper f 850,—) is een ander model, een vereenvoudigde ver sie van een bekend Frans merk, en dat is misschien wel de aller kleinst op te vouwen fiets waar mee toch nog behoorlijke afstanden gereden kunnen wor den. Interessant lijkt ook een En gelse vouw-ATB. Het is een fiets met standaard afmetingen, dus niet echt klein op te vouwen, maar wel samen te klappen, en rijdend als elke andere ATB. Verreweg de meeste van de ATB's hebben een frame van koolstofstaal, volgens de moder ne TIG methode gelast. Dat is goedkoop, en sterk en stijf ge noeg. Maar zo'n frame is ook zwaarder. Van 23 - 25 februari 1990 wordt in Amsterdam de FietsRAI 90 gehouden. Een evenement dat veel meer is dan een tentoonstelling van fietsen, snor- en bromfietsen, kleding en andere aanverwante zaken. gewerkt. Erkende toppers uit de triathlonsport zullen aanwezig zijn om in het water, op de race fiets en hardlopend de strijd aan te binden. Naast kijken biedt de FietsRAI 90 ook de mogelijkheid om zelf in beweging te komen. Op een spe ciaal geprepareerde proefbaan kan jong en oud kennis maken met de ATB-fiets. De ster van dit type tweewieler is snel stijgende. De bijzondere vormgeving, de kleurstelling en niet in de laatste plaats het gegeven dat deze fiets ook in wat ruwer terrein prima uit de voeten kan, zijn de belangrijk ste kenmerken van de RAI Terrain Bike. Ook de liefhebbers van show ko men op de FietsRAI 90 aan hun trekken. In het FietsRAI-theater verzorgen Lee Towers en Gerard Joling dagelijks optredens. Ook wordt in dit theater de verkeers- quiz voor scholieren om de Pico- bello trofee gehouden. De FietsRAI 90 vindt plaats in de Europa-, Zuid- en Westhal van het RAI Tentoonstellings- en Con grescentrum. Aan de expositie, die een oppervlakte zal beslaan van ongeveer 23.000 m2 nemen 150 exposanten deel. Naast fiet- Talloze evenementen zorgen er tijdens de FietsRAI 90 voor dat de bezoekers zich geen moment hoeven te vervelen. Uiteraard vormt de tentoonstelling met het allerlaatste aanbod van alles wat met fietsen, snor- en lichte brom fietsen te maken heeft, de rugge- graat van de FietsRAI 90. Maar daar omheen is van alles te bele ven. Zoals de indoor triathlon, die wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Neder landse Triathlon Bond. Dagelijks worden op een speciaal wedstrijdpodium, voorronden af in de racewereld, en daar hoort de triathlon ook bij, speelt ge wicht een flinke rol, en daar zijn zulke frames daarom niet zo ge wenst. De constructeurs zoeken het in hoogwaardige metalen, kunststoffen en nieuwe verbin dingstechnieken. Koolstofvezel 'komt langzaam maar zeker op, hoewel de voordelen slechts marginaal zijn, en de prijs nog steeds buitengewoon hoog. Nog beduidend duurder zijn de vrij ge vormde koolstof frames. Hierbij wordt van de koolstofve zel niet eerst buis gemaakt, maar worden de vlechtwerken met de hand in een mal gelegd en met hars geïmpregneerd. Het uithar den geschiedt onder druk in een oven. Met deze kostbare metho de worden inmiddels prachtige frames gemaakt die inderdaad in sterkte, stijfheid en gewicht zeer hoog scoren. Bij hoogwaardige stalen buis is de soldeertempera- tuur kritisch. De lijmprocessen die ontwikkeld zijn voor de ver binding van aluminium en koolstof zijn echter ook bruikbaar voor staal. Tenslotte begint ook titanium voorzichtig toepassing te vinden. Dit prachtige metaal, dat sterk is en taai, licht en stijf, en ook nog corrosievast, is zeer moeilijk ver werkbaar, maar goed te lassen. Bij al deze ontwikkelingen dienen we ons goed te realiseren dat de kleine vooruitgang die op het ge bied van gewicht bereikt kan worden, zeer duur betaald wordt, en bovendien nog het nadeel van een verminderde levensduur heeft. Op een goed stalen frame wordt vaak 10 jaar, en soms le venslang garantie gegeven. Mis schien dat dat ook kan voor gelaste titanium frames, maar op gelijmde aluminium en carbon frames is de garantieperiode twee, maximaal vijf jaar! sen, snor- en lichte bromfietsen, geeft de FietsRAI een compleet overzicht van het actuele aanbod aan fietskleding. Ook zijn er ver schillende inzendingen op fietstoeristisch gebied aanwezig en zijn tevens de leveranciers van onderdelen en accessoires goed vertegenwoordigd. Ook wordt op de FietsRAI 90 teruggeblikt naar het verleden. In het Velorama Fietsmuseum op de tentoonstel ling wordt een compleet over zicht geboden van de ontwikkeling van de fiets door de jaren heen. De toegangsprijs voor de Fiets RAI 90 bedraagt f 10,—, terwijl voor jongeren in de leeftijdscate gorie van 4 tot en met 11 jaar een gereduceerd tarief geldt van f 7,50. Dit lage tarief geldt ook voor houders van de Pas 65 en voor groepsbezoek. Op veel NS stations zijn voordelige Trein- Toegangsbiljetten verkrijgbaar. De FietsRAI 90 is voor het pu bliek toegankelijk van vrijdag 23 tot en met zondag 25 februari, dagelijks van 10-17 uur. WÊÊÈ^. Dat kan alleen met een prima fiets. Hij moet dan ook perfect zijn, 'n Gazelle. Wat ons betreft een prima keuze. En wij hebben er echt verstand van. Alleen een echte vakman weet waarover hij praat. Alleen bij ons de garantie voor onbezorgd fietsplezier. Gar. Rijwiel en Bromfietsbedrijf Oranjeplein 18 Oost-Souburg 01184-61912 De hydraulische fietsvel- grem 'Hydro-Stop' van het Duitse fabrikaat Ma- gura (ook in Nederland in de handel) is door het De sign Zentrum in Essen een onderscheiding toegekend vanwege het vooruitstre vend en innovatief ont werp. De Design Zentrum neemt ieder jaar enkele honderden produkten uit vele landen kritisch onder de loep en beoordeelt de ze op gebruiksnuttigheid, innovatie, veiligheid en mi lieuvriendelijkheid. Speciaal voor ATB-fietsen is een schokabsorberende stuurpen ontwikkeld. In de stalen buis met plyure- thaan beklede binnenzijde beweegt zich een alumini um spil, waardoor schok ken worden opgevangen en de vibratie van het stuur wordt verminderd. normale zorg wordt be steed, steeds kleiner is geworden. Uit Frankrijk komt sinds kort de 'Sup'air latex' een door Robert Boulain ge produceerde binnenband waarbij een aparte voor ziening tegen lek rijden is aangebracht. De zijde die tegen de binnenkant van het loopvlak van de bui tenband wordt gemon teerd, heeft een verdikking meegekregen. Aan de zijde waar de band het velglint raakt is een aantal kleef- laagjes aangebracht, die er voor zorgen dat de bin nenband bij het monteren niet verdraait en de ver dikking van de band inder daad tegen het loopvlak van de buitenband komt te zitten. Cateye heeft een fiets computer ontwikkeld, die geïntegreerd is binnen de stuurpen. De computer beschikt over zes funkties - totaalafstand, verstreken tijd, ritafstand, snelheid, gemiddelde snelheid en hoogst bereikte snelheid - en is zowel voor ATB's als voor racefietsen leverbaar. De benodigde energie wordt geleverd door een lithium batterij met een le vensduur van twee tot drie jaar. Het sensor systeem wordt bevestigd aan het voorwiel. Voor rond de f 150,— in de fietsenvakhandel te koop. Wie het nieuws rond de fietsbanden zo'n beetje volgt weet dat de laatste jaren heel veel pogingen zijn ondernomen om een fietsband te maken, die niet of minder snel lek wordt. Met meer en min der succes, al moet ge zegd worden dat de kans op lek worden van een band, waaraan ook wat Onder de naam 'Multi- fant' wordt op het ogen blik een kinderzitje in de handel gebracht dat zowel op de fiets, in de auto en als buggy-wagentje kan worden gebruikt. Voor de ze drie toepassingsmoge lijkheden worden hulpstukken bijgeleverd. Het stoeltje zelf is ge maakt van kunststof en heeft een driepuntsgordel en speciale bescherm- stukken voor de beentjes. Geschikt voor kinderen tot een jaar of vijf en voor f 569,— in de fietsenvak handel te koop. Een flinke prijs, maar je hebt dan ook extra gebruiksmoge lijkheden. Onder de naam 'Revolver Wheel Disc' zijn op het ogenblik een paar kunststof schijven in de handel die door middel van vier bijgeleverde clips op eenvoudige wijze aan de spaken van het achter wiel van een racefiets of een ATB kunnen worden bevestigd. Het wiel wordt hierdoor afgesloten en beschermt het tegen vuil terwijl ook de aerodynamiek wordt verhoogd. Door de hierop aangebrachte fluoriseren- de kleuren wordt boven dien de veiligheid van de fietser bevorderd. Voor ruim tachtig gulden in de fietsenvakhandel te koop. Dealer van oj. GAZELLE f de fiets die je niet voelt Excl. race-dealer van: KIRK PRECISION PINARELLO BATAVUS CONCORDE CYCLE TECH tevens alle race-delen Wielerkleding van: Tot ziens bij Batavus Race-specialist B a t a v u s Race-specialist Koudekerkseweg 51-53 Vlissingen Tel. 01184-12544 Westdijkstraat 45 ARNEMUIDEN Tel. 01182-1697 Domburgs Schuitvlot 10 MIDDELBURG Tel. 01180-33399 Het juiste adres voor uw tweewieler Dealer van: Batavus, Gazelle, Peugeot, Honda, Puch en Tomos Ook voor een kunt u bij ons terecht! KOM EENS EEN KEER VRIJBLIJVEND LANGS a\ M* \0 „oA°e° .„.n op slV NJ°0 e0 a\\e „oor ^eur®eó°ud' v. ®^\ey.er °0^ \4aar NN/ee^- Y\eV Gravenstraat - Hoek Zusterstraat Middelburg, tel. 01180-12410 's Maandags gesloten, donderdagavond koopavond Q. G> O oC C3 Fietsrai 90: dagje uit voor jong en oud Rai90 GEVONDEN: GAZELLE Gazelle fietsen rijden op Vrodestem banden Over fietsen Gesproken o*ïS$

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 19