r r r r a Ineke Joosse helpt haar klanten over de drempel 1 30E HET Z El u. i 't Gabbertje in de Sint Jacobspassage Behandeling van stijve spieren door vermoeidheid en stress i SPORT SPONSOR Hele wereld GLASSINSTRUMENTS BV ZOEKT NIEUWE GLASBLAZERS SKW ROND KLOKJE OM ZELF TE BORDUREN Oost-Duitsland O Woensdag 21 februari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 Er dreigt bij Glassinstruments bv in Arnemuiden een tekort aan professioneel geschoolde glasinstrumentblazers. Dit bedrijf, rdat vorige week twee dagen open huis hield, kan dankzij de sterke uitbreiding van zijn activiteiten nog werk bieden aan ze ker drie volleerde glasblazers. De twee jonge vaklieden, die r momenteel in de groeiende onderneming werkzaam zijn, wer den door het bedrijf zelf opgeleid. Door de geringe belangstel- 1 ling in ons land voor dit beroep is de directie bij arbeidsbureaus in het buitenland op zoek naar geschoolde glasblazers. „Bij het vak van glasblazer den ken de meeste mensen nog te Carnaval - Buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg houdt maan dagmiddag 26 februari een car navalsfeest voor kinderen tot en met 12 jaar. De middag wordt onder meer opgeluisterd met le vende muziek. De leukst verklede kinderen kunnen een prijs win nen. Volwassenen worden alleen onder begeleiding van hun kinde ren toegelaten. JAC - In jongerengebouw Poor- tershove aan de gelijknamige straat in Middelburg wordt woensdag 21 februari een praat avond gehouden. Iemand van het Jongeren Advies Centrum (JAC) geeft dan een toelichting over de activiteiten van deze organisatie. De avond begint om 19.30 uur. Open Club - Vijftig-plussers die graag een gezellig middagje met leeftijdgenoten willen doorbren gen kunnen daarvoor iedere dins dag van 13.30 tot 16.30 uur terecht bij de Open Club in het Zuiderbaken in de Middelburgse Magistraatwijk. Vele activiteiten worden daar gehouden zoals gymnastiek, volksdansen, biljar ten, kaarten, koersbal en sjoelen. Dinsdag 27 februari wordt er vanaf 14 uur een toneelmiddag gehouden. Video - SKW De Springplank in Nieuw- en Sint-Joosland vertoont op vrijdag 2 maart een tweetal videofilms voor de jeugd. Van 10.30 tot 12 uur wordt er een film vertoond voor kinderen van 4 tot 12 jaar en van 19.30 tot 21.15 uur voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. De clubavonden en - middagen voor de verschillende leeftijdsgroepen gaan in de voor jaarsvakantie niet door. Carnaval - SKW Het Trefpunt houdt op woensdag 28 februari van 14 tot 15.15 uur een carnaval voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het clubgebouw aan de Nassau- laan 2 in Middelburg. Ook de clubavonden en -middagen van Het Trefpunt gaan in de voor jaarsvakantie niet door. veel aan de artistieke kunstenaar, die mooie zwaantjes schept uit glas", zegt Barbara Götte, de echtgenote van directeur H.F.Göt- te, tijdens de rondleiding door het bedrijf. „Wie echter als glas- instrumentblazer werkzaam is, doet weliswaar zeer creatief werk, want elk product uit glas is weer anders, maar de nadruk ligt hier toch vooral op het ambacht. Wij werken met name in op dracht van de multinationale on dernemingen in het Sloe en Zeeuws Vlaanderen en de 'mi lieubedrijven' als RIVM Rijks In stituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) en Delta Yerseke. In de praktijk komt het er meestal op neer dat het bedrijf met een idee of schets komt van het in strument dat men nodig heeft. Wij proberen dat te realiseren in onze instrumentenmakerij en doen er proeven mee. Van het een komt vaak het ander, want via het RIVM onstond ons Labo ratorium Zee Wa, dat zelf milieu kundig onderzoek doet. Zo verschijnen binnen het bedrijf steeds meer zelfstandige afdelin gen/die ook aparte ondernemin gen moeten gaan worden", stelt mevrouw Götte, die de indruk maakt zich ten nauwste betrok- N/EUW STOFFENW/NKELTJE IN MIDDELBURG Wie in het nieuwe stoffenwin- keltje van Ineke Joosse aan de Pottenmarkt in Middelburg een mooie stof ziet, maar nog onbe dreven is met naald en draad, wordt met liefde een eind op weg geholpen. De eigenares wil juist de klanten die wel iets zouden willen maken, maar niet goed durven, over de drempel halen door een persoonlijk advies. Ook wie thuis met het naaiwerk in de knoei raakt kan altijd naar de winkel, die vorige week geopend werd, terugkomen. In het nieuwe pandje vallen de fleurige kinderstoffen het meest in het oog. Ineke Joosse: „Het viel mij op dat er in Middelburg weinig echt leuke stoffen voor kinderkleding te koop zijn. Vanuit mijn hobby ontstond het plan een klein winkeltje te beginnen, waar in de persoonlijke benadering heel centraal staat. Er hangen ook verschillende modellen, die ik zelf gemaakt heb en die ook te HP ■'■'Mm Ineke Joosse voor haar nieuwe stoffenwinkeltje in Middel burg. koop zijn. Daarnaast komen er nog dagelijks stoffen binnen voor de voorjaarscollectie, die voor jong en oud geschikt zijn". Uit de verschillende modetijd schriften, die in het kleine maar zeer sfeervolle winkeltje ter inza ge liggen, kan de klant bovendien een geschikt patroon kiezen. Ine ke Modestoffen aan de Potten markt 8 in Middelburg is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Al leen op maandag gaat de winkel om 13 uur open. ACM - Het Activiteiten Centrum Middelburg heeft voor dinsdag 27 februari vijf-minuten-praatjes op het programma staan. Hier kunnen instellingen en organisa ties die in de ACM adviesraad zit ten uiteenzetten wat zij de deelnemers direct of indirect kun nen bieden. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur in het Ontmoetingscentrum Dauwendaele aan de Vrij landstraat in Middelburg. Daar naast wordt er op donderdag 1 maart een bezoek gebracht aan de PZC in Vlissingen, voor een rondleiding plus toelichting door het bedrijf. Vertrokken wordt om 13.30 uur vanaf de Turfkaai in Middelburg. 3 3 Bloeiende elzentakjes hebben ons geïnspireerd om onze serie borduur- klokjes verder uit te breiden met dit fraaie ontwerp. De wijzerplaat van ca. 30 cm diameter wordt geborduurd in kruissteek. Daarna wordt het borduurwerk om een stuk triplex of dik karton gespannen en ingelijst in een ronde lijst waarna achter de wijzerplaat een ultra dun kwarts uurwerkje wordt bevestigd dat heel nauwkeurig loopt en waarvan u de batterij slechts eens per jaar hoeft te wisselen. Het borduurpatroon van dit mooie voorjaarsmotief is gemakkelijk te volgen omdat het groot is afgebeeld waardoor de verschillende kruis jes duidelijk zijn te onderscheiden. U kunt het patroon apart of tesa- men met het kwarts uurwerkje bestellen door het betreffende bedrag over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, on der vermelding van het bestelnr. Na ontvanst van uw overboeking krijgt u het bestelde per omgaande toegestuurd. Borduurpatroon, bestelnr. 4044 F/VI, prijs f 5,75. Borduurpatroon uurwerkje, bestelnr. P4044 F/VI, prijs f 26,95. Voor nadere informatie over andere borduurpatronen kunt u ons ook bellen. Tel. 03407-3855 van ma. t/m vr. tussen 9h en 12h. Vanaf oktober 1989 wordt de Middelburgse voet balvereniging Blauw-Wit gesponsord door de Chinees-Indische restaurants Tah Xin in Middelburg en Vlissingen. De sponsoring betreft twee zaal voetbalteams en het zomeravondelftal. Op de foto is het eerste zaalvoetbalteam (over gangsklasse) te zien in de nieuwe 'outfit', met op de onderste rij van links naar rechts Sander Meij- ers, Marco Wisse en Paul Meijers en op de bo venste rij eveneens van links naar rechts Niels van Klaveren, Leo Janse, coach Ad Meijers, Theo Meij ers en Mare Flipse (grensrechter). Op de foto ont breken de spelers Edwin de Graaf en Timo Krens. Het eerste en tweede team van zaalvoetbalvereni ging De Windhoek zijn door hun sponsors van nieuwe sportkleding voorzien. Beide teams worden gesponsord door General Drive-Inn Show en Vi deotheek Pink-Panther uit Vlissingen. Op de foto Windhoek 1, met van links naar rechts staand coach R. van de Bovenkamp, Guino Seedo, Marcel Crucq, Michel Leonhart, Theo van Helvoirt, voorzit ter Miechiel van de Ven en zittend van links naar rechts Richard den Ouden, Steven Seedo, Leonard van de Ven, Marcel Thiele en Rinus van de Ven. ken te voelen bij dit dynamische bedrijf van haar echtgenoot. Door de grote toename van de di versiteit aan produkten, dreigt er bij Glassinstruments een tekort aan instrumentblazers. Ondanks de pogingen van het bedrijf om bij de technische scholen en de arbeidsbureaus in Zeeland meer belangstelling te wekken voor het vak van glasblazer, is dat tot op heden niet gelukt. Via de Duitse ambassade heeft men zich nu la ten inschrijven bij het arbeidsbu reau in Frankfurt, dat verwachtte zeker vanuit Oost-Duitsland bin nenkort vaklieden op dit gebied binnen zijn muren te zien. De twee glasblazers, die momenteel in de onderneming werkzaam zijn wérden via het bedrijf zelf opge leid. Zo kwam Wilco Oosthoek uit Middelburg via de Bedrijfsschool van de Schelde in contact met het beroep van glasinstrument- blazer. „Ik had al wat met ijzer gewerkt, maar glas leek me veel leuker. Daarom koos ik voor dit bedrijf waar ik nu zes jaar werk en tegelijk een vierjarige oplei ding volgde. Voor de theorie ging ik naar Eindhoven, de praktijk kon ik hier doen. De eerste twee jaar leer je alleen de basisbegrippen en belandt al je werk aan het ein de van de week in de afvalbak. Dan moet je wel doorzetten. Nu is elke opdracht weer anders, waardoor het werk heel afwisse lend blijft", zegt de jonge vak man. Ook Harm Simons, die via de LTS van Glassinstruments hoorde werkt graag met glas en mag binnenkort net als Wilco voor het eerst meedoen aan een groot project, waarvan de op drachtgever nog onbekend moet blijven. „Wij proberen de jongens een zo breed mogelijke opleiding te ge ven", zegt Barbara Götte. „Dat betekent dat ze daarna niet al leen overal inzetbaar zijn, maar ook over de hele wereld hun brood kunnen verdienen. Het he le buitenland ligt voor hen open. Het is jammer dat er in ons land zo weinig belangstelling voor dit vak bestaat, want hoewel wij nu proberen afgestudeerde glasbla zers naar hier te krijgen, willen we blijven pogen jongens uit ons eigen land een opleiding te bie den ook al kost ons bedrijf dat heel veel geld". mmm t 1 Het is een geluk bij een ongeluk, dat de AIDS- epidemie zich niet via gewoon sociaal contact verspreidt. Bij tuberculose is dat bijvoorbeeld wèl het geval. Je kunt daarbij "aangehoest" worden en het zo oplopen (maar gelukkig hebben we t.b.c. als epidemie al lang onder controle). AIDS daarentegen verspreidt zich via onveilig vrijen en het onveilig spuiten van drugs. Daartegen kunnen wij ons vrij makkelijk beschermen. Het betekent simpelweg dat we veilig moeten vrijen; en dat druggebruikers beslist niet andermans naalden en spuiten moeten gebruiken. Wat betekent veilig vrijen nu precies? Veilig vrijen Veel mensen hebben (nog) geen sexuele contacten met iemand anders. Zij lopen dus geen risico. Ook mensen die in het verleden geen kans op besmetting hebben gelopen, zoals degenen die al lange tijd één en dezelfde partner hebben, hebben wat AIDS betreft niets te vrezen. Anders is het wanneer u een nieuwe relatie aangaat. U loopt dan risico omdat de nieuwe partner in het verleden besmet geraakt zou kunnen zijn. Twijfelt u, houd u dan aan de volgende "regels": - gebruik altijd een condoom bij vaginale geslachtsgemeenschap (dus sex tussen man en vrouw); .- laat geen sperma in de mond komen; - laat geen bloed in de mond komen; - geen sex via de anus (het is daar erg kwetsbaar). Als u zich hieraan houdt, bent u wat AIDS betreft veilig. Zoenen Allerlei andere vormen van vrijen of tederheid zijn veilig. Zoenen is dus ook volkomen veilig (door speeksel kan het AIDS-virus niet worden overgedragen). Veel mensen vragen zich nu terecht af hoe lang of hoe goed men iemand moet kennen, voordat men zonder beschermende maatregelen kan vrijen. Het is moeilijk om daarin een algemeen advies te geven. Om dat te kunnen bepalen zijn meer gegevens over beide partners nodig, zodat nagegaan kan worden hoe groot de kans is dat men in het verleden besmet geraakt zou zijn. Mocht u daarover een advies willen, dan kunt u in het volgende paragraafje de juiste instanties vinden. Zij kunnen u ook adviseren over condoomgebruik. Informatie Volgende keer méér over AIDS in deze krant. Hebt u nu al behoefte aan uitgebreide informatie, dan hebben we drie informatiebronnen voor u. - Het gratis boekje "Alles over AIDS" ligt voor u klaar op postkantoor en openbare bibliotheek. Dit handige boekje zal op veel vragen een duidelijk antwoord geven. - Als u persoonlijke vragen hebt, kunt u de AIDS- infolijn bellen (06-0 22 22 20; gratis; op werkdagen bereikbaar van 14.00 tot 22.00 uur). - Ook kunt u terecht in een van de 36 Rutgershuizen in ons land. Bel 070-345 4600. Dr. H. Bijkerk Oud-inspecteur Infectieziekten mmÊët Harm Simons...binnenkort een groot project. 't Gabbertje luidt de naam van het winkeltje in de Sint Ja cobspassage in Vlissingen, dat Nel en Marian de Rijke vorige week openden. Hier kunnen jon ge, modebewuste klanten te recht voor sportieve kleding van de betere merken. Zowel de peu ter als de teener vindt iets van zijn gading, want de collectie loopt vanaf maat 80 tot 182. Moeder en dochter, die gezamen lijk de zaak runnen, brengen naast de bekende kleding van Pe- pe en Naf Naf ook twee nieuwe merken op de Zeeuwse markt: Ikks Company en PW Company. „Schitterend sportief spijkergoed voor de oudere jeugd", noemt Nel de Rijke deze nieuwe intro ductie in de provincie. „Wij hopen dat het aanslaat bij onze jeugd, want het is prachtige kleding". Voor de jongste jeugd is er in 't Gabbertje een speelhoek met vi deo ingericht, zodat de moeders ongestoord rond kunnen neuzen in de zaak. 't Gabbertje in de Sint Ja cobspassage 10 in Vlissingen is dagelijks geopend van 9.30 tot 18.00 uur. Voorlopig is de zaak op maandag de hele dag dicht, maar op de koopavond kan men er wel terecht. Nel en Marian de Rijke ...kinderkleding van de betere merken. PEDICURE EN SPORTMASSAGE IN MIDDELBURG Pedisport heet het nieuwe insti tuut voor voetverzorging en sportmassage aan de Jasmijn straat in Middelburg. Maar niet alleen sportievelingen met stijve spieren kunnen daar terecht. Ook wie door stress of vermoeidheid 'vastzit', kan veel baat vinden bij een algehele of plaatselijke mas sagebehandeling. „Wij hadden veel moeite met het kiezen van een naam", vertellen Annie Overdulve en Addy Haers, die gezamenlijk het instituut heb ben opgezet en beiden de oplei ding voor sportmasseur in Middelburg volgden, waarbij de laatste ook nog over een pedicu rediploma beschikt. „De voetver zorging spreekt voor zich zelf, maar sportmassage dekt een veel groter gebied dan de naam doet vermoeden. Steeds meer mensen hebben last van verstijf de spieren in rug, nek of benen, waarbij een massagebehandeling enorme verbetering kan geven. Wij willen en mogen zeker niet op de stoel van de fysiotherapeut gaan zitten, maar bij lichtere klachten, die met name door ver moeidheid of stress veroorzaakt worden, kunnen wij uitkomst bie den en daarbij is geen verwijzing door de huisarts nodig", zeggen de dames, die in de ochtenduren werkzaam zijn als bejaardenver- zorster in het Jacob Roggeveen huis. Zij benadrukken dat zij een laagdrempelig massage-instituut willen zijn, waar iedereen terecht kan. Wie meer wil weten over een voet- of massagebehandeling bij Pedisport, kan dagelijks bellen tussen 13.30 en 17.00 uur. tele foon 01180-23098, Jasmijn straat 53 in Middelburg. M- Addie Haers en Annie Overdulve van Pedisport UIT HET ZAKENHART Hoop gevestigd op vaklieden uit West- of Oostduitsland Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg OVER AIDS

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 11