\erschoore 'Ik ben bij de Zeeuwse Komedie aardig aan m'n trekken gekomen' Carnaval toch weer terug in Vlissingen en Oost-Souburg Het lichaam als bron van waaruit we bewegen II UnVERMOOP HAND EN SCHOUDERTASSEN FOTOSERVICE Cursus vooropleiding vakonderwijs bij GAB BIJOU Zaalvoetbalgala met Zeeuwse internationals HlB VL COMBiBACK IN LEER EN SYNTHETISCH ljfuur HET TONEELLEVEN VAN WIL KOELEWIJN EN HAAR KEUZE VOOR DE HORECA 3265" A-1>'C. Ze is nog niet geslaagd voor haar examen regisseur, maar haar eerste stuk - 'De ebbenhouten olifant' - is een grandioos succes. En terwijl in het Vestzakthea ter het applaus en de goedkeurende woorden over Wil Koelewijn's verrichtingen naklinken, bereidt ze zich voor op iets nieuws. Met het nieuw gevormde gezelschap Starlight Produkties wordt onder regie van de Vlissingse - „op professionele basis" - 'De meiden' van Genet ingestudeerd. „Ze hebben me nog gevraagd om èn te regisseren èn te spelen. Dat doe ik niet, met regisseren heb ik de handen al vol". 'We kunnen best nog wat steun gebruiken'. PZC WEEKBLADEN Hoofdrol Vlissingen 'Vlissingen leek het einde van de wereld' Regie Visitekaartje Optocht Weggestopt Evenwicht m Belangstelling Cursus oriëntatie gezondheidssector FILM! een knallend einde van onze op een groot deel van onze kollektie NIEUWE SPOTKOOPJES »QI lOTWF^ "tj KWALITEITSKLEURENFOTO'S KLAAR TERWIJL JE WINKELT! LANGE GEERE 28 MWRG - TEL 01180 - 34225 KODAK EXPRESS QUALITY CONTROL 91e JAARGANG NUMMER 6 7 FEBRUARI 1990 Wil Koelwijn is in de Zeeuwse toneelwereld geen onbekende. Achttien jaar geleden werd ze lid van de net opgerichte Zeeuwse Komedie en na een stil begin als souffleur, brak ze door. Er was bijna geen stuk De nieuwste snufjes van de bedrijfsautorai verza meld in deze krant. Vlissingen wordt (einde lijk) steeds beter. Ex-prof Harry van den Ham ver wacht dat zijn ploeg zon dag beide punten binnen haalt. Lees onze VC-Vlis- singen-pagina. Hfeasa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de VHssinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. meer mogelijk van dit 'beste Zeeuwse gezelschap' of Wil had er een belangrijk aandeel in. En het bloed gaat kennelijk waar het niet kruipen kan. In de voetsporen van haar vader bezet ze nu de regisseursstoel. „Mijn vader regisseerde een toneelgezelschap in Noordwij- kerhout. Op m'n zevende zette hij me al in een stuk. Op m'n negende deed'ie hetzelfde. Toen had ik eigenlijk genoeg van het theater. Want telkens als ik 's avonds moest spelen, liep ik overdag met papillotten in het haar. Maar op m'n vijf tiende kon ik niet langer meer wachten. Je mocht daar na melijk pas op je zestiende lid van worden". Wil bloeide op het toneel. „Toch drong ik me nooit op". Ook niet toen ze auditie deed bij Martin van de Klei voor een jubileumva- riëté van een vijftigjarige psychia trische inrichting in Noordwijkerhout. „Ik dacht dat de auditie niet lukte, maar kreeg toch een hoofdrol". En dat resul teerde in een aanbieding van Van de Klei om de professionele thea terwereld in te stappen. Eerst jeugdtheater en later het grote werk. Toch stopte ze er mee. „Mijn vriend zat in de horeca. Ik moest dus kiezen". Ze koos voor de man en gaf zich volledig aan het werk in de horeca. Zo'n twintig jaar geleden verhuis de Wil en haar man naar Vlissin gen om op de boulevard een te nemen Daartegenover:. „Dan is het toch een voordeel dat ikzelf veel gespeeld heb. Ik kan dan na melijk de spelers makkelijker voordoen wat ik bedoel". Wil Koelewijn. etablissement over te nemen. Wat Wil betreft was het liefde op het eerste gezicht. „We reden 's avonds naar Vlissingen om er te kijken. Het huis was prachtig en de maan die scheen op het water maakte het allemaal nog mooi er". Toch had ze nog wat reser ves. Vlissingen leek vanuit de Randstad een beetje „het einde van de wereld" Bovendien was ze gewaarschuwd voor de Zeeu wen. Die zouden nogal stug zijn. Wil hield zich koest. „Maar ik ontdekte dat die Zeeuwen harte lijke mensen zijn. Op een dag ging m'n fiets kapot. Een aardige en vriendelijke meneer schoot onmiddellijk te hulp, zodat ik even later weer verder kon fietsen". Het ijs was gebroken. Dat Zeeu wen zo anders en stug zouden zijn bleek voor haar een fabel. De regisseursstoel nu is op maat. Ze spreekt nadrukkelijk tegen dat ze nu met beide handen verloren kansen probeert in te halen. Wel licht heeft ze een kans op een prachtige carrière laten liggen door voor het huwelijk, kinderen en de zaak te kiezen. „Die keuze heb ik toen gemaakt. Dat is sim pel. Ik ben bij de Zeeuwse Kome die aardig aan mijn trekken gekomen wat betreft acteren. Ik heb er heerlijke uren beleefd". En het wordt allemaal nog mooi er als het aan haar ligt. Met het nieuwe gezelschap wordt in elk geval een professionele weg in geslagen. Sponsors worden ge zocht en ook gevonden „hoewel we nog best wat steun kunnen gebruiken" en contacten over optredens zijn al gelegd -„zelfs in België". Met 'De meiden' moet zo rond september het visite kaartje worden afgegeven van het nieuwe theatergezelschap. Actrices voor dit eerste stuk zijn Annemarie Verbeek, Karin Star mans en Tine Kooten. Samen met Wil Koelwijn verdiepen ze zich nu in het stuk en de auteur Genet. Regisseren, zegt ze, doet ze met overgave, hoewel de vin gers wel eens jeuken om het over Prins Carnaval, hier nog onherkenbaar, want zijn naam moet geheim blijven tot na de officiële installatie. Oost-Souburg en Vlissingen gaan weer carnaval vieren. Nadat heel wat jaartjes geleden de car navalsvereniging ter ziele is ge gaan, werd vorig jaar juni de Carnavalsstichting Oost-Souburg opgericht. In nauwe samenwer king met Discotheek Cosmo heeft de stichting voor vrijdag 23 en zaterdag 24 februari een aan trekkelijk programma in elkaar gezet. De officiële installatie van Prins Carnaval vindt zaterdag 10 februari plaats in Cosmo rond middernacht. Op vrijdag 23 februari neemt Prins Carnaval op het stadhuis van Vlissingen voor twee dagen de sleutel van de stad ovrr van burgemeester J. van der üoef. De leden van het college van bestuur worden tijdens deze plechtigheid benoemd in een speciale orde. Vanaf 21 uur wordt er die dag in discotheek Cosmo op z'n Braziliaans carnaval ge vierd. De van radio en televisie bekende groep Rossa Nova geeft daaraan haar medewerking. Zaterdag 24 februari begint de dag om 10 uur met een reclame karavaan die door heel Vlissingen trekt om de aandacht te vestigen op de aanstaande carnavalsop tocht. Deze optocht gaat door heel Oost-Souburg en eindigt bij Cosmo aan de Voltaweg in Vlis singen. Daar worden door burge- CURSUS DANS-GEVOEL Het dansen is in onze westerse cultuur aardig geïntegreerd. Niet alleen in de discotheken komt dit tot uiting, ook de dans scholen dragen hun steentje bij. Jazz-ballet is in, en wie tegen woordig niet kan stijldansen hoort er eigenlijk niet helemaal bij. Toch zijn er veel mensen die zien en soms ook voelen dat er iets aan onze manier van dansen ontbreekt. Vooral televisie beelden van bijvoorbeeld dansende zwarte Afrikaanse mensen doen menigeen verzuchten dat hij of zij het wel nooit zo zal le ren. Dramadocent pn lichaamstherapeut Sjaak Vane uit Vlis singen denkt daar anders over. Binnenkort begint hij dan ook met een cursus Dans-Gevoel, want dat is het waar het volgens Vane ons westerlingen aan ontbreekt. „in onze westerse cultuur wordt het lichaam gezien als een instru ment", verduidelijkt Vane. „Dit betekent dus dat er in onze op- Tijdens het zaalvoetbalgala op zaterdag 1 7 februari in Goes komt in elk geval een aantal Zeeuwse internationals in actie. Weliswaar niet in de heren A-selectie, maar wel in Jong Oran je. Daarin speelt de Goesenaar Romeo van Aerde van Molier. In de nationale damesselectie is keepster Lilian Staal van Huza- vo opgenomen en in de Nederlandse jeugdselectie speelt Bas de Koeijer van El Toro uit Goes. Nederland speelt die zaterdag avond vier interlands tegen de Belgische selecties. Om zes uur wordt gestart met de jeugd, om 19.20 uur volgt Jong Oranje, om 20.40 uur spelen de dames tegen elkaar met als klapstuk om 22.00 uur de heren. Het is weer de eerste echte interlandwedstrijd, nadat Nederland vorig jaar een tweede plaats behaalde tijdens het wereldkampioenschap (in de finale verloren van Brazilië). vatting een tweedeling bestaat, namelijk de bespeler en het in strument. Vanuit die gedachte wordt het lichaam behandeld als iets wat getraind en beheerst moet worden, zo ook in het dan sen. Een andere opvatting is ech ter dat het lichaam de bron is van de dans. Vanuit die bron kun je leren je spontane bewegingsim pulsen te volgen en te ontspan nen tijdens het dansen. Zo ga je bewegen niet vanuit hoe je hoofd denkt dat het eruit moet zien, maar vanuit wat je lichaam voelt". Volgens Sjaak Vane moeten de mensen nu ook weer niet denken dat dit allemaal vanzelf gaat. „Nee, zeker niet. De bron waar ik het over hebt moet ontdekt en ontsloten worden, want die 'dansbron' zit vaak ver weg gestopt onder normen van wat wel en wat niet mag of kan in on ze maatschappij. Wat er dan uit- Dramadocent en lichaams therapeut Sjaak Vane. eindelijk uit die bron komt zijn spontane bewegingen die een heel andere kwaliteit hebben dan aangeleerde bewegingen. Ze zijn niet opgelegd, maar worden toe gelaten. Dit toelaten is een heel proces en vraagt training en aan dacht". Een belangrijke basis om tot een lekker dansgevoel te komen bestaat uit het goed-op-de- benen-staan. Vane gebruikt daar voor oefeningen gebaseerd op de bio-energetica, een methode ge richt op het 'aarden' en laten doorstromen van energie. „Be paalde krampen, blokkades en verkeerd aangeleerde houdingen voelen voor ons vaak heel ver trouwd aan. Het is als het ware onze tweede natuur geworden. In de cursus die ik geef ga je op zoek naar je eerste natuur, een houding waarin je in evenwicht bent. Hiervoor gebruik ik dus de principes van de bio-energetica. Als gevolg van een uiteindelijk gevonden lichamelijk evenwichti ge positie ben je ook geestelijk meer in evenwicht. Van hieruit vangt dan het dansen aan". „Het moge duidelijk zijn dat ik het hier niet over stijldansen heb. Het gaat hier om groepsdansen waarbij elementaire vormen uit de Afrikaanse en Salsa dans wor den gebruikt. Eenvoudige bewe gingen vormen dan de basis van waaruit je eigen variaties ont staan. Van de deelnemers ver wacht ik dat ze zich inspannen, hun energie geven, zin hebben in bewegen en niet terughoudend zijn om iets uit te proberen waar van ze aanvankelijk denken dat het gek is. Het is een aardige ma nier om te leren je grenzen te ver leggen, maar dan moet je wel de bereidheid hebben je vermogen om te bewegen te onderzoeken". De cursus begint op maandag 12 februari, is bedoeld voor mannen en vrouwen, duurt acht lessen van anderhalf uur en kent een maximum van tien deelnemers. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Sjaak Vane via 01184-67542. meester Van der Doef de prijzen uitgereikt voor de mooiste versie ring of act. 's Avonds wordt er in de Pup bij Cosmo dan verder op z'n Hollands carnaval gevierd. Beide dagen bezoeken Prins Car naval en het stichtingsbestuur, onder 'gepaste' begeleiding van een dweilband, nog verschillende openbare gelegenheden in Vlis singen en Souburg. „Zowel bij de bevolking als bij het bedrijfsleven van Vlissingen en Oost-Souburg bleek er de laatste jaren weer een toenemende be langstelling voor het carnaval", legt initiatiefnemer Peter Dieven- bech uit. Vandaar dat we beslo ten hebben een carnavalsstichting in het leven te roepen. Omdat het organisato risch wat kort dag was, hebben we dit jaar een programma van twee dagen. Volgend jaar hopen we dat uit te breiden. De installa tie van Prins Carnaval is mede hierdoor wat aan de late kant". Naast Cosmo werkt de stichting samen met de werkgroep Speelstad Vlissingen. In samen werking hiermee wordt onder meer de Prinsenwagen gebouwd. Via de werkgroep worden scho len benaderd om mee te doen aan de carnavalsoptocht. Belang stellenden voor de optocht kun nen zich tot drie dagen van tevoren opgeven via 01184-64333. Wie wil werken in de gezond heidssector kan bij bij het Cen trum voor Beroepsoefening en Beroepsoriëntatie alvast een voorproefje nemen. Op 6 maart start er namelijk een oriëntatie cursus in de verzorgende beroe pen. Er wordt tijdens de zes weken durende cursus ingegaan op de talrijke achtergronden, plus dat er een aantal excursies op het pro gramma staan. Het arbeidsbureau Walcheren, de Basiseducatie in Middelburg en Vlissingen en de Primair Beroeps gerichte Volwassen Educatie (PBVE) in Goes beginnen in maart met een opleiding voor mensen die nog niet beschikken over een vakdiploma. Wie nog niet over de juiste voor opleiding beschikt kan in een vier maanden durende stoomcursus de achterstand weghalen. Op 5 maart begint de cursus waarin taal, rekenen, speciale vaardighe den en handvaardigheden aan de orde komen. De cursus duurt vier maanden zodat de cursist in au gustus van dit jaar al aan de ge wenste beroepsopleiding kan deelnemen. Deelnemers moeten zich aanmelden bij het Arbeids bureau. ki VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle GRATIS kleurenrolletje voor ontwik- kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) A 50% KORTING LET OP: in onze etalage elke dag

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1