De Wete iHMiSfaa Amerikaanse blues in Bar American Hanna Jaszyk, Poolse pianiste van topniveau Zondagskinderen Tekenfilm naar roman van Dickens Slipreeks bewogen tijd in beeld PZC-foto's brengen Videokunst zet bezoeker in ander tijd BOEKEN GELEZEN 1 FEBRUARI T/M 7 FEBRUARI IN MIDDEN ZEELAND Corelli Trio met kamermuziek uit de Barok Boschma raakt verstrikt in eigen creatie RECITAL IN CONCERT- EN GEHOORZAAL MIDDELBURG Belgisch Woensdag 31 januari 1990 DE FAAM DE VLISSINGER door Jan Smeekens Vindingrijke auteurs van magi sche thrillers zijn zuinig met bo vennatuurlijke gebeurtenissen. Ze ontnemen lezers hun rust en zekerheid liever door het ter loops beschrijven van zaken die er niet toe lijken te doen maar onontkoombaar zullen leiden tot een verrassende wending. Een bloedstollende boze droom oproepen is echter zo moeilijk dat sommigen (Margaret Mahy, Susan Cooper e.a.) de verleiding niet kunnen weerstaan hun heil te zoeken in een brouwsel van ridicule hallucinaties en onge loofwaardige mirakels. Met haar door Hans Elzenga uit gegeven jeugdroman MELUSI- NE, EEN MYSTERIE schaart de Engelse schrijfster Lynne Reid Banks zich bij de weinige au teurs die een herkenbare situatie zonder al te doorzichtige kunst grepen naar een huiveringwek kende ontknoping kunnen schrijven. Op weg naar de kasteelboerderij in de Vendée waar hij met zijn ouders en zusjes de vakantie zal doorbrengen, ziet Roger (als eni ge) op muren langs de weg enorme geschilderde vraagte kens. Ze geven hem een raar ge voel dat nog sterker wordt door het norse uiterlijk van de eige naar van het grotendeels verval len kasteel, de horden vliegen in de ongelooflijk smerige ouder wetse keuken, en het schitte rende gastenverblijf. De dochter van de eigenaar moet aanvankelijk niets van Ro ger hebben, maar zijn welge meende belangstelling voor haar dagelijkse bezigheden maakt dat Melusine stukje bij beetje toe schietelijker wordt en uiteinde lijk zelfs bescherming en veilig heid bij hem zoekt. Lynne Reid Banks had haar le zers gemakkelijk kunnen over donderen met een ingewikkelde intrige die hen de greep op het verhaal al snel had doen verlie zen. In plaats daarvan gunt ze iedereen - ook Roger en Melusi ne - de tijd met de ontwikkelin gen mee te groeien. 'Melusine' is een boek dat je graag een tweede keer leest en juist herle zen laat zien hoe aanvaardbaar de mysterieuze gedaanteverwis selingen van Melusine in een slang samenvallen met de gelei delijke ontrafeling van het vrese lijke geheim dat ze al jaren met haar vader deelt. Melusine, een mysterie door Lynne Reid Banks. Vertaling An ne Klein. Uitgeverij Hans Elzen- ga, Amsterdam. Prijs f 28,50. Leeftijd van 13 jaar. In de rij van de Slipreeks kan weer een nieuw nummer wor den toegevoegd, namelijk de bundel 'Geboortestreek' van Lou Vleugelhof. De dichter werd in de Zak van Zuid- Beveland geboren. In Slib 47 beschrijft hij zijn jeugdjaren. De naam Lou Vleugelhof is een pseudoniem dat hij ont leende aan de boerderij van zijn familie. Noud van der Ven maakte illustraties bij de ge dichten. De Wete, het orgaan van de heemkundige Kring Walche ren, meldt in het eerste num mer van 1990 onder meer dat de vereniging momenteel 1250 leden telt. In het num mer wordt aandacht besteed aan een Molentje in het buurt schap Werendijke nabij Zoute- lande. Het molentje bestaat niet meer. Maar het molentje was bijzonder. Vooral vanwe ge Jaap Geelhoed die er bij de bouw een aantal vernuftige vondsten met succes op uit probeerde. Geelhoed had meer technische uitvindingen gedaan. Zijn vrouw vond dat hij te vroeg was geboren. Maar Geelhoed werd NSBer en verdweeen naar Brabant. Ook in De Wete een relaas over de vee-afvoer uit het ver dronken Walcheren in de eer ste weken van 1945 en allerlei wetenswaardigheden voor mensen voor wie de Walcherse historie van belang is. De Wete wordt voornamelijk ver zonden aan de leden van de Heemkundige Kring. Het lidmaat schap kost f 17,50 per jaar. Slip boekjes zijn te koop bij de boekhandel. Een abonnement op de Slipreeks kost f 22,50 per jaar (zes delen). 1jSf»»»!®»»» DONDERDAG 1 FEBRUARI VRIJDAG 2 FEBRUARI MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke F/oresse en Jo- han Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Stichting Beeldende Kunst Zeeland. (Kuiperspoort 22). Another Time, vi deokunst. (vanaf 3 februari). Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). Expositieruimte: Drie Wereld godsdiensten in Zeeland, Christendom, Islam en Hindoeisme. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Kunstenaarscentrum. (Kousteensedijk 7). Dave Meijer, schilderijen. Openingstijden Biblio theek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Foto PZC 1956, persfoto's. Openingstijden Bibli otheek. Rabobank. (Lange Geere 3). Tanja Castel, gemengde grafische technie ken. Openingstijden bank. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Kunst van de zolder. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. (t/m 4 februari). Kunsthandel De Witte Swaen-t Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Balans. (Balans 17). Gemeente aankopen 1989, Sophia v.d. Heuvel. Wim Riemens, Henny Schrijver, Ben Sleeuwenhoek. Wo, do en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Eetcafe Dangeroe. (Vlasmarkt). Jo- han Sinke, foto's. Openingstijden Dangeroa Galerie Basket. (Schuitvlotstraat 32). Willem Öorebeek. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. (vanaf 3 februari). De Vleeshal. (Markt). Jan Zembsch, schilderijen. Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur, (vanaf 3 februari). VEERE Stadhuis. (Markt 5). Inundatie en Be vrijding - Walcheren in oorlogstijd, fo to's, archiefstukken, videofilm, voorwerpen. Ma. t/m za. van 12 tot 17 uur. Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Verkeer, vervoeren communicatie. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Inguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ge hele week geopend van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juli ana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Ster renkunde, Zeeuws Planetarium. Alhambra I Vlissingen, 'Wild Thing' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Mystic Pizza' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future' 19 en 21.30 uur Electro Middelburg, 'Theo en Thea' 19 uur, 'Splendor' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Romuald en Juliette' 20 en 22.30 uur. 't Beest Goes, 'Kleine Vera' 20.30 uur. ZATERDAG 3 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Wild Thing' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Ghost- busters 2' 14 en 16 uur, 'Mystic Pizza' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future' 19 en 21.30 uur Electro Middelburg, 'Ghost- busters 2' 14 uur, 'Theo en Thea' 19 uur, 'Slendor' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Romuald en Juliette' 20 en 22.30 uur. ZONDAG 4 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Wild Thing' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Ghost- busters 2' 14 en 16 uur, 'Mystic Pizza' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Theo en Thea' 14 uur, 'Back to the future' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Ghost- busters 2' 14 uur, 'Splendor' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Romuald en Juliette' 20.30 uur. MAANDAG 5 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Wild Thing' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mystic Pizza' 20 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future' 20 uur. Electro Middelburg, 'Splendor' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Romuald en Juliette' 20.30 uur. DINSDAG 6 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Wild Thing' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mystic Pizza' 20 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future' 20 uur. Electro Middelburg, 'Splendor' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The time to live, the time to die' 20.30 uur. WOENSDAG 7 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Wild Thing' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Ghost- busters 2' 14 uur, 'Mystic Pizza' 20 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future' 20 uur. Electro Middelburg, 'Ghost- busters 2' 14 uur, 'Splendor' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The time to live, the time to die' 20.30 uur. 't Beest Goes, 'Kleine Vera' 20.30 uur. DONDERDAG 8 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Wild Thing' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mystic Pizza' 20 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future' 20 uur. Electro Middelburg, 'Splendor' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The time to live, the time to die' 20 uur. ZATERDAG^3 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Oliver Co' 14 en 16 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Astrid Lindgren's mio, mijn mio' 14 uur. ZONDAG 4 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Oliver Co' 14 en 16 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Astrid Lindgren's mio, mijn mio' 14 uur. WOENSDAG 7 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur. derwijs verliest hij zich in deze merkwaardige relatie. Voor de regie van A Romance In Many Dimensions wist Feike Boschma de Griek Nikos Armaos te strikken. „Nikos is artistiek lei der van de schouwburg in Kala- mata en heeft daarnaast vele regies", vertelt Boschma. „Hij is een van de heel weinige toneel mensen die een natuurlijk gevoel voor poppen hebben". De muziek bij dit poppentheaterspel wordt verzorgd door de Griek Iraklis Paskalidis. John Packer (links) en Keith Dunn. De Dunn-Packer Band uit de Ver enigde Staten vormt het eerste li ve spektakel van het nieuwe jaar in Bar American in Middelburg. Zondagmiddag 4 februari is deze band vanaf 15 uur te zien en te horen in dit café aan Plein '40. Naast de traditionele Chicago- blues brengt de Dunn-Packer Band eveneens een portie dam pende Texas-Blues ten gehore. Zanger/harmonicaspeler Keith Dunn, geboren in Alabama, speelde onder andere met Mud dy Waters Blues Band, Howlin' Wolf Band, Joe Louis Walker en The Roomful of Blues. Gitarist John Packer deed zijn muzikale ervaring op in Chicago, New Or leans en Texas. In de afgelopen vijftien jaar gaf hij tweeduizend concerten in 48 Amerikaanse staten en bracht hij vier Ip's op de markt. Hij speelde onder andere met John Lee Hooker en The Roomful of Blues. Dunn en Pac ker leerden elkaar kennen in Austin, Texas, waar zij een tijd lang werkten met muzikanten van The Fabulous Thunderbirds en Stevie Ray Vaughan. Nu, met hun eigen Dunn-Packer Band, staan zij garant voor klasse en sfeer. Bert Visscher met Tango aan de Dnjepr, theaterprogramma, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 21 uur. Zondagskinderen, blijspel met o.a. John Kraaykamp, Simone Rooskens en Pieter Lutz, Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 2 FEBRUARI Corelli Trio, muziekuitvoering. Burgerzaal, Stadhuis, Middel burg, 20 uur. Pianorecital, Hanna Jaszyk, Concert- en Gehoorzaal, Sin gelstraat 13, Middelburg, 20.15 uur. Bert Visscher met Tango aan de Dnjepr, theaterprogramma. Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Helle bardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. ZATERDAG 3 FEBRUARI Zeeuwse Jazzdag 1990, met optredens van veie bands. Stads schouwburg, Middelburg, vanaf 16 uur. De Nozems, popconcert, ne- derlandse gitaarband, in voorpro gramma Untouchable Four, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. D.J. Master-Mixer Davidstar, swing-avond. Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. ZONDAG 4 FEBRUARI Dunn Parker Band (USA), blues. Bar American, Plein 1940-7, Middelburg, 15 uur. Koffieconcert door het Brabant Koperspel, Lunchcafe, Goes, 12 uur. DINSDAG 6 FEBRUARI Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. Laat je niet kisten, klucht met o.a. Joop Doderer, Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. WOENSDAG 7 FEBRUARI Zeeuwse Theatergroep Dodd, Oma, voorstelling voor kinderen van 4 tot 8 jaar, de Prins van Oranje, Goes, 15 uur. Poppentheater Parabel, 'de aap en de goheba' voorstelling, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteen sedijk 7, Middelburg, 15 uur. La Strada, toneelbewerking van film, met o.a. Helmert Wou denberg, Heddy Lester en Joost Prinsen, Stadsschouwburg, Mid delburg, 20 uur. Het Corelli Trio wordt gevormd door drie Nederlandse dames, die zich hebben toegelegd op het spelen van kamermuziek uit de Barok. Vrijdag 2 februari zijn zij vanaf 20 uur te beluisteren in de Burgerzaal van het Stadhuis in Middelburg. In dit concert brengt het Corelli Trio muziek ten gehore die in Noord-ltalië werd geschreven in de tweede helft van de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw. Al le mogelijkheden van het ensem ble komen in het concert tot uiting. Het Corelli Trio bestaat uit Reine-Marie Verhagen (blokfluit), Tini Mathot (clavecymbel) en Vi ola de Hoog (cello). Feike Boschma met zijn poppen. In het Vestzaktheater in Vlissin gen is vrijdag 2 februari Feike Boschma te gast met zijn pop pentheatersolo A Romance In Many Dimensions. De voorstel ling begint om 20.30 uur. A Romance In Many Dimensions geeft een portret van een pop penspeler die zich vergist. In het begin is hij heer en meester, wat in dit geval betekent dat hij zijn poppen alle menselijke gevoelens kan laten spelen die hij maar wil; zij blijven echter poppen. Maar in een moment van inspiratie creëert hij een figuur waarvan hij geen afstand kan nemen. Spelen- John Kraaykamp en Simone Rooskens zijn twee van de ac teurs die schitteren in het blijspel Zondagskinderen van Bob Lar- beij. Samen met, Pieter Lutz, E/lissigne Kraaykamp, Babette Mulder en Klaas Hulst zijn zij morgen donderdagvanaf 20 uur te zien in de Stadsschouwburg in Middelburg. 'We zijn er van overtuigd dat we vandaag een pianiste van topni veau hebben gehoord'. Dat was het commentaar van recensent Sjef Huismans van De Stem op het pianorecital dat de Poolse pi aniste Hanna Jaszyk op zondag 3 december gaf in de Hofzaal van de Markiezenhof in Bergen op Zoom. Wie zich daar zelf van wil overtuigen, kan zich vrijdag 2 fe bruari vervoegen in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg. Daar geeft deze zeer begaafde muzikante vanaf 20.15 uur een pianorecital. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij de VVV-Middelburg en bij Muziek centrum Goes. Hanna Jaszyk mocht zich al op zeer jonge leeftijd in de titel 'wonderkind' verheugen. Nadat zij op vierjarige leeftijd haar eer ste pianolessen had ontvangen, nam zij een jaar later al deel aan een tv-uitzending voor zeer ta lentvolle musici. De in Poznan ge boren pianiste studeerde verder aan de muziekacademie Frederyk Chopin in Warschau bij Jan Ekier. Daarnaast volgde zij studies bij Harry Datyner (Genève), Sta- nislaw Neuhaus (Wenen), Mal colm Frager (New York) en Pascal Sigrist (Antwerpen). Jaszyk is inmiddels een aantal ja ren getrouwd met een Belgisch staatsburger, wat haar drie jaar geleden eveneens het Belgisch Vanaf zaterdag 3 februari is bij de Stichting Beeldende Kunst Zee land aan de Kuiperspoort in Mid delburg een tentoonstelling te zien van Bill Spinhoven. Het be treft een video-installatie met de naam 'Another Time'. Deze vi deokunst is tot en met zaterdag 3 maart te bezichtigen op dins dag tot en met zaterdag van 13 tot 17 uur. Een scène uit de tekenfilm Oliver Company. In Alhambra in Vlissingen kan zo wel 'jong' als 'oud' het komend weekeind genieten van de teken film Oliver Company. De film is geïnspireerd op de roman Oliver Twist van Charles Dickens. Het verhaal speelt zich af in New York City en in de film zijn het voorna- In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg is tot en met zater dag 3 maart een tentoonstelling te bezichtigen van foto's uit de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van 1956. Na 3 maart is de tentoonstelling nog dit jaar in vrij wel alle Openbare bibliotheken in Zeeland te bezichtigen. Aan de hand van een groot aan tal foto's en bijbehorende kran teartikelen krijgt de toeschouwer een indruk van het jaar 1956, een jaar waarin Nederland nog volop bezig was met de wederopbouw. Met foto's van nieuwbouw van scholen, automatisering van het Zeeuwse telefoonnetwerk en de uitreiking van het eerste televisie toestel aan een bejaarden tehuis in Colijnsplaat wordt een bewo gen tijd weer even tot leven ge bracht. De Koude Oorlog wordt onder meer in beeld gebracht met foto's van Hongaarse vluch telingen. Met de video-installatie Another Time neemt Bill Spinhoven de kij ker mee naar een andere dimen sie van de realiteit, namelijk die der fysica. De bezoeker bevindt zich in een omgeving waarin de tijd-ruimte relatie, zoals die om schreven is in de algemene relati viteitstheorie van Albert Einstein, wordt gevisualiseerd. Door mid del van een camera en een moni tor ziet de bezoeker zichzelf in een wereld waarin geen sprake meer kan zijn van een eenduidig tijdsverloop. 'Tango aan de Dnjepr' heet het nieuwste theaterprogramma van Bert Visscher, een programma vol absolute kolder, geraffi neerde ontroering en totale chaos. Vrijdag 2 februari is Visscher vanaf 20.30 uur te zien in de Stadsschouwburg in Middelburg. Of er ook werkelijk een tango aan de Dnjepr wordt gedanst is nog even de vraag. melijk dieren die de hoofdrol spe len. Oliver is een jong katje en loopt moederziel alleen op straat. Hij heeft honger, maar weet niets van het harde straatleven. Dan ontmoet hij de hond Dodger. Sa men overvallen zij een hotdogver- koper. Als Dodger er alleen met de worstjes vandoor gaat achter volgt Oliver hem en komt er zo achter dat Dodger lid is van een bende. De baas van de bende heet Fagin. Deze moet binnen drie dagen zijn schulden, die hij heeft bij de gemene Sykes, afbe talen. Daarom stuurt Fagin zijn bende uit stelen. Bij een poging om uit een limou sine een autoradio te stelen valt Oliver in handen van Jenny, een meisje van rijke ouders. Ze besluit Oliver te houden. Hij wordt door haar uitstekend verzorgd, maar de bende denkt dat hij gemarteld wordt. Ze weten Oliver te bevrij den. Als Oliver vertelt hoe rijk de ouders van Jenny zijn krijgt Fagin een idee. Hij schrijft aan de ouders van Jenny een brief waar in hij vraagt om een losgeld voor Oliver. Maar 't is Jenny die de brief leest en zij gaat met haar spaarpot naar de afgesproken plaats... Hanna Jaszyk. staatsburgerschap opleverde. Vanuit haar eenvoudige woning in Houthulst maakt zij reizen door heel Europa, waar zij recitals geeft en regelmatig optreed met de grote orkesten. In Nederland was zij onder andere te zien in het televisieprogramma 'Jonge mensen op het concertpodium'. Het concert in Middelburg begint met een sonate in F van Franz Jozef Haydn, gevolgd door een sonate in D van Franz Schubert. Hanna Jaszyk wordt wel gezien als een van de meest verfijnde vertolksters van het werk van Fryderyk Chopin. Het is dan ook niet uitgesloten dat het tweede deel van het concert tevens het hoogtepunt zal zijn. Het eerste werk van Chopin dat Jaszyk na de pauze ten gehore brengt is de Polonaise in A opus 40. Daarna volgen twee preludes en het con cert wordt besloten met sonate nummer 2 in bes opus 35, waar in de beroemde Marche Funèbre.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 7