TUINCENTRUM "KWEKERIJ MOESBOSCH" wordt "INTRATUIN KOUDEKERKE" Votre garde-robe de dessous. GRANDIOZI BIJ COMBI BACK COMBI BACK NOG DIVERSE KOOPJES in TUINMEUBELEN Partij KUSSENS voor halve prijs H0BBYKAS 650,- 45.- TUINCENTRUM VERSTRATEN EN WALHOUT ALHAMBRA I II WILD THING! maM v/d Meijden Showmodel Grote sortering GROENTEN - BLOEMEN en KRUIDENZAAD PLANTUIEN en SJALOTTEN Hardverwarmend Drie vriendinnen en hun kanjers. de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD DIERENBEGRAAFPLAATS HUIDUC ZEELAND Valentijnsdag - ik-hou-van-jou-dag POTO-STVOie tiiiiwiiwi GAZONMAAIERS (showmodellen) 10 tot 20°/o korting VOGEtVOEDER- HUISJES NU HAARDHOUT 7 ~n FIREBLOCS 9 cn BRIKETTEN c oc JKWnace vermogenT Warm aanbevolen TUINARCHITECTUUR HOVENIERSBEDRIJF Avontuurlijk, vrolijk, om op te vreten. HEFTIGE FILM Intratuin is een samenwerkingsverband van 25 vooraanstaande tuincentra in heel Nederland. Vraag nu advies voor nieuwe aanleg of verandering van uw tuin. Tuinhout en bestratingsmaterialen. Grote sortering bomen, heesters, coniferen en vaste planten. Bloeiende winterhei. Hydro beplantingen. Elke dag geopend tot 17.30 uur zaterdags tot 17.00 uur MARKT 31 MIDDELBURG St. Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 MOGELUKIJ (jmnVopLoRj FOTO° VIDEO0 AUDIO NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) WMZ Schoonmaken leidingnet van 31 januari tot en met 7 februari 1990 Waarschuwing aan alle bewoners van St. Laurens - Serooskerke - Gapinge - Veere e.o. Voetverzorgingsinstituut Specialist voor steunzolen en elastieken kousen. Zusterstraat 37, M'burg Tel. 01180-14746 H-86 240x180 inclusief stalen fundering van f 1325,- NIEUW! SCHITTERENDE Veerseweg 124a - Middelburg - Tel. 01180-12380 Donderdag koopavond! ,v..v Filmprogramma vanaf vrijdag 2 t/m 8 februari Vlissingen, 01184-12260 VERWACHT: Ned. Première "TURNER EN HOOCH Je lacht de ballen van het beeld. GHOSTBUSTERSII Woensdag 31 januari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER ryjjjn. gesctëmd Ui KOUDEKERKE 76^3»GALQEWEG p-IoccasionsTmaandI 1 omruilgarantib I I Anth. Fokkerstraat 8, 4462 ET Goes De NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) gaat beginnen met het schoonmaken van het buizennet in boven omschreven gebied. In principe zal het werk plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een enkele maal 's nachts. De bewoners van de straten in genoemd gebied waar op een bepaalde dag de leidingen worden schoon gemaakt zullen hiervan door middel van een huis-aan- huis bezorgde brief persoonlijk op de hoogte worden ge bracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoonmaak van het lei dingnet ook omliggende straten last van bruin water kun nen krijgen en dat plaatselijk de druk lager kan worden. De bewoners van het genoemde gebied worden derhalve aangeraden voor alle zekerheid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tijdens de werk zaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin watpr het water te laten doorstromen tot het weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het distriktskantoor te Vlissingen, telefoon 01184 - 13956. WMZ doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan incidenteel bruin water niet voorko men zo lang de werken duren. Hiervoor onze oprechte verontschuldigingen. WMZ heeft getracht bedrijven en instellingen ook indivi dueel te waarschuwen. WMZ aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ). Ir. P. Stoter, direkteur. grote netten/BOU 4 voor....25.00 per stuk4>OU 16 stuksDi«lJ VJ Door gebruikmaking van de nieuwste technieken is de Micro Furnaco een kleine, veilige, zuinige en betrouwbare warmtebron met ongekende mogelijkheden. Maak snel kennis met de kleinste kachel ter wereld. Formaat: 75 tot 1500 Watt - III. Vrijdag19.00-21.30 u. Zaterdag. Zaterdag19.00-21 JO u. Zondag. Zondag19.00-21.30 u. Woensdag. Maandag-dinsdag20.00 u. A.L. Woensdag-donderdag20.00 u. A.L. 14.00-16.00 u. 14.00-16.00 u. 14.00 u. Vrijdag19.00-21.30 u. Zaterdag19.00-21.30 u. Zondag19.00-21.30 u. Maandag-dinsdag20.00 u. Woensdag-donderdag20.00 u. A.L. EEN SPO ÖI Charles 'N |IPlpi$Él ...SMAAKT NAAR MEER swiiisMru pflfstiis mm uustra juuabmk ohm .nttiiFwirmfRB wiuiauriigss abjuistdsi -.wnik-MH tuujms "UH JOK PIRHT mii 8 RAIOT M <rd WH W ^MIIlKl SOIDWH JO y' ,1 *.'UAI1 HOT» 8 m puil '.'DOKAIO PilM Zat14.00-16.00 u. Zo14.00-16.00 u. Woe14.00 u. A.L. 'ajor League. «tannKisssN -•••. HOBGASCROCMMGi. AÏDWABD TOKSBfflSB CHttUESES COBBiSKKó* M.XXki. SSWi-f. ATOK aOSGMBtffilKKHlISSO. EOBUECXGi .HABMIx,:.:. -Wu:xm::.X'«S1 MABKR0S36SG ,..iIMBiJOMVi. CMuChiStr lKsTSMUH written and directed by DAVID S WARD |\y jU r."j w iu «usg» tmwiio® vcouMiHttvtii H-Saote! 5:C> -.•0BAS 5 S£Si(A FWTI:?S i ©1S83 The tiifl G*vey Ccrotrrj Oea.w.Duwaooo'W*»"»» b»o» Als U ook niet wilt dat uw overleden huisdier via container of dierenarts bij een destruktiebe- drijf komt. Vraag vrijblijvend inlichtingen: Mies Prins, Boerendijk 4, 4451 RK Heinkens- zand, tel. 01106-1504. Gespreide betaling mogelijk. Adverteren is bekend blijven Op Valentijnsdag verras je degene van wie je houdt Natuurlijk met een origineel kado. Denk eens aan zo'n schitterend portret van cte Gilde- fotograaf. Dan duurt Valentijns dag het hele jaar. IbtografenGilde Scheldestraat 42 - Vlissingen - tel. 01184 - 17244 Gewoon 'n good adres!

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 2