Bij Brilmij tijdelijk: twee brillen halen W Middeibur§ teiiü) Lan§e Zeeuwse pop voor Roemenië Jeugdige Middelburgers maken zwart/wit krant GRATIS FIL komt u eens kijken en profiteer! Vrede, weg met de hondepoep, lang leve de bescheidenheid OPRUIMING 30% - 60% KORTING FOTO'S Verschoore DREMPELS WEG! BIJOU 50% Lezing over kindertaal COMBI BACK een knallend begin GRANDIOZE van kwaliteits artikelen Kleurvergroting in 5 min: klaar.WAAR? f3 Nationaal 1 KjiP Revalidatie Fonds' Tegen inlevering van deze bon twee complete brillen halen en maar één betalen! 10% 20% 30% 40% KORTING NIEUWE SPOTKOOPJES Hans Notebaart, Carien Antheunissen, Paul Note- baart. Peter Pruyssers en Pim van den Berge ston den aan de wieg van wat een groots gebeuren moet worden: popmuziek voor Roemenië. Het evenement speelt zich zaterdag 13 januari af binnen de muren van de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg vanaf 19.30 uur. B-Sharp, Sandy Road/Rock Balloon en Eartquake Roody Trembling Walls zorgen voor de muzikale optredens. Het volksdanstheater Vranje is de vreemde eend in de bijt, maar daarom niet minder spectaculair om naar te kijken. Ongetwijfeld zal de dansgroep voor een heus Roemeens tintje zorgen bij dit evenement. Hersenkrakers voor puzzelfans In de keuken m MIDDENSTAND GEEFT ALVAST f 5000,- Praktijkcursus beeldende kunst Pakkend Gul Groepen Brigdamse kaart PZC WEEKBLADEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 91e JAARGANG NUMMER 2 Alleen bij Verschoore in Middelburg maakt u zelf zo snel uw kleurvergrotingen Urn 28 x 35 cm De mooiste stukken uit uw foto uitvergroten kan ook. Lange Geere 28 Middelburg Tel. 01180-34225 10 JANUARI 1990 Geef voor een samenleving zonder drempels! Bunnik. telefoon 03405 - 63244. FOTO VIDEO AUDIO SI. Jacobsslraal 27 Vlissingen Koitn Geere 17 Middelburg Lange Kerkstraat 31 Goes op de hele collecties handtassen schoudertassen boodschappentassen documentenkoffers sport- en weekendtassen ceintuurs paraplu's LET OP: in onze etalage elke dag Ril I I Middelburg 1^ I O Lange Delft 44/Segeersstraat 4a f Goed nieuws voor puzzellief hebbers. Vanaf deze week staat er op de Korte Informa tiepagina in de PZC Weekbla den De Faam en De Vlissinger elke week een kruiswoord raadsel. De oplossing van de kruis woordpuzzel wordt steeds in de daaropvolgende editie ge publiceerd. In de loop van het jaar zullen er regelmatig feest- puzzels in de krant verschij nen: onder de goede inzendingen worden dan prij zen verloot. „Het idee kwam eigenlijk van Hans (Notebaart. red.)", bekent Peter Pruijssers. En die schuift het weer af naar zijn vader. Toen heel Nederland op zijn kop stond om te geven aan Roemenië vroeg Hans aan zijn vader - „Ik ben toch werkloos en heb veel rij ervaring" - of die niets wist. Ik wilde wat doen, desnoods rijden naar Roemenië. Pa heeft namelijk vaak contact met de Stichting Dorkas Hulp, die de laatste jaren in het geheim hulp heeft geboden aan de Roemenen". Pa Notebaart wist het zo één twee drie niet. „De volgende ochtend riep hij me in de keuken. Hij zei: waarom organiseer je niet een popconcert. Ik ben toen on middellijk naar Peter Pruijssers (Geldig t/m 31 De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,-. Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje januari 19901 In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Will u meer (vanabel, ontspiegeld. anti-kras, kleur, enz dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te /elfder tijd Op beide bullen I jaar garantie Delft 13 j in de Concert- en Gehoorzaal - krijgen waar voor hun tientje en tree, beloven Pruijssers en Note baart. Ze noemen B-Sharp, die met een heel nieuw repertoire komt. Deze groep met Aagje Feldbrugge, Jaqulijne van de Berg, ALex Hootegem, Peter Wessel en Jan Koopman brengt folkrock, balkan, country, jazz en reggea. Edwin Bouwens, Joop Abells, Arie Schipper, Hans van Zee, Paul Notebaart en Jos van Gameren zijn samen Sandy Road. Zij ma ken gezelligheidsmuziek. De na men van de leden van Rock Balloon werden ons niet doorge geven. Maar die groep streeft dan ook naar een zeer hoog mu zikaal niveau. „We vinden het ei genlijk een beetje bitter dat de gebeurtenissen in Roemenië aan leiding moeten zijn om weer op te treden", schrijven ze in hun bio. Earthquake Roody Trembling Walls bestaat uit dertien vaste muzikanten. De groep onder lei ding van Ruden Riemens treedt „eigenlijk niet meer op in Zee land". Vooral buiten de provincie rijst hun ster. Ze brengen Blues Brother-achtige en niemand en niets ontziende muziek, die ver gezeld gaat van een spetterende sensationele show. Tot slot nog Vranje: die groep zal ongetwijfeld een Roemeense sfeer brengen in de Concert- en Gehoorzaal. De Vlissingers brengen dansen uit de Balkanlanden zoals Roemenië. Kaarten voor het concert zijn ver krijgbaar bij: Bar Seventy Seven, de tabakszaak Anthony Burger en mu ziekhandel Van Damme. BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEURENROLLETJE. Onze 5 sterren slaan garant voor TOPKWALITEIT -X. ALLEEN DE GOEDE FOTO'S BETAALT U SNEL SERVICE GRATIS FOTOALBUM GRATIS NIEUWE FILM WALCHERSE NIEUWJAARSWENSEN BEKROOND B-Sharp. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Of de wereld in de jaren negentig werkelijk zal veranderen valt nog te bezien, maar als het aan de le zers van De Faam en De Vlissin ger ligt, gaan we een schitterende toekomst tegemoet. Na de oproep in de krant van 27 december werd de redactie over spoeld met goede wensen. Hier onder een selectie van de bekroonde inzendingen. Walcheren zit vol met poëtische geesten, zo bleek: „Hierbij wil ik wensen, dat aan alle mensen, blank, bruin, zwart, om het even, het geluk wordt gegeven, om in vrijheid en vrede, zonder honger in gezondheid te leven!", luidde de inzending van B. Bravenboer- van de Berge uit Middelburg. Een lieve wens, die werd beloond met het boek 'De zeehelden Evert- sen'. Han Luten uit Middelburg won het boek 'In weer en wind' met zijn hoopvolle visie op de eenwording van een Europa zon der muur. J. Tramper uit Arnemuiden hoopt voor komend jaar voornamelijk op een schoon trottoir. „Er ligt re gelmatig een flinke hoop van een hond op". Om duidelijk te maken dat hij dat met de beste wil van de wereld niet kan waarderen, versierde meneer Tramper de 'flinke hoop' op zijn stoep met een nieuwjaarskaart met de pak kende tekst „Misschien komt uw hond tot andere gedachten in 1990. Gelukkig Nieuwjaar". Goed voor het boek 'Dagboek van een Waterbouwer'. De kunstzinnige huisvlijt van Co- rinne van den Berge en Bernard Vercouteren uit Middelburg werd beloond met een abonnement op de Kunstuitleen van de Stichting Beeldende Kunst Zeeland in Mid delburg. 'Get into the Groove of the Nineties', luidde de pakkende tekst op een (gebroken) single. „Aan het eind van de jaren tach tig een poging om in de 'groove' van de jaren negentig te raken. De jaren negentig zullen door de opmars van de CD de singeltjes overbodig maken. Zij zijn alleen nog geschikt om een Nieuwjaars groet te dragen", verduidelijkt het duo hun inzending. Vrijkaartjes voor de bioscopen Al- hambra en Electro werden ge wonnen door W. Waagmar uit Middelburg, H. Klolst uit Oost- Souburg, M. Lievense uit Zoute- lande, J. Delfos uit Vlissingen en M. Meij-Dorland uit Middelburg. Ook Henk Coppoolse won twee vrijkaarten met zjjn inzending waarin hij de hoop%itsprak dat „De mensen in Oost Europa om zullen leren gaan met hetgeen ze In zo'n kinderhoofd gaat heel wat om. Dat is de titel van de lezing die prof. Bernard Tervoort dins dag 16 januari op uitnodiging van de Stichting Literaire Activiteiten Zeeland (SLAZ) in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg geeft. De lezing begint om 20 uur. Over taalverwerking en stoornis sen in de taalontwikkeling van kinderen valt heel wat te vertel len. Tervoort is gespecialiseerd in de kindertaal, in de taalweten schap ook wel primaire taalver werving genoemd. In zijn lezing gaat hij in op de verschillende soorten onderzoek en laat daarbij zien dat de klassieke studie van de kindertaal, van vóór 1950, veranderd is in een modern en uitgebreid onderdeel van de lin guïstiek. Verder bespreekt hij de studie en behandeling van stoor nissen in de taalontwikkeling. gegaan en heb hem hulp ge vraagd. Langzaam maar zeker kregen we toen een grotere groep. Alleen Pim van den Berge heeft ervaring met de organisatie van een benefietconcert. Destijds organiseerde hij Zeeuwse pop voor de honger in Afrika". De Middelburgse middenstand had vorige week al gul gegeven aan de initiatiefnemers. Pruijs sers: „We hebben al zo'n vijfdui zend gulden gekregen van de kleine ondernemers". Ook de ho reca was royaal. „Die staat ga rant voor grotere bedragen zoals de geluidsinstallatie en de druk kosten van de kaartjes". Verder complimenteert Pruijssers de ge meente, die binnen een paar da gen de benodigde vergunningen rond had. „Waarschijnlijk zal bur gemeester Rutten nog een toespraak houden". De bezoekers - er kunnen ruim 1500 mensen een plaats krijgen Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman. 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v.. postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. In de buurt van de Middelburgse A. Lauwereystraat is een nieuwe krant verschenen. Verantwoor delijk voor de uitgave is de twaalfjarige Marco de Swart. „We maken de krant voor de lol", zegt de voortvarende tiener. En de oplage: „voorlopig" 15 a 20 stuks. jarenlang niet gekend hebben: vrijheid". Vrijheid is een kostbaar goed, de mensen in het westen moeten' beseffen dat ze boffen, vindt Coppoolse Weg met de alsmaar voortsudderende deca dentie, lang leve de bescheiden heid, voegt hij er aan toe. Ook W. Meur uit Middelburg krijgt twee bioscoopkaartjes. Omdat hij of zij ons verblijdde üf w met de oplossing van de Speur- puzzel. Die nimmer in ons blad heeft gestaan. Tot slot een eer volle vermelding voor het Middel burgse Comité Brigdamse Padje, dat alle Middelburgse gemeente raadsleden een Brigdamse kaart toestuurde. „Dit in het kader van de 'vriendelijke' actie ter voorko ming van woningbouw in dit prachtige, unieke en ecologisch zeer waardevolle gebiedje", aldus het comité. De kaart waarmee het Comité Brigdamse Padje de Middel burgse raadsleden bestookte. Na Brabant heeft ook Zeeland een Academie voor Praktische Beeldende Kunst. Deze academie biedt een, de naam zegt het al, praktijkgerichte opleiding aan bij voorbeeld decor-ontwerpers, il lustrators, ontwerpers en zelfstandig werkende kunste naars. De opleiding begint eind januari in Oost-Souburg. In deze cursus wordt veel aan dacht besteed aan fundamentele technieken en vakkennis. De aca demie heeft flexibele lestijden. De opleiding duurt, met één middag- of avondbijeenkomst per week, in totaal twee jaar. Een speciale vooropleiding is niet ver eist. Inlichtingen zijn verkrijgbaar via 076-142844/142905. Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 s) en Peter Pruijssers. Earthquake Roody. o cc D O LU I- o li. De samenstellers van de krant. Maandelijks wil Marco de krant maken en verspreiden. In elke krant worden andere onderwer pen gestopt. „Zonder voorkeur", legt hij uit. Hoewel: „Roemenië kon niet. Dat was echt nieuws. Als knikkeren op school een trend wordt, dan schrijven we daarover. Maar het moet wel een trend zijn". Marco maakt de krant niet alleen. Benno de Deckere helpt hem. Maar Marco is de initiatiefnemer. „Later wil ik ook bij de krant wer ken", weet Marco zeker. Zwart/wit blad heet de uitgave van de Middelburgse jongeren. Ze hopen de oplage in de toe komst te verhogen. - Initiatiefnemer Hans

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1