Meer bank voor je geld Het is zover; de Rabobanken Middel burg en Vlissingen zetten een eerste echte stap om te komen tot een intensie ve bancaire samenwerking. Een samenwerking die erop is gericht om de cliënt van vandaag morgen nóg beter van dienst te kunnen zijn. Want bankzaken op maat vragen om een krachtige en gerichte aanpak. "Meer bank voor je geld" wordt vanaf nu in Middel burg en Vlissingen praktijk. In uw belang, in ons belang! Samen sterker Samen sterker is een van de sleutelbegrippen in onze sa menwerkingsplannen. Met 11 "up-to-date" kantoren in beide plaatsen en 115 medewerk(st)ers staan wij borg voor dit begrip. Door samenwerking ontstaat niet alleen een meer effi ciënte en flexibele bedrijfsvoering, maar kan ook de spe cialistische advisering en begeleiding van cliënten wor den verbreed en verbeterd. Immers, opleiding en training krijgen meer aandacht in de diepte en specialis ten zijn beter bereikbaar en sneller in zetbaar. Dat zijn zaken die tellen als wij kijken naar morgen. Dat geldt voor ondernemend Middel burg en Vlissingen en voor onze particuliere cliënten. Drie-kwart-eeuw Rabobank- ervaring als vertrekpunt In 1989 kijken zowel de Rabobank Middelburg als de Rabobank Vlissingen terug op 75 jaar Coöperatief ban kieren. Een jubileum dat wij dit jaar samen vieren. En hoewel de historie ons dierbaar is, richten wij het vizier rondom onze jubileumactiviteiten liever nog op de toe komst. Drie-kwart-eeuw Rabobank-ervaring als ver trekpunt dus. Dat belooft wat en tegen die achtergrond durven wij dan ook te zeggen: "Middelburg en Vlissin gen, de Rabobank komt eraan; sterker en vollediger dan ooit tevoren!" Woensdag 21 juni 1989 DE FAAM - DE VLISSINGER Rabobanken Middelburg en Vlissingen samen sterker op weg naar morgen SAMEN STERKER Rabobank 9

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1989 | | pagina 17