'Achterberg', een nieuw Nederlands toneelstuk Rus in gevecht met Amerikaanse mafia Wantij: gevaarlijke stoffen bedreiging van Oosterschelde j Kind gebleven zonder 1 sokjes en korte rokjes Kleuretsen Ton Lamper in Du Theatre 13 T/M 19 OKTOBER IN MIDDEN ZEELAND Vlinders zoeken in 'Du mich auch' Sieraden van Van den Brink in vitrines Beeldende Kunst KINDER GELEZEN HOLLANDS THEATER: AANDACHT VOOR NEDERLANDS TONEEL BOEKEN Alle personen SCHWARZENEGGER /N 'RED HEAT DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 12 oktober 1988 Uï IM lüf IÏÏ is» I® Hï DONDERDAG 13 OKTOBER Het Theater van de Lach speelt 'Den Haag Vandaag', Concertzaal, Zierikzee, 20 uur. VRIJDAG 14 OKTOBER 'Een beetje kind gebleven' door Hanny Vree, Prins van Oranje, Goes, 20 uur. 'Rinus' van F. Act, Marien Jongewaard, 't Beest, Goes, 21 uur. 'Wereldwijs', voorronde van het Kinderen voor Kinderen Songfestival, Abdijplein, Mid- delburg, vrijdagmiddag. ZATERDAG 15 OKTOBER Jenny Arean George Groot met 'Neem je een apie voor me mee', Stadsschouwburg, Mid delburg, 20 uur. Dubbel concert met MOT en Brainless, De Piek, Vlissingen, 22 uur. 'Wereldwijs' -finale Kinderen voor Kinderen Songfestival, za.avond; -Peter Holland, Ty pisch Hollands, zaterdagmid dag; -Henk Westbroek, Verruk kelijke Vijftien Disco Show, 21.15 uur; -'Dirty Dancing' de monstratie plaatselijke dans scholen, 22 uur. Abdijplein, Middelburg. DINSDAG 18 OKTOBER 100 jarig bestaan Zeeuws Or kest, i.s.m. Nieuwe Muziek, Kloveniersdoelen, Middelburg, 17 uur. 'Achterberg', met o.a. Huib Broos en Yoka Beretty, Stads schouwburg, Middelburg, 20.30 uur. In Du Theatre, het restaurant van de Middelburgse Stads schouwburg, worden momen teel kleuretsen getoond van Ton Lamper. De expositie van Lam per is er nog tot 17 november. Lamper is lid van de Zeeuwse Kunstkring. m» 'Du mich auch' is een moderne versie van het Romeo en Julia verhaal van Shakespeare. Naast de vele Eisenstein-films is deze film over de zoektocht naar vlinders der eeuwige ver liefdheid in het Schuttershof theater in Middelburg te zien. Het verhaal speelt zich af in Ber lijn. De toeschouwer ziet de ontmoeting en maakt mee wat er van de verliefdheid nog over is na een aantal jaren. Mecky van de Brink toont in de maanden oktober en no vember sieraden in de vitri ne van de Stichting Beel dende Kunst aan de Kui perspoort in Middelburg. Van den Brink volgde een opleiding aan de Rietveld academie in Amsterdam. In haar eerste kunstenaarsja ren in 1 974 maakte ze voor al wandwerk en objecten. Daarnaast ging ze sieraden vervaardigen. Uitgangspunt daarbij was - zegt ze - "dat het soepel, licht en kleurrijk zou zijn". Daarom koos ze voor textiel. Sinds 1984 houdt Mecky vaan den Brink zich bezig met het lamiteren van allerlei soorten verpakkingsmateria len. Ze voegt het samen tot draagbare sieraden. Snoep- sieraad is een voorbeeld. Toevoeging van kunststof en het lamineren maakt het sieraad soepel, ook al door de wijze van schakelen, legt de kunstenares vervolgens uit. Niettemin is de sluiting in al haar sieraden onzichtbaar. "Ze vormen als het ware een doorlopende cirkel". DONDERDAG 13 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Coming to America' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Salsa' 20 uur. *Electro Middelburg, 'Deadly Pur suit' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middelburg, 'Staking met live piano-begeleiding, 19.30 uur 'Du Mich Auch' 21.30 uur. VRIJDAG 14 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Coming to America' 19 en 21.30 uur. •Alhambra li Vlissingen, 'Red Heat' 19 en 21.30 uur. •Grand theater Goes, 'Salsa' 19 en 21.30 uur. •Electro Middelburg, 'Deadly Pur suit' 19 en 21.30 uur. •Schuttershoftheater Middelburg, 'Pantserkruiser Potjomkin met live piano' 19.30 uur, 'Du Mich Auch' 21.30 uur. •Bibliotheektheater Middelburg, 'Cry Freedom' 20.30 uur. ZATERDAG 15 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Coming to America' 19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 19 en 21.30 uur. •Grand theater Goes 'Salsa' 19 en 21.30 uur. •Electro Middelburg, 'Crocodile Dundee 2' 14 uur, 'Deadly Pursuit' 19 en 21.30 uur. •Schuttershoftheater Middelburg, 'Oktober met live piano' 19.30 uur, 'Du Mich Auch' 21.30 uur. •Bibliotheektheater Middelburg, 'Cry Freedom' 20.30 uur. ZONDAG 16 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen 'Coming to America' 14, 19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 19 en 21.30 uur. •Grand theater Goes, 'Salsa' 19 en 21.30 uur. •Electro Middelburg, 'Crocodile Dundee 2' 14 uur, 'Deadly Pursuit' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middelburg, 'De Generale Lijn' live piano, 19.30 uur, 'Du Mich Auch' 21.30 uur. MAANDAG 17 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Coming to America' 14 en 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Salsa' 20 uur. •Electro Middelburg, 'Crocodile Dundee 2' 14 uur, 'Deadly Pursuit' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middelburg, 'Alexander Nevsky' 19.30 uur, 'Du Mich Auch' 21.30 uur. DINSDAG 18 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Coming to America' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Salsa' 20 uur. •Electro Middelburg, 'Crocodile Dundee 2' 14 uur, 'Deadly Pursuit' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middelburg, 'Iwan de verschrikkelijke deel 1' 19.30 uur, 'Iwan de verschrikkelij- ke deel 2' 21.30 uur. WOENSDAG 19 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Coming to America' 14 en 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Salsa' 20 uur. •Electro Middelburg, 'Crocodile Dundee 2' 14 uur, 'Deadly Pursuit' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middelburg, 'Que Viva Mexico en De Weide van Bjezjin' 19.30 uur. ZATERDAG 15 OKTOBER •Schuttershoftheater Middelburg, 'Kuifje en het haaienmeer' 14 uur. ZONDAG 16 OKTOBER •Schuttershoftheater Middelburg, 'Kuifje en het haaienmeer' 14 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Oom Fer dinand en de toverdrank' 14 uur. •Grand theater Goes, 'De Reddert- jes' 14 uur. MAANDAG 17 OKTOBER •Schuttershoftheater Middelburg, 'Kuifje en het haaienmeer' 14 uur. •Alhambra I Vlissingen, 'Kinder mode bios' 14 uur. •Grand theater Goes, 'De Reddert- jes' 14 uur. WOENSDAG 19 OKTOBER •Schuttershoftheater Middelburg, 'Kuifje en het haaienmeer' 14 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Oom Fer dinand en de toverdrank' 14 uur. •Grand theater Goes, 'Kinder mode bios' 14 uur. Wantij, het verenigingsblad van de Zeeuwse Milieufede ratie, besteedt in zijn herfst- nummer aandacht aan pad destoelen, biologische pro- dukten en vervoer van ge vaarlijke stoffen. Ook kijkt Wantij terug op de discussie die tijdens de zomeruniversi- teit werd gehouden tussen milieubeweging en industrië len. Vastgesteld wordt dat er een opvallende bereidheid was om naar elkaar te luisteren. Het milieutijdschrift stelt vast dat het vervoer van gevaarlij ke stoffen vaak gebeurt in tankschepen in grote hoeveel heden. Een ongeluk daarmee zou meteen een ramp kunnen worden. Wantij stelt vast dat vooral de Oosterschelde een gevoelig gebied is voor ram pen. Toch zijn er mogelijkhe den - aldus Wantij - om gericht preventief te werken en dat een ongeval van een schip met gevaarlijke stoffen kan worden bestreden door onder meer de utrusting van de schepen te verbeteren en het vervoer met reglementen aan banden te leggen. Over de paddestoelen komt Wim Kuijs aan het woord die jaren bezig is geweest met een onderzoek naar pad destoelen in Zuid-Beveland. Verder is er een vouwblad in opgenomen over verkeer. uur. MIDDELBURG Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Al het figuratieve werk van Gera Dauvillier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Al het abstrakte werk van Gera Dau villier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 'Excellentie, een dichter is een koe. Hij staat en loeit in het veld en al het rundvee neemt de klank over... Men moet altijd hopen op het vers van morgen, want dat van vandaag is nooit vol doende'. Dat zegt de dichter in het toneelstuk 'Achter berg' als hem de staatsprijs voor de literatuur wordt uit gereikt. Nederlands theater dus waarvan dinsdag 18 ok tober is te genieten in de Middelburgse Schouwburg. Personen die een belangrijke stempel drukten op het leven van Achterberg komen in het stuk voor. Ze worden beli chaamd door drie personen. Als Danko de boef heeft kunnen pakken, hoeft hij alleen nog maar naar Rusland te reizen. Op het vliegveld bevrijdt een bende de drugshandelaar. Er dreigt na melijk een drugsmokkel met Rusland in het water te vallen. Danko wordt ontheven van zijn taak, maar gaat niettemin op jacht naar de man die zijn colle ga vermoordde. Spannende ach tervolgingen en gevaarlijke con frontaties worden het publiek Hanny de Vree HANNY DE VREE IN GOES Het programma 'Een beetje kind gebleven', dat Hanny de Vree vrijdag 14 oktober brengt in de Prins van Oranje in Goes' is - zo als ze het desgevraagd om schrijft - geen kwestie van "lul- ligheidjes zoals korte rokjes en sokjes". En: "Het is een tot in de puntjes verzorgd volwassen programma", zegt de bruisende persoonlijkheid" Vree. Ze laat in elk geval meer zien dan de toeschouwers van haar gewend zijn. Het is een verras sende show waarin ze met beide benen in het hedendaagse staat. Het programma neemt vaak on verwachte wendingen, vooral wanneer de fantasie van het kind wordt verplaatst. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uurenvan 14tot 16uur. Rabobank (Lange Geere 3). In de hal Harold Linker, openingstijden van de bank. Amrobank (Kliëntenhal, Markt 7) Potbackerij de Sneeuwpot. Schouwburg (Café-restaurant Du Theatre) "kleuretsen"Ton Lamper. De Vleeshal (Markt). Harry van de Vliet, di. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Mecky van den Brink, sieraden. Di. t/m za. van 13.00tot 17.00uurendo. avond van 19.00 tot 21.00 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). In de expositieruimte: Kunst in Zeeland 1900-1940, geschiedschrij ving. Kunst boven water, beeldende kunst in Zeeland in de jaren 1940-1960. In de hal begane grond Rayon-fototentoonstelling. 1e Ver dieping: Joden in de Sovjet-Unie, fo totentoonstelling (vanaf 10 oktober). Afdeling jeugd: Werkstukken Eric Carle-wedstrijd (vanaf 17 oktober). Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Documentatiecentrum (Kousteensedijk 7). Johan de Brune de oude Ma. van 17.30 tot 21.00 uur, di.t/mvr. van 10tot21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Oog op de deltawerken, Bukkels, boeken. Di. t/m vr. van 11.00 tot 17.00 uur, za. t/m ma. van 13.30tot 17.00 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7). Frank van Hat- tum, foto's. Ma 18.00 tot 21.00 uur, di. t/m vr. van 10.00 tot 21.00 uur, za. van 10.00 tot 13.00 uur. NEELTJEJANS Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Dagelijks van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove, Duin- vlietweg 6). Saeftinghe Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30tot 17 uur. TERNEUZEN VVV-kantoor (Burg. Geillstraat 28). Inbraakpreventie en Vandalisme. Ma. van 13 tot 17 uur, di. tot vr. van 9.30 tot 12 en 13 tot 17 uur, za. van 9.30 tot 12 uur (t/m 18 oktober). VEE RE De Gouden Griffel winnaars zo op de foto: staand, van links naar rechts Guus Kuijer (Met de poppen gooien, 1976 en Kras sen in het tafelblad, 1979), Si- mone Schell (Zeezicht, 1980), Jaap ter Haar (Het wereldje van Beer Ligthart, 1974), Henk Ber nard (Kon Hasi bake/kom gauw terug, 1977), Karei Eykman (Liefdesverdriet, 1984), Leonie Kooiker (Het malle ding van Bob- bistiek, 1971), Tonke Dragt (De brief voor de koning, 1963), Har riet Laurey (Sinterklaas en de struikrovers, 1959), Henk van Kerkwijk (Komplot op volle zee, 1969), Nannie Kuiper (De eend op de pot, 1982), Paul Biegel (Het sleutelkruid, 1965), Mies Bouhuys (Kinderverhalen, 1966), Els Pelgrom (De kinderen van het Achtste Woud, 1978 en Kleine Sofie en Lange Wapper, 1985), Veronica Hazelhoff (Auww! 1984). Zittend, van links naar rechts: Willem Wilmink (Waar het hart vol van is, 1986), Alet Schouten (De mare van de witte toren, 1971) en lolo komt niet spelen, 1975), Joke van Leeuwen (Dees- je, 1986), Siny van Iterson (De adjudant van de vrachtwagen, 1968), Harriët van Reek (De avonturen van Lena Lena, 1987), Annie M.G. Schmidt (Wiplala, 1958 en Otje 1981), An Rutgers van der Loeff-Basenau (Lawines razen, 1955), Miep Diekman (De boten van Brakkeput, 1957 en Wielewielestap, 1978) en Frank Herzen (De zoon van de woord bouwer, 1970). Tussen Siny van Iterson en Annie M.G. Schmidt: Thea Beekman (Kruistocht in spijkerbroek, 1974). Tussen An nie M.G. Schmidt en An Rutgers van der Loeff-Basenau: Toon Tei legen (Toen Niemand iets te doen had, 1988). In 1967 werd geen prijs uitge reikt en tussen 1966 en 1988 werden over het algemeen twee auteurs per jaar bekroond. Annie M.G. Schmidt kreeg van Willem Diepraam en de aanwezi ge schrijvers en schrijfsters te recht een plaatsje in het midden. Zij ontving onlangs in Stockholm de Hans Christian Andersenprijs voor haar gehele oeuvre. Deze prijs wordt om de twee jaar uit gereikt en staat ook wel bekend onder de naam 'kleine No belprijs'. Grote Kerk (Oudestr. 26). 'Stadhou der Willem III en de Zeeuwen', 'Opti sche telegrafie in Zeeland', schilderij en van Engelse landschapsschilders', 'De geschiedenis en conservering van de kerk', 'Authentieke boerenwa gens van de Stichting Zeeuwse In span', 'In vitrines liggen fossielen en stenen van kunsthandel Aquamarijn uit Veere'en 'beeldhouwwerkjes van mevrouw F. van Dalen'. Verbeeld ver leden; tekeningen rond het thema V.O.C'. van Leendert van der Pool. Te vens in diverse vitrines foto's en teke ningen over de historie en de sloop van het Ramschip de "Schorpioen". Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14tot 17 uur. Potterie S (S. Oomstraat 1). Unieke •collectie replica-spreeuwenpot- modellen. Ma. t/m za. van 12 tot 18 uur. Stichting 'De Schotse Huizen' Jos Errens, aquarellen en potloodteke- ningen van o.a. Veere. VLISSINGEN Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo., ma. en do. van 14 t/m 17.30 u. Di., wo., vr., en za. van 10 u. tot 12.30 u. en van 14 tot 17.30 uur. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke 91). Anders bekeken, de Zilveren Ca mera 1987. Ma. van 13.30tot 20uur. Di., wo. en vr. van 10 tot 20 uur, za. van 10tot 12.30uur. Bethesda St. Joseph ziekenhuis Kou- dekerkseweg 88, benedengang). Fotoclub "de Schelde", recent werk van leden van de club. De Gevangentoren (Boulevard de Ruyter). Vlissingen Vestingstad 1940-1945, tekeningen, schilderijen, schaalmodellen en maquettes. Za., zo. en wo. van 11 tot 17 uur. Hogeschool Zeeland (Edisonweg, hal). Architectuurexpositie van de af deling Bouwkunde met 3 thema's: het Schröderhuis van architect Riet veld, de stedelijke ontwikkeling van het dorp Nagele in de Noord- Oost Pol der en Almerestad in Flevoland. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (tot 14 oktober). Art-titude (Singel 14, vitrine galerie). De Samenkomst, Sandel Littel, schil deringen. Dagelijks van 9 tot 23 uur. Bezoek binnen na telefonische af spraak, tel. 01184-19392 of 01104-293. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Ju liana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema 'het ge ven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Theo Jor- dans, lithografieën. Stadhuis (hal). De Zilveren Camera 1987, op werkdagen van 10 t/m 17 uur. Galerie Bellamy (Bellamy 19). LUiane Vertessen, Hedendaagse beeldende kunst 1988/1989. Di. t/m vr. van 10 tot 12.30uur, en van 13.30 tot 17uur, za. van 13 tot 17 uur. 'Achterberg' blijkt een boei end toneelstuk. De regie er van is in handen van Christi- aan Nortier en Leo Cuypers componeerde de muziek. De cor en costuums zijn ge maakt door Frank Raven. Het is de eerste grote produktie van Hollands Theater in Am sterdam. Deze nieuwe stich ting wil Nederlandstalig to neel brengen. Met 'Achter berg' werd samenwerking gezocht met Theater aan de Rijn in Arnhem. Dramatische gebeurtenissen hebben een grote rol gespeeld in het leven en werk van de dichter Gerrit Achterberg (1905-1962). Het stuk dat Manuel van Log- gem over deze unieke man heeft geschreven gaat over de liefde door Jan Smeekens raam bovenstaande groepspor tret van vijfentwintig Gouden Griffelwinnaars. Niet alle auteurs die sinds 1955 de prijs voor het beste Nederlandse kinderboek kregen, konden bij de historische opname aanwezig zijn. Vijf au teurs zijn overleden: Cor Bruijn (Lasse Lanta, 1956), C.E. Pothast-Gimberg (Corso het ezeltje, 1960), W.F.H. Visser (Ni- ku, de zigeunerjongen, 1964), Toos Blom (Loeloedji, kleine rode bloem, 1966), en Hans Andreus (Meester Pompelmoes en de Mompelmoes, 1969). Vijf anderen waren om een an dere reden niet in de gelegen heid op 23 juni naar het landgoed Voorlinden in Wasse naar te komen: Jan Blokker (Op zoek naar een oom, 1961), Jean Dulieu (Paulus, de hulpsinter klaas, 1962), Hans Werner (Mat- tijs Mooimuziek, 1968), Jan Terlouw (Koning van Katoren, 1972 en Oorlogswinter, 1973) en Anton Quintana (De bavia nenkoning, 1983). De wel aanwezige winnaars en winnaressen van een Gouden Griffel (die van 1955 tot en met 1970 de prijs voor 'Het kinder boek van het jaar' heette) staan Huib Broos speelt Achterberg in het gelijknamige Nederlandse toneelstuk. van Achterberg voor jonge en oudere vrouwen, maar bovenal voor mensen die onbereikbaar zijn of helemaal niet meer bestaan. Deze thema's vormen een lijn door zijn leven, een historische lijn. Daarmee is het een liefdesverhaal geworden en ook een verhaal over de inspira tie over het cliché van de kunstenaar voor wie het nood zakelijk is dat hij dingen mee maakt, dat hij de dingen laten gebeuren in zijn bestaan. andere. Als eerste Nederlandse heven. Hij is bevrijd, maar het dichter krijgt hij de PC Hooftprijs grote vuur in hem lijkt gedoofd, en eindelijk wordt de TBR opge- zijn inspiratie is uitgewerkt". Arnold Schwarzenegger Huib Broos speelt Gerrit zelf, de vrouw wordt gespeeld door Yo ka Berretty en Danielle van Zwieten speelt het zestienjarige meisje, Muze. Het stuk speelt zich onder meer af in een inrich ting, het symbool voor de ge vangenissen en de psychiatri sche inrichtingen waar de dich ter vaak verbleef. In zijn toelichting op het to neelstuk zegt Manual van Log- gem: "Hij staat na de moord op zin hospita onder tbr. Dat is het noodlot dat hem bang maakt. In middels schrijft hij onder grote dwang het ene gedicht na het Een deel van het miljoen dat de Kinderboekenweek jaarlijks kost, komt met ingang van deze Kin derboekenweek van PTT Post. Ter gelegenheid van de onderte kening van het driejarig sponsor contract maakte Willem Diep- De uit Oostenrijk afkomstige Amerikaan Arnold Schwarzen egger speelt de hoofdrol in de film 'Red Heat'. De bodybuilder speelt de rol van een Russisch agent, die nu eens niet als dom, stoer en bureaucratisch wordt afgeschilderd. Deze spannende film boordevol actie en humor gaat deze week in Nederland in première. Ook in het Vlissingse Alhambra is van deze film te ge nieten. voorgeschoteld. Schwarzeneg ger zorgt daarbij voor een goeie dosis vechtpartijen en actie, ter wijl de typische politiehumor volledig is geïntegreerd in Red Heat. De inhoud: drugs dreigen ook een stempel te gaan drukken op Rusland. Ivan Danko (Schwar zenegger) moet de hiervoor ver antwoordelijke landgenoten ar resteren. Tijdens de arrestatie wordt een goed collega doodge schoten. De crimineel die daar voor verantwoordelijk is, is ont snapt. Danko moet hem na reizen. In Chicago krijgt Danko een col lega aangewezen die moet hel pen. Het blijkt echter de minst geliefde rechercheur van het Amerikaanse bureau. Dat ge beurt niet zomaar. Want als de missie faalt krijgen niet alleen de Russen de schuld, maar ook de gehate politieman. Schwarzenegger en James Belushi, die de Amerikaanse collega speelt.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 7