Schrijvers doen een boekje open Tienduizend hapjes voor boekenwurmen 14,95 14,95 ERIC CARLE BU FANOY Woensdag 12 oktober 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Kille Duitsland Ereplekje De trots van Dick Anbeek is het bezoek van Eric Carle aan zijn boekhandel Fanoy. "Hij is de meest beroemde, vertaalde en gelezen kinderboekenschrijver", zegt Anbeek met gepast enthousiasme. "De kinderen van de laatste tien, vijftien jaar zijn met hem opgegroeid". De Amerikaan reist door Nederland ter promotie van de overzichtstentoonstelling van zijn werk, die op 14 oktober in het Frans Halsmuseum in Haarlem wordt geopend. Deze tentoonstelling - slechts in vijf Nederlandse plaatsen te zien - komt in januari 1989 naar de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Zilveren slavenbanden Gouden slavenbanden Massief zilveren gourmet armbanden en colliers Gouden closed-for-evers Zilveren closed-for-evers mooie gouden 'De meeste kinderen groeien met hem op' De Nieuwe Burg Herfst- week valt precies in de Kin derboekenweek. Bij boek handel Fanoy maken daar om woensdag 19 oktober twee corifeeën uit de kin derliteratuur hun opwach ting. Van 15 tot 16.30 uur signeren de schrijfster Imme Dros en de Amerikaanse schrijver/illustrator Eric Car le hun boeken. Om 16.30 uur vertrekken de auteurs in een feestelijke optocht naar de Zeeuwse Bibliotheek, waar de volwassenen uitge breid kennis met hen kun nen maken. Het is een goed jaar voor tweeënvijftigjarige Imme Bekijk het maar... Imme Dros Dros. Haar boeken 'Annetje Lie in het holst van de nacht', over de levensechte dromen van een klein, een zaam meisje, en 'De Trim baan', over twee jongens die verliefd op elkaar worden, werden allebei bekroond met een Zilveren Griffel. 'Annetje Lie' kreeg ook de Libris Woutertje Pieterse- prijs. In de Zeeuwse Biblio theek geeft ze woensdag een lezing over haar werk. Ook Eric Carle praat over zijn boeken, maar dan in interview-vorm. Het inter view wordt afgenomen door Truusje Vrooland-Lob, die een boekje over de schrijver heeft samengesteld. *Eric Carle, een ere-gast tijdens de 'Burgweek'. zo aan dat hij ons gratis een aantal vrij te gebruiken pren ten toestuurde. Een van de ze prenten heeft het kinder boekenblad Lurvje voor een kleurwedstrijd gebruikt", vertelt Dick Anbeek. Eric Carle reikt bij Fanoy de prij zen uit: voor de vijftig leukste inzendingen het boek 'Tom Duim' of 'Een zaadje in de wind' en voor drie scholen zijn complete werk. De schrijver werd in juni 1929 als kind van een Duits echtpaar in Syracuse (New York) gebo ren. Zijn ouders emigreerden in 1935 naar Duitsland. Daar ligt volgens Carle zelf de basis voor zijn werk. Hij voelde zich name lijk absoluut niet thuis in het, vergeleken met Amerika, zo kille Duitsland en zegt het kind in hem nog steeds te willen troosten met de boeken die hij toen niet had. Nadat hij de 'Akademie der Bil- dende Kunste' in Stuttgart had afgerond, ging Carle terug naar Amerika om daar carriere als reclame-ontwerper te maken. Zijn eerste prentenboek, '1,2,3 to the Zoo' verscheen in 1969. Tot nu toe staan er zesentwintig boeken op zijn naam. Een groot aantal boeken werd bekroond. "En terecht", vindt Dick An beek, zelf duidelijk ook een fan. "Neem nou 'Rupsje Nooitge- noeg', dat rupsje eet zich letter lijk door het boek heen. In 'Papa pak je de maan voor mij', gaat die vader ook met een grote lad der de maan voor zijn dochter halen. Dat spreekt die kinderen zo aan, schitterend gewoon. Truusje Vrooland-Löb en Eric Carle Daarnaast doet Eric Carle in zijn boeken een beroep op de kinde ren om mee te doen. Spelender wijs leren ze bijvoorbeeld tellen, kleuren onderscheiden of klok kijken". De boeken van Carle krijgen woensdag uiteraard een ereplek je in de feestelijk versierde boek handel, die wat kinderboeken betreft, volgens Anbeek bij de tien best gesorteerde van Neder land hoort. "Binnenkort gaan we verbouwen zodat de voor raad nog eens kan worden ver dubbeld", zegt hij. "Je in vesteert daarmee in de toe komst. Een goed kinderboek staat gelijk met literatuur. Je kweekt op deze manier dus een volwassen lezerspubliek". bliotheek, het Zeeuws Kunstenaarscentrum en de Nutsacademie zitting heb ben. "De ideeën van de SLAZ spraken hem kennelijk Carle bezoekt Middelburg op verzoek van de Stichting Li teraire Activiteiten Zeeland, waarin, naast boekhandel Fanoy, ook de Zeeuwse Bi Volop voer voor boekenwur men tijdens de Herfstweek. Met name op zaterdag 24 oktober. De Burgse boek handels Fey, Loek en Fanoy gooien dan op de boeken markt maar liefst tiendui zend boeken in de uitver koop. Van kinderboek tot detective, van kunst- tot tuinboek, van strip tot poë zie, het kan niet op. De prij zen variëren van een piek tot een tientje. De markt begint om 9 uur. De boekenmarkt, dit jaar voor de vierde keer, is uitgegroeid tot een begrip. Vorig jaar verkoch ten de boekhandelaren een klei ne zevenduizend boeken. "De mensen komen van heinde en verre", zegt Dick Anbeek van Fanoy. "Om 8 uur ziet het al zwart van de mensen". De voorraad wordt verdeeld over twaalf kramen. *De boekenmarkt trekt jaarlijks vee! bezoekers. Originele Zeeuwse kle derdracht pegels voor zien van pareltjes, filigrain, granaatjes of opengewerkt. Met gladde kap nu voor de speciale prijs van Een sportieve 14-karaats gouden ring met echt diamantje inclusief certificaat en geschenkverpakking. slechts Hoog mode in quartz Is het niet enig zo'n witte Prisma om de pols?! SYQ002 I 120 doublé SBR001 175. solar SO 100 Prisma quartz Modieus dameshorloge met sierlijke spangenband Bicolour 625. Staal 370. SYQ031 198 slaal SYQ006 doublé nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nü voor Alle klokken worden onder volle dige garantie geleverd en onze ei gen klokkenmakers staan tot uw beschikking. 7C Jaarpendules vanaf f ^5™ Prachtige stijlklokken Van 19,50 nu voor 10,— Van 24,50 nu voo'15, Van 29,50 nu voor 17,— Van 3450 nu voor 20,- Van 42.50 nu voor 27,— Van 5250 nu voor 32 nu voor nu voor nu voor Gouddoppertje GOES Lange Kerkstraat 48 Telefoon 0H00-I4863 MIDDELBURG Nieuwe Burg 14-16 Telefoon 01180-35275 OOSTBURG Burchtstraat 8 Telefoon 01170-2961 TERNEUZEN Axelsestraat 28 Telefoon 01150-13904 VLISSINGEN Walst raat 88 Telefoon 01184-16400 Zilveren Zeeuwse oor knopjes van 29,95 nu Zilveren Zeeuwse knop hanger met collier. 14 krt. gouden zegelring met een schitterende zirkonia van 498.- voor

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 35